Fa Ede


Egy írótollrólI.

csak ez a vén kézműves szerszám képes könnyedén átlendülni a Megvadult
Képzelet és a Földhözragadt Valóság közti szakadékon

azért írsz (fürge) tollal hogy belemárthasd tárgyba színbe névbe s kija-
vítsd vele az elrontott világot

ez a toll háló és szigony egyben fennakad rajta mindenféle metafora-zsák-
mány

ez a toll – néha – az idő hulladékhalmát is elsöpri s előkotorja a gye-
rekkori kertet beszélő virágokkal s elámult holdjával

ám ez a toll kőmíves kanál is: felépíthetsz vele olyan palotát amiben
lakni ezer évig kéne…


II.

ez a toll – olykor – előszed    múltból-jelenből    egy-egy kába szentet
szentséges bohócot    magasba lendíti    ám – persze – egy kis GÚNYT
lök a röptébe!    utána nyúl röhögő tisztelettel    s felszúrja mint
egy lepkét    az égbolt kartonjára

ez a toll nem tréfál    átfirkálja a jelzőket egy-egy hírtől-hangos ha-
zug név előtt    rang-piramisok alá feszül kozmikus erővel    s fel-
dönti a Gőgöt

ez a toll nem tűri    hogy földigérő szakállat ereszthess    (s bele-
botolj az idő koloncába!):    ollóvá változik    és nyissz-nyessz levágja:
s időtlen leszel (szabad) sors átkától mentes…


                   (Közjáték)  III.  (A versről)

                   tollat
                   tollforgatót
                   elfeled a Vers
                         jelentés-köldökére bámul
                         mindenhez
                         szó-közel
                         vagy épp jelkép-távol
                         szétszedi
                                      összerakja
                         újjáteremtve
                         MEGTAGADJA
                         percnyi önmagát:

                   VILÁG akar lenni
                   Mert minden
                   SZILÁNK…


IV.

ez a toll ezer évvel ravaszabb s bölcsebb nálad – ha szeret is – nem vesz
komolyan    felküld egy Ismeretlenből libegő kötélre s ha hitvány gon-
dok, eszmék harcok fölé értél hirtelen elvágja    majd nevetve nézi ahogy
ordítva lekalimpál s szerte-freccsen szerencsétlen rabja    aztán mí-
toszi anyát meg istennőket játszik: csordulnak – tanútlan is – a szín-
házi könnyek    s összeszed egybegyúr lelkét beléd fújja újjászületsz
…   és kezedbe simul engedelmes lény lesz de amit vele most alkotsz az
Új Éned műve    s lám röhögését is alig hallani    már-már hinni
kezdhetsz abban akivé „írótollad humorából” lettél…