Filoména
I. századi vértanú

E számunk művészvendége, Kemenczky Judit költő, festő, műfordító 1948-ban született, Budapesten. Középkori német irodalmat és japán nó-drámákat fordít. Eleinte kalligrafikus képeket festett. Különleges tájképfestészeti technikáját fénytérképnek nevezi. Négy esztendeje keresztény misztikus képeket alkot.

„Taj-po tudta, hogy a világok változásain töprengeni a legméltóbb emberi munka, s míg valamit meg nem ért az egészből, nincs hová sietnie.”

„…ezután is csak ugyanaz lesz, ami eddig volt: idő…” (Lászlóffy Aladár)

„Nincs múló idő. Az idő elmúlat minket.” (Marafkó László)

„A jó vers egy időzített bomba.” (Ladik Katalin)

„De hát az irodalom igazán még kit érdekel?” (Parancs János)

„Ha rohanunk is, valószínűleg nem a forradalomba.” (Lackfi János)

„Az elektronikus órák felépítéséből hiányzik az öröklét legutolsó jelképe is: a kör alakú számlap.” (Svetislav Basara)

„Reményünk: Európa Krisztusa nem puszta oltárdísz, hanem lakótárs.” (Jókai Anna)

1999. október – I. évfolyam 8. szám
O tempora…!

Fecske Csaba • Őszike • Vízjel

Előtér

Lászlóffy Aladár • 2000 kiszáll a helyszínre

Évgyűrűk

Jókai Anna • Sors és méltóság

Hangírás

„Minden egész eltörött…”

Ezredfordulós rádióbeszélgetés

(Donáth László, Németh György, Sári László és Tasi István Erős László műsorában)

Bratka László • HÉTPECSÉTES város levéltáraiban • Mito-klip

Sebeők János • Az idő álalakjai

Lárai Eszter • Haiku • Baleset

Brickner Balázs • A fürdő

Marafkó László • Metaforák az időről

Károly György • Tankák

Vörös István • Az elveszett levél

Hetedhét

Bruce Beaver • Levelek kortárs költőkhöz

Kevin Hart • Gyere vissza

Thomas Shapcott • A sós víz íze

(Turczi István fordításai)

Svetislav Basara • Az órák története

(Bognár Antal fordítása)

Jacques Simonomis • A törlőrongyok • Mit akar mondani • A kísérő • Az asztalt nézi • Egy kis többlet

(Timár György fordításai)

Isztray Botond • Nem kézbesített levél

Fénykör

Ladik Katalin • Kölcsönös ámítás

Lackfi János • A polifónia teljesebb ma

Tőzsér Árpád • Szarpédón olvasnivalót ajánl

buSzabó Dezső • harangozok

Ébert Tibor • A legyek

Tárlat

Mezei Ottó • Egy festőnő lélekből átmásolt képei

Kemenczky Judit munkái

Kopogtató

Kemenczky Judit • A tanítvány nem nagyobb mesterénél

(Temesi Ferenc ajánlásával)

Parancs János • Barokkos följegyzés

(Németh István Péter ajánlásával)

Turai Kamil • Az ember a teremtő isteniség székhelye

Romhányi Török Gábor • Másodpercek romjai

Napstop.hu

Dukai István • Periklész álma

Gyulai Pál • Ismét napfogyatkozás

Zombor Béla • Víziók

Gyárfás Endre • Fekete nap

Végh Attila • Óda a nemléthez • Reggel

Ablak

Téka

Albert Gábor • A naplóíró és a borkereskedő

(Szemere Bertalan leveleskönyvéről)

Versles

Prágai Tamás • Magaslatok

(Timár György • Angyalaink alusznak)

Prózaporond

Toót H. Zsolt • Kevés a több, de több a kevés

(Háy János • Xanadu)

(Balogh B. Márton • Japán fürdő)

Koppány Zsolt • Szavak nélkül?

(Rákos Sándor • Helyzetgyakorlat)

Kaló Béla • Jób katarzisa

(Fecske Csaba • Majd máshol)

Égalj

Budapest, V. kerület