Átjárható tér I.

E számunk képzőművész vendége Nagámi – Nagy Gábor Mihály szobrászművész – Budapesten született 1955. október 12-én. Faszobrásznak indult, 1983-ban mutatkozott be az első tárlatával. A konstruktív plasztika önálló kifejezésmódját megtaláló, egyéni hangú alkotó.
        Alkotásai nem szobrok, nem is tárgyak, hanem valahol a kettő között: ez Nagámi művészete ma.

„Kétszáz éve született az a főrendű politikus, aki 41 éves korában az ország első miniszterelnöke lett, s másfél év múlva a császár hadseregének katonáinak sortüze végzett vele. Az ítélet koncepciós pör eredménye volt, a kivégzés előre eldöntött politikai gyilkosság.” (Urbán Aladár)

„Az előkelő nagyúrral nem volt könnyű a kortársaknak sem személyes kapcsolatot tartani. Kimért viselkedését sokan érezték-értelmezték gőgnek, s ebben bizonnyal volt is némi igazság.” (Dobszay Tamás)

„Mindenki tudta és érezte tehát 1848 tavaszán, hogy a katonaság, a hadsereg kérdése talán a dinasztia és birodalmi kormányzat legérzékenyebb pontja, ennek feszegetése, bolygatása előre látható összeütközésekhez vezethet.” (Pelyach István)

„A napirendi témákra való felkészülés során a vezéreknél tartott értekezleteken azt is megbeszélték, hogy a sorban felszólaló ellenzéki szónokok milyen érvekkel, milyen gondolatokkal vívjanak meggyőződésük mellett.” (Csorba László)

„A Batthyány-kormánynak már megalakulása után szembe kellett néznie az erdélyi unió körül csoportosodó problémákkal, amelyeknek több elágazása és csomósodási pontja volt.” (Egyed Ákos)

„Batthyány pere tehát egyedi az 1849–1850. évi magyarországi megtorlás történetében. A nyílt és nyers politikai bosszú megnyilvánulása volt, megelőlegezett bűnösséggel és előre eldöntött ítélettel.” (Hermann Róbert)

„A menet eleje már ment be a temetőbe, a vége pedig még jött ki a templomból: állítólag kétszázezer ember vett részt a menetben, csaknem annyi, mint ahány lakosa az akkori Pestnek, Budának és Óbudának együttesen volt.” (Katona Tamás)

2007. október – IX. évfolyam 8. szám
Zászlóhajtás Batthyányért

Szegedi Kovács György • Egy kő mégis

Előtér

Urbán Aladár • Megkésett ünneplés

Pelyach István • Országnak haderő

Gergely András • A nádor és a miniszterelnök

Marjanucz László • Klauzál, a miniszter

Egyed Ákos • Erély és engesztelés

Hermann Róbert • Perbe fogva felségárulásért

Katona Tamás • A temetések

Dobszay Tamás • Batthyány Lajos a nemzeti emlékezetben

Fénykör

Csorba László • Férfibarátságban Teleki Lászlóval

Miskolczy Ambrus • Gyulay Lajos naplója

Móser Zoltán • „Jaj de búsan süt az őszi nap sugára…”

Pomogáts Béla • Felelősség a vértanúságig

Lackfi János • A Batthyány-rap

Évgyűrűk

Batthyány Bálint • „Krumplinemzetség”

Turczi István • Mono logos • Memento • A távozó • Mars poetica

Tárlat

Nagámi szobrai

Wehner Tibor • A tér korrekt manipulátora

Szóvár

Balázs Géza • Három írás a nyelvről és nemcsak a nyelvről

Szegedi Kovács György • Ami megmaradt • Anyuka megdobál hóval a teraszon

Bereti Gábor • Engem az idő fogva tart • Tél, fekete szerelem • Már tudom

Sütő Csaba András • Hűs • Szégyen és kaláka

Csepregi János • Apokalipszis • Péntek óta fáj a fogam

Benyhe István • Pontos mérés

Novák Valentin • A vörös angyal

Sándor Zoltán • A zsilett útja

Hetedhét

Antonio Tabucchi • Jegy a tengerben

(Matolcsi Balázs fordítása)

Saila Susiluoto • Öt mese Espoo-kertváros sorházairól

Marjo Isopahkala versei

Merja Virolainen versei

Mari Velin versei

(Pusztai Varga Ildikó fordításai)

Peter Fallon • Gondjaim

Macdara Woods • Üzenetek

Peter Sirr • Néhány jótanács

(Gyárfás Endre fordításai)

Ablak

    Téka

      Dörgő Tibor • Szabó Lőrinc közelében

Dobás Kata • Kié ez a nap?

(Gion Nándor • Latroknak is játszott)

Bereti Gábor • Egy jó regény belső árnyai

(Jenei László • Szarvas a temetőben)

Novák Valentin • Ajándéknovellák az e világból

(Szappanos Gábor • Ajándéknapok a túlvilágról)

Nagy Ildikó • A kártyavár mindig összedől?

(Lukáts János • Börtöncella a kártyavárban)

Pénzes sarok

Szlanka András • Filantróp kis kötvények

Illusztráció

Archív képek Batthyányról

(A felvételeket a Budapesti Történeti Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre)

Káva Téka – Napút-füzetek 18.

Elek Szilvia • Pillangók

(Színpadi játék egy részben, zenével)E számunk megjelenését a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatta.