Ezerkilencszázkilencvenhat után tavaly másodízben rendeztük meg a magyarországi nemzetiségi alkotók találkozóját. A kétnapos, otthonos hangulatú esemény témája ezúttal a kettős kötődés volt. Az esztendeje elhangzott előadások és vallomások rövidített és szerkesztett szövegeit tesszük közzé e folyóiratszámban a témába vágó további írásokkal és kisebbségi alkotók műveivel kibővítve.
    A mindenoldalú nyitottság jegyében készül szerkesztőségünk a harmadik találkozóra, melynek alapgondolata: a hazai nemzetiségi alkotók anyaországi-nyelvközösségi recepciója és súlya.

Szondi György


»A többség a kisebbséget, az integrátor-pankrátor a minoritást eleddig nemigen tudta a test saját szerveinek kijáró tisztelettel tartalmazni és megkülönböztetni. Az integráció történelmileg hódítást jelent, a kisebbség puszta léte pedig olykor kimondva, máskor kimondatlanul: a lázadást magát. (…)

Az eredeti mítosz szerint az ember a természet elnyomottja, páriája, kisebbsége, ki joggal küzd létéért e brutális nagyhatalom ellen. E mítoszban a természet: Róma, és az ember az örök zsidó. A cél: túljárni az erő eszén, furfanggal, csellel, az etika megcsúfolásával. (…)

Tekintsük úgy, hogy történelmileg az eredeti területfelhalmozás, a birodalomképzés, ökológiailag pedig -- a még futó demográfiai robbanás ellenére -- az eredeti emberfelhalmozás véget ért. Kialakult egy szociálisan, területileg és ökológiailag egyaránt igazságtalan alaphelyzet. Ehhez többé birodalmi értelemben nem nyúlhatunk, viszont megpróbálhatunk új elvek szerint élni benne. A megmaradt kisebbségek és a megmaradt természet fennmaradása csakis így garantálható. (…)«

Sebeők János:
Kisebbség, többség, mítosz

1999. április – I. évfolyam 3. szám
Tizennegyedmagunkban (Hazai kisebbségi identitású alkotók)

Előtér

Doncsev Toso • Kettős kötődés, többes kölezettség

Évgyűrűk

Vujicsics Sztoján • Eredetem töredékekben

Gállos Orsolya • Ne aludj a vonaton!

Mustra

Kalász Márton • Tizedelőcédulák

Bradean-Ebinger Nelu • Bánáti ház

Emlékezet

Drescher J. Attila • Magyar-német időfa

(Koch Valéria költészetéről)

Bradean-Ebinger Nelu • Költősors

Frömmel Gyula • Itthon és otthon

(Miért nem akart Misch Ádám disszidálni?)

Fénykör

Jász Attila • Szövegtükör

Döbrentei Kornél • A költészet: giroszkóp

Vörös István • Olvasnom kell

Szidu Evdoxia • Vallomás

Kjoszeva Szvetla • [Néma levelek] • [Magányos keresztek]

(Szondi György fordításai)

Ujlaky István • Az elárvulás fokozatai

Mezei András • Kőtáblavéset és merítőháló

Berek

Sztojcsev Szvetoszláv • Skizo • Oázis • Lidércfény

Fuhl Imre • Magunkról • Banális történelmi lecke

Sebeők János • Kisebbség, többség, mítosz

Tárlat

Dávid Attila, Szyksznian Wanda, Ducki Krzysztof és Iwaniuk Bloch Olga munkái

Sutarski Konrád • A lengyelség képírói a Dunánál

Tislér Jolán • Anya, Margarita • Mura • Voltál…

Gátai Zoltán • Az anyanyelv(ek?) mátrixában

Kormos Sándor • Szimmetrikus kétnyelvűség

Glückné Szabó Mónika • Mesékben él a szó

Diramerján Artin • Nagyapámhoz • Titkos temető • Aszfaltvirágok

Kopogtató

Schein Gábor • Sirályok

(Takács Zsuzsa ajánlásával)

Kapecz Zsuzsa • Steiner

(Kálnay Adél ajánlásával)

Stepanović Predrag • Két világ peremén

Lakatos Menyhért • Nincs más hazánk

Jónás Tamás • Gyengéden barbár • levél barátnémnak • Bonbon Szabinának

Hetedhét

Hej, cigányok, testvéreim!

(Kovalcsik Katalin gyűjtése és fordítása)

Celso Emilio Ferreiro • Hosszú kőéjszaka

Luis Pimentel • A gyerekek • Az erdő

(Bernát Éva fordításai)

Babken Szimonjan • Bánat • Rubáik

(Turi Gábor fordításai)

Elle Márjá Vars • Káosz

(Tamás Ildikó fordítása)

Berényi Mária • A megbénítottak helyett is

Borbély Anna • Nyelvet cserélők

Sutarski Konrád • Háromdimenziós egység

Grigássy Éva • A büszke punti fák példája

Mérjacs Igor • Liget • Néma hieroglifák

Ablak

Versles

Prágai Tamás • Balkáni filmzene

(Zudor János költészete)

Prózaporond

Toót H. Zsolt • Szövegalkotó mentőakciók

(Ircsik Vilmos • Jaj, akinek nincs otthona)

(Kovács katáng Ferenc • A napok maradéka)

Fischer Lajos • A város

Égalj

Pécs

Részletek Rusz Milán Nemzetiségi Ki mit tud?-paródiájábólE számunk megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nemzeti és etnikai kisebbségek főosztálya, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Budavári Lengyel Önkormányzat támogatta.