E számunk képzőművész vendégei magyarországi szlovák alkotók: Berényiné Lami Mónika, Csarejs Jánosné Hrabovszki Ilona, Ezüst György, Lipták Pál, Lukoviczky Endre, Mustó János, Várkonyi János és Zsolnai Mihály.

„Az elmúlt évszázadok alatt létrehozott szlovák nyelvű értékekből a nyelvet még beszélők szűk rétege válogat és dönti el, mi az, amit a jövő számára hozzáférhetővé tesz (pl. archiválás, dokumentálás, digitalizálás útján). Gyanítom, hogy minden jó szándék mellett tetemes mennyiségű érték pusztul, vész el.” (István Anna)

„Alkotóelemeire bontották a ködmönök ornamentikáját, s az új funkciónak megfelelően a régi hagyományok tiszteletben tartásával – folthatás, motívumok, színek – próbálták újrafogalmazni és a mai használatnak megfelelően alkalmazni ezt a csodálatos mintakincset.” (Illés Károlyné)

„A 12 pontos követelés (ahogy írták, nagy vonalakban) első pontja hangsúlyozottan követeli, hogy a szlovák néphez való tartozás, valamint Szlovákia mint őshaza nyílt felvállalása ne lehessen oka bárminemű üldözésnek és rendőrségi, csendőrségi eljárásnak.” (Tóth István)

„Apai nagyanyám, aki nagyon erősen lutheránus volt, és akitől elsajátítottam a házi áhítatosságot, megtanultam olvasni a nagyon nehéz gót betűs és cseh nyelvű bibliát, el nem tudta volna képzelni, hogy szlovák ember katolikus is lehet.” (Gyivicsán Anna)

„A pilisi falvak szlovák lakosságának etnikai tudata szorosan kötődik a Pilishez mint földrajzi területhez, s identitásuk egyik meghatározó alkotóelemeként szlovákságuk is e szűrőn keresztül fejeződik ki.” (Szabó Orsolya)

„A magyarországi szlovák irodalom magának okozott kárt azzal, hogy se a magyar irodalom mikszáthi szlovák hagyományával, se önmaga alapvető egzisztenciális kérdéseivel nem rendezte a viszonyát.” (Karol Wlachovský)

2007. szeptember – IX. évfolyam 7. szám
Ej, otvárajte vráta!

Évgyűrűk

Gyurkovics Zsuzsa • Ďakujem, dobre

Előtér

István Anna • „A jövő csupa múltból áll”

Tóth István • Tizenkét pont

Kugler József • Nehéz honcsere

Szabó Orsolya • Plusznyelv alkalom szerint

Kovács Anna • Ruppeldt káplán naplójából

Fuhl Imre • Antihlet • Már • Szerelem • Érzem az éjjelt • Állj ellen • Együtt-egyedül

Kormos Sándor • Karácsonyi ének • A szeretet nyelvén • Szívemben csillagok • Készen áll a helyem • 65. születésnapomra

Juraj Dolnozemský • Így van ez • A szavakhoz • Kötődés… • Ma ismét… (Imrich Fuhl fordításai) • Attila…megkésett levél • A fájdalmakat… • Egyenlőtlen játék…

Gregor Papuček • Výber z veselých epitafov

Hangírás

Tótkomlósi szálak

(Gyivicsán Annával Veres Emese Gyöngyvér beszélget)

Fénykör

Ezüst György, Kukely Júlia, Jakab Róbertné, Kiss Szemán Róbert és Paulik Antal válaszai

Tárlat

Magyarországi szlovák alkotók művei

Lami István • Zarándokúton • Szülőföldemről

Zoltán B. Valkán • Gyere, fiam, hazamegyünk!

(Zsembery Teréz fordítása)

Pavol Kondač • Elkésett visszatérés

Krupa András • A tél fele

Ocsovszki Ildikó • Večierkára szólít

Illés Károlyné • Napszövetre mentve

Kustár Rozália • Kéklő fejfák

Szóvár

Zsilák Mária • Egy tájszótár frazeológiája

Uhrin Erzsébet • Másodnyelvi szerepben

Ablak

    Téka

Kiss Szemán Róbert • Galamblelkek apostola

      (A kivonulás Ján Kollár életében és műveiben)

Daniela Onodiová • Álom és valóság között…

(A Vertigo Szlovák Színház • Lampert Csaba fordítása)

Gergely László • Játék és kötelesség

(A szarvasi Szlovák Nemzetiségi Színház)

Szabó Mónika • Dolná zem

(A nemzetiségi irodalom a magyarországi szlovákság tükrében)

Karol Wlachovský • Rekviem a magyarországi szlovák irodalomért

(G. Kovács László fordítása)

Maruzsné Sebó Katalin • Závadai szószedet

Anna Ištvánová • Resumé

Pénzes sarok

Szlanka András • Betétkönyv és účastina

Illusztráció

Imrich Fuhl fotói

Káva Téka – Napút-füzetek 17.

Valerij Brjuszov • Ucsenyik Orfeja

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2. műfordítás-pályázatának anyagaTámogatóink

Határon Túli Szlovákok Hivatala, Szlovák Köztársaság / Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika
Országos Szlovák Önkormányzat / Celoštátna slovenská samospráva
Magyarországi Szlovákok Szövetsége / Zväz Slovákov v Maďarsku
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešska Čaba
Szlovák Kultúra Háza / Dom slovenskej kultúry
Csabai Szlovákok Szervezete / Čabianska organizácia Slovákov
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – Szeged / Slovenská menšinová samospráva – Segedín
Nemzetiségi Szövetség – Szeged / Národnostný zväz – Segedín
Gyivicsán Anna / Anna Divičanová


Köszönjük a magyarországi szlovák közösség számos képviselőjének önzetlen közreműködését e számunk létrehozásában; mindenekelőtt Árgyelán Erzsébetnek tartozunk hálával több hónapos szervező és segítő munkájáért.

A szerkesztőség