Dohnál Tibor
Mese a pünkösdi tojásról IV.

E számunk képzőművész vendégei apa és fia: Dohnál Tibor festő, grafikus, szobrász és Dohnál Áron szobrász-fényművész. Mindketten a képzőművészet hagyományos eszközeinek, mesterségbeli alapjainak megtartására, átörökítésére törekszenek, de a legkorszerűbb formanyelven fogalmazzák meg mondanivalójukat. A tér és a benne levő jelek, a káosz és a rend viszonya érdeklik őket.

„A képregényírás Magyarországon lenézett mesterség. Hazánkban az irodalmi adaptációk honosodtak meg. Az irodalmi adaptációt leginkább valami kitömött állathoz tudnám hasonlítani.” (Kiss Ferenc)

„Most filatelista vagyok. / Leáztatok egy sort egy versről, / »ezt a délutánt erről a napról«, / ezt a napot egy városról. / Azt a várost (nevezzük Kolozsvárnak) / már rég leáztattam arról az országról, / ami valamikor régen az időről ázott le.” (Végh Attila)

„Egy fűszálban meglátni az egész világot.” (Dörögdi Ádám)

„Pécsi Bori a villamoson. Pécsi Bori Röjtökmuzsajon, a gyermeküdülőben bikiniben. Pécsi Bori könyvjutalmat vesz át, a nyakában összerágott szélű úttörőnyakkendő.” (Prágai Tamás)

„Kenyeres Géza még a papírnyakkendőjét is megigazította, úgy harapott bele az almába. Finom volt, mint az álmok netovábbja.” (Balogh Ildikó)

„Menjünk hajnalban gombászni, mondta egy forró nap végén, amikor szörnyen gyötört titeket a meleg.” (Wojciech Kuczok)

„Hangosan bemondom: – A patkány megdöglött.” (Catherine Lepront)

„Ha egy orosz pasi akarja, akkor nemhogy vodkából, hanem a levegőből is kivonja valahogy a kalóriát.” (Vjacseszlav Pjecuh)

„Amikor egy idegen kultúra rátelepszik egy másikra, többnyire nála kisebbre, azzal idegen szabályokat is rákényszerít. (…) A kultúrákban a haladás kifejezése nagyon megkérdőjelezhető kategória.” (Hoppál Mihály)

2003. szeptember – V. évfolyam 7. szám
Táviratok Gordiuszból

Sárándi József • A magányosok éjszakája

Évgyűrűk

Hoppál Mihály • „Bennünk van Európa”

Gordiuszi csomó

Kiss Ferenc • A magyar képregény áldatlan helyzetéről

Kiss Attila Etele díjnyertes pályamunkája

Gulyás Gábor • Ne csigázz! (No.1, No.2)

Ifj. Milbich Tamás képsorozata

Kovács Péter rajzregénye

Vörös Zsuzsanna • Két kiskecske, GIDA (leány) és GIDÓ (fiú) kalandjai

Szilágyi László pályamunkája

Sárándi József • Álmok szabad egén • Aludni

Zsille Gábor • Jagelló Anna • Utca • Felzúg

Cseh Károly • A végleges vár még

Kárpáti Tünde • Ebben a fülledt csöndben • Krenedics tanya • Csatolás • Másképp

Bihari Sándor • Örvénylő idő • Tündérjáték • A fürdőző feketerigó

Lukáts János • Ha föl nem írom – elfelejtem!

Sz. Pőrdy Mária • Cakkos szélű pizza

Ellenberger József • A remete • Otthon…

Balogh Ildikó • Zöldövezet • Estkép

Tárlat

Dohnál Tibor és Dohnál Áron munkái

Cs. Tóth János • Időtálló időtlenség

Immun csoport

Végh Attila • Koszorú • A láthatatlan part • Átváltozás

Dörögdi Ádám • A kalauz álma

Fodor Miklós • Akkoron • Vérző képem

Barna T. Attila • Téli hajnal • Aszály • Pára • Szemek

Varga Klára • Nem tarthatták meg az egek…

Prágai Tamás • Beavatják az élet dolgaiba

Csáji László Koppány • Ingvár vezér hajóján

Hetedhét

Catherine Lepront • Patkány

(Arató János fordítása)

Éric Holder • A nők társasága

(Arató János fordítása)

Wojciech Kuczok • Ttadzik

(Nánay Fanni fordítása)

Vjacseszlav Pjecuh • Zsirnov és Piszulin

(Bratka László fordítása)

Berek

Meszlényi Attila • Seattle főnök beszédei

   Ted Perry szövege

(F. Kováts Piroska fordítása)

   A Smith-féle eredeti szöveg

(Meszlényi Attila fordítása)

buSzabó Dezső • Kilenc haiku

Ablak

Szakolczay Lajos • Kikötő – Jegyzetek éjfél után

A létezés boldogságának ikonjai (Lovász Erzsébet festményei a Vigadó Galériában)

A bőrműves iparművész stációi (Molnár Imre tárlata a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskolában)A Gordiuszi csomó című képregénypályázat tavaszi meghirdetése óta folyóiratunk kiadót váltott, a pályázat lezárásától azonban, ha szerényebb keretek között is, nem állt el. A pályázatra változatos és érdekes munkák érkeztek. Kimagaslóan a legjobbnak Kiss Attila Etele képregénye bizonyult. Míves rajztechnika, jó problémalátás és jelenetezés jellemzi. Csak köszönetet mondhatunk azoknak a pályázóknak, akiknek munkája szavazatot kapott az elbíráláskor. Közéjük tartozik ifj. Milbich Tamás, Kovács Péter, Vörös Zsuzsanna, Gulyás Gábor és a „Freddy” jeligéjű pályázó.