Makkai-Kiss Nóra


Kettős Áldozat


Ki úgy haladsz
Árnyékoltó
puszta révületben –
Hogy is hallanám
árvult szavad

Megbabonázott táj
gondolat szó
Minden érzelem
mi idegeiden
spirálban áthaladt

(Legalább ne tégy
úgy – mint kisgyerek
ki becsöngetett –
azután elszaladt)

Hoztam aranyágat
sugárzott levelein
az életfa ölelő
ereje – Nézd

Megtöltöttem minden
létező teret
ahol jársz – Fény
és árny rengetegével

Lesz testem is egykor
Meglásd – megtelik
majd történelmi
idővel –
Ha ezt akarod

De ma még
nem tudok
többet adni
Mint lelkem
bolygó áramába
vonni

Tétova – Magad
és szelíden arra
kérni: Maradj

(És ha komisz
ha konok vagy
– ha nekem fájsz –
Hogy ezt magadnak megbocsásd
Kettős Áldozat)


Tükör által homályosanLátom – amint könnyem
szárad
Elrabolom új ruhámat
Tavasz-színbe felöltözöm
A lényeget álmaimban elkerítem
Szorosan ölelem – átfogom
Bánatom nincsen
Vigaszom van és kincseim
Nem zavar semmi se

Látom – amint indulok
Egy pillanat még visszanézek
és a tükörképem
kajánul visszakérdez:
Ilyen egyszerű volna mindez?
Miféle próbákat is állottál ki?

A felelet már készen
: viseltem szívemben
gyászát a halálnak
: árvizeit állíthatatlan
könnyeimnek
: hálót vontam
zajgó idegeimnek
nehogy betemessen
fekete keménysége
nehogy elborítson
verejtékező hulláma
nehogy megfojtson
kiszámíthatatlansága

Kereszttüzében álmainak
valóságaimnak
keresem
most gyógyulásom
Már nem szükséges hogy értsem a világot
és benne az igazságot
Ember vagyok
Tükör által
homályosan látok


Összeolvadások


Bátyámnak, 2002. augusztus 30.Anyám
Kőszáli sas
Röpülni tud
kőben
vízben
fában

Anyám
Futó madár
Iramlik a széllel
Föld mélyén
szalad

Anyám
Nyíló rózsa
Hulló szirma
borítja a
Napot

Anyám
Megtartó
Varázslat
Hazalátogat
Csillaggá lesz

Anyám álmomban
Kedvesével
álmodik

Megcirógat
és a leomló takarót
testén
elsimítja

Anyám
Porszem
Elkeveredik
a réten

Anyám
Felhő
Mosolya
megfesti
az eget

Anyám
A tilalmak
Kertje
Beborítja
életem

Anyám
Angyal szárnya
Kőkerítés
kapuzárja

Anyám
Árva
vért okádik
Anyám
A szenvedés
Fája

Anyám
felvérzett tüdő
Élet-vizet nem
ivott soha

Anyánk
élő kín volt
Halála életté lett