Ádám és Éva

E számunk képzőművész vendége, Kerényi Mari textilművész, aki egyúttal a Zöld Kakas Líceum igazgatója, 1956-ban született Budapesten. Minitextilt, falikárpitot és monumentális textilemlékműveket készít, hagyományos gobelint párosít középkori hímzéssel, applikációval, gépi varrással, régi családi fotókat alkot újjá gobelinben. Zalaegerszeg, Dunaföldvár, Pécs közönsége láthatta a fővároson kívül munkáit, tavaly Sindelfingenben állított ki.

„A lélek érvényt akar szerezni valaminek, mindenképp, akár a megtébolyodásig, a megrokkanásig, akár eksztatikusan kiszaladva a való világból.” (Mohás Lívia)

„fogy már életem s a vége: / vágy: mint jutok emberségre” (Kalász László)

„mikor már a vedelést is abbahagyom / meghal bennem az utolsó vers (is)?” (Restár Sándor)

„Porhüvelyem öntudatosan ügeti végig azt a két-három kört, ami még hátravan.” (Lászlóffy Csaba)

„Az éjszakák az enyémek, mondja a gyapjúrózsa, szeméremajkát kissé nyitva felejtve, hanyagul kitárulkozva a foszlányokban beszüremlő szürkületnek.” (Ladik Katalin)

„Ha majd ti is orvosolhatatlanul / vágytok az elmúlás ölére, az emlék- és akarat- / nélküliség italára, húzódjatok el a többiektől; / alig veszik észre.” (Takács Zsuzsa)

„Visszaszállnak az énekek, vissza a versek, visszafelé szavaink az időben.” (Kovács András Ferenc)

1999. február–március – I. évfolyam 2. szám
Szenvedélyek – menekülés a szabadságtól

Restár Sándor • a leépülés melankóliája

Előtér

Mohás Lívia • Hét tétel a szenvedélyekről

Fecske Csaba • Elég egyetlen fuvallat

Évgyűrűk

Ranschburg Jenő • Kiküzdött harmónia

Fekete János • A Sziszifusz-szindróma

Fekete György • „Ki őrzi az őrzőket?”

Nyilas Atilla • Inkvizítor

Mirnics Zsuzsanna • A fal felé fordult elme

Jean Bergeret • A társadalom bűnbakja

(Tasnády Erika fordítása)

Fodor Ákos • Egy szenvedély anatómiája • Szertartás • Axióma • Gyakorlat, gyerekeknek • Vallomás • Mikrománc • Diagnózis • Modellszabatos akció • Haiku-apokrif

Lászlóffy Csaba • Fizess egy pohár keserűvizet!

Nagy Zopán • Három haiku

Tárlat

Kerényi Mari munkái

Ladik Katalin • Zsáktündérek, zsákboszorkák

Zombor Béla • Meditáció

Mustra

Noth Zsuzsánna • Mamutmocorgás és cickánycikcakk

Restár Sándor • elme-futtatás • &hellip amúgy kikönyökölni • kölcsönkért alázat

Sárándi József • Kártyatrükk

Hetedhét

William Butler Yeats • Második Eljövetel

(Erdődi Gábor fordítása)

Nyikolaj Gumiljov • Stradivari hegedűje

(Arató János fordítása)

Johann Wolfgang Goethe • [Tégy minket ittassá] • [Ha ugyanaz a végtelenben] • Biztatás

(Szaszovszky József fordításai)

Tristan Tzara • guillaume apollinaire halálára

(Szlafkay Attila fordítása)

Valachi Anna • Világhiány, sorscsere, játék, alkotás

(A József-testvérek szenvedély motiválta életstratégiái)

Petőcz András • Orlando-mítoszok

Fénykör

Veress Miklós • Nem kártyavár

Cselényi László • Alkotóházi alapszófejtés

Kovács András Ferenc • Palimpszesztus és palinódia

Emlékezet

Cs. Varga István • Búcsú Kalász Lászlótól

Kalász László • Fogy már életemnek • A percenként • Úgy kápráztat

Mester Magdolna • Napfogyatkozás

Ablak

Versles

Prágai Tamás • R. E. halálai

(Rózsa Endre költészete)

Prózaporond

Toót H. Zsolt • Fák szaladnak a kocsik mellett

(Cserna-Szabó András • Fél négy)

Kopogtató

Takács Zsuzsa • Apám levele

(Vörös István ajánlásával)

Németh István Péter • Naplósorok a labirintusról • Tapolcai képeslapok

(Kerék Imre ajánlásával)

Égalj

Székesfehérvár

Lőrinczy Attila • A harmadik évezred küszöbénA folyóiratszám megjelenését Székesfehérvár Önkormányzata támogatta.