A Drogesetek című pályázatunkra érkezett munkák javát e számunkban a témába vágó más írásokkal egészítettük ki. A meghirdetett díjalapból műfajonként kiemelten honoráljuk a három legjobbnak bizonyult írás szerzőjét: Noth Zsuzsánnát (Budapest) prózájáért, Nyírfalvi Károlyt (Budapest) verséért és Szirmai Gábort (Tarpa) elemzéséért. Pályázati munka továbbá a bakonybéli Jakab Veronika, a budapesti Varga Magdolna és Bihary Zsoltné, a leányvári Sárándi József írása, s nem utolsósorban a budaörsi Vaszi Gábor képzelt beszélgetése, amelynek részletei színes mellékletünkben kaptak helyet. (A Kék delfin és a Horror vacuii jeligéjű pályaműveket a terjedelmi megkötés miatt nem vehettük figyelembe.)
    A mozaikból, úgy hisszük, világos üzenet körvonalazódik, s ha csak egy lelket segítettünk megmenteni az értelmes életnek, akciónk célt ért.

„Meghatározó az a közeg, amiben az ember kapcsolatba kerül az »anyaggal«. Én a zenészek, képzőművészek alkotta rétegben találkoztam vele, ahol mindennapos dolog volt, hogy az ember valami tudattágítót használ, ami esetleg ihletet ad az alkotáshoz. Ebben példaképeim voltak a század eleji szürrealista festők, írók és a hatvanas évek antimaterialista hippikultúrája.” (Szirmai Gábor)

„Kellett nekem ágynak esni. Folyékony és szilárd táplálékot azonmód kibocsátani. Vacogva görcsökben vonaglani. A láz üstjében kiszáradásig fortyogni. Erőnlétem utolsó morzsáit összekapargatva nagy ívű kilengések kíséretében araszolgatni a körzeti rendelőig. A váróban türelmesen ücsörögni, majd a doktornőhöz betámolyogni. Ráncveretes, beesett szemmel igyekezni a szemébe nézni. Felszólításra repedezett szántóföldre emlékeztető nyelvem kiölteni. Vajszínű krepp-papír bőrfelületem a vályúformájúra behorpadt erekkel amúgy is látja.” (Noth Zsuzsánna)

„Suttogták, hogy a Faust-szerű, démonikus tudósok e kései leszármazottja meglelte a lapis philosophorum-ot, egy csodaszert, mely meghosszabbítja az élet fonalát, gyógyírül szolgál testi nyavalyára és lelki bajra, s amelynek segítségével még repülni is lehet…” (Gángoly Attila)

„úsznak alattam a tornyok úszik a zöld kerítés / nem voltam még soha boldog nem maradt meg annyi rés / ég és föld közt úgy adódott hogy enyém a szenvedés / szállok úszok és sodródok csak az Isten fele és…” (Gyurkovics Tibor)

„Csak én maradtam még, kezemben az üres almaboros üveggel, melynek szájába igyekeztem minél több havat belegyömöszölni, hátha ezen az áldott hajnalon megtörténik a csoda, s a Kisded borrá változtatja a vizet, csodálatos, mennyei tisztaságú hóborrá.” (Dudás Attila)

2001. november – III. évfolyam 9. szám
Szerrel/szertelenül

Sulyok Vince • Lokalizálni kellene • Messziről hazaérkezett

Évgyűrűk

Buda Béla • A kitartás szokásrendje

Gyurkovics Tibor • Marc Chagall – Vityebszk fölött • Ilja Rjepin – Váratlanul • Diego Velazquez – Férfiportré

Szirmai Gábor • Vakrepülésben a lejtőn

Noth Zsuzsánna • Szívzörejek

Nyírfalvi Károly • Meredély

Sárándi József • A megbánás

Bihary Zsoltné • Egy pár cérnakesztyű

Dávid Veronika • Az elzsibbadás

Varga Magdolna • Evickélj ki a holtágból!

Vass Tibor • Aminő vagyok

Gángoly Attila • Egy fogadó előtörténete

Sebeők János • Tiszta őrület

Becz Dorottya • Menebi mozaik: ötödik kocka

Tárlat

Ki nevet a végén?

Dallos Jenő elrontott teremtéstörténete Andrasev Szonja és Vaszi Gábor szövegével

Hetedhét

Jennifer Murray • Legjobb barátnők

(Arató János fordítása)

A. F. Caldiero • „most először…” • „abban a…” • „a mocsár…” • „ez a ketrec…”

(Gyukics Gábor fordításai)

Aleš Čar • Zsákutca

(Gállos Orsolya fordítása)

Timár György • Prométheüsz? • 1959. augusztus 18.

Zsille Gábor • A testékszeres hölgy • Feneketlen-tó • Csend

Pollágh Péter • Asztalodon üvegróka

Somos Béla • Nem bírom elhajítani • A varázslat

Dudás Attila • Angyalhaj • Álom a rózsaágyban

Szauer Ágoston • Lebegés • Antikvárium

buSzabó Dezső • a Napban • kurzív • szavak mocska

P. Papp Zoltán • Naplózó

Pienták Attila • A pályakezdő Martin Heidegger és utókora

Ablak

Pomogáts Béla • A lelki elégtétel fontossága

(Az irodalom mint nemzeti stratégia)

Lengyel Balázs • Franciául (is) létezők

(Timár György magyar költői antológiája)

Buda Attila • „Itt füst van, távozom…”

(Rába György • Remények és csalódások)

Tasnádi Attila • Üzenetek a mának

(Csekovszky Árpád lovas szobrai Csekovszky Balázs felvételeivel)

Béresi Csilla • „A lélek mélységei”

(Belga szimbolisták a Szépművészeti Múzeumban)

Bocskai István • A Mester és a marharépa

(Uhrin Benedek dimenziói)E számunk megjelentetését támogatta az Ifjúsági és Sportminisztérium.