E számunk képzőművésze – nem igazán vendég. Gosztola Gábor tervezte a lap teljes arculatát, azóta sem változtattunk rajta voltaképp. Vendég ezúttal mégis magunknál: most esik meg első ízben, hogy egy teljes összeállítást az ő színes és fekete-fehér alkotásaival illusztrálunk.

„A Monarchia hozta össze – nebenbei – magyarnak, és ha egykoron összejött volna a II. József-féle németesítés, egy közös nyelvi alapon megvalósuló, ki-sebbségi komplexusok nélküli nemzeti identifikálódás talán össze is tarthatta volna, egyben tartaná azt, ami most ilyen reménytelenül széttart, de sebaj.” (Kukorelly Endre)

„Őseim a haza földjében porladnak, tehát minden ide köt. Nekem anyaföld, másnak térkép e táj. És testvérem mindenki, aki magyarul beszél és ír.” (Nagy Bandó András)

„Bátaszék lehetne az ország mintája. Mi együtt jártunk iskolába, magyarok, svábok, székelyek, felvidékiek, cigányok. A tanárok vigyáztak ránk, én ma is beszélem a bukovinai tájszólást, amit az utcán tanultam meg persze.” (Mayer Éva)

„Akit faji besorolása vagy társadalmi osztályhoz való tartozása miatt üldöznek, börtönbe zárnak, vagyonától megfosztanak, megaláznak, hazája elhagyására kényszerítenek és nemkívánatos elemnek nyilvánítanak, az a sérelmeket nem tudja megemészteni, elfelejteni.” (Batthyány Bálint)

„Tudományosan megvizsgáltam az evangéliumot, és azt éreztem, hogy az elején csak sok rám zúdult betűhalmaz van előttem, ami súlyként nehezedik rám. Ám egy idő után eljutottam ahhoz a mélységhez, ami a világegyetem tudását jelenti, és amely átformálja az érzetet alázattá és békés szeretetté. Ekkor az ember nagyon picike lesz hirtelen, viszont csak innen lehet felemelkedni később.” (Kathy Horváth Lajos)

„Hűdéses elmezavar! Mily fennkölt hangulatú szókapcsolat. Ez egymagában már meredeken felfelé futó pályát ígérne. Még ha túl hamar lekonyul is az erőltetett fogással fennen tartott zászlórúdja a bűbájos eszméket is haptákba szólító, komor forradalomnak.” (Lászlóffy Csaba)

2011. október – XIII. évfolyam 8. szám
Egységek egysége

B2-páholy

Zalán Tibor tárcája

Előtér

Szondi György • Tizenhét

Évgyűrűk

Halzl József • A határon túli magyarság szolgálatában

Fénykör

Balázs GézaBotos KatalinBuzinkay GézaKrzysztof DuckiFrankovics GyörgyGráfik ImreKabdebó LórántKukorelly EndreMayer ÉvaNagy Bandó AndrásPapp TiborRadnóti ZsuzsaRostás-Farkas GyörgyMatej ŠipickýZsilák Mária

Hangírás

„A nevet méltón kellett követnem”

(Kathy Horváth Lajossal Gáborjáni Szabó Orsolya beszélget)

„…kopott, szürke alakja miatt lomhábbnak képzelte az ember”

(Géczi Jánossal Hervay Gizelláról Gáspár György beszélget)

Dokumentum

Szakolczay Lajos • Halált halállal?

Kiss Anna • Talált felvételek • Peóniák

Szauer Ágoston • Készület • Körülírás • Küzdelem

Pálfi Ágnes • Majdnem középen • Play back

Oláh Tamás • Fejjel lefelé

Vassné Szabó Ágota • Primavera

Botár Attila • [Árpád híd]

Botos Ferenc • Berda-reminiszcenciák

Dombos Krisztina • a titok • no more rehab, Amy

Forgács László • Indulás (haiku-lánc)

Móritz Mátyás • Ki őriz mit?

Merényi Krisztián • Túlélés

Csillag Tamás • Zivatar • Ha szabad, ha részeg

Fecske Csaba • Kísértetfalu • Kulcs • Talán jobb is így

Lászlóffy Csaba • A holtak összetartozása

Mustra

Adonyi Sztancs János • Elprédált elit

Csordás László • Egy költői világ – üveggolyónyi sűrítésben

Fodor Géza • Hangszerek • Bukovinai esték • Porozovo • A távolodó emléke

Tárlat

Gosztola Gábor munkái

Gosztola GáborWehner Tibor • Korszakváltások

Hangírás

Kárpáthy Gyula • „Alkotó rögtönzés”

Elek Szilvia • Fanny és Felix

Berek

Koncz Péter • A Nemzetközi Poláris Év

Szóvár

Balázs Géza • Az álmok nyelve

Hetedhét

Rose Ausländer Önarckép • Esőben • Tavasz • Még gyászod is • Pitypang • Málnáserdő • Fagy • Régi

(Cseh Károly fordításai)

Danijel Dragojević • Repül a nehéz kő… • Könnyű Zénónnak

Zorica Radaković • Megölni a jövőt

Miroslav Mićanović • A jégkocka

(Borbély János fordításai)

Rainer Maria Rilke • Játékok

(Botár Attila fordítása)

Emlékezet

Fenyvesi Félix Lajos • Tea japán csészéből

Kemenczky Judit • Geschlossen – Bezárva

Németh István Péter • Rekviem-töredék Makay Idáért

Téka

Vitéz Ferenc • A város és a vidék

Adalékok Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához

Ablak

Albert Gábor • A hűség és a szeretet költője

(Ébert Tibor • Örvényben)

Ébert Tibor • Gradus ad Parnassum

(P. Papp Zoltán költészetéről)

Bende Tamás • Kirándulás benső tájakon

(Fekete Vince • Védett vidék)

Bíró József • Camea • Garden party

Boda László • Michael

Napút-díj 2011

Csáji László Koppány laudációja Erdélyi Istvánról

Égalj

Kopeczky Lajos • Erdőváros – Erdőkertes

Káva Téka – Napút-füzetek 58.

Ritter György • Háború és elűzés

(Emlékezések a második világháborúról és az 1946-os német kitelepítésről)