„Tihanyi alapítólevél – térképen”

E számunk képzőművész vendége Csete Ildikó textiltervező iparművész. Művészetének tárgya, konkrét és átvitt értelemben is, a magyar civilizáció öröksége. Műveiben anyaggal, jellel, jelentéssel és jelentőséggel találkozunk, s mindez együtt jelenlétet teremt. Az utóbbi évtizedben készült munkái, az Ómagyar Mária-siralom, a Szent István intelmei, a Halotti beszéd és könyörgés textilművészeti méretekben monumentális újítások, és tovább örökítik hagyományainkat.

„Nagy László azt az üzenetét fogalmazza meg a hatalom és a leigázottak számára egyaránt, hogy a kiürült jelszavak hirdetőivel szemben a népnek belülről kell érvényt szabnia a demokráciához való elemi jogának.” (Jánosi Zoltán)

„Amiképpen síppal, dobbal, nádi hegedűvel gyógyítja a gyermek a gólyát, azonképpen gyógyítja szavaival a költő beteg korát és kultúráját. A magot akarja elérni minden varázsmondás, a rejtekező lényeget. Ahol a betegség piszka megtelepedett, ott akarja a lelket megerősíteni, hogy az a rosszat magáról le tudja vetni.” (Fodor Miklós)

„Nagy László annak a lehetőségnek csak részleges, az optimálistól elmaradó valóra váltását panaszolja, hogy a magyar népies költészetnek már a megalapozásakor döntő szerepet kaphattak volna a finnugor népek költészetének szemléleti és ritmikai tanulságai.” (Csűrös Miklós)

„Mintha a vihar, melyet a garabonciás próbál gerjeszteni, tisztító erővel bírna (…) Hasonlóképp a szegénylegényekhez, a garabonciásoknak is küldetésük van, kitartásuk, rendíthetetlen erkölcsük és magatartásuk például kell(ene) szolgáljon mindenkinek, aki kapcsolatba kerül velük.” (Vincze Ferenc)

„Nagy László verse (illetve verssora) egy retorikai ív, amelyben a kérdés formájában megjelenő összegzés gyakorlatilag egy közmondásszerű bölcsesség, alapigazság megfogalmazása: »A Szerelmet át kell vinni a túlsó partra, ha törik, ha szakad.«” (Balázs Géza)

2005. június – VII. évfolyam 5. szám
…viszi át a szerelmet

Nagy László emlékezete

(Móser Zoltán felvételei)

Évgyűrűk

Ágh István • Vizitálás egy túlsó tájon

…viszi át a szerelmet

Jánosi Zoltán • „Szólítlak, hattyú”

Nagy László-kézirat 1976-ból

Csűrös Miklós • Nagy László és Arany úr

Fodor Miklós • Harc a vitális erőkért

Marosvölgyi Gábor • Létkérdés a vers

Vincze Ferenc • Haramiák, garabonciások, szegénylegények

Szóvár

Balázs Géza • A szállóige születése

Hetedhét

Sári László • A tested hússzirmú virág

Abilio Estévez • A másvilág küldötte

(Matolcsi Balázs fordítása)

Loriot • Tojás reggelire

(Posta Ákos István fordítása)

Małgorzata Nowicka • És most egy kis reklám

(Ádám Andrea fordítása)

Dragan Velikić • Álmodott élet

(Bognár Antal fordítása)

Venko Andonovszki • A szófogadatlanok ábécéje

(Hász Magdolna fordítása)

Tárlat

Csete Ildikó munkái

Balázs Géza • A Pannon-tengeri töredékek

Ti(n)ők

Merényi Krisztián • A hold gyermeke

Magyar László András • Kuscan hercegnője

Csepregi János • Anyám árulása

Csomós Róbert • A szerencse fia

Murányi Róbert • Hétköznap, reggel

nextepp béla • Az elszalasztott táncosnő

Bölöni Péter • Kedvesem • Még egyszer visszatérni

Csokonai Attila • Gimnazisták

Köllő Csongor • Üzenet Balla Zsófiának • Szerelem

Jahoda Sándor • Elégedettség

Ayhan Ey Gökhán • 2004. április 9. • Sóhaj • Reménykép • Hit

Muszka Sándor • Bármit • Ivett

Borbély András • Lányok

Berek

Zágoni Miklós • Az éghajlatváltozásról – másképpen

Gyurkovics Tibor • Alfa-dalok

Téka

Telegdy Bernát • A vén cigány

(Vörösmarty Mihály • A vén cigány)

Lukáts János • „De szeretnék Richárd lenni, Harmadik!”

(Kosztolányi Dezső • Nero, a véres költő)

Lászlóffy Csaba • A május titka

(Emlékezés Páskándi Gézára)

Ablak

Novotny Tihamér • Eőry Emil AKT-OK című kiállítása

Eőry Emil festményei

Németh István Péter • Vallomás egy levelezés fölött

(Volt idő • Tüskés Tibor és Mészöly Miklós levelezése)

Király Farkas • Ez történt közben

(Szántai János • Sziszüphosz továbblép)

Báger Gusztáv • Nyolcas sorok melankóliája

József Attila-emlékév 5.

Karaffa Gyula • 1923…

Posta Ákos István • Az ifjú Igazságkeresők

(József Attila-performance az Új Színházban)

Lászlóffy Csaba • A jó öreg derékhadból • Szép álnokságunk szobra • A Mikor az utcán átment a kedves „dallamára”

Falusi Márton • Stációm, sanszom

R. Deli József • József Attila-énekek

Nagy László • Lektori vélemény

Király Farkas • Üvegarc

Czegő Zoltán • Kiáltás József Attila után

Balajthy Ferenc • Örökbefogadás

Móritz Mátyás • (A legutolsó harcos)

Ayhan Ey Gökhán • József Attila I. • József Attila II.