Módosulások

E számunk képzőművész vendége, Gáll Ádám festőművész 1953-ban született Debrecenben. A Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán végzett 1978-ban. Alapító tagja a 2004-ben indult Homokháti Művésztelepnek és a Homokhátsági Művészeti Egyesületnek.
    A Budapest-összeállítás képi gazdagítására felkért Sajdik Ferencet 2000/1-es számunkban mutattuk be.

„A hajdani jó világban a vonat felérkezett Csíkszeredából Budapestre, még mielőtt kihűlt volna a jó mázas korondi cserépedényben az útravalónak tett töltött káposzta.” (György Attila)

„Nagy-Budapest itt van, csak kérdés, hogy hol is van ez a Nagy-Budapest.” (Petőcz András)

„Az én családtörténetem vad, gazdag és gyönyörű, mint az amazóniai őserdő vagy Budapest egy napos szeptemberi délutánon.” (Saly Noémi)

„Nem kellett Pesten, mehetett abba az isten háta mögötti faluba, de nem bírta ott, és elkezdett nagyon inni, mi mást tehetett volna.” (Háy János)

„Liszt zenéje s virtuóz hangszeres teljesítménye pedig nemzeti kincsünk, s egyben európai egyetemes kincs egyetért velem, ugye, kedves uram?” (Elek Szilvia)

„A zeneszerző hatalmas marka a széttáruló csontos ujjakkal úgy ágaskodott az el nem használt napok billentyűzete felett, mint valami őskori szárnyas szörnyeteg.” (Dragan Velikić)

„Kedves költőim, íróm közvetítésével Budapest vált számomra az egész világ szimbólumává: mindenné, »ami volt, van« és talán lesz. Buda, Pest, Budapest. Egyek vagyunk…” (Valachi Anna)

„Ha lenne fölmérés, talán alátámasztaná tapasztalatainkat, vagyis a főváros szíve felé tartó, egyre szűkülő nyelvjárási »ékeket«.” (Balázs Géza)

2007. január – IX. évfolyam 1. szám
Budapest-hívószám

Évgyűrűk

Saly Noémi • Többnyire nagyon egyszerű…

Király Farkas • rubáí-féleségek a pesti forgalomhoz

Bori István • Budapest hídjai

Masát Ádám • Katasztrófák Budapest történetében

Szentmártoni Szabó Géza • Porából kelt antik orgona

Hangszóló

Elek Szilvia • Budapest, Budapest, te csodás!

Lászlóffy Csaba • Máraival a Körutat elnyelő salakban • Budapesti (XI. kerületi) óda • Séta a Clark Ádám téren

Lukáts János • A platán

Petőcz András • Budapest, világváros

Buda, Pest, Budapest…

Sebeők János • Budapest a gazdám

Valachi Anna • Álombeli átkelés

György Attila • Nagyapáim fővárosa

Szóvár

Balázs Géza • A pesti nyelv

Mustra

Háy János • A gyerek

Tárlat

Sajdik Ferenc rajzai

Gáll Ádám alkotásai

Wehner Tibor • Mélységek

Hetedhét

Sigri Mitra Gaïni • Szomorú vasárnap

(Posta Ákos István fordítása)

Regina Katinaite-Lumpickienė • Elveszett szülőföld • Hozomány • Szőlőlevél

Janina Degutytė • Almafavirágzás

(Cseh Károly fordításai)

Stig Claesson • A tavasz új előjelei

Nyina Obrezkova versei

(Tillinger Gábor fordításai)

Rafit Min verse

Viktor Sibanov versei

(Sándorfi Veronika fordításai)

Dragan Velikić • Liszt Ferenc téri fák

(Bognár Antal fordítása)

Tandori Dezső • Egy Jékely-válogatás során • Nemes Nagy Ágnes • W. S. Mester sírja körül a szél

Emlékezet

Szakonyi Károly • Búcsú Lázár Ervintől

N. Pál József • Nagy Gáspár halálhírére

Oláh András • végzetszerű októberek • noteszlapok

Árvai Ferenc Ödön • kassák lerázása

Pogány Anikó • Berninek

Ágas Lehel • Pazar éj • Talán révület

Berek

Németh Péter Mikola • 47 HiDat!

Ablak

    Könyvleletek

      Vincze Ferenc • A bizonytalanság hangulata

      (Bajtai András • Az átlátszó város)

      Téka

      Vilcsek Béla • Dráma és színház a századelő Budapestjén

      (Kosztolányi Dezső színházi estéi)

G. Komoróczy Emőke • „Szemétdombra került a nagy utópia”

(Kálmán Mária • Sakk-matt)

Janecskó Katalin • Képpé merevített szöveg

(Jóry Judit • Vetkőztetik a menyasszonyt)

    Kikötő

      Szakolczay Lajos • Kettős sziget

    (Puha Ferenc és Somogyi György kiállítása)

    Művelődéstörténeti kalauz

    (BottaPüspökyVertel • A névjegy története)

Széles Klára • (A költő) „Öntudata szféra, melynek állandó sugara van”

(Lászlóffy Aladár • Szabó Lőrinc költői helyzetei)

Pénzes sarok

Szlanka András • Egy 140 éves budai dokumentum

Káva Téka – Napút-füzetek 11.

Zsille Gábor • Krakkói jegyzetek

(Kultúrcsevej)A szám megjelenését a Pro Cultura Urbis Alapítvány támogatta.