Műhelyünk 2001 óta szinte egész éven át tartó, témáját, műfaját, terjedelmét tekintve voltaképp parttalan pályázatot hirdet. Egyszerűsítve s bennfentesen Cédrus-pályázatnak hívjuk és ismerik így a jelentkezők. A szerzők, akik esztendőről esztendőre úgy félezer alkotást, gyűjtést küldenek be: több száz oldalas könyvkézirattól akár csillagászati tanulmányokon és vőfélydalokon át néhány zsenge versig. Szerkesztőink tüzetesen és szeretetből végigolvassák a munkákat, s általában mintegy ötven pályázót kiemelnek. Műveiket – ezt ígértük – gondozzuk, így-úgy közöljük. Ha könyvnyi az érték, Napkút ­Kiadónkra bízzuk, hátha. E szerzésekből ezúttal majdnem lapszámnyit teszünk közzé. Az így beérkezett írásokból az év folyamán már eddig is, későbbi összeállításainkban is publikál(t)unk. Adósok nem maradunk. Felfedezünk. Számos író, költő, fordító, kutató első közlését igazgathattuk az induló pályán. Ez is céljaink közé tartozik.

„Visszatértek Szakonyba, napszámba jártak, nehezen éltek, amíg nem jött egy ajánlat Fülesről, a Zichy-birtokról, hogy menne oda nagyapám uradalmi ispánnak. Így kerültek a mai Nikitsbe (Burgerland) s hagyták apámat Sámson kovácsra. Aztán persze ő is követte őket Fülesre. Ez még a trianoni döntés előtt történt.” (Szakonyi Károly)

„Vajon hány költőnek adatik ma meg, hogy verseit kívülről fújják, éneklik? Legutóbb talán Bereményi Géza járt így, persze Cseh Tamás jóvoltából, egy nemzedék dúdolta dalait. De – tapasztaltam – a legjobb úton halad efelé Szarka Tamás is, a Ghymes együttes egyik alapítója. Az ő esetében nem is válik szét költő és zenész.” (Balázs Géza)

„A nagy sietségben a faedény dongáit összefogó rozsdásodó abroncsban elvágta a csuklóját, így másnap hajnalban Kovács Lajos boldog büszkeséggel szemlélhette a rózsaszínben játszó vizet.” (Doncsev Toso)

„Heidegger munkássága az úton lévő jelenvalólétének nemes filozófiája; mint a Nietzsche által europizált ’örök visszatérés’-gondolat manifesztációja rója a maga – szándékoltan befejezhetetlen – köreit.” (Handó Péter)

„Akik sarkokat terveznek – a legkiválóbb, legrátermettebb mérnökök, építészek és gondolkodók említhetők itt –, egytől egyig az emberi párbeszéd elkötelezett hívei. A jövőt csakis sarkokból lehet felépíteni.” (Komor Zoltán)

„Óvatosan, mintha tojásokon lépkednél a fenyőkön átszűrődő fényben a mohos karosszériák, az indákkal körülfont volánok erdejében. Az újjá­éledt sűrűség visszavette szűkülő terét, magába szívta az idegenek itt hagyott kacatjait, pedig neki nem kell. Most, hogy beszélnek róla, holtában is oly eleven.” (Nyírfalvi Károly)

2011. augusztus – XIII. évfolyam 6. szám
Cédrus-szavak

B2-páholy

Zalán Tibor tárcája

Évgyűrűk

Szakonyi Károly • Arcok a múltból

Cédrus

Csaba Lilla • Parttalanul

Deák Zsuzsanna • Utoljára leszel levél

Balla Zsuzsanna • Glossza József Attila Medáliák 2. című versére • Állomás • Te • A folyó felől fújt a szél

Sütő Fanni • Zakopane

Mező Hajnalka • Megváltó • Nagyszombat • Bejárat • Kéknap • Rózsák, hangyák

Hétvári Andrea • Szitamon-versek

Erdélyi Tea • Érintés • Varázslat

Komor Zoltán • Tértáncok • Az ablakon túli félelmek • Minden mindenhez fordul

Bozgor Elian • Pedro és Pedró

Kő-Szabó Imre • Ellopták az autómat

Nyírfalvi Károly • Szabadszedés

Pruzsinszky Sándor • Törpepacsirta

Milan Rúfus–František Hrubín • Fazék, főzz!

(Ujszigeti Dezső, Orisek Márta és Ujszigeti T. Judit fordítása)

Adrienne Rich • Nők

(Gál Erika fordítása)

Robert Browning • Az elveszett kedves

Christina Rosetti • Lélekrajz

(M. Pálfy Erika fordításai)

Lucian Blaga • Lehajtott fejjel

Mihai Eminescu • Kint ősz bolyong

Ovid Densusianu • Fekete keresztútnál

Grigore Vieru • Anyám alakja

Octavian Goga • Hazátlan

George Bacovia • Halk vers (Piano) • Dísz • Utolsó dal

(P. Tóth Irén fordításai)

Dagmar Nick • Végérvényesen • A híd • Könnyedén • Tulajdon • Szándék

(Schiff Júlia fordításai)

Handó Péter • Nyelvi szaltók Heidegger nyomán

Mustra

Dan Stanca • Átlátszó sírok

(Kirilla Teréz bevezetője és fordítása)

Hunyadi János lakodalma • Márkó királyfi és Madzsarina Fülöp

(Frankovics György fordításai)

Doncsev Toso • Anasztázia

Tárlat

Wehner Tibor • Gúzsba kötve

Jószay Zsolt szobrai

(Ádám János, ill. Sulyok Miklós felvételei)

Szóvár

Balázs Géza • „Mérges pipacson túl…”, népköltészeten túl…

Hangszóló

Gracza Lajos • Slavimo slavno, Slaveni

Téka

Sidronius Hosschius • Szent Péter siralmai

(Hubert Ildikó bevezetőjével)

Ablak

Gáspár György • „Kivetettség, végre meg­értettem: ez az egyetlen meleg otthon”

(Vasadi Péter • Opál beszéd)

Takács Éva • Egység: gondolat és/vagy szerkezet?

(Bartis Attila–Kemény István • Amiről lehet)

Bereti Gábor • Párbeszéd a szokatlan és a megszokott között

(Halmai Tamás • Újraírt emlékezet; Kalligráfia)

Druzsin Ferenc • „(…) a hanyatlás, pusztulás már magában humoros jellemű (…)”

(Csűrös Miklós • Félmúlt és jelen)

Káva Téka – Napút-füzetek 56.

Erdélyi István • Füzesséry Magdolna, az elfelejtett erdélyi művésznőE számunk megjelenését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatja.