„A nyelvvesztés folyamata akkor állítható meg, vagy akkor lehet a német nyelvet „újraéleszteni” (persze valószínűleg nem az eredeti német tájszólásokat), amennyiben a német közösség akarata és a magyar állam és intézményrendszerének támogatása is megvan. Hogy így lesz-e, az a következő években eldől.” (Koloman Brenner)

„Aligha lehet a magyarországi kisebbségek helyzetéről egységesen értekezni, mert szinte ahányan voltak, annyiféle volt a helyzetük. Az egyetlen közös vonás talán – bár itt sem egységes a kép – az előrehaladott asszimiláció, illetve a nyelvi gettó volt. Magyarországon – ellentétben a szomszédos országokkal – legalábbis a XIX. század végétől kezdve nem volt többnyelvűségi hagyomány vagy gyakorlat, és nincs ma sem.” (Kaltenbach Jenő)

„Úgy tartjuk, minden irodalmi mű győzelem az idő és a halandóság felett, én mégis úgy hiszem, a schvab szövegek győzelmei jelentősebb győzelmek, mint sok német nyelvű szövegéi, melyek a magyarországi német kultúra mulandóságát látva kétségbeesett igyekezettel írják merev sablonokba, stabil, de nagyban reduktív reprezentációkká ennek a kultúrának a tartalmait. Jelentősebbek, akár szándékuk ellenére is, a trilógia utolsó darabjának, a diariomnak minden keserűsége, rezignáltsága ellenére is.” (Propszt Eszter)

„Koch szűkszavú, nyelvileg pontosan megformált mondatai nagy műgondról vallanak, versei hosszan csiszolt ékszerek, melyekből újabb és újabb jelentések csillannak fel. Elejtett félszavaiban éppúgy ott a vallásos, mint a szerelmes vonulat. Majdnem önirónia tehát, ahogy a rébuszai között elővillan egy-egy valódi szójáték.” (Jenei Miklós)

2008. július – X. évfolyam 5. szám
…ungarisch fortsetzen?

Valeria Koch • Ungarndeutsch

(Vincze Ferenc fordítása)

Előtér

Claus Klotz • Németségem

(Vágó Marianna fordítása)

Fénykör

Schubert Olívia

Manz József

Ránics László

Vidi Nándorné

Ambach Mónika

Propszt Eszter

Valeria Koch • A gyermekkor üveggolyója • Levél a világ nagy öreg uraihoz • Szomorú keringő • Szerelem a kávéházban • Szenvedély ellenállhatatlanul • Ki vagy • Elégia

(Ember Mária és Érdi Gabriella fordításai)

Kalász Márton • Metszetek, haláltánchoz

Erika Áts • Nekrológ • Teréz Anya • Jelentés • Utolsó nap a Balatonon • Virágvasárnap Koszovóban • Őszi elégia

(Vajda Károly, Érdi Gabriella és Seregély Ágnes fordításai)

Balogh Robert • Schvab evangiliom

Elmer István • A cserép törésében

Stefan Raile • Évek pora • Gondolkodási idő

(Vágó Marianna fordításai)

Engelbert Rittinger • Ma egy olyan úr lennék…

(Vincze Ferenc fordítása)

Koloman Brenner • Örökké velünk • Sopron • Sopron 2 • Mind • Vasárnap délután

(Czövek Andrea, Kerék Imre, Vágó Marianna, Vajda Károly és Seregély Ágnes fordításai)

Josef Michaelis • Agónia • Ördögűzés • Visszapillantás • Sváb asszony Baranyából • Segítőkészség • Költészet • Őszi elégia • Ódacserepek

(a szerző, Daczi Margit, Seregély Ágnes és Béla Bayer fordításai)

Laura Kolbach • Csalódás • 1994

(Seregély Ágnes fordításai)

Angela Korb • Csendes éj • Pécs

(Vajda Károly és Vágó Marianna fordításai)

Angela Korb • Szegregáció • Elvárások

(Vágó Marianna fordításai)

Béla Bayer • Korai látogató

(Vágó Marianna fordítása)

János Szabó • Agyonverni egy kutyát gonosz dolog • A stoppos • Hamburg kontra Somberek

(Vágó Marianna fordításai)

Ludwig Fischer • Préda

(Müller Réka fordítása)

Franz Sziebert • A völgy, ahonnan eltűntek a rétek és a vízimalmok

(Müller Réka fordítása)

Stefan Valentin • Jelentés • Önéletrajz • Háromszor szent

(a szerző és Vincze Ferenc fordításai)

Stefan Valentin • Nemzeti gyónás

(a szerző fordítása)

Robert Hecker • Virtuális nemzetközösség • Megkövült vágyak • Közép-európai rabszolgaság • Leltár • Hitvallás II • A barna tetem

(a szerző fordításai)

Robert Becker • Előzöm a percet • Hétvége

(a szerző fordításai)

Claus Klotz • Szilánkok • Ómama dala • Az ágacska

(Vajda Károly, Seregély Ágnes és Vágó Marianna fordításai)

Tárlat

Dechandt Antal művei

(Horváth S. Gábor felvételei)

Matzon Ákos festményei

Eugen Christ • A természet művészete

Szakolczay Lajos • Síkot a tér templomává

Elkötelezettség és oktatás

(Knáb Erzsébettel Christian Erdei beszélget)

A többnyelvűségi hagyomány hiánya

(Kaltenbach Jenővel Albin Lukács beszélget)

Nelu Bradean-Ebinger • Zwei Drittel des Lebens és három fordítása

Szóvár

Koloman Brenner • A magyarországi németek nyelve

Propszt Eszter • „Hol vagy, Balogh? Gyere ki, megöllek!”

Helmut Herman Bechtel • A derék kihalás mértéke

Johann Schuth • A magyarországi németek irodalma és művészete

Pfiszterer Angelika • Kulturális körkép

Faragó Tímea • Szivárványban a szín

Helmut Heil • Néptánc és identitás

Angela Korb • Asszimiláció a publicisztikában

Ambach Mónika • Nincs év ABGEDREHT nélkül!

Hangszóló

Német fúvós zene – Sváb party

(Sztán Istvánnal Elek Szilvia beszélget)

Ablak

Jenei Miklós • A nyelv mostohagyermeke

(Valeria Koch • Stiefkind der Sprache)

Lázár Eszter • Vallomás és bírálat

(Koloman Brenner • Sehnlichst)

Vincze Ferenc • Idegenség és regionalitás

(Regionalität und Fremde. hrsg. von András F. Balogh und Erhard Schütz)

Égalj

Budaörs – Wudersch

Vecsés – Wetschesch

Koloman Brenner • Ungarndeutsch

(Seregély Ágnes fordítása)

Illusztrációk

König Róbert rajzai

Balogh Robert családi hagyatékából

Magyarországi német (élet)képek

Káva Téka – Napút-füzetek 25.

Makkai-Kiss Nóra • sms-be gondolva

(esemesversezetek)E számunk vendégszerkesztői Johann Schuth és Vágó Marianna.

Támogatóink: