Ravasz Erzsébet
Eleink

E számunk képzőművész vendégei a negyedik évtizedébe lépő kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyben megfordult alkotók. A művésztelepen készült alkotások gyűjteménye, amelyből válogathattunk, ékesen tanúsítja, hogy a monumentális épületdekorálásra is alkalmas zománcművesség megújítható a népművészeti hagyományok szellemében.

„Jon Fosse norvég író, költő és drámaíró alakjai nem a paradicsomi táj ártatlan gyermekei. Fosse verseiben konkrét idő nem létezik. És nem hagyja nevetni, kacagni, mosolyogni, derűs pillantást váltani sem a költői ént, sem a verseiben egyre gyakrabban felbukkanó múzsát.” (Kovács katáng Ferenc)

„Fosse nem akar nekünk semmit sem üzenni, ő egy létállapotot mutat be, ír le. Mint az abszurd drámákban, itt közölt darabja is véget ér, mihelyt a drámai szituáció bemutatása, leírása, körüljárása, megértetése lezajlott.” (Mihályi Gábor)

„Akkor már hetedik esztendeje vártuk hiába apámat. A Don mellől sebesülten ugyan még megjött, felgyógyulása után egyszer még haza is engedték szabadságra, talán csak azért, hogy anyám buzgó fohászainak és imádságainak jutalmául láthassa első, botladozó lépéseimet.” (Ircsik Vilmos)

„Dédapám egyszer Bécsből hazatérve kiszállt a hintóból vidéki birtokán, és miután sétabotjára támaszkodva megállapította, hogy sajog az ülepe, felnézett az egyemeletes, szürke, zsindelytetős kastélyra.” (Verrasztó Gábor)

„Mednyánszky életművében minden út elvezet mindenhová. Mi eközben mindvégig megmaradunk tágas egei alatt, talán egy szakadék fölött, valahol az örökkévalóság közelében.” (Béresi Csilla)

„Pár évtizeddel ezelőtt még nem lehetett a romániai magyar képzőművészetről mint entitásról beszélni, hiszen akkor az anyanyelv, a sajátos jelleg (és itt nemcsak Nagybánya hatására gondolok) azonnal kiderült tolna. Ma már, szerencsére, más idők járnak.” (Szakolczay Lajos)

2003. november – V. évfolyam 9. szám
Fjordok kékje

Ferenczes István • Rodostó

Évgyűrűk

Géher István • Egy családi biblia előzéklapjainak olvasata

Bácsfi Diána • Axis mundi (2.)

Csűrös Miklós • A hiteles embert keresve

(Nyolcvan éve született Török Endre)

Varga Imre • Az ébredő • Visszaalvás • Újraébredés • Kezdetében

Mózsi Ferenc • Soron kívül…

Verrasztó Gábor • A kastély • A halott fecske

Pécsi Sándor • Tudóspásztor

Ircsik Vilmos • Álmomban otthon jártam

Lászlóffy Csaba • A klassz(ikum) börtönébe zárva • Kér(é)sz(?) himnusz • Dracu la Ureche &ndash • Két balatoni bagatell

Both Balázs • Gustav Klimt-grafika • Balaton • Sapphicus

Emlékezet

Novotny Gergely (1925–2003)

(Rudnai Gábor nekrológja)

Timár György (1929–2003) Temetés • Hárman

Ablak

Szakolczay Lajos • Kikötő – Jegyzetek éjfél után

Régi és új művek (A Jászdózsai Művésztelep kiállítása)

Határok nélkül (Tizenhárom művész a Vármegye Galériában)

Béresi Csilla • A szem fájdalmas ingerlése

(Mednyánszky László emlékkiállítása)

Gömöri György • Csontváry Hortobágya • Turner: The Scarlet Sunset • Éjszaka havazott

Tárlat

Pap Gábor • Bács-Kiskun megyei tűzpróba

Munkák a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyből

Hetedhét

Jon Fosse • Szem a szélben

(Kovács katáng Ferenc fordításai)

Jon Fosse mosolytalan múzsája

(A fordító jegyzete)

Jon Fosse • Névadás

(Kovács katáng Ferenc fordítása)

Mihályi Gábor • Az új Ibsen rideg világábólE számunk megjelentetését támogatta
a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely
és a norvég irodalom külföldi megjelenését elősegítő NORLA Alapítvány.