1906. május 21. – Strobl Alajos Szent István-emlékművének leleplezése

E számunk képzőművész vendégei a Várfok Galéria alkotói: aatoth franyo, Csiszér Zsuzsi, Csurka Eszter, El Kazovszkij, feLugossy László, Françoise Gilot, Győrffy László, Király András, Mulasics László, Nádler István, Rozsda Endre, Szirtes János, Szotyory László, Ujházi Péter és Várady Róbert.

„A kor egyik krónikása azon kesergett, hogy az európai ember Magyarországot csak tokaji boráról és »bolond grófjáról« ismeri.” (Dr. Hecker Walter)

„A két szerepkör, a kulturális központ és a világörökség együttes tényének ismerete hiányzik a köztudatból. Pedig mindkettőre külön-külön is büszke lehet az ország.” (Póczy Klára)

Válás Budán című regényében írja a budapesti városrészről, hogy A Várban lakni világnézet.(Mészáros Tibor idézi Márai Sándort)

„Soha nem laktam máshol, mint az Úri utca 19. sz. házban. Ez az otthonom.” (Buzinkay Géza idézi Ney Klárát)

„A Tündér-hegyen hivatalos formában is lezajlott a »dűlőkeresztelő«. Buda legnevezetesebb helynevei ebből a korszakból származnak.” (Balázs Géza)

„Szt. István király kezében a kereszt nem pusztán hittéritői jelvény, hanem egyszersmind a politikai bölcsesség eszköze. Szt. István király nem pusztán egyházi szent, hanem egyszersmind nemzeti szent.” (Stróbl Alajos leveléből)Í

„A Szentháromság téren mindig posztolt egy rendőr, nyaranta fehér zubbonyban, csillogó karddal és hegyes csákóval, engedte, hogy fényképezkedjünk vele, ma is megvan a kép, a szobor körül repdesnek a galambok, s a háttérben látszik a Szent István-szobor.” (Szakonyi Károly)

„A lándzsát harcra készen tartó Pallasz Athéné ma is régi helyén – a Szentháromság téren –, a régi budavári városháza előtt őrködik; igaz, a lándzsáját sokszor ellopják.” (Hankó Ildikó)

2006. április – VII. évfolyam 3. szám
Budavár

Luzsicza István • Sziszüphosz

Évgyűrűk

Pézsa Tibor • „A királyok a várban laknak”

Budavár

Póczy Klára • A budai Várhegy

Bene Sándor • A történelem mint hasonlat

Hankó Ildikó • A budavári új városháza

Bognár Antal • „…titokzatos erő láncol engem az én királyomhoz”

Strobl Alajos levele

Katona Tamás • A budai vár ostromai

Dr. Hecker Walter • Vári lovasjelenetek

Saly Noémi • A’ Kávés ház előtt minden Estve Muzsika tartatik…

Mészáros Tibor • Cilinder a tűzfalak alatt

Márai Sándor • Tabán dolga • A Színkör balladája

Buzinkay Géza • Otthonra találni a lakhelyen

Tandori Dezső • Abszurdjainknak • Wittgenstein Elder-Felhár, Hamlet

Szakonyi Károly • Országház utca 20.

Sediánszky János • Törmelék alól visszamentve

Felföldi Anikó • Boldogság sok nyelven

Gór Nagy Mária • Lelassulni jó

Lovász Irén • Védőburokban élünk

Tárlat

Várfok Galéria

A galéria művészeinek alkotásai

Szóvár

Balázs Géza • A budai dűlőkeresztelő

Gyárfás Endre • Bakfark Budán

Prágai Tamás • Halálmentes nap

Ágas Lehel • Téltánc • Lélek-tigris • Bűn • Ű;zetés • Egyszer minden elvész

Lászlóffy Csaba • Burokban • Létezésünk leoninusai

Sédy Ágnes • Az úr, úgy tűnik, rettentő precíz lett

Fénykör

Kiszely István • Percemberkék ötvenéves dáridója

Frenkl Róbert • Reformer a forradalomban

Gyulai Líviusz • Ötven év telt el

Bata János • Csodaszarvasnyomon

Eszteró István • Bartók szülőhelye körül

Ablak

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • Az utolsó várostrom

      (Ungváry Krisztián • Budapest ostroma)

Marosvölgyi Gábor • A líra is marad

(Prágai Tamás • Ellenanyag)

Koncz Tamás • Szavak szöktetése

(Mizser Attila • Szöktetés egy zsúfolt területre)

    Kikötő

      Szakolczay Lajos • Laposch fönséges szárnyalása

      (Lévai Ádám, Szamódy Zsolt és Wehner Tibor gödöllői kiállítása)

      Huszadik századi „érzelemgócok”

      (Mocsári Mária textilképei)

Káva Téka – Napút-füzetek 3.

Tiszta szívvel

(Az 1956. évi kiadás reprintje)Köszönjük Katona Tamás és Bakó Annamária segítségét a szám összeállításában.

E számunk megjelenését a Budavári Önkormányzat támogatta.