Ablakos Lakatos DezsőRostás Krisztina

„Újpest 1840. április 5-én 101 fővel községgé alakult. Pesttől északra, a Duna partján, a váci országút mellett fiatal, ámde dinamikusan fejlődő község, majd város, megyei jogú város, később a főváros része lett. Lakossága az elmúlt 170 évben százegyről százezer főre emelkedett. A cigányok együtt élnek az itt letelepedett magyarokkal, zsidókkal, németekkel és más nemzetiségekkel. Kultúrájukra nagyban hatott az itt lakók szokásai, mindamellett megtartották sajátos értékrendjüket is. A kávéházak, vendéglők, kocsmák hangulatához hozzátartozó cigányzenére igényt tartott a lakosság. A cigány szegkovácsok által készített termékekre szüksége volt az újpesti bőr- és faiparnak.” (Molnár István Gábor)

„A kényszerből készült rajzokból hiányzik az alkotó lelke. Nemcsak rajzórán rajzoltatom tanítványaimat, az olvasmányok vázlata után minden egyes olvasmányt lerajzolnak…” (Solymosi Imréné)

„Abban az időben hét kiemelkedő prímás működött. Zseniális volt mindegyik. Egyedi és tiszta. Ami nagy szó, mai füllel mindenféleképp!” (Boross Lajos)

„»…az az érzésem, hogy Önök, magyarok nem becsülik e zenét igazi értéke szerint. Túlságosan hozzászoktak Önök a mindennapi életben, annyira megszokott dolog, hogy már nem érzik művészi erejét, amely pedig oly mélyen és tökéletesen benne van« – figyelmeztet bennünket Debussy már 1907-ben.” (Erdős István)

„Ma már világosan látjuk, hogy mért nem volt a hatalomnak érdeke, hogy a zenélésből (muzsikálásból) évszázadok óta élő magyar cigányok, azaz elsősorban a „romungrók” által kiművelt és világszerte terjesztett zene újra és ismételten a maga módján konzerválódjon, presztízsében folyamatosan megújuljon, az addigi ezer évnél is tovább hirdesse és képviselje a nagyvilág számára a magyarságról alkotott pozitív megítélést.” (Csemer Géza)

2010. szeptember – XII. évfolyam 7. szám
Az „Eötvös Társaság” 25 éves

Kerékgyártó István és Rácz Gyöngyi köszöntője

Nemzetről, nemzetiségről

Eötvös József • Én is szeretném…

Bevezető

Rácz Gyöngyi • Az Eötvös Társaság 25 éves

Újpest cigányai

Molnár István Gábor • Lokálpatriótává vált betelepülők

„Munkalehetőség nélkül minden erőfeszítésünk csepp a tengerben”

(Csóka János Pállal Váradi Krisztina beszélget)

Gyermekhangra

Lakatos Menyhért • Hét szakállas farkas

Choli Daróczi József • Altató

Kovács József Hontalan • Első hó

Gyermekművészet – Művészetpedagógia

Rácz Gyöngyi • Cigány kultúra és művészeti nevelés

Kerékgyártó István • Tehetségfelszabadító művészetpedagógia

Nagy Ferenc • A Társaság művészeti tevékenysége

Vámos Józsefné • Óvodai ábrázolás a gyakorlatban

Solymosi Imréné • A boldogan végzett munka kreatívvá és sikeressé tesz

Somody Beáta • Értékelés, értékteremtés

Tárlat

Gyermekrajzok

Kerékgyártó István • Molnár István Gábor fotóművészetéről

Molnár István Gábor fotói

Hangszóló – Cigányzene

Ady Endre • Dankó

A prímások királya

(Boross Lajossal Molnár István Gábor beszélget)

Kárpáthy Gyula • „Magyari Imre művészete… Magyarország olyan értéke, amit féltőn meg kell becsülnünk.”

Fátyol Tivadar • Cigányzene, cigány népzene, zenész cigányok

Kárpáthy Gyula • A „Szürke eminenciás” és a tanítvány

ifj. Boros Mátyás • Cigányzenészek régen és ma

Erdős István • Nem forog a cigánykerék

Csemer Géza • Beszéljünk a cigányzenéről

Molnár István Gábor • Újpest

Káva Téka – Napút-füzetek 47.

Jan Wagner • Quittenpastete

(Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 5. műfordítás-pályázatának anyaga)A Társaság emblémája: Péli Tamás grafikája
Honlap: www.eotvostarsasag.hu
E-mail: eotvos.tarsasag@hdsnet.hu
Összeállította: Rácz Gyöngyi és Kerékgyártó István
A fényképeket készítette: Molnár István GáborA számunk megjelenését az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság támogatta.