2008. április 23-án avatták fel Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumát. Csete Ildikó ott kiállított textilképei is az ünnepélyes esemény alkalmából ékesítették az egyik termet. A kárpitba szőtt alkotások négy magyar nyelvemlék szövegét örökítik meg sajátos szépségben. A szám színes mellékletében ezekből adunk ízelítőt.

„A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.” (Kazinczy Ferenc)

„Amikor Kazinczy elhatározta, hogy rendet visz a káoszba, legyen az akár nyelvi, akár irodalmi vagy egyéb természetű program, a kőművesszempontból második generáció tagjaként adott volt számára egy hálózat” (Szigeti Csaba)

„A nyelvújításon töprengek, szavakat ízlelgetek, császna, tevepárduc, emember, lebtan, dalabáj, szarvorrú, popont, ébrény – már nem értem őket, mégsem esnek rosszul…” (Zalán Tibor)

„Ha napjaink nyelvújítását, illetve nyelvújulását kívánjuk vizsgálni, akkor azt mondhatjuk, hogy a téma igen képlékeny és illékony, hosszabb távon megragadhatatlan.” (Minya Károly)

„Feketeszín lenvásznon életpiros betűk: …ysa pur es chomuv vogmuc… (isa, por és hamu vagyunk). A szövegből meredeken kiugró piros betűknek sajátságos ritmusa van: EKG-szalag mutatja így a szív dobogását.” (Csete Ildikó)

„Előfordul, hogy a kisebbségi beszélő, anyanyelvének változatai közül csak a saját (anya)nyelvjárását, sőt az sem ritka, hogy anyanyelvének csak szóbeli változatát ismeri (pl. a szórványban élő magyarság jelentős része).” (Iancu Laura)

„Azoknak a szóalkotásoknak, nyelvi játékoknak a gyűjtésére törekedtem, melyek ma is a köztudatban élnek, illetve a mindennapi életünk részét képezik.” (Gárdonyi Éva)

2009. október – XI. évfolyam 8. szám
Szabad szóművesség

B2-páholy

Zalán Tibor • Azért mégis hiányoznak

Szóvár

Balázs Géza • Ezt fölírom!

Mustra

Minya Károly • Nyelvújítás napjainkban

Szabadkőművesség

Szigeti Csaba • A Kazinczy-net régen és manapság

Péterfy Gergely • Kazinczy és Soliman

Máté J. György • A halál szeretete

Benedek Szabolcs • Mítoszok a szabadkőművesség körül

Kiss Anna • Levendulakék

Csobánka Zsuzsa • Részlet, folytatás nélkül • Kilátó • Tajtékos napok

Mirtse Zsuzsa • Háromszoba-triptichon

Nagypál István • Papa mesél • Anekdót.

Nyerges Gábor • Akkor is szertenéz • Madárse • Számvetésforgó

P. Papp Zoltán • Sokkoló flow • Politikus

Tárlat

Csete Ildikó munkái

Csete Ildikó • Örök jelek

Ádám Tamás • Zökkensz • Kompozíció • Grimaszt karcolsz

Deres László • Potomság • Megtorpanás

Nyírfalvi Károly • a körülmények

Takács Tímea • Szomorúfűz • .Gömb.

Szlamka Zsófia • Képek

Szabolcsi Erzsébet • Hétköznapló • Képzelt ízekkel • Légvárak felé, félúton…

Szójáték

Szójátékgyűjtő pályázatunk (szerk.)

Álösszetételek

(Dömötör Andrea, Hidi László, Pölcz Ádám, Terjéki Tamás)

Baksa Bernadett • Magánhangzó-tangó

Bertalan Tivadar • Aktív fej

Bódai-Soós Judit • Eszem-iszom beszéd

Csindel Klára • Az én kutyavilágom

Dittrich Panka • Az utolsó kötél…

Fábián Krisztina • Gyerekszáj

Gárdonyi Éva • Játékos szóalkotások

Gönczi S. Tivadar • Nyelvgyötrő ábécé

Kiss-Péterffy Márta • Szóbontó, szópóker

Kisteleki Tamás • Cél

Pataki Edit • Nyöszörgök • Mondókák, nyelvtörők, szójátékok

Szabóné Horváth Anna • Bemutatom a Tál családot • Szeszély

Szűcs Janka • Szójátékok • Várj!

Tomán Zsóka haikui

Tasi Ilona • Szópótlások

Vadászi Árpád • Sírfeliratok

Ablak

    Téka

      Szalai Lajos • Egy klasszikus fordítás margójára

      Iancu Laura • Ahol a madár sem jár

Kovács István • Anyanyelve lengyel, választott hazája magyar

(Konrad Sutarski köszöntése)

Emlékezet

Lator László • Krónikás, ébresztő

(S. Benedek András [1947–2009])

Vári Fábián László • Ítélet után

Kovács katáng Ferenc • Ménfőtől Ménfőcsanakig

(Sulyok Vince [1932–2009])

Illusztrációk

Kazinczy Ferenc árnyékrajzai

(a Kazinczy Múzeum gyűjteményéből)

Káva Téka – Napút-füzetek 38.

Kölcsön-hatás

(Román irodalom – magyar szempontok)E számunk megjelentetését támogatták: