Csepeli István
Corpus


E számunk képzőművész vendégei a nagyatádi 10. országos faszobrászati kiállítás résztvevői: Csepeli István, Dechandt Antal, Gilly Tamás, Gombos Andrea, Heritesz Gábor, Orosz Péter és Plank Antal.

„A szómágia, a szó erejébe vetett hit megnyilvánulása társul itt mágikus gesztusokkal. Olyan szómágia, mely álpárbeszédes formában valósul meg, és éppen innen ered stilisztikai különlegessége. Bizonyos szövegrészeket a haldokló nevében mondanak, a haldokló pedig – innen az álpárbeszéd – a saját lelkét szólítja távozásra: »Menj ki én lelkem a testből…«” (Balázs Lajos)

„A régi fejfák elpusztultak, jobb esetben múzeumi gyűjteményben őrződtek meg, csupán szigetszerűen találhatók olyan helységek, ahol még napjainkban is virágzik a hagyományos fejfakultúra, a fejfák faragása, például Szatmárcsekén, Ketesden, Korondon, Apácán.” (Novák László Ferenc)

„Akkor érdemes nekifogni az attitűdművelésnek, ha valaki már eltelt az élettel. Az értelmes élettel. Mert itt ez a furcsa összecsengés: az értelmes élet készít fel a jó halálra.” (Mohás Lívia)

„Csak jelet hagyni, semmi több, öntudatlan és megfejthetetlen, látszólag értelmetlen ábrákat a papírvékonnyá zsugorodott valahai barlangfalon…” (Jász Attila)

„Árnyékvilág vesz körül bennünket. Nem a túlvilág, nem a másvilág, a halál értelmében. Kifehéredett árnyékvilág, mely csak akkor észlelhető, ha valamit megsértettünk.” (Marafkó László)

„Most is nagyon szeretem ezt az ünnepet, szeretem, ahogy megindul szinte az egész város, mécsesekkel, koszorúkkal – ilyenkor erősebben érzem az összetartozást a többi emberrel, azokkal is, akik még itt vannak, meg azokkal is, akik már nem…” (Rakovszky Zsuzsa)

2008. november – X. évfolyam 9. szám
Kegyelet

Lászlóffy Csaba • Halál, a vers is a Te fullánkod • Profán ballada a kétes örökségről

Előtér

Paulinyi Tamás • Az elmúlás dicsérete

Balázs Lajos • Egy feltételezett kultúrmítosz

Novák László Ferenc • A magyarság fejfája

Deák Ferenc Lóránd • Eltérések a csernátoni temetési szertartásban

Jász Attila • a pillanat vonzásában. Közelítések

Basa Viktor • öt seb

Verrasztó Gábor • A ladik • Nagyváros • Majdnem vers

Marafkó László • Vendéglét

Iancu Laura • Pater noster

Kőszegi Szabina • Setna története

Szűk Balázs • Széttépett zsoltár

Cseh Katalin • Az utolsó történések • Hiány(ok)

Farkas Kálmán • Ősz • Finita? • Agykeresztre verve • Aztán

Sándorfi András • Kapcsolatok • Pogány köszöntő

Petz György • Ismeretlen magyar költő sírverse

H. Hadabás Ildikó • A kés

Bernáth Zsolt • A lebbenés

Berecz Ágnes Gabriella • Éjjel, a sarokban

Hegedűs Anikó • Baleset • A Halál és a nyomornegyed • Születés

Sándor Anna • Örökség

Tárlat

Pénzes Kristóf temetői felvételei

A nagyatádi 10. országos faszobrászati kiállítás díjazottjainak munkái

Wehner Tibor • A faszobor tárgyszerű anyagisága

Hangírás

Dobos Marianne • Koszorú krizantém helyett

(Beszélgetés Holló józseffel)

Beer Miklós • Kelemen Didák emlékezete

Szentmártoni Szabó Géza • Balassi János boroszlói (wrocławi) síremléke

Borbély András • Egy sírfelirat-olvasó sírfeliratai

Szóvár

Balázs Géza • Harangjelek, sírjelek

Hangszóló

Kornéli Bea • Kapcsolat D-dúrban

Fénykör

Rakovszky Zsuzsa • Nagy, furcsa rét, szobrokkal

Elmer István • A piroscsíkos cukorka

Mohás Lívia • Temetőről gondolkodni kislánykorban, időskorban

Végh Alpár • Bál a temetőben

György Attila • Elmélet és gyakorlat

Hetedhét

Aleš Šteger • Gyertya

Veno Taufer • Sírfelirat • Elégett és újjászületett ember

Josip Osti • Monológ • Minden csak látomás • Árnyék

(Lukács Zsolt fordításai)

Irina Kovaljova • Őszirózsák • Szalmavirág

Alekszandr Kravcov • Soha

Regina Katinaite-Lumpickienė • Az út vége

(Cseh Károly fordításai)

Emlékezet

Szemadám György • Gyurkovics Tibor emlékének

Görgey Gábor • Búcsú Gyurkovics Tibortól

Gyurkovics Tibor • Senki • En attendant Godot • Ha – ha / Justitia mérlegén • Égi sakk

Égalj

Hargittai Emil • Egy rendhagyó múzeum

Káva Téka – Napút-füzetek 29.

Mohás Lívia • IrmaE számunk megjelenését a Kegyelet Kft támogatta.