Nagyajtai úti villamosmegálló

„A képzelet a társétól függetlenedve az éjszaka sötétjében mintegy továbbhajózik, ki tudja, miféle partok felé. Az irracionalitás, az álombeli fantázia ajándékozza meg a lekötözött testeket új, más létezéssel.” (Lackfi János)

„Ahhoz, hogy a világot, a társadalmat emberivé tegyük, ismernünk kell a Világegyetem lényegét, mert ez lehet a Természet, az emberiség, a mai társadalmak, az individuum felszabadító hajtóereje.” (Grandpierre Attila)

„A Sade életműve által felvetett rejtély mindmáig megoldatlan. A hagyományos erkölcs-metafizikában szabadság és bűn tagadják egymást, olyannyira, hogy a bűn a lehető legerősebb ketrec, amit az ember építhet magának.” (Végh Attila)

„A porladó romok közt bolyong Ikarosz szárnya, álmos angyalok kísérik. A vándor lehunyja szemét, az út véget ért, és nincs ítélet.” (Sztojcsev Szvetoszláv)

„…a végtelennek mondott szűk világ / nem gömb a gömbben? Gömböknek sora? / A nézőpontot rejtik messzi fák, / csak egy a végtelen, az út oda.” (Szauer Ágoston)

2002. április – IV. évfolyam 3. szám
Belső terek

Lászlóffy Csaba • Kisülések a ködben • Hullt a hó

Kiss Anna • Florida, holdidő

Szakács Eszter • Amit vissza akarok kapni

Gyurkovics Tibor • Raoul Dufy – Feldíszített utca • Hubert Robert – Park látképe, szökőkút

Lackfi János • Kintlét és bentlét

Varga Imre • Böjti haikuk

Turczi István • SMS-versek

Szauer Ágoston • Látszatok • Új helyszín

Immun csoport

Barna T. Attila • Áprilisi szél • November

Végh Attila • Sade márki kísérlete

Fodor Miklós • A posztkereszténység lehetőségterében

Zsávolya Zoltán • S. megye titkos története

Tárlat

Kohán Ferenc szénrajzai

Mohácsi András • Talán utcák, mintha szobák

Podonyi Hedvig • Örök emlék

Mustra

Albert Gábor • Ódon ritkaságok gyűjteménye

Szegedi Kovács György • Csillagoktól elárultatva

Iancu Laura • Hajnal • Ázik • Őszi reggel

Sztojcsev Szvetoszláv • Mozaik • Világ • Apátia • Mea culpa • Az alagút színe • Mocsárláz • Nyár • A megváltoztathatatlan

Varga Klára • Kalligramma I. • Kalligramma II. • Dalocska

Király Farkas • utószó helyett • ítélet • hétvége három felvonásban

Ellenberger József • A másik áruló

Gyarmati Gábor • „A csók…” • „A körbekiáltó…” • „Illetéktelenül…”

Csernák Árpád • Szegény Lucifer

Berek

Devescovi Balázs • A Schumacher College

Baranyi Árpád • Konkoly vagy búza

Grandpierre Attila • A Világegyetem természete és végső szerveződési elve

Ablak

Tüskés Tibor • Két Pilinszky-dokumentum

Csűrös Miklós • Át a foghatón

(Fodor András • Kései rádöbbenés)

Timár György • A kastély előtt

(Gergely Ágnes • A kastély előtt)

Prágai Tamás • Történelem és retorika

(Turczi István • Deodatus)

Béresi Csilla • Tej, kakaó, joghurt – intim megvilágításban

(A „Női szeszély” című fotókiállítás)

Szakolczay Lajos • Kikötő – Jegyzetek éjfél után

Testbörtön – énünk labirintusa (Korányi Gábor grafikái a Gold Art Galériában)

Forgáselemekből újrateremtett világ (Németh János kerámiaszobrai a veszprémi Mestermű Galériában)

Égalj

Hódmezővásárhely

(A város múltja és jelene)E számunk megjelentetését Hódmezővásárhely Önkormányzata támogatta.

Berek rovatunk támogatója: