E számunk képzőművész vendége, Lévai Nóra (1952) idén kapta meg a Ferenczy Noémi-díjat. Az Iparművészeti Főiskolát végzett művész munkáiban két különböző technikával dolgozik, de mindkettővel grafikai és festői hatásokat ér el.

„Az életmű avatott ismerői szerint Kányádi Sándor XIX. századi indíttatású lírája szinte észrevétlenül válik XX. századivá, a falusi élményvilág pedig európai horizontúvá. Már első találkozáskor kommunikálni képes az olvasóval.” (Ködöböcz Gábor)

„Igen nehezen szántam el magamat a személyes erdélyi utazásra. Fájt Erdély. Meglátogattam persze Kányádi Sándort. Persze… persze szorongva: mi a csudát keresek nála, miért költöm el az idejét. Nem kellett semmit se magyarázkodni. Menjünk sétálni, mondta; és sétáltunk és mesélt.” (Koncz Gábor)

„És versen, szóból szőtt szitán / a lényeg átsuhan simán, / s csak néhány testes jel marad.” (Szauer Ágoston)

„mikor a lélek méhe vagy mi / viselős lesz egy névvel / hiába próbálja eltagadni / növekszik minden éjjel / némán mint a fűszál csak / belülről tépve-rágva / azt ki akaratán kívül / hozza majd világra” (Kiss Judit Ágnes)

„teremté / Isten az embert / a földnek porából / s gyúra / az ember porból / magának isteneket” (Karaffa Gyula)

„Mikor én megérkeztem a Siestába, Illyés Gyula még ott volt. Attila egy ideig fölváltva nézett kettőnket, aztán Illyés Gyulára nézve azt mondta: Ha Gyuszira nézek, nem fáj a szemem, ha magára nézek, fáj. De muszáj magát néznem, különben sötét van, nem látok. Beszélgetésük meleg, félreértéseket tisztázó lehetett. Mindkettőnek könnyes volt a szeme. Írásom legfőbb indítéka az, hogy letörlődjék férjemről a „bélyeg”, amit olyan igazságtalanul ütöttek rá.” (Valachi Anna)

2004. május – VI. évfolyam 4. szám
Folytatás

Kányádi Sándor • Érzelmes költemény • Mintha csak tréfa

Koncz Gábor • A „fehéringes közmagyar”

(Kányádi Sándor köszöntése)

Ködöböcz Gábor • „Boldog akinek térdén egy nemzet lovagolhat”

(A Kányádi-recepció főbb tanulságai)

Valachi Anna • „Minket, Gyuszi, szeretni kell” (József Attila, Illyés Gyula és Flóra)

(Érzelmi háromszög-rekonstrukció versek, naplójegyzetek, emlékezések, levelek alapján)

Szauer Ágoston • Bejegyzés • Példabeszéd

Kiss Judit Ágnes • „…tilos a szeretőm neve…” • majomfutás • Két japán rajz

Szalai Zsolt • Doppelgänger • Költőien költözik az ember • Ködtenger

Végh Attila • A csónak • A fehéredő háló • A költészetről

Fecske Csaba • A folyón át • A. Akaki • Elvagyok • A fogyó időben

Karaffa Gyula • Hogy ne féljetek… • Ikaroszhoz… • Ezerszer… • Misztérium

Tárlat

Pápai Lívia • Mikrozajok kozmosza

Lévai Nóra alkotásai

Berek

Bill Dewall • Sejtelmes hangok és a mélyökológia

(Holler Judit fordítása)

Csikós Attila • Nyelv

Vörös István • Tévedések játéka

(a dráma befejező része)

Schöpflin Aladár • Őszi szivárvány

(a dráma befejező része)