E számunk képzőművész vendégeinek – a Magyar Foltvarró Céhnek – az alkotásai aláfestésnek is tekinthetők egymásba érő saját világokat prezentáló szerzőink szöveges munkáihoz, melyeknek gyűjtőcímét, a foltvetést, az erdősítés fogalomtárából kölcsönöztük. A mértanias fásítás vagy az egész terület egyöntetű munkálása helyett szigetszerű szórtságú telepítésből serken ilyen eljárás nyomán igazi kultúrerdő. Ilyen egyszerű a mi foltvetésünk.

„A melankolikus hangok olyan bársonyosan simogatva buggyantak elő a csillogó hangszerből, hogy már ott állt csatakosra ázva az egész falu. Az esőt azonban ő sem tudta megállítani – az árokban hömpölygő víz az úttestet keskeny ösvénnyé szűkítette. A jövevény is már bokáig állt a hideg, zavaros, sáros lében, mikor a kocsmáros kijött, s beparancsolta őket a karcos forralt bor mellé. Így érkezett meg az idegen Tarvágás faluba.” (Zöldy Pál)

„De már semmi sem fér bele, még egy / tanulmány sem; ablakhoz lépve most / kietlen a táj, benne hiányod / ékesszólásod emléke, mely mosolyra és mélázásra késztet.” (Nyírfalvi Károly Hules Béla emlékének)

„Fölénnyel mosolyogsz rám, / mint aki az első almafáról / harapott. Te kófic. Hát nem / tudod, hogy azután jön a kígyó / harapása?” (Báthori Csaba)

„Mivel nem látjuk, hogy egy-egy mindennapos használati cikkünk vagy épp mindennapi betevőnk hogyan készül, mi mennyi munkába, energiába kerül, ezért nem tudjuk felmérni valódi értéküket sem. Ez az arányeltolódás az észlelés és okozás között – tehát hogy sokkal több mindent okozunk, mint amit észlelünk – szükségessé teszi, hogy a tájékozódás etikai feladattá, mi több, kötelességgé váljon.” (Balogh Emese)

2002. június – IV. évfolyam 5. szám
Foltvetés

Bertók László • Ásó hegyére

Konczek József • Varjakká tevő

Pintér Lajos • rímkényszer • A Kondor Béla-ablak • homok-mandala

Báthori Csaba • Keresés • A pók hálója • Tüzes bárány

Lukáts János • Börtöncella a kártyavárban

Deák-Sárosi László • Az ördög bibliája

Noth Zsuzsánna • Anyaölben

Vass Tibor • Sajátra hasonlító vers

Horváth Tamás • „Kezében jég…” • „Csak a mosolya lenne…” • „Őrzi lépéselőnyét…”

Kotász Zoltán • (Álom a túlélésről) • (Neked nincs) • (Álom a vakságról)

Berek

Balogh Emese • Világok legjobbika

Grandpierre Attila • A Világegyetem természete és végső szerveződési elve (3.)

Tárlat

A Magyar Foltvarró Céh munkái

Ercsényi Judit • Barátságtakaró a világnak

Hetedhét

Paul Bowles • Fagyott földek

(Béresi Csilla fordítása)

Gérard Bayo • Édes érzés • Címtelen • A terem üres • A nyárfa • Címtelen • Kőszilánkok • Hajnal előtt

(Timár György fordításai)

Juhász Tamás • „Ifjúság”

(Joseph Conrad és a tranzakcionális irodalom jelensége)

Mustra

Zöldy Pál • Örömzene

Emlékezet

Fenyvesi Ottó • Dettre János

Nyírfalvi Károly • Távol ment el egy ember…

(Hules Béla emlékére)

Ablak

Baán Tibor • „Az ittség igéi”

(Hules Béla • Aki a-t mond mondjon b-t is)

Kelemen Lajos • Esszémesék, avagy az irodalom élete és kalandjai

(Mohai V. Lajos • Tanmese Danilo Kištől)

Rudnai Gábor • Kosztolányi „eszméinek szótára”

(Az Őszi reggeli című vers elemzése)

Szakolczay Lajos • Kikötő – Jegyzetek éjfél után

A lélek képírója (Fáy Aladár kiállítása a lakitelki Kölcsey Ház Galériájában)Berek rovatunk támogatója: