Szarvas/I.
Belser Barbara
(9 éves, Solymár)


Képzőművész vendégeink az 1000 éve Európában – Magyarország gyermekszemmel című, a Barcsay Képzőművészeti iskola szervezésében lebonyolított országos millenniumi gyermekrajzpályázat alkotói.

„Hadd fogalmazzam meg, mi minden kell szerintem ahhoz, hogy az ember gyökeret verhessen egy tájban, egy kultúrában és egy hazában. Az első egy szerető család. A második egy olyan kisközösség, amelyben az ember szeretetteljes szigorban nevelkedhet. A harmadik pedig a kiváló iskola, amelyben az egész életre szóló tudás alapjait rakják le az elhivatott tanárok.” (Balogh János)

„Az Ilias a haraggal kezdődik, a bosszúk sorozatával folytatódik, de kiengeszteléssel végződik. Az elmúló század egy gyilkossággal kezdődött, bosszúk és viszontbosszúk sorozatával folytatódott – eljut-e a jövő század a megengesztelődéshez?” (Ritoók Zsigmond)

„Megkötözve valósítottuk meg azt, amit ezer éven keresztül elmulasztottunk, igazán nyugat-európai társadalommá váltunk.” (Kopátsy Sándor)

„A múlt századi reformkorból is hitet meríthetünk ahhoz, hogy tevékenyen részt tudjunk vállalni a jövő évezred egyre újabb és újabb reformkoraiban.” (Kroó Norbert)

„Jó, jó ilyen helyen lenni, ahol ilyen gyönyörűséges, szép, romolhatatlan dolgok vannak, amilyeneket még, úgy lehet, a tűz sem emészthetne meg, talán jó lesz továbbra is minden.” (Nádudvari Anna)

„Hát ezért jöttem ide. Most gyorsan megnyitom a kiállítást, hogy aztán hosszan nézhessem a mesét. A képek meséjét. Hátha megtanulom a nyelvet, azt a nyelvet, és legközelebb már nem lesz szükségem Fehérlófia tolmácsolására.” (Jancsó Miklós)

„Szerintem a magyar kultúrában felnőtt személynek a nagykorúsága annak a függvénye, hogy mennyiben képes megérteni az anyanyelv szellemét, és mennyiben tud az ő egyéni szellemét érlelő »anya-nyelv« által érintett lenni, annak szellemével összhangban élni.” (Kozma Szilárd)

2000. október – II. évfolyam 8. szám
Ezredév

Évgyűrűk

Balogh János • Árvasorban, gazdagságban

(Lejegyezte: Toót H. Zsolt)

Átjáró

Ritoók Zsigmond • Megélni szép, hős harcban

Kopátsy Sándor • Polgárságunk születése

Kroó Norbert • Új reformkor előtt állunk

(Toót H. Zsolt interjúja)

Csüllög Gábor • Hegyek, vizek ölelésében

Lászlóffy Csaba • Az ébren alvás elégiája • A költő(k) élete

Jász István • Paranoia

Ébert Tibor • A vadászat

Németh István Péter • Anakreón egy arácsi eperfához • Anakreón őszi dala

Nádudvari Anna • A királyi felajánlás

T. Ágoston László • Lenkey kapitány

Tárlat

A millenniumi gyermekrajzpályázat díjazottjainak munkáiból

Ezer évünk Európában

(Jancsó Miklós kiállításmegnyitója, idézetek Dombyné Szántó Melánia, Jankovics Marcell, Kerékgyártó István, Csete György Duna-tv-beli beszélgetéséből és Balassa Iván katalógusbevezetőjéből)

Fecske Csaba • Lecke • Mindig te • Csak egyszer

Szénási Miklós • Futni hagytam…

Nagykorúság

Kozma Szilárd • Anyanyelvi érettség

(Pályamunkák értékelése)

Végvári József • A fekete tyúk és a muzsika

Erdődi Gábor • Hűség • Búcsú • A két tündér

Kopogtató

Péterfy Gergely • A tűzoltóparancsnok szomorúsága

(Ficsku Pál ajánlásával)

Vass Tibor • Radnóta

(Lackfi János ajánlásával)

Timár György • 1958 • Három disztichon • Három haiku

Ablak

Versles

Prágai Tamás • A szerző mint Tandori, a szerző mint irodalom

(Tandori Dezső • Főmű)

Prózaporond

Toót H. Zsolt • Barakkba zárt üzenet

(Kukorelly Endre • Rom)

Kukorelly Endre • Mémoires – Hekerle LászlónakE számunk megjelenését Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata támogatta.