HAász Ágnes
Szent Ferenc a madarakkal
(tanmese 2004)


„Az alkotó folyamatban a kozmogóniai cselekedet megismétlésével a világegyetem újjászületésékor az idő, amelyben élünk, s két lélegzet között a »Lenni, vagy nem lenni!?« állapotát »gyakoroljuk«, és amiben súlyos művészi jelenléttel kívánunk jelenvalóvá válni, szinte észrevétlenül kivetítődik a mitikus időbe.” (Németh Péter Mikola)

„Zarathustra ezt kérdezi a törpétől: »Hiszed-e, törpe, hogy ezek az utak örökké ellentmondanak egymásnak? – Minden egyenes hazudik – mormogá hányavetin a törpe –, minden igazság görbe, az idő maga is körvonal.«” (Pécsi Sándor)

„A korai muszlim hagyomány nem tesz éles műfaji különbséget a vallás, a tudomány és a tulajdonképpeni irodalom között.” (Géczi János)

„»…minden értelmes lélek vagy bűnei miatt szerencsétlen, vagy jócselekedetei folytán boldog…« De Ágoston, saját példájából következően, a Vallomásokban már azt elemzi, hogy a lélek saját erőből képtelen a jóra, s még akkor sem teszi azt, ha ismeri.” (Bohár András)

„Szent Ferenc számára a Nap nem allegóriája az Atya Istennek, hanem szimbóluma. És ezt a Napot és mindazt, amit jelent (az Istent is) testvérnek nevezi. Vagyis elismeri, hogy vele rokon.” (Barsi Balázs)

„Ady szóhasználata jut eszünkbe, az a híres »és mégis«. És Hamvas jut eszünkbe, aki ezt írja: »telítve lenni valamivel, amiben nincsen halál«. (…) És Hamvas ezt a zenéről s a zene ürügyén írja. A zenéről, ami telítve van valamivel, amiben nincsen halál.” (Szabados György)

„Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok! A vers címe Gyere velem a mitológiába, s így kezdődik: »Gyere velem…«, és úgy végződik, hogy »nincs esélyem«, vagyis aktuális vagyok. Én így értelmezem az aktualitást.” (Ladik Katalin)

2005. július–augusztus – VII. évfolyam 6. szám
Ekszpanzió (2)

Marin Sorescu • Expanzió

(Szlafkay Attila fordítása)

Előtér

Németh Péter Mikola • In illo tempore

Marta Petreu • Meddig?

Grete Tartler • Árnyékszínház

(Szlafkay Attila fordításai)

Pécsi Sándor • Körkörös idő

Nyilas Atilla • Iszlám angyali üdvözlet

Géczi János • Allah rózsái

Konczek József • Balassi Bálint Szent Ferenchez imádkozik lelke üdvéért

Bohár András • Isten, világ, ember: ahogy érti

Végvári Vazul • Nyári Miatyánk-áhítat a trubadúr Szent Ferenccel

Barsi Balázs • A Naphimnusz elemzése

Károly György • Szent Ferenc

Rainer Péter • Szent Korona-gömbtemplom

Csetneki Gábor • Csalitmese

Fodor Miklós • A természet szentsége – a szentség természete

Horváth Ödön • Pranayama • Feketefehérség

Tárlat

Az Ekszpanzió résztvevőinek munkáiból

Köpöczi Rózsa • „Isteni vízzel és tűzzel…”

Bárdos Deák Ágnes • Szex a határon

Szabados György • Hamvas Béla és a zene

Németh Péter Mikola • Jin-jang & jang-jin

Hangírás

Hvar-déjà vu

(Ladik Katalin @ Németh Péter Mikola dialógusa)

József Attila-emlékév 6.

Balázs Géza • Légy azzá, ami nem lehetsz!

(József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat című verse nyelvészszemmel)

Tóth Sándor • József Attila-érmek

Ircsik Vilmos • „Szertedübögni rímeit”

(A műfordító József Attilától a József Attila-műfordítókig)

Szakolczay Lajos • Teremtés és világmagyarázat

(Román József Attila-illusztrációk a Közép-európai Kulturális Intézetben)

Illusztrációk

Csorba Simon útinapló-fóliánstekercseVendég-szerkesztette: Németh Péter Mikola.


Az Expanzió/k><Ekszpanzió/k felvételeit 1989–2004 között az alábbi fotósok készítették:

Búza Krisz., Csorba Simon, Dallos István, HAász Ágnes, Kéri Piroska, Köpöczi Rózsa, Kronauer Éva Lilla, Maczkó Erzsébet, Menczel Erzsébet, Németh László, Németh Zoltán Pál, Névery István, Orlik Edit, Rainer Péter és Tumbász András,

akiket ezúton is köszönet illet.