Mondd meg nékem, merre találom…

Kritika andr1

április 26th, 2022 |

0

A. Gergely András: Cigányrománc az angyalok nyelvén


Szentandrássy István emlékére

 

sza3
Színek és lények, társadalmi színterek és emlékezeti helyek, a megosztható vagy kommunikálható tudás köztes szférái a megnevezhető tartalmak ebben az emlékezésben. Többféle tudástér lendülete és rettenete, hol eltérő, máskor összekapcsolódó színterek adják a témák világát, s illusztráló vagy tónus-alkotó színek a tölteléket, amihez sokszor még keret is csak képzetesen tartozik. Fogalmi színek (persze árulkodóak), meg érzékiek (kihívóak és vádolóak), gondolatiak meg metafizikaiak, szakrálisak meg figurálisak, elbeszélhetők és némák. Mind-mind olyan élettartományok, mikrovilágok, érzésterek, melyekben a forma és kép, a színterek és szereplők valamiféle résztvevőkre szűkíthető, nézőkből társat előhívó tartalmat hordoznak.
Épp ez eltökéltség, a mindenséggel vegyes csoportlét, „Az Univerzum unió Etikája” fogalmazódik meg abban az életműben is, melyről Kerékgyártó István irodalom- és művészetkritikus írt portrémonográfiát.[i] Hőse és főalakja Szentandrássy István, avagy inkább a kortárs renaissance-nak az az alkotó személyisége, aki nemcsak Madonnákat, piétákat, bohócok és torreádorok, testőrök és püspökök pompás báját varázsolja sötéten vöröslő dinamikába, de figurái Villon, a Biblia, Shakespeare és El Greco, Szindbád és Django Reinhardt látványvilágához illő gazdagsággal tündöklenek egy vészesen szuverén varázslat nyomán. Mindez akár végtelen távol is lehetne a figuralitás szürrealizmusától vagy a roma-romantika közhelyeitől, de lehetne ugyanúgy a lehetséges cigány létek más léptéke is… Szentandrássy talán minden magyar cigányfestőnél dúsabb színpompával és elemi természetességgel oldja cselekményességét a cigányság miliőjébe. Az a patriarchális és szenvedélyes életvilág, amely sem irodalmi, sem tudományos felmutatáskor nem tud talán ennyire hiperrealista lenni, itt esetenként már a szürrealizmuson túli átélésvilágba kalauzol – mégis gyökereinél ott a cigányság tápláló természetessége, drámai marginalizáltsága, befordult boldogsága és feszülő robbanékonysága. Aligha illenék visszafogott érvekre építeni ezt a rövid emlékeztetőt vagy illedelmes fohászt, s elbeszélni jól temperált szavakra épülő összekötő szótárral a képek sistergő másságának hullámzásait, hisz másban volt Ő otthonos. A megértő tudományosság legföllebb dadogva lenne képes a Hieronymus Bosch-ra, Picassóra, olasz renaissance nagymesterekre hangolt tematikát és kompozicionális eleganciát értékelni. A Péli Tamás tanítványaként önállósuló Szentandrássy a figuralitás és a szürrealizmus olyan intenzitását komponálja tematikus egészbe Villon balladái, párizsi női, Lorca Cigány románca, a tradicionalitás és a kulturális újjászületés klasszikus hagyománya kontextusában, hogy az ettől látszólag földrésznyire idegen cigány világok szinte csak kontrasztként férnek bele. Ugyanakkor minden figurája, minden tekintete, test-színe és indulata a Bari Károlytól, Holdosi Józseftől megismert világot, a Szász Endre vagy Gulácsy híres korszakát univerzálisan felülmúló színkezelési technikát, és a saját sorsból, kisvárosi környezetből hozott természet-élményt, lovakat, zöldeket, szeleket, sötétlő arcokat és tágult szemeket idéz.
A festő ötvenedik születésnapját köszöntő kötet (2007) a L’Harmattan és a Kossuth Klub olyan vállalkozása volt, amely a hazai legszínvonalasabb képzőművészeti albumkiadás igényességét tükrözi, Lugosi Győző sorozatszerkesztő vállalt célja volt továbbá, hogy a Roma Kincsestár a megőrzött cigány kultúra komponált látványvilágának felmutatója lehessen. Hasonló tónusokban, méltó mesterekkel ez csakis nagyívű vállalás, egy művészeti örökség egyik impozáns feldolgozása lehet majd… A 2020 februárjában elhunyt festő (62 éves volt…) egész munkássága azt a késztetést közvetíti, hogy másképp, másképp is tekintsünk Rá.
Másképp annyiban, hogy létének és szorongásainak, álmainak és képzeletének állami gondozott életkezdéssel indult, versekkel-drámákkal-rajzokkal folytatódó, majd Péli Tamás hatására tárgyiasult cigány motívumokkal, de főképp portrékkal gazdagodó olajképeit immár úgy tekintsük, mint a megkésve fölismert cigány identitás mindmegannyi tüneményét: balladisztikus színeit, kihívó portréit, ősiségre épülő identitás-elemek mélyvilágait, égi ragyogásban és elbeszélő költészetben kiteljesedő lorcai-villoni tematikáit, szinte ikonosztáz formában megalkotott Madonnáit, Bosch-ra rímelő narratíváit talán lehet ma már összegzően átlátni és sokra értékelni. Mindaz, amit sugall, sikít, üvölt vagy fájlal, összharmóniában vannak az Angyali Üdvözlet Kápolna tónusaival, az expresszív és drámai, feldúlt és megalázott, zaklatott és áldozatossá váló egész szenvedés-habitussal, a cigány életmód-költészet habitusaival. Miközben végtelenül „tárgyias” elbeszélő, a súlyos életszínek és portré-hátterek beszédes indulatossága majdnem a renaissance belső békéjével ellentétes összhatású. A Bűnbánó Magdolna (1993), az Egyiptomi hercegnő (2009), az Elhallgatott holocaust (2004), a Pál apostol (2003), a Roma-színek, álmok, gondolatok (2009), a Művészetek völgyében, a pesti Bolgár Intézetben vagy a prágai magyar kulturális központban, a velencei biennále roma pavilonjában kiállított munkái ikonszerű bűvkörrel pompáznak, szélfútta hegygerincen tépázódnak, érzelmi szakadékok között lebbennek át, óriásai védőn ölelik át az esendő emberiséget, paripái pegazusok szárnyán simulnak a végtelenbe, s mindez fénylő pompával szomorú, derengő vagy hars fénnyel együtt is megejtő.
sza2Képeiből nemcsak München, Prága, New York vagy Bécs vásárolt, s nem csupán a Roma Parlamentet díszítik, de bélyeg is készült, a Néprajzi Múzeum is gyűjteményébe válogatta, Kossuth-díjas is volt, festett az Angyalok nyelvén, a Cigány románcok hangján, a mágikus realizmus és a szürreális pasztoráció hangnemében is. Nem volt érthetetlen, sem a szükségesnél és igazságosnál provokatívabb. Őszinte volt és felháborodott, méltóságos és fájdalmas is. S ha ez most itt megkésett nekrológnak fest is, valójában csak lapozó – ahogyan képlapozó volt a NapútOnline oldalain megjelent több 60. születésnapi megidézése is, melyek arra serkentenek, hogy elbeszélt képi poézis helyett képeinek rejtett apokaliptikáját és emelkedett bűvöltségét többre tartsuk, mint amennyi azokból, egy eredetmitológia mondaköréből a szavak sebzett szárnyán egyáltalán fölidézhető lehetne, vagy amennyi a világhálón is megtalálható jelesebb munkáiból.[ii]
Igaz, két éve ment el, a február vége erre emlékeztet, s nehezebb lesz nélküle a föld, avagy a földi lét, a roma hogylét, az egyetemes értelme mindannak, ami még van.

 

[i] Kerékgyártó István: Szentandrássy István. Roma Kincsestár, L’Harmattan, Budapest, 2007, 80 oldal + 5 grafikai lap.
[ii] lásd ehhez https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_festeszet_magyarorszag_1969_2009/pages/cfm_66_szentadrassy_istvan.htm

 

 

 

Illusztráció: Kerékgyártó István: Szentandrássy István


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás