Szabadság
(részlet)

E számunk képzőművész vendége, Polgár Rózsa textilművész 1936. november 23-án született Szombathelyen. 1967-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola szövött kárpit és gobelin szakán. Munkácsy-és Kossuth-díjas. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Majd minden alkotása személyes érzelmekkel felruházott hétköznapi tárgy átemelése a gobelin luxus-műfajába.

„A kilencvenes évek Lászlóffy-lírájában az egyetemes emberi sorskérdések közegében felerősödtek a nemzeti létgondok és létparadoxonok, a megmaradás esélyeire vonatkozó aggodalmak kifejeződései, s ezzel együtt a transzcendenciaélmény változatos megnyilatkozásai is.” (Bertha Zoltán)

„Jellemző a sok műfajú Lászlóffy Aladár szemléleti nyitottságára, hogy az avantgárd elemeket máig is szívesen alkalmazó költő nagyszerű könyvet írt a Házsongárdról. Ez a kultúrtörténeti esszé és tanulmány Kolozsvár híres temetőjének a szakszerű és érdekes bemutatása, gazdag tárgyi ismeretet kamatoztató magyarságismereti mű.” (Görömbei András)

„Lászlóffy Aladár azáltal nőtt fel költészetében, hogy rá kellett jönnie: egy sokesélyes világban él, ahol naponta újra és újra kell tájékozódnia, állandóan elemző kritikával kell fogadnia mindazt, ami számára látszólag eleve elrendeltnek tűnt fel. Azt kellett végiggondolnia, és kérdésekkel szétbombáznia, ami akaratán kívül történt meg ővele.” (Kabdebó Lóránt)

„Életünk, indulásunk, későbbi jelenlétünk párhuzamos történetekként előadható részét nem itt fogom elmondani – remélem, egyszer még sort keríthetek rá –, most csupán három Lászlóffy-verset akarok bevezetni, amelyek csak félig-meddig kerülhettek (volna) be a Lászlóffy-bibliográfiába. Kétségtelenül családias hangulatuk-hangvételük ellenére, azt gondolom, megérdemlik a figyelmet.” (Kántor Lajos)

„A falak közeit sűrű folyadék tölti fel, növekvő közegellenállás, / filmszürke és anyagszerű csönd. Ha előbbre akarsz jutni, költő, dolgaidban, / medálként hordd, nyakadban, szíved fölött e képet.” (Prágai Tamás)

2007. november – IX. évfolyam 9. szám
Lászlóffy Aladár 70

Varga Győző rajza

Görömbei András • Lászlóffy Aladár hetvenkedik

Borcsa János • Aki a mindenséggel lép szövetségre

Csiki László verse

Csoóri Sándor • Csak az a gomb, csak az a gomb

Ágh István • Húsvéthétfő

Gergely Ágnes • Ha egyszer fölesküdtél

Kalász Márton • Tutto declina

Zalán Tibor • Három férfikönnycsepp

Ébert Tibor • Fények áradása

Tornai József • Lászlóffy Aladár pedig így énekelt

Bertha Zoltán • Óda és zsoltár

Balázs Tibor • Éntörténet fejedelmi többesben

Bágyoni Szabó István • Szent László palástja

Prágai Tamás • Egy képzeletbeli ásatásra

Papp Tibor • Fehérnemű

Szakolczay Lajos • Más égboltot

Fecske Csaba • Limerick hetvenkedő Lászlóffy uramnak

Turczi István • Üzenet a Gyarmat utcából

Báger Gusztáv • Őszi

Szőcs Géza • Madár beszél a Sétatéren

Széles Klára nyílt levele

Bányai János • „Mit látsz egy íróasztalon?”

Lászlóffy Aladár • Kiseposz és beszéd elem

(kézírás)

Napút-levél és -díj

Onnan nézek szerteszét 6–7.

(Lászlóffy Aladár rovata)

Kabdebó Lóránt • Lászlóffy Aladárról

Kántor Lajos • S a Farkas utcán farkasok…

Csontos János • Vésett motívumok

Korpa Tamás • Podolinban hull a hó

Géczi János • A költő

Zsille Gábor • Az utolsó betyár

Tari István • Határsértés

Tárlat

Polgár Rózsa textiljei

Wehner Tibor • A textil jelentésrétegei

Kolozsi Kata • December ötödike • A foglyok

Ollmann Anasztázia • Szívek dopplere

Hámori Orsolya • A tökéletes gyöngyszem

Hangszóló

Kornéli Bea • Argentin széljegyzetek

Gáborjáni Szabó Orsolya • Egy Hang

(Lovász Irén • Belső hang)

Ablak

Pieldner Judit • Variációk a pusztulásra

(Csender Levente • Szűnőföldem)

Ködöböcz Gábor • Egy írástudó székely szerelmes földrajza

(Demeter József • Magyardellői napdalok • Demeter József • Suszteráj)

Dobás Kata • Balladabölcső

(Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar népballadák Vári Fábián László válogatásában)

Pénzes sarok

Szlanka András • Kolozsvári dokumentumok

Káva Téka – Napút-füzetek 19.

Kisprózák tíz hangra

(Cédrus-pályázati válogatás)