Barlai László festménye

E számunk képzőművész vendégei III. kerületi alkotók: Árkossy István, Barlai László, Csengery Béla, Gábor István, Kőfaragó József, Müller Rita, Pázmándi Antal, Rák Béla, Szentgyörgyi József, Takács Klára és Tenk László.

„1933-ban Krúdy, aki mellesleg egyik európai léptékkel mérhető írónk is, már véglegessé váló óbudai magányában él, és kétségbeesett kísérleteket tesz írásai elhelyezésére, de egyre nyilvánvalóbb, hogy a lapok valójában alig tartanak igényt műveire, a szerkesztők kelletlenül, késleltetve, mintegy kegyeletből közlik tárcáit, novelláit.” (Fráter Zoltán)

„Az én Óbudám tehát úgy elillant, mintha soha nem is létezett volna. Ne tessék félreérteni, nem nosztalgiázni akarok. Ami az én Óbudám helyén áll, ott bizonyára ugyanolyan szerelmesek a húszévesek, mint amilyen én voltam akkoriban, csak másképp.” (Szerdahelyi István)

„Ófalu jó választásnak bizonyult. Karnyújtásnyira van a Róka-hegy, ha többre vágyom, ott a Nagy-Kevély, mindennapi sétához pedig az utca végén jó helynek tűnt a Békás- (hivatalosan: Gőtés-) tó, amelynek élővilága ma már úgy tartozik hozzám, mint a második bőröm.” (Mirtse Zsuzsa)

„Óbuda nevének más-más jelentése van az egymást követő nemzedékek tudatában. Van, aki csak a konflisos-kocsmaházas Óbudára gondol, ahol minden estén sramli szólt. Egysíkú kép ez, rossz, idilli olajnyomat a századforduló idejéből. Az én emlékezetemben a másik Óbuda él elevenen, s benne a cegaj meg a Hatház valósága.” (Kiss Károly)

„Hallottam a rádióban kerületünk polgármesterének panaszát, hogy Óbuda-Békásmegyer sajnos kikerült az összes pályázatból, amelyen lehetett volna valami pénzt nyerni emlékek felújítására vagy állítására. Eszembe jutott, hogy nem messze található tőlünk egy páratlan műemlék: a Körte utcai cella trichora, azaz háromkaréjos ókeresztény sírkápolna. Elmeséltem Krasznahorkai László barátomnak, hogy milyen jó lenne ezt valahogy felújítani.” (Szörényi László)

2009. szeptember – XI. évfolyam 7. szám
Óbuda

B2-páholy

Zalán Tibor • Ó kövek Budája

Előtér

Bús Balázs • Város a városban

Évgyűrűk

Egy óbudai lokálpatrióta

(Beszélgetés Pintér Endre professzorral)

Mustra

Bognár Antal • Prosperus tartozása

Kerényi Grácia • Óbudai pékek

Petőcz András • Óbuda, téli szürkület

Dobai Péter • Krúdy Gyula a Margit-szigetről Óbudára költözik, meghalni • Leány-akt a Kiscelli-dombon • Óbuda, Kiscell – „Ó Buda alt ofen kis Máriatzell” • I. Találkozás

Iszlai Zoltán • Csodaváró

Fénykör

Agárdi PéterAlbert FlóriánDomahidy LászlóKertész ÁkosKobzos Kiss TamásG. Komoróczy EmőkeKonczek JózsefPapp JánosSzerdahelyi IstvánSzörényi LászlóTóth JózsefZsidi Paula

Bágyoni Szabó István • Hídverők a Duna partján

Kun Árpád • Mese apámról és a krumpliról

Hangírás

Tarlós István • Óbudáról és a braunhaxlerek szerepéről

Felelő leletek

(Gyimesi László és Czakó Gábor beszélgetéséből)

Gyimesi László • Ez egy másik folyó • Zene

Szarka István • Csobánka tér • Graffiti • Óbuda

Kenéz Ferenc • A nagymagyarok és a kismagyarok

Noth Zsuzsánna • Duna-parti kukoricaföld

Végh Alpár Sándor • Porcelánhegedű

Mátyus Aliz • A Raktár utcai kis lakásból…

Zenker Katalin • Jelenben a múlt

Ágai Ágnes • Egy kis séta térben és időben

Tárlat

III. kerületi képzőművészek alkotásai

Balázs Tibor • Exiliumi mezők • Genezisek

Lukáts János • Hajnal a hídon

Szepesi Attila • Ódon metszet • Sikátor • Fekete dal • Alkímia régi barátaiért

Hangszóló

Mai dalnokok, antik hangszerrel

(Lengyelné Kurucz Katalinnal Elek Szilvia beszélget)

Ablak

    Téka

      Toldalagi Pál Adagio • Szonett H-mollban • A lány és a macska • Délelőtti szélcsönd • Városi reggel

      (Basa Viktor bevezetőjével)

      Fráter Zoltán • Utolsó liter a Kéhlitől

      Szentmártoni Szabó Géza • Antonio Bonfini cenotáfiuma Óbudán

      Heltai Gáspár • Az Bonfinius Antalról és annak bölcs írásiról

Nyilas Atilla • Atilla városában

Mandics György • Atilla sírhelye a hajógyári Duna-ág?

Horváth Péter „Kisindián” • A római-parti Rabszolgálya

Nyakas Szilárd • Óbuda vőlegénye

Kiss Károly • Leckék Óbudán

Tóth Péter • Óbudai Társaskör

Szávai Géza • Az Óbudai Regényipari Egylet Kalendáriuma

Mirtse Zsuzsa • Az én kis (Ó)falum

Bedecs László • Álom és szegénység

Káva Téka – Napút-füzetek 37.

Adam Zagajewski • Deszcz nad Paryżem

(Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 4. műfordítás-pályázatának anyaga)A kiadvány megjelenését Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatta.


A szerkesztőség köszöni Bogár Ildikó és Gyimesi László szervezői segítségét.