Szabó B. Márta
Szóvívő


„Itthon lenni és között, mint a vándor, aki útnak indult, de csak a küszöbig jutott és nem lépte át, elég hosszú út ez is, az asztaltól az ajtóig, legyen elég, nem a kóborlás teszi a vándort.” (Visky András)

„A graziak kezet fognak s azt mondják: »Szérvusz!« Rácsodálkozom erre az osztrák szérvuszra: Jé, ők is úgy köszönnek, mint mi!” (Balla Zsófia)

„A szent helyeknek, a géniuszok szülőházai üzenetének, a történelmi emlékeknek olyan sűrű szövedékén hatoltunk át, amilyenhez hasonlóval a bolygó kevés pontján találkozhatunk.” (Szőcs Géza)

„Valahol itt a központ: a keservesen dudáló autók és szitkozódó gyalogosok alatt búvik meg Kolozsvár szíve…” (Kányádi András)

„A Mikes Kelemen (egykor: Major) utca családi örökségem, a nagyszüleim építtették a házat, amelyben ma is lakunk – az építő pedig Reményik Sándor apja volt.” (Kántor Lajos)

„Nincs már előttünk való nemzedék, mindenki meghalt, eltűnt a ház, a kert, szocialista típusú blokknegyed van a helyén.” (Telegdi Magda)

„Nem szeretem, amikor valakik be szeretnék vonni a költő vagy az író olyan értelmű jogosítványát, hogy mindenese legyen, hadd legyen dilettáns mindenese, de agyalágyult politikusokhoz képest még mindig okos mindenese a dolgok menetének.” (Lászlóffy Aladár)

„A nép egy vonalat átvesz, de az egésznek semmi köze ahhoz, amit Nyugaton csinálnak.” (Kós Károly)

2006. július–augusztus – VIII. évfolyam 6. szám
Kolozsvárunk

Kányádi Sándor • Homéroszba kapaszkodva

Előtér

Visky András • A Szent Mihály-templom

Évgyűrűk

Egyed Ákos • Történelem tanulságokkal

Szántai János • Érkezési oldal

Kolozsvárom

Szőcs Géza • Világító ösvény

Kányádi András • Kolozsvár szíve

Kántor Lajos • Három utca

Balla Zsófia • A kettészelt jelen

Demény Péter • Itthon vagyok

Telegdi Magda • Kutyatörténet

Bágyoni Szabó István • Komédiások és írógavallérok

Papp Ágnes Klára • Aszfalt alatt a macskakő

Széles Klára • A választottam város

Kozma Dezső • Irodalom, művelődés – változó világban

Hangírás

Jobbat csinálni

(Kós Károllyal beszélget Csete György, közreadja Csontos János)

Gerinces emberek védelme

(Két beszélgetés Lászlóffy Aladárral – Szabó Géza, Balázs Imre József)

Király László • A Holdban • Az Úristen sohasem

Király Zoltán • Kolozsvár főterén • Fohász. Kétezerhat.

Király Farkas • átmenet • vaktérképezés

Lászlóffy Csaba • Na de a város!

Balázs Imre József • Levegőszobor

Tárlat

Kolozsvári művészek alkotásai

Gedeon Zoltán festményei

Kerékgyártó István • A látványábrázolástól a láthatóvá tevésig

Farkas Wellmann Endre • Balade d’une ivresse inconnue

Karácsonyi Zsolt • A kolozsvári testvérnek

Juhos-Kiss János • Megállt az idő

Rudnai Gábor • Sárkányölő Szent György

Duma-István András • Kolozsvár!

Veress Zoltán • Két keserves az Erdélyi Panoptikumból

Berek

Ajtay Ferenc • Kolozsvár és környéke geológusszemmel

Szóvár

Asztalos Lajos • Néhány kolozsvári helynév újabb eredeztetése

Balázs Géza • Egységesülő vagy széttagolódó magyar nyelv?

Ablak

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • Kettős tartozás

       (Kántor Lajos • Fellegek a város felett)

      A transzközép sárkánylovag

      (Orbán János Dénes • Modern, Posztmodern / Transzközép)

Deres Péter • A szöveg fraternizál

(Szőcs Géza • Liberté 1956)

Alvinczy Ferenc • Nemzedéktörténet levelekből

(Széles Klára • Lelkünkre így ül ez a kor)

Balázs Imre József • Hét tétel a Korunkról

Buzogány Klára • Hátizsák, mozi, folyóirat

Lénár Andor • Kincses Kolozsvár

László Ferenc • Bartókról Kolozsvárott

Szakolczay Lajos • Látásból látomás

(Gy. Szabó Béla fametszetei)

Fénykör

Visky András • A megtorlás kegyelme

Csák Gyula • Hosszú út pora

Hoppál Mihály • Az Életre

László Noémi • Városom

Káva Téka – Napút-füzetek 6.

A tanúságtevő

(Rózsás János nyolcvanéves)E számunk megjelenését a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Pro Professione Alapítvány támogatta.