„Amikor a szöveg kilép abból a tradicionális, színpadi keretből, ami pedig a kortársak számára állandónak és változtathatatlannak tűnik; nem vesz tudomást konvenciókról, megszokásról, kánonról vagy éppen tilalmakról, és nekiáll törvényt bontani és teremteni. Mint egy alkotmányozó gyűlés, ott, az íróasztalon, a szigorúan egyfős létszám mindig abszolút többségével. És így teremt törvényt a színháznak is, akár.” (Nagy András)

„Színház és nyelv. Az összekapcsolt fogalmak közti összefüggés nyilvánvaló. Van köztük kapcsolat, de hogy az valóban mellérendelő-e, nem is olyan egyértelmű.” (Sirató Ildikó)

„Egyfajta szabványos kritikai formát választottam, hogy a lehető legkevesebb mellébeszélés, az előadástól független személyes élmény kerüljön az értékelésbe. Csak az volt a fontos, amit a színpadon láttam, és mellékes az, hogy éppen milyen a színház atmoszférája, mennyi ideig zörög a cukorkabontogató néző mellettem vagy milyen az aznapi hangulatom.” (Janisch Attila)

„A fokozásos módon bekövetkező telítődés és a gondviselő eltűnése miatti kiüresedés létrehozza a vers legnagyobb feszültségét, mely a mű befejezésével sem csillapul, hiszen ez alapozza meg a vers egésze elé görbe tükröt tartó ironikus gesztust.” (Basa Viktor)

„Ki szelídítette meg az első tyúkot s vajon ki vadította meg az első embert? És kik vagyunk mi, akikre ez a feladathálózat száll, hogy késsel-villával evő Nobel-díjas oxfordiak legyünk vagy kannibál-Hannibálok?…” (Lászlóffy Aladár)

2009. április – XI. évfolyam 3. szám
Drámaélet

Sulyok Vince • Elidegenedve önmagamtól

Előtér

Nagy András • Hogyan él a dráma?

Rab László • Dögölj meg!

Papp Kincses Emese • A boldogságbusz

Kis Tamás • Médeia

Tárlat

Bagossy Levente színházi plakátjai

Wehner Tibor • Emblematikus képi tudósítások színházi terekből

Hangírás

A szürke eminenciás

(Janisch Attilával Vágó Marianna beszélget)

Szóvár

Sirató Ildikó • Színház és nyelv

Tornai József • Isten és a macska • A vér Örökéjébe… • Evidenciák • A szüret

Vörös István • Megszorítások • A bizonyíték • A keresés hiábavalóságáról • Bocsánatkérés a tárgyaktól

Horváth Veronika • festés • eggyé válás • Tűzgyújtási tilalom

Mechiat Zina • Láz a szívedben • Tűz a szemükben • Sütkérezés

Pándi István • légyott • Fölserken… • Törékeny hangok

Varga Borbála • Láz • Csontig • Május

Onnan nézek szerteszét

Lászlóffy Aladár • Cicero és társai • Az értékek értékesítése • Minden relatív Halstatt óta…

Emlékezet

Búcsúzik a szerkesztőség

Széles Klára • A dúsgazdag költő/író pazar öröksége

Madár János • Könyörgés Lászlóffy Aladárért

Ablak

Basa Viktor • A képviseleti líra-modell iróniája

(Weöres Sándor lírája)

Bakos Ferenc • Huika-termés

Iancu Laura • Offertórium

(Csepregi János • Ímé, a test…)

Kántás Balázs • Csend után

(Babics Imre • Hármashatár-heg)

Dokumentum

Örkény István egy gépiratoldala

Káva Téka – Napút-füzetek 33.

Jankovics Marcell • „Jessze szent gyökere lett erős fává”

(Amiről a gyöngyöspatai Jessze fája oltár regél)