Hosszúlábú madár

E számunk képzőművész vendégének, Földi Péternek a munkásságát immár negyven esztendeje végigkísérik az állatábrázolások. A korai, a múlt század hetvenes éveinek első felében készült, gyerekrajzok ihlette, színesen, vörössel, fehérrel és kékkel megfestett, groteszken egyéni, mesebeli madarakat elénk varázsoló munkái után kifejezésmódja gazdagabbá, összetettebbé vált. (L.L.)

„Általában az ember egy kellemes lény, a többi állathoz képest mindenképp jótékony idióta. Általában véve több a haszna, mint a kár benne, általában véve az ember ideális haszonállat minden macska számára, úgy bő 2500-3000 éve.” (György Attila)

„Mai szemmel nem érthető a toportyánféreg sem. Egyébként aranysakál. A féreg utótag vadállat jelentésű. Az ordít, mint a fába szorult féreg szóláshasonlatunk sem a köznapi értelemben használt férgekre, hanem a toportyánféregre, azaz az aranysakálra vonatkozik. A fa pedig az állatnak felállított csapdára utal.” (Balázs Géza)

„A második világháború utáni években a csaknem teljesen lepusztult zoo zenei életében jelentkezett az egyik legnagyobb egyéniség, Komor Vilmos. (…) Mellette »beleszeretett« az állatkerti világba Ferencsik János, Kenessey Jenő, Lukács Miklós is. (…) Elsőrangú muzsikusok és énekesek jöttek a zooba, elfogadták a furcsa és sokszor szűkös viszonyokat, megszokták a pávák rikoltozását Wotan búcsúáriája közben, Szimba és Szultán zajosságát az Álarcosbálban…” (Holdas Sándor)

„antilop Egyesek meleg sztyeppen telepedtek meg, egyéb egyedek hegyekben élnek. Veszélyt érezve szélsebesen elszelelnek. Kecses, keskeny egyedek, termeteseket s cseppeket egyként felfedezhetsz. Fejéke, melyet nem vet le évente, nem terjed szerte, nézete kecske- s tehén­félékre emlékeztet.” (Csehik Edit)

„A szenvedés mint az ember létének nyilvánvaló velejárója, alkotórésze, folyton jelen van Mohás Lívia írásaiban, hol előbbre tolakszik, hol a háttérből bontja ki csápjait úgy a családregényekben, mint az asszociációs regényeiben, a távoli múltban és a jelenben egyaránt, a pszichológiai esettanulmányokban pedig kiváltságos helyet élvez, hiszen megoldásra váró problémaként merül föl a páciens sorsívén.” (Fekete J. József)

2012. október – XIV. évfolyam 8. szám
Zoo100

B2-páholy

Zalán Tibor tárcája

Mustra

György Attila • .áetriuxa

Gyárfás Endre • Költői séta az állatkertben

Farkas Gábor • Fecske-kesergő • Verébdal • Kertben csiga

Baley Endre • Állatkerti teendők

Búzás Huba • Madárzsivaj

Balázsi József Attila • Szansin és a tigris

Szóvár

Balázs Géza • Ősotromb, toportyánféreg

Hangszóló

Holdas Sándor • Szimba, Szultán és… Lohengrin…

Zoo100

Csehik Edit • Mókás mini(s)zootár

Miczki Gábor • Varázshegy

Hekl Krisztina • Samu

Böjthe Pál • A második lépés

Draskovics Mariann • Az ajándék

Gajdó Ágnes • Zöldmedve és barátai az állatkertben

Mohácsi Zoltán • Ál-atkert

Roflics Fanni • Egy apró álom

Szlafkay Attila • Krimi utáni álomcsata

Váradi B. László • Az ígéret vize

Ronga Eszter • Mézízű méheim

Ébert Tibor • Óda

Tárlat

Lóska Lajos • A bölcs madarakról, a gonosz kígyóról és más állatokról

Földi Péter festményei

Sztojcsev Szvetoszláv • Világkompozíció

Szekeres Mária • Ki őrzi meg

Gosztola Gábor • Hommàge – Dózsa nevében

J. Simon Aranka • Sanyi bá’

Gittai István • Egy nap két malőrje • Csalódás • Hármashalom-oltár

Botos Ferenc • Fekete-hegyi emlékezés

Horváth Ödön • Mélyben, titokban • Fénytelenség • Jeltelenül • Az Úr előtt • A varjak

Jahoda Sándor • elsüllyedt • hideg felkiáltójelek • a csöpögő csap

Valentin Nóra • Észrevetted? • Hajótörött

Murányi Róbert • Nyílt színen

Gálpál Kinga • Fekete vagy színtelen

Paszternák Éva • Létem a tűz

Bódor Kata Rita • Ha szeretsz

Téka

Hász Erzsébet • Megértés, értelmezés, alkalmazás

B. Tóth Klára • Mákos tészta macskajajjal

Ablak

Ritter György • A hazugság változatai

Agota Kristof • Tegnap, Szörny

Tamási Orosz János • Számít-e még, hogy meghalunk?

Iancu Laura • Kinek a semmi a mindene

Kelemen Lajos • A napvilágra nyitott múlt

Oláh János • Száműzött történetek

Bakonyi István • Verssé vált üzenetek

Petrőczi Éva • Vallomás, eperrel

Mohás Lívia • Lady Diana, a hercegnő

Napút-díj

Fekete J. József • Akkor is élni kell, ha szenvedés az élet

Laudáció Mohás Líviáról

Illusztrációk

Fáy Aladár rajzai

Káva Téka – Napút-füzetek 68.

Németh Attila • Életem séta