Fuhl Imre


Magunkróléletunt pofával lődörgünk az unalom
folyosóin málhás szamárként cipelj
ük mű-gondjainkat s ápoljuk saját m
agunkon ejtett sebeinket hová lett
belőlünk a fiatalság mindenkori vil
ágmegváltó ereje hová lett a mint
a mókus fenn a fán vidámsága hová
lett padok közé szorított álmainkba
vetett hitünk miért a felismerés-h
itetlenkedés-elnemfogadás trikolórj
át emeljük a pubertáskor felhőtlenü
l borús egéig kábító vagy fájdalom
csillapító tablettaként vesszük be
(képzelt recept szerint) évente hár
om-négy szerelmet szoktatjuk magun
kat a simlisséghez annyira hogy
már csak néha vagyunk önmagunk és c
sak néha találunk egymásra ilyenko
r egy pillanatra meglátjuk hogy az
elhasznált szavak függönye mit taka
r hogy a barátság szerelem őszin
teség mit is jelent tarisznyánk te
le van csalódás-pogácsával vajon h
ány pogácsa fér még belénk mindene
n túl vagyunk már s még minden előt
tünk áll még minden előttünk áll?


Banális történelmi leckeészak dél kelet nyugat
fürkészhetetlen utak
csalafinta térképek
keveredett vérképek
határtalan határok
törökök és tatárok
ugrofinnek germánok
angolszászok délszlávok
egymás nélkül mit sem ér
a száz féle-fajta nép
egyik nyelv mint a másik
szép de beszéljen más is
……………………………
……………………………