Drabik István szobra

E számunk képzőművész vendége…

„Babits az Arany János-i meg a magyar és világirodalmi örökség szintézise, de kora szóba, nyelvbe, művészetbe még alig foglalt, inkább kísérletezve, újítva megközelített új tapasztalatainak profetikus előlegezője is.” (Csűrös Miklós)

„Páskándi koldusai a múltban élnek, és a múltjukból, amikor még voltak valakik. A történetben már senkik. A veszteséget érzékelik, a kiesettséget a világból. Csonkok, bicebócák, akik a koldusfillérekért éppen lényegüket árulják. Nevetségességüket akarják napi aprópénzre váltani. Már nem várnak semmilyen Godot-ra.” (Kabdebó Lóránt)

„A létezés már önmagában, autodestrukciójában abszurd dolog. Itt van a csillagvilág, a galaktikák, amelyekről nem tudom, hogy micsodák, és benne az ember, akinek – mindegyiknek – kötelessége meghalni. Nincs kibúvó. Olyan abszurdum az egész, hogy ezen belül bármit csinálhatunk, belefér.” (Hubay Miklós)

„Számtalan formában megfogalmazható a kérdés: mi az oka a Juhász Ferenc-recepció elakadásának? A tényt, hogy a kortárs kritika ugyanúgy, mint a kortárs költészet nem fordul applikációs igénnyel a hatalmas terjedelmű életmű felé, érdemes komolyan venni.” (Borbély András)

„Tandori Dezső körülbelül hetvenkötetnyi prózája a variációs lehetőségek sokaságát vonultatja föl, és olyan fontos, a kortárs prózapoétika első számú kérdései közé tartozó területeket érint, mint az emlékezés manipulálhatósága, azaz a múlt folyamatos átalakulása, az önismétlés mégis-újdonsága vagy az önéletrajz valóságrelevanciája.” (Bedecs László)

2008. szeptember – X. évfolyam 7. szám
Kerek esztendők

Onnan nézek szerteszét

Lászlóffy Aladár • A könyvíró levele Bártfa tanácsához

Előtér

Gyurkovics Tibor • Szandai december • Padláson járt a nyest / à la Ady Endre • Mi a lelkem?

Hubay Miklós • Aki szenved, az tanul

Juhász Ferenc • Pacsirta a szívben (részlet)

Borbély András • Felejtés és metafora

Sziráki Mariann • Beavatás a Szarvas-énekbe

Tandori Dezső • Kafkának, 2008

Bedecs László • Tandori 70

Báger Gusztáv • Tónusok, kontúrok: a test • Tükör, tű: árnyak

Németh István Péter • Őrző az Őrségből

Fenyvesi Félix Lajos • Jövőbe író kéz

Tárlat

Lóska Lajos • Köszöntőféle Wehner Tibornak

Almásy Aladár, Balás Eszter, Barabás Márton, Zsenia Bozukova, Budahelyi Tibor, Deim Pál, Drabik István, Harasztÿ István, Kungl György és Szabó Tamás alkotásai

Hangírás

A természet egyfajta köztársaság

(Sebeők Jánossal Lékó István beszélget)

Verrasztó Gábor • Az ötszáz kötetes író

(Beszélgetés Nemere Istvánnal)

Berek

Dede Balázs • Séta egy klímakertben

Gombár Endre • Minden másként lesz • Tereld vissza a tengert • Átváltozások

Pápay Eszter • Szélpalota

Csokonai Attila • Kinderszenen • Hárfásokról, karmesterekről és más protekciósokról

Sulyok Vince • Mediterrán hajnal • Tükrözések

Toroczkay András • Öl • Vasárnap • Húz

Tomaji Attila • Zebegényi elégiák 1–8.

Ébert Tibor • Alfa és ómega

Fortune Brana • Az almafa

Boga Bálint • A jóhiszeműség dicsérete

Dokumentum

Cseh Károly • Betűikből csillag fénye árad

Téka

Szentmártoni Szabó Géza • Janus Pannonius Feronia forrásánál

Lukáts János • Az eltűnt nyomok idején

Móser Zoltán • Érzelmes utazás

Kelemen Lajos • Babits mint író olvasó

Csűrös Miklós • Tettre kész felelősség

Dörgő Tibor • Egy bátor ember

Fodor Miklós • A látó ember

Kelemen Lajos • A szürrealista Nagy Lászlóról

Kabdebó Lóránt • Páskándi Géza Erdélyi triptichonja

Égalj

Gyöngyös

Káva Téka – Napút-füzetek 27.

Enrique Badosa • Canto de las cinco estaciones (Elegía en enero… y III)

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 3. műfordítás-pályázatának anyaga