E számunk képzőművész vendégei, a Magyarországon élő és alkotó hivatásos képző- és iparművészek 1999-ben a Bolgár Kulturális Fórum kezdeményezésére csoportba szerveződtek. Ebben az évben felvették a BULG’ART nevet. A bolgár származás és a Magyarországon vagy Bulgáriában folytatott művészeti tanulmányaik kötik össze őket. Sorsuk és életük mindkét országhoz közvetlenül kapcsolódik, ezáltal alkotásaikban a bolgár és a magyar kultúra elemei ötvöződnek. A lapszámban közölt legtöbb alkotás a Leányfalun novemberben megnyílt közös tárlatukról való.

„Mi Önöket, magyarországi bolgár művészeket a második hazájuk kulturális élete részeinek tekintjük, nem kizárva ugyanakkor, hogy egyidejűleg az óhaza művészetének a vérkeringésébe hasonlóképpen bekapcsolódhassanak. Kö-szönjük azt a sajátos színt, amellyel a hazai néptánc palettáját gazdagítják, és azt a hídépítést, amelyet Bulgária, más országok bolgársága és a nagyvilág felé megvalósítanak.” (Latorcai Csaba)

„Apám meséi, mondái életre keltek, és közben gyermekből kamasszá értem: felfedeztem magamnak Bulgáriát, őseim honát.” (Doncsev Toso)

„A gyerekek szeretetét Bulgária iránt a bolgár irodalmon keresztül kell elérni. (…) Érezzék a szépséget és az erőt, a szavak mágiáját. Szeretnénk minél több gyerek érdeklődését felkelteni a színház, a művészet iránt. Hogy tudják, többféle művészet van, legyenek nyitottak. Mert ma nagyon lélektelen korban élünk…” (Hadzsikosztova Gabriella)

„Iszonyú mennyiségű szöveg feküdt előttem, emlékszem is egy népdal néhány sorára: »Azt mondják, hogy úgy van, / szép dolog a csók, / lányok a bokúrban / szerelem szép csábjelét adjók.« Itt az adjók a csókra rímel. Ennél csak egy Botev-strófában találkoztam szenzációsabb rímmel: »Le veletek, ti papokok, / ti görögkeleti állatokok, / miattatok van minálunk / rettenetes állapotok.«” (Faludy György)

„Szenvedélyem lett a bolgár zene. Mentem Bulgáriába, a piacon minden kazettát megvettem, aminek a borítóján volt valami népi motívum, otthon meg befaltam őket.” (Palya Bea)

„Eden elismerte, hogy »alig érdekeltek« Bulgáriában, a Fekete-tenger pedig nem más, mint egy »szovjet tavacska«.” (Fülöp Mihály)

2011. november – XIII. évfolyam 9. szám
Tih bjal Dunav

B2-páholy

Zalán Tibor tárcája

Évgyűrűk

Hadzsikosztova Gabriella • A piros bőrönd és a csökönyösség

Malko Teatro

(Névjegy)

Hangszóló

Latorcai Csaba • A néptánc határokon átívelő ereje

Bulfest és Jantra Táncegyüttes

(Névjegy)

Zornica Hagyományőrző Együttes

(Kraszimira Gadzsokova összeállítása)

Fénykör

Bognár SzilviBiljarszki EmilHerczku ÁgnesIzsák KatalinNavratil AndreaNikola ParovOláh AnnamáriaPalya BeaSebő FerencSzalóki Ági

Hangírás

Fordít, szerkeszt, tanít

(A Napút interjúja Kjoszeva Szvetlával)

Penka Vatova ” A határok leküzdése

(Miskédi Szandra fordítása)

Mustra

Doncsev Toso • Két éles kő…

Rumen Sztojanov • Te • Gyökerek • Veri az ördög a feleségét • Picasso Draganovóban • Előbb a második, aztán az első • Eszmecsere egy környékbeli pozitivistával • Az utolsó leheletig

(Szondi György és Szalai Lajos fordításai)

Téka

Egy széplelkű anarchista hiteles története

(Faludy Györggyel Krasztev Péter beszélget)

Emanuil Popdimitrov • Határ

(Faludy György és Dimo Boikliev fordítása)

Dokumentum

Nagy László füzetlapja

Rózsa Endre kéziratoldala

Október, Szófia

(Pósa Zoltán beszélgetése Sztefka Hruszanovával, illetve Julija Krumovával)

Georgi Krumov • 1948, Vidin

(Szondi György fordítása)

Tárlat

Nagy Márta • Toma Visanov köre Magyarországon

A BULG’ART csoport tagjainak munkái

Szolomon Kujumdzsijszki gyorsrajzai

M. Pandur Julianna • A magyarországi bolgár ortodoxok

Juricskayné Szabeva Aszja • Halál és temetés

Katus Elvira • A bolgár identitás fórumai Magyarországon

Sztojcsev Szvetoszláv • A kör közepén

Németh István Péter • Három futam

Gencso Hrisztozov • Két vers • Koratavaszi áradás • Létem • Lángoló egek

(Szepesi Attila, Gergely Ágnes, Kiss Benedek és Veress Miklós fordításai)

Ablak

Bognár Antal • Olvasmányok a kétnyelvűség gyakorlóterepéről

(A piros szívű cseresznyefa – Bolgár írók gyerekeknek • Az Egyszer volt, hol nem volt… – Gyermekfordítások • Se hús, se hal – Szólások és közmondások)

Erős Kinga • Az én gjuvecsem

(Az én bolgár szakácskönyvem, magyarországi bolgárok receptjei)

Sal Antal • Magyar könyvek bolgárul

(Csetene na Drugija = A másik olvasása – Bolgár kritika magyar könyvekről 2000–2010)

Hargitainé Szimeonova Rajna • Bolgár könyvek magyarul

(Bibliográfia – megjelenés előtt)

Рада в Будин града

Fülöp Mihály • A bolgár kiugrás

Égalj

Jávorszki Klára • Felsőzsolca

Káva Téka – Napút-füzetek 59.

Bertalan Tivadar • FélcédulákA lapszám megjelenését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága és a Bolgár Országos Önkor-mányzat támogatta.