Haldokló madár

E számunk képzőművész vendége, Román Viktor művészete is az ősi és a modern szemlélet és formavilág összekapcsolásán alapszik. Egy világtól elzárt erdélyi faluban még saját életének természetes közegeként tapasztalhatta meg a hagyományos népi kultúrát, nem csupán formaként, hanem jelként és világképként is. Az első pillantásra absztraktnak vélt szobrok megelevenednek, megindítják a néző fantáziáját és figuratív asszociációt keltenek.
A tragikus hirtelenséggel lezárult életmű újabb és újabb rétegei tárulnak fel majd azok előtt, akik értőn és nyitott szívvel közelednek hozzá.

„»Mit adsz, ha megtaláltam ősanyád síremlékét!?« És ujja begyével tisztogatja a ledőlt kőbe faragott nevet.” (Kabdebó Lóránt)

„A magyar nyelv mögött lévő gondolkodás egészen másfajta gondolkodás, mint az európai nyelvek mögött álló gondolkodás és mentalitás.” (Pomogáts Béla)

„Az aranykapu a születés kapuja. Amikor a gyermekek át akarnak menni ezen a kapun, a születés eseményét változtatják akart tetté.” (Fodor Miklós)

„Az ember mindig hajlamos lesz arra, hogy »titkos nyelveket« alkosson a lényegtelen és a lényeges valóságelemek elhatárolására.” (Bácsfi Diána)

„A harangok tolmácsolhatnak gondolatokat, érzéseket, sőt képesek párbeszédre is.” (Szathmári István)

„A száműzetésre kárhoztatott személyiség már nem magyar, de még nem és valószínűleg soha nem is lesz teljes életet élő tagja az őt befogadó új közösségnek.” (Ircsik Vilmos)

„Az ember, ha egy erdei úton megy, furcsa szavakat hall, pintyek, fürjek, rigók, de azokat ismeri legalább, nem úgy, mint az idegen, ellenséges csengésű városneveket.” (Bánki Éva)

„Ha majd bölcs leszek, akkor nem írok könyveket, hanem imádkozni fogok. Ha meg hülye leszek, akkor nem tudom, mit fogok csinálni. De akkor talán már nem kell csinálni semmit, csak lenni, mint egy darab kő vagy Weöres-verssor.” (Esterházy Péter)

2003. augusztus – V. évfolyam 6. szám
Nyelvhonlap

Bertalan Tivadar • Konyha-nyelv-ész-etc. • Nyelvboncolat • (Ny)irat

Évgyűrűk

Kabdebó Lóránt • Hol is lettem magyarörmény?

Pomogáts Béla • Önismereti peregrinációban

(Lőrincze Lajos munkássága anyanyelvünk megőrzéséért)

Tari István • Szakma az Éden

Fodor Miklós • Egy létigenlő mondóka megfejtése

Kriston Vízi József • „Jakab pap kapuján…”

Bácsfi Diána • Lingua mystica és abrakadabra

Szathmári István • A harangok szava

Ircsik Vilmos • Az eltűnt költő nyomában

Tárlat

Román Viktor szobrai

Kerékgyártó István • Ősi és modern Román Viktor művészetében

Kerék Imre • Októberi terzinák • Somogyi dal

Mustra

Bánki Éva • Menedék

Szauer Ágoston • A rejtőzésről

Határ Győző • Sziparionidész

Lackfi János • Rögeszme

Ébert Tibor • Ujjatlan torkolat • Üledék

Hangírás

Esterházy Péter • Én és a keresőfák

Fecske Csaba • Levelezőlapok • Miniatűrök

Király Farkas • népies egyben ávangárd • a néni és a kutya • ting-ting (in fonetik inglis)

Hetedhét

Charles Tomlinson • Egy toscanai ablak • A San Benedetto-i futók

Iain Crichton Smith • Típus

(Dörgő Tibor fordításai)

Goran Babić • Drang nach Osten

(Borbély János fordítása)

Jan Erik Vold • [Oly korban…]

(Sulyok Vince fordítása)

Berek

Cancun: ok az aggodalomra

(Pencz Levente fordítása)

Pencz Levente • Hírérték kontra közhaszon

Ablak

Széles Klára • Padlásszoba, világsarok

(Lászlóffy Aladár írásairól)

Tüskés Tibor • Létpanaszok lírai metszetekben

(Kelemen Lajos • Telepesek)

Rudnai Gábor • Csontváry JeruzsálembenE számunk megjelentetését az Illyés Közalapítvány támogatta.