„Kiöregedtem? Meglehet. Ám az is lehet, hogy ez az egész civilizáció öregedett ki, valamilyen falanszter utáni állapotra… Így aztán, ha valamikor, most volna igazán szükség a dolgok lényegéig ható drámaírói pillantásra.” (Hubay Miklós)

„Dráma csak a kétségből születik. Jó dráma biztosan. Ez lehet aztán később tragédia, komédia, mesejáték. A kétség. Valamiféle igazság kétarcúsága. Valami megkettőzött létezési érvelés. A drámaíró elbizonytalanodik valamely ügy, személy, dolog igazságában.” (Pozsgai Zsolt)

„Hamvas nem sokra tartotta Madách verseit, drámáit, komédiáját, bölcseleti és politikai írásait, ezért tudatosan, tapintatból talán, kikerülte azokat, és sajátos meggondolásból inkább nem foglalkozott velük.” (Németh Péter Mykola)

„A színház, nagyrészt, az a forma, amely úgy néz ki, hogy én előtte ülök valaminek, és nézek, fönt meg, a színpadnak nevezett dobogón, a csepűrágók ágálnak, én meg vagy nevetek, vagy sírok azon, amit csinálnak.” (Zalán Tibor)

„Mozart operáit mindenkor a szövegíróval együttműködve tervezte meg. Csak azok maradtak fenn, amelyek az olasz opera buffa-szellemét és technikáját követik. A buffát tragikus elemekkel, a singspielt mély életszemlélettel töltötte meg, így egyik sem igazi tragédia, egyik sem igazi komédia.” (Koczka Ferenc)

„Semmi bizonyosat nem tudok arról, hogy 895-ben hogy viselkedtek székely őseim: kivonultak-e üdvözölni Árpád magyarjait, vagy sem, de abban biztos vagyok, hogy találgatták – amit azóta is találgatnak a székelyek! –, hogy ők vagy a jövevények beszélnek-e szebben magyarul…” (Kocsis István)

2010. május – XII. évfolyam 4. szám
Színre szín

B2-páholy

Zalán Tibor • Színház

Előtér

Hubay Miklós • Kalapot emelek a fiatalok előtt

Évgyűrűk

Kocsis István • Királyfi voltam-e?

Pozsgai Zsolt • Látlelet

Duga Boglárka • Mesterségversek • Ünnepi versek

Hétvári Andrea • Fanni naplója • Alkony • Szunnyadó • A lét zsoltárai • Zsoltár az ikrek havához • Finale

Pruzsinszky Sándor • A festészet veszélyei

Tárlat

BMZ (Baji Miklós Zoltán) alkotásai

Baji Miklós Zoltán • Misztikum és mágia című performansz

Csáji László Koppány • Bérért halnék

Gyimesi László • Sógort Jupiternek!

Hangszóló

Koczka Ferenc • A dramaturgia zenei intonációja

Hetedhét

Gunnar Wærness • Teremj világ!

(Kovács katáng Ferenc fordítása)

Björn Kuhligk • Pécsi rapszódia

Monika Rinck • Vége volt

(Mohai Szilvia fordításai)

George F. Walker • Szerelmes bűnözők

(Szaffkó Péter fordítása)

Edoardo Sanguineti • Négy haiku • Dupla haiku

(Terebess Gábor fordításai)

Nádasdi Éva • Variációk II. • Variációk III.

Varga Borbála versei

Kirilla Teréz • A kék bánatfonat • A fehér bánatfonat

Szigeti Jenő • Üdvözlőlapok Bibionéből

Hegedűs János • Vers Áginak

Ablak

Borbély András • Szöveg – dráma – lidérc

(Tompa Gábor)

Dömötör Vilmos • Miért Istendráma?

(Háy János • A Gézagyerek)

Deres Péter • Bontani!

(Madárezredes)

Kántás Balázs • Nyelvek a végtelenhez – véges terjedelemben

(Bedecs László • Nyelvek a végtelenhez)

Téka

Németh Péter Mykola • Az ember tragédiája színről színre a géniuszok rendszerében

Szabó Roland • „Színház”

Szóvár

Balázs Géza • A magyar nyelv változásai a rendszerváltás óta

Káva Téka – Napút-füzetek 44.

Suhai Pál • Külön körön

(Versek)