E számunk képzőművész vendége Jakobovits Miklós festőművész (Kolozsvár, 1936). A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végez, mesterei: Kádár Tibor, Miklóssy Gábor. A nagyváradi Körösvidéki Múzeum főmuzeológusa (1985–1997), 1997 óta a Barabás Miklós Céh elnöke. Írt esztétikai tanulmányokat, kisesszéket, műkritikákat, művészeti jellegű útirajzokat. Egyik alapítója a Nagyváradi Egyházművészeti Barokk Képtárnak. A Nagyváradi Ady Társaság alapító tagja.

„A modern magyar irodalomnak Nagyvárad volt az első (a fővárost is megelőző) szellemi otthona és tűzhelye. Ez a szerep azonban már a tízes években – Ady Endre, Juhász Gyula és mások távozása következében – erősen megkopott, és az első világháború végére Várad jóformán »beleszürkült« a vidéki nagyvárosok sorába.” (Pomogáts Béla)

„Madártávlatból látom a Várost, és lesek be a várfalak mögé. Az öt bástyájával teknősbékaként ötfelé terpedő váradi vár falain át belátok az erődítmény szívébe, ahol a kéttornyú katedrális altemplomában Szent László alussza nyugtalan örök álmát.” (Hubay Miklós)

„Ady városa, mondták a ~iak nekem, maguknak, mindenkinek, Pece-parti Párizs, tették hozzá, ha ettől nem hatódtál volna meg, olyan emberrel takaróznak, gondoltam, akinek ~ vajmi keveset jelentett, nem volt e város szerelmese, nem akart itt meghalni…” (Demeter Szilárd)

„Gyöngéden leemelik az »Édes«-t. A kapualjnál ideiglenes koporsóba fektetik. Levett kalappal némán állunk… Feleségem lehajol s állát fehér zsebkendővel felköti. A koporsófedelet reáeresztik… s megindul sebes vágtában a fekete kocsi…” (Vincze Géza)

„Érdemes lenne talán górcső alá venni az ortodox egyház és a mindenkori román hatalom összefonódott viszonyát, ami talán segítene megérteni azokat a politikai beidegződéseket, reflexeket, amelyek a történelemi tények alapján válnak elemezhetőkké. Természetesen ez a kérdés kellemetlen és sokak számára csupán kreált, álkérdés vagy éppen provokáció. Ezért az alapvető tudományosság mellett a kellő tapintatosságot is szem előtt kell tartani ahhoz, hogy ebben a kérdésben valamire is jussunk.” (Sz. Horváth István)

2007. május–június – IX. évfolyam 4. szám
Partium

Onnan nézek szerteszét 3.

Lászlóffy Aladár rovata

Előtér

Hubay Miklós • Hány Várad van a föld alatt – és a tudatunk mélyén?

Nagy Krisztina • Részekből egész régió

Hollósi Hajnalka • Kisebbségi oktatáspolitika

Tornyi Zsuzsa Zsófia • Határon túli doktoranduszlányok

Sz. Horváth István • Lábjegyzetek a román hisztériához

Dukrét Géza • Ereklyeőrzők települése • Nyolc évbe telt • A vár

Dr. Fleisz János • „A sajtó tekintélyére igenis szükség van”

Vincze Ferenc • Ady hű titoknoka

Vincze Géza • A Kalota partján

Balázs Kovács SándorGutai István • Bánátból bánatba…

Ilnicki Beáta • Német telepesfalvak Kárpátalján

Tárlat

Jakobovits Miklós festményei

Szilágyi Aladár • Térbe kilépő

Demeter Szilárd • Várad

Tóth Ágnes • Barna és zöld

Lipcsei Márta • Lehet • Nocturno • Országos felhőszakadás

Gittai István • Idegen ismerős • Kedvencem, hajnal-mágusom • Utódal • Tavaszi áhítat • Gazellalesen

Barabás Zoltán • Parafrázis odaátra • Mediterrán etűd

Szilágyi Aladár • Nincsenek csodák • A kéz

Kinde Annamária • Humortalan, laza, magyar • Tom Vanguard énekel fekete-zöldet

Szűcs László • Advent • Utcán esős reggel

Zudor János • Szeptember 11. emlékére • Költői zsoltár

Goron Sándor • bolondos játék • bukás

Ablak

    Téka

      Pomogáts Béla • Várad költőfilozófusa

      (Jegyzetek Horváth Imréről)

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • Nekrológ egy városért

      (Barabás Zoltán • Kútbanézők)

Szászi Zoltán • Összekötő tizenegyek

(A 1111 Csallóköz – Partium szépirodalmi antológiáról)

    Kikötő

      Szakolczay Lajos • Karakterek körtánca

      (A Csíkszentmihályi család kiállítása)

      Időtlenné váló szépségkeresés

      (Kocsis Miklós kiállítása)

Csűry István • Laudáció a Partiumi Magyar Művelődési Céh tiszteletére

Felhős Szabolcs • A Partium tizenöt éve

Szűcs László • A Várad öt éve

Dr. Koncz Gábor • Régiók találkozása

Pénzes sarok

Szlanka András • Nagyváradi pénzintézetek

Káva Téka – Napút-füzetek 14.

Bába Szilvia • Külhoni falusi turizmus

(Módszertani szempontok)E számunk megjelenését a Pro Professione Alapítvány támogatta.