Kunhegyesi Ferenc
Egymásra nézve


„A Kalyi Jagnál és másoknál is időnként egyfajta verseny jön létre az ének és a hangszer között a ritmusszekcióban. Mindkét »fél« emeli a tétet, a dal egyre hangosabb és gyorsabb, aminek az is lehet az oka, hogy a színpadon a virtuozitásnak nagyobb a szerepe.” (Kovalcsik Katalin)

„Egy hangszer született általa újjá, korszakot indított el, iskolát, technikát teremtett – emiatt méltán sorolhatjuk Rácz Aladárt az európai zenetörténet nagyjai közé. Sorsa, életútja különleges, egyedi, s mégis valamennyire jellemző, szinte párhuzamba állítható más, cigány származású, nemzetközi hírnévre törő pályatársaiéval.” (Elek Szilvia)

„József főherceg élen járt a cigány nyelvjárások tanulmányozásában azzal is, hogy azokat morfológiai, mondattani és lexikai szempontból a lehető legrészletesebben és mélyrehatóan elemezte. Ennek megvalósítása érdekében igyekezett minél több időt tölteni a már megtelepedett cigányok között, a vándorcigányokat pedig a fenti céltól is vezettetve telepítette le birtokain.” (Soós István)

„A cigányság egész Európában jelen van, sokszínűen, de szétszórtan. Nemzeti »megszületésének« ma a kisebbségi jogok egyre terebélyesebb, nemzetközileg is védett rendszere ad keretet; Magyarországon pedig az alkotmány, amely szerint a cigány népcsoport is államalkotó tényező. Nagy baj van ott, ahol a nemzetiségi lét a népi tánccsoportokra korlátozódik.” (Sólyom László)

„A családi élet sajátos vonását említi Wlislocki az erdélyi vándorcigányok köréből. A cigány fiúgyermeket tizedik életévében önálló útra indítják. Magára maradva kell dolgoznia, élnie. Ezért nem ritka az az eset, hogy alig serdül fel, feleséget keres. A nősülendő legény gyakorlatilag nincstelen, csak a nősülés révén kerülhet jobb helyzetbe.” (Újváry Zoltán)

2006. november – VIII. évfolyam 9. szám
Cigánykép

Varga Gusztáv és Kerékgyártó István bevezetője

Előtér

Roma mérföldkövek

(Sólyom László köztársasági elnök köszöntője)

Voigt Vilmos • A honi cigány néprajzi kutatás első nagy nemzedéke

Újváry Zoltán • Testvért láttak benne

Prónai Csaba • Egy újító utóélete

Hála József • A cigányprofesszor

Soós István • „Pártfogónk és királunk”

Erdős Kamill cigánymúzeum-tervezete

Bencsik János • A gyulai Erkel Ferenc Múzeum cigány archívuma

Szuhay Péter • A Néprajzi Múzeum roma gyűjteménye

Bódi Zsuzsanna • Magyarországi cigánymesterségek

Kovalcsik Katalin • A folklórzenétől a rockoperáig

Orsós Jakab • Átkozott eperfa

Tárlat

Részletek a Roma legenda előadásából

Illés Bódhi Barbara, Kunhegyesi Ferenc, Szentandrássy István és Balázs János festményei

Kerékgyártó István • Szentandrássy pályaképe

Indiai sugallatok

(Varga Gusztáv és Szalai József megnyitója)

Kort föstött

(Kiss Péter miniszter megnyitó beszéde)

Molnár István Gábor • Önéletrajzom

Pethes Mária • Nyolc év együtt

Péli Tamás • 10 év magány • Kitépték • Vers festő barátaimhoz

Pethes Mária • Költemények Péli Tamás festményeihez

Kovács József Hontalan • Péli Tamás festményei

Ruva Farkas Pál • Péli Tamással kézenfogva…

Varga Gusztáv • Emlékeim Péli Tamásról

Kárpáthy Gyula • A duende jegyében…

Federico García Lorca • La casada infiel

(Nagy László, illetve Choli Daróczi József fordítása)

Rácz Lajos • Fény és árnyék

Choli Daróczi József • A festő születésnapjára

Kerékgyártó István • Az expresszív vizionárius mester

Kárpáthy Gyula • „Mint ama szinópei Diogenész…”

Theisler György • Aki elvonult a világtól, hogy megajándékozza a világot…

Balázs János versei

Szepesi József • Balázs János

Kovács József Hontalan • Festékszagú öregember

Esély a jövőhöz

(Rauh Edit szakállamtitkár előadása)

Hangszóló

Elek Szilvia • „A cimbalom Liszt Ference”

Szóvár

Dede Éva • Virágzik az átok?

Ruva Farkas Pál • Bachiphabol tyi bunda!

Berek

A menthetetlenség vizualizátora

(Lóránt Attila és Sebeők János beszélgetése)

Ablak

Marion Wagner • Mire számíthatunk Nap mint nap?

(Terézia Mora • Nap mint nap)

Csepregi János • Jelenségek a Nap körül

(Aleą ©teger: Protuberancia)

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • A test költészete

      (Szabó T. Anna • Elhagy)

Égalj

Gállos Orsolya • Pécsvárad

Káva Téka – Napút-füzetek 9.

Németh Péter Mikola • Mysterium carnale

(Hommage à Pilinszky)Összeállította: Kerékgyártó István

A riport- és reprodukciós fotókat készítette: Gergen István, Molnár Beatrix, Szelényi László és G. Szűcs László.

A szám megjelenését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület; Égalj rovatunkat Pécsvárad Önkormányzata támogatta.