Kjoszeva Szvetla


[Néma levelek]Néma levelek
utak porában,
aszott mind, pereg
nyárnak szomjában,
hajat perzselnek,
reszkető vállat,
ököltenyérben
vértelen fájnak.
Foglyai ősznek –
szűkölő napok –
tűnő, rőt ének,
kétlő dérdacok,
csöndülő felhők,
madarak, sejlők
szent várakozásban.


[Magányos keresztek]Magányos keresztek
– feketére vált emberek,
távolodó,
egymást kereső,
holtig választalan
maradó jelek.
A cikázó felhők réseibe
– egy pillanat! – a hajdani életek után
négykiterjedésűn integető kezek
zúdulnak be bolond árnyaikkal.

Magányos keresztek merednek
örökre
megfeszített egyszülötteddel,
Isten.

Szondi György fordításai