Alsópáhok,
Szent Kereszt templom


E számunk képzőművész vendége, Olasz Ferenc 1943-ban született Alsópáhokon. Történelmünk emlékeiről, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotásokról több mint száz művészfilmet készített. Könyveiben és kiállításain népi kultúránk tárgyait, jelképrendszerét, hitünk szakrális emlékeit drámai erővel jelenítik meg fotói.

„Valamikor, kicsinél is kicsinkébb koromban két Napom volt, mint a világvégi balladákban. Az egyik odafönn az égen, a másik itt lenn a földön, a fekete kútban. Soká tartott, talán már harmadik nyaram is elkezdődött, amire magam is elhittem, amit mondtak róluk, hogy a két nap egy és ugyanaz, bár mégis más.” (Bella István hagyatékából)

„A remíz mellett laktak évekig, hat gyerekéből az a négy, amelyik megmaradt, kenetlen nyikorgásban nőtt fel. Később gyakran vigyázott rám. A konyhában gáncát ettünk, fokhagymás pirítóst – képzelete ehető költeményeit. Lassan fojtotta meg a szegények sorsa, előbb a térdéig, majd a szívéig ért a víz.” (Orbán Ottó hagyatékából)

„Kettejük számára a levelezés nem utolsósorban a hiányzó kritikai visszhang pótlása, a kölcsönös odafigyelés jelzése, egymás megerősítése az irodalompolitika és a kritika igazságtalanságaival szemben. Fodor kritikát írt az Ocsúdó évek című önéletrajzi versciklusról, bár nehezményezték, hogy elfogadja és megmagyarázza Csorba pesszimizmusát.” (Csűrös Miklós – Fodor András és Csorba Győző levelezéséről)

„Emlékszel, a múltkor mondtam, hogy élni szeretnék és meghalni. Mind a kettőt teljesen. És nem lehet. Egyik kizárja a másikát. De csak azért, mert mind a kettő túl sok.” (Polcz Alaine–Ablonczy Anna leveleiből)

„A sok gyász és veszteség ellenére a háború után az élet újra megindult. Rendbe hoztuk mi is a lakásunkat, melyben 11 kisebb bomba robbant, ám olyan szerencsésen, hogy az egyik fal mindent betemetett. Mint a vajas kenyér, az egyik fele felfogta, a másik ráomlott és megvédte a középen maradt könyvtár minden kötetét.” (Köpöczi Rózsa – a Szőnyi–Triznya-levelezésből)

2007. április – IX. évfolyam 3. szám
Levelek, faktumok

Onnan nézek szerteszét 2.

Lászlóffy Aladár rovata

Évgyűrűk

Báger Gusztáv • Család, nemzet(ség)

Kántor Zsolt • Trafó, Thalassa: kávék

Tandori Dezső • Megülni csődben, csöndben • Kinek szól?

Levelek, faktumok

Mit ér az ember?

(Orbán Ottó hagyatékából – Válogatta: Lator László)

A szép és a jó fia

(Bella István hagyatékából – Összeállította: Zsille Gábor)

Tömjén helyett szurkot

(Tamási Áron naplójából – Bán Péter közlése)

Köpöczi Rózsa • Otthonról írták

(Szőnyi István és Bartóky Melinda levelei Szőnyi Zsuzsához és Triznya Mátyáshoz)

Csűrös Miklós • „mennyi újat tudsz közös sorsunkról”

(Csorba Győző és Fodor András levelezése)

Mi lesz avval a szerelemmel?

(Válogatás Polcz Alaine és Ablonczy Anna leveleiből)

Fénykör

Pomogáts Béla • Fél évszázad múltán ’56-ról

Jókai Anna • Krónikásének (Részlet)

Tárlat

Kovács István • Olasz Ferenc képei elé

Olasz Ferenc fotói

Merczel Erzsébet • „Kicsinkám!”

Balázs K. Attila • [míg az alkonyat] • [gyíktojások a csend] • [lápon akár] • [azon a lapon már] • [bálnák amorf testei] • [nyár alvó teste] • [történik]

Barcza Katalin • Aludj • Ma sem

Sonkoly Tímea • Városi dioptria

Varga Borbála • látóhatár • Elmaradt találkozás • Evangélium szerintem

Dimény Árpád • lángolj, de ne égj el

Sebők Éva • Mors imperator

Hangszóló

Kodály-cédulák

Elek Szilvia • Csáth Géza újjászületett zenéi

Emlékezet

Dér Zoltán (1928–2007)

Elek Szilvia nekrológja

Horn Ákos (1971–2007)

Verrasztó Gábor jegyzete

Szóvár

Balázs Géza • Az írásbeliség változásai

b. pap endre • daedalus terve • icarus terve

Zsille Gábor • Haiku

Varga Melinda • költők asztala • Azok a nők

Kiss Anna • Csak a • Ahogy

Ablak

Koncz Tamás • Szépséges kacatok

(Kiss Anna • Az éden íze)

Dobás Kata • Időben, távolságban

(Petőcz András • Idegenek)

    Kikötő

      Szakolczay Lajos • Fehér csönd

      (Serényi H. Zsigmond kiállítása)

    Téka

      Balogh Tamás • Kosztolányi Dezső Ady-könyve

      Lászlóffy Csaba • Ki mennyire ismeri Dsidát?

      Felszeghi Sára • „…Mert a szívnek teljességéből szól a száj”

      (A betegség Jókai Mór műveiben)

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • Erdélyi szász seregszemle

      (Telepes népesség – Erdélyi szász olvasókönyv)

Németh István Péter • Összekapaszkodott versfák

(Konrad Sutarski • Kettős hazában)

Égalj

Tapolca

Pénzes sarok

Szlanka András • Fiókról fiókra

Káva Téka – Napút-füzetek 13.

Szepes Erika • „Bár emelkednék a világ…”

(Kapcsolódások két Petőfi-vershez)