Haász Ágnes
Kilenc csata…
(részlet)

„Az ember kifelé is és befelé is nyitott, e két irány határmezsgyéjén élünk, és szenvedjük el annak a végtelenül gyönyörű riadalomnak az aggodalmait, ami maga a világ.” (Szabados György)

„Mivel a filozófiában a tét az ember teljessége, s ami az emberben a legmagasabb, a filozófiában a végességnek egészen radikális módon kell megmutatkoznia. Ha ezt a radikális megmutatkozást elő tudja mozdítani az Expanzió, akkor van lehetőség újabb lényegszemléleti móduszok kialakítására a jelenvalólét más és más hozzáférésmódjaiban.” (Bohár András)

„A Performer legyen bár költő, képzőművész, zeneszerző, zenész vagy épp színész, mint médium, mint »előadóművész« a saját személyiségét, s ha kell, önmagát is műtárgynak tekintve: a testét, közvetlen környezetét használja kifejezési eszközként, témaként az élő mű-teremtésben. Kivételes adottságú, angyali lény tehát olyan kerub, aki »egyszerű« műveleteit szigorú szabályok betartásával, állhatatosan végzi.” (Németh Péter Mikola)

„Lehet-e művészetre redukálni a világot, vagy ellenkezőleg, lehet-e a művészet nevű esszenciába sűríteni a dolgok sokszerűségét? Ki a mozgató rugó és kit mozgatnak? Biztos, hogy egyesek művészetet hoznak létre és mások pedig nem, esetleg arról van szó, hogy művészetre programozott egyének a programba kódoltak megvalósításán fáradoznak?” (Bárdosi József)

„Az Expanzió - Ekszpanzió reményeink szerint mozog, épül, terjeszkedik, minduntalan átalakul, vagyis tovább él, folytatódik mindaddig, amíg vágyunk összegyűlni, együtt lenni, cselekvéseinkkel felfedezni, előhívni a kiválasztott helyek rejtőzködő szellemét, felépíteni, megteremteni a szakrális teret és időt magunk körül, melynek jótékony burkában ki-ki megvalósíthatja, ha rövid időre is a maga »szabadságprogramját«.” (Köpöczi Rózsa)

2003. június–július – V. évfolyam 5. szám
Ekszpanzió

Gerhard Rühm • Európa

Előtér

Szathmári Botond • Expanzió, Vác és ami fölötte van

Expanzió><Ekszpanzió

Gottfried Benn • Törmelék

(Ircsik Vilmos fordítása)

Németh Péter Mikola • <HÉTVÉGI EXPANZIÓ><EX-PANZIÓ><EXPANZIÓ><EKSZPANZIÓ>

Ladik Katalin • Jin és jang • Nem jobb gyönyörre támadni fel

Köpöczi Rózsa • Expanzió – exódusz – expedíció

Titanic az Ekszpanzión

Opál színház az Ekszpanzión

Domonkos István • Kuplé

Bohár András • A szimbólumok de-strukciója

Dukay Nagy Ádám • birtokviszony • Képlet • Névsor

Csetneki Gábor • Tangó a Hídon

Ingmar Bratsch • Távirat Médeának • A székek

(Szlafkay Attila fordításai)

Bárdosi József • A 90-es évek változásai

Wehner Tibor egysorosai

feLugossy László • „Végrendelet”

Marin Sorescu • Műterem

(Szlafkay Attila fordítása)

Horváth Ödön • Három haiku

Szathmári Botond • Táltosok a XXI. század hajnalán

Konczek József • A megszületés vágya

Szabó Sándor • A zene metafizikája

Kamondy Ágnes • Minden test

Fabó Kinga • Mű-élvezés

Reiner Kunze • A művészet vége

(Szlafkay Attila fordítása)

Tárlat

Az Ekszpanzió résztvevőinek munkáiból

Hangírás

„Hiszen a levélben is benne van a fa…”

(Ezredvégi dialógus Szabados Györggyel)

Expanzió><Ekszpanzió

Németh Péter Mikola • Expediál(t) Európa

Illusztrációk

Csorba Simon útinapló-fóliánstekercseVendég-szerkesztette: Németh Péter Mikola.

Az ekszpanziók felvételeit 1989–2002 között az alábbi fotósok készítették: Búza Krisz., Dallos István, Kéri Piroska, Köpöczi Rózsa, Németh László, Németh Zoltán Pál, Névery István, Orlik Edit és Tumbász András, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

A szerkesztőség