Piramis (részlet)

„Kosztolányi, mondjuk Adyhoz és Babitshoz képest, valóban könnyű kézzel szórta szét a világba a maga költői kincseit, és bizonyára ő maga is megküzdött azzal az írókat és az olvasókat egyként és ősidők óta foglalkoztató kérdéssel, hogy a »nagy költészet« valójában mit jelent.” (Pomogáts Béla)

„És ha Kosztolányira is hallgatunk, akkor átláthatjuk, hogy amikor az érdekeinkért küszködünk, akkor értékeket is szolgálunk. Érdek és érték nem ellentétek.” (Katona Tamás)

„A képzelőerő, miután a poétikában elvesztette tekintélyét, helyet szerzett magának a kibernetikában és a genetikában, s eközben a természetfölötti, vagyis az univerzális, ami a teológia és a költészet felségterülete volt, mára a megfigyelő ész látókörébe kerül, még ha ez ma még nem is tud róla, még ha nem is látja be, hogy már nem a természeti, hanem a természetfölötti, nem a meglévők, hanem a lehetségesek eszményét követi.” (Borbély András)

„Nietzschének semmiféle meggyőződése, semminemű reformprogramja nincs, amelyre meg akarná téríteni embertársait. Miután megszabadult a meggyőződések börtönéből, Wagner korszakának bértollnoki kötelmeitől, nem kíván újat építeni, hanem – éppen ellenkezőleg – még radikálisabban folytatja a meggyőződések lerombolását.” (Romhányi Török Gábor)

„Kövek koccanásába kócolódtunk, s ezzel minden más szó helyett máris mindent elmondtunk. Szavak nélkül is a körforgás közepéből válaszolgatva. Szüntelenül nyomra vezetve egymást, s ezzel is csak egyre egymás nyomába eredve. Soha nem feledve, hogy a másik önmagunkból lép elő, s mi magunk éppen a másik nyomán vagyunk.” (Toót-Holló Tamás)

2010. január–február – XII. évfolyam 1. szám
Kosztolányi és

B2-páholy

Zalán Tibor • (Délibábos névetimológiai vagdalkozások és lehetetlenségek)

Bíró-Balogh Tamás • Százhuszonöt éve született Kosztolányi Dezső

Pomogáts Béla • Kosztolányi nagysága

Németh Nikolett • Kosztolányi Dezső/Ranódy László: Pacsirta

Marczinka Csaba • Üllői út – fák nélkül

Katona Tamás • Lenni vagy nem lenni

Szóvár

Szabó Roland • Csáth titkai…

Szegedi Kovács György • Nabukodonozor • Panel-naplemente lágy ecsetkezeléssel • Rianás

Károly György Tamás • Víz tükrében

Mustra

Toót-Holló Tamás • Üsse kő

Tárlat

Szemethy Imre festményei

Nyáry Alfréd • Halkocsonya a szoláriumban

Ágas Lehel • Eseményt festő pillanat • Abroncs

Evellei Kata • Kirajzolódom • Rajz • Vándorlás

Simek Valéria • Karácsonyestén • Kihullott belőled az idő • Álmatlanság

Emlékezet

Szirtes Gábor • Szigora mögött az igényesség

Borbély András • Vendégvárás

Mezősi Miklós • Kedv és Arany

Ébert Tibor • Bolyongás

Jász Attila • Azesetleges; Fűlétra; Ajólismert; Falvan

Ablak

Mohai V. Lajos • Egy fiatalember melankolikus tájköltészete

(Jelzések Jász Attila lírájáról 1992 és 2000 között)

Vincze Ferenc • A globális provincia

(Szőcs Géza és Farkas Wellmann Endre • Amikor fordul az ezred)

Antall István • Újságírás szinkronhangra

(Nyakas Szilárd • Magyar szöveg)

Kovács Flóra • A mozgás és az (álom)tér

(Egyed Emese • Szabadító versek)

Bereti Gábor • Időbalzsamos szonettek

(Fecske Csaba • Visszalopott idő)

Koppány Zsolt • Mítoszok földjén

(Gustave Moreau transzcendenciája)

Romhányi Török Gábor • Az új Kolumbusz

Fazekas István • Veszteségek balladája • Karácsonyi séta hóesésben

Csoóri Sándor • Ha ennyi volt az élet

Káva Téka – Napút-füzetek 41.

Szeget szöggel

(Szójáték: gyűjtés, alkotás)