Babken Szimonjan


BánatBont virágot a barack:
Örményföld honát
Ararátunk lábain
Sállal fogja át:
Csupa-szirom, hófehér,
Tiszta, mint a hó.
Új arának mása az
Ormos Ararát.

Bont virágot a barack,
Május lenne hát,
Araksz partján a tavasz
Bontja ősz haját.
Örményföld folyója sír
Néma sírokon.
Araksz partján fennen az
Ormos Ararát…

Bont virágot a barack.
Pelyhezik az ág:
Mintha hullna puha hó,
Hit, hűség s a vágy…
Szülőföldre széttekint:
Túl az ős folyón,
S visszatértét várja az
Ormos Ararát…


RubáikArarátom, tűnt barátom – ó, te mély seb szívemen,
Őszült üstök, éjsötét szív – ó, te mély seb szívemen,
Márvány-forma: rád fordulva sűrű párát ont a szem,
Meddig maradsz, mondd, nekem még, ó, te mély seb szívemen?

* * *

Álmodtam: túl az Arakszon ölelem az Ararátot,
Fölébredtem, s fájón, csöndben néztem csak az Ararátot…
Tudom: egyszer véget ér majd drótsövény-sor, fal s határ, hogy
Párás szemmel, vágyakozva elérjem az Ararátot.

* * *

Szól a dal még, az a régi: „Rózsát bontott Van, a város”.
Ezer sebből vérzünk magunk, s vérzik maga Van, a város,
Párás szemmel őt siratjuk, s Van nekünk nincs, nem nekünk van,
Mégis, egyszer majd kitárja zárt kapuit Van, a város.

* * *

Álmaimban ott sétáltam artameti kertek öblén,
Almatermő messzi hírű artameti kertek öblén,
Almaillat-bódulatban az anyaföld szomjazásán
Ah, imádott, elveszített artameti kertek öblén.

Turi Gábor fordításaiBabken Szimonjan örmény költő, fordító, szlavista (szerb szakos) 1952-ben született. Több mint 700 esszé, útleírás, vers, próza- és versfordítás, négy könyv szerzője. 1975 óta az örmény–szerb irodalmi és művelődési kapcsolatokkal foglalkozik, a szerbiai örmény diaszpórát kutatja. E témakörben számos cikket és tanulmányt közölt örmény és szerb nyelven. Különösen jelentősek a Szerbiában föllelhető örmény emlékekkel, sírfeliratokkal, kéziratos forrásokkal és azok értelmezésével kapcsolatos kutatásai. Több ízben bemutatta az örmény irodalmat Szerbiában és a szerbet Örményországban.
    1980 óta folyamatosan fordítja a szerb népköltészetet, a klasszikus és kortárs irodalmat. Saját örmény fordításában közölt Vuk Karadžićtól legendákat, meséket, Branislav Nušićtól, Branko Ćopićtól elbeszéléseket, kortárs költőktől verseket.
A költő jegyzetei a versekhez:

Ararát: hegykoszorú az Ararát-völgy déli oldalán. Legmagasabb csúcsa 5165 méter
Araksz: a Nyugat- és Kelet-Örményországot egymástól elválasztó folyó
Van: Örményország egyik legrégibb fővárosa (ma Nyugat-Örményországban)
Artamet: a nyugat-örményországi Van város része, amely almáskertjeiről messze földön híres

A fordító megjegyzése:

A nyugat-örményországi, azaz Arakszon túli földrajzi fogalmakon pillanatnyilag Törökországhoz tartozó helyek értendők. (Ott van maga az Ararát is.)