E számunk három képzőművész vendége Horváth Mária, Lantos Györgyi és L. Szabó Erzsébet.
    Horváth Mária (1974) főként monumentális, festett, ólmozott üvegképeket készít templomokba, középületekbe. Üvegképek rekonstrukciójával, restaurálásával is foglalkozik.
    Lantos Györgyi (1953) szobrász, üvegművész festett üvegablakai kuriózumnak számítanak. Számos portréja látható Magyarország közterein. Egyik főműve a csongrádi második világháborús emlékmű [Máté Istvánnal, Tóth Bélával].
    L. Szabó Erzsébet (1935) üvegművészeti munkásságának jelentős területe az üveg belsőépítészeti alkalmazása. 1990 óta üvegfestéssel is foglalkozik.

„A nyolcszáz éve született magyar hercegnő máig a valóságos és önfeláldozó szociális gondoskodás rendkívüli személyisége. Alakja jól ismert Latin-Amerikában (Chilétől Bogotáig, Brazíliától Kolumbiáig), valamint Észak-Amerika – s nemcsak a magyar kolóniák által ápolt – templomaiban is.” (Messik Miklós)

„Szent Erzsébetről 1808-ban 15 helynév volt elnevezve. Egy-egy szentnek nemcsak a nevéért, hanem születési, működési helyéért is gyakran harcot folytattak egyes települések.” (Balázs Géza)

„Szent Erzsébet ünnepét kötelező ünnepként ülték meg a pataki hívek a középkorban. Így őrizték a szent pataki születésének emlékét. Ebben az időben íródott a Laskai Osvát-mű.” (Hörcsik Richárd)

„Mária és az alakja körül feltűnő, máriás tulajdonságú női szentek fontossá válásának bármelyik eredőjét tekintjük, mivel azok mindegyike antik keresztény előzmények sorát hívta segítségül, mindig jelen volt a rózsa.” (Géczi János)

„Szent Erzsébet, Margit, Imre István és László tetteinek, csodáinak hírét az úgynevezett „énekes diákok” is terjesztették. Liszt Ferenc egyik legmonumentálisabb műve pedig a Szent Erzsébet legendája.” (Elek Szilvia)

„A Habsburgok trónfosztását kimondó határozat után Árpád véréből származó utódok nemigen tolongtak a magyar látóhatáron belül. Rákóczi fiait kétségkívül ilyennek ismerték volna el, ha bárki emlékezteti a nemzetet e fényes genealógiára.” (Szőcs Géza)

2007. augusztus – IX. évfolyam 6. szám
Égi jegyesség

Onnan nézek szerteszét 5.

Lászlóffy Aladár rovata

Előtér

Szőcs Géza • Kiválóságok búvópataka

Messik Miklós • A rózsás szent nyomában

Hörcsik Richárd • Pataki bölcső

Bánki Éva • A lovag meséje

Lászlóffy Csaba • 1. Az angyalok relatív örökkévalósága • 2. Apokrif időtlenség • 3. A születés – A szálfa • 4. Imre herceg halála – (Kóda)

Makkai-Kiss Nóra • Haj Kicsi Asszonyballadás megkövülése

Basa Viktor • Jeanne D’Arc • Magdolna

Géczi János • Virágok csodajegye

Dr. Török József • Két életszentség üzenete

Jankovics Marcell • Boldogasszony, anyánk

Szóvár

Balázs Géza • Szentek – nevek

Tárlat

Wehner Tibor • A festett üvegablakokról

Horváth Mária, Lantos Györgyi és L. Szabó Erzsébet alkotásai

Hangszóló

Elek Szilvia • „Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed”

Mustra

Kiss Judit Ágnes • Csalános Jóska

Deák Zsuzsanna • Sandu

Kovács László • [A pokolban kőből vannak az angyalok]

Cseh Katalin • Az özvegy

Dudás Petra • Magányos • Pillanat • [gyöngyök hajamon] • [fehér selyem] • [gyöngyszemek a pocsolyában] • [pókhálót sző] • [ájulok karjaidba]

Koppány Péter • A Küldetés

Takács István Krisztián • a szamosnál

Balogh Ildikó • Manga bor

Hetedhét

Mark Szergejevics Haritonov • Hetvennel visszapergetve

(Manchin Júlia és Hetényi Zsuzsa fordítása)

Peter Stamm • Agnes

(Vincze Ferenc fordítása)

Philip Larkin • Régi szerelmes dalok

(Fűri Mária fordítása)

Ekaterina Joszifova • Otthon, majdnem

(Szondi György fordítása)

Ioan Buteanu • Egy lazább sóhaj

(Király Farkas fordítása)

John Fuller • A szobrász

(Dörgő Tibor fordítása)

Wolfgang Amadeus Mozart • Requiem

(Szöllősi Mátyás fordítása)

Erika Burkart • Őszi rege • Orpheus

Maria Lutz-Gantenbein • Fagyország • Árnyam • Szentivánéj

(Cseh Károly fordításai)

Mihail Rendzsov • Zsoltárok

(Hász Magdolna fordítása)

Jona Wollach • *** • Jonatán

Jehuda Amihaj • Az asszonynak írt versek

Hanoch Levin • A sakkjátszma

(Somos Csilla fordításai)

Rose Ausländer • Jeruzsálem • Megtalálni I.

(Árvay Zsófia fordításai)

Peter Carey • Disputa az unikornisokkal

(Csák Gyula fordítása)

Michel Onfray • A végzet asszonyának elmélete

(Romhányi Török Gábor fordítása)

Ablak

Lászlóffy Csaba • Fehér csontunk, hűlt porunk?… Egy frászt!

G. Komoróczy Emőke • „Nem foghat azon semmi átok, kit az Isten keresztre vet”

(Koppány Zsolt • Feltámadás és az élet, avagy az apokrif sírbatétel)

Szörényi László • „A fa nem elégszik meg azzal, hogy fa legyen”

(Németh Péter Mikola • Mysterium carnale)

Dobás Kata • A Hely ereje

(Békés Pál • Csikágó)

Pénzes sarok

Szlanka András • Pestszenterzsébet pénzintézeti dokumentumai

Illusztráció

A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület tagjainak felvételei

Káva Téka – Napút-füzetek 16.

Ébert Tibor • A tábla

(Színpadi játék két részben)