Mondd meg nékem, merre találom…

Környezet jp3

január 15th, 2023 |

0

Zöldy Pál: Csók

 hullám3
 
„…mert a folyó a tenger lélegzet vétele, forrást magához szorító ölelése. ” *
Az erotika mélységeiről a csónakosokat faggassá­tok,
mert ők azok, akik visszatérnek – mondja vala­hol Kornélius Jakobsen.
S megint igaza van.

Mert például a magyarok, akikről egyébként köztu­domású, hogy lovas-nomád nép voltak, gyönyörű bizonyságot szolgáltatnak nyelvükben vízi nomád voltukról is. Nevezetesen utalunk itt a „csónak” szavukra, mely egyértelműen a „csók” kifejezés burjánzott változatá­nak tűnik. Nem is kérdéses, hiszen valóban a csónak az a sajátos pont, ahol a víz és a part oly szoros, mond­hatni bensőséges, intim módon érintkeznek egy­mással. Különös tekintet­tel a mozzanat könnyed, erotikus voltára, szemben a szexus nyers valójával.
Elöljáróban megjegy­zendő, hogy a „csónakos” vagy „ladikos” jelen eset­ben gyűjtőfogalomként szerepel, s ide értjük a ke­nusok, kajakosok, egy­szerű csónakázók, de kis jóindulattal a gondolások még föllelhető egyedeit is – bár ez utóbbiak státusa egyre gyakrabban kérdőjeleződik meg, mégpedig tevékenységük üzleti jelle­ge okán. Lévén, hogy az erotika könyörtelenül kizárja a célirányosságnak még azt a formáját is, mely példánk esetében a gondolást puszta se­gédeszközzé teszi, jóllehet egy románc elengedhetetlen kellékeként.
Az, hogy versenycsónakok szóba sem jöhetnek, egyér­telmű, hisz számukra a víz – az „alap-elem”, mely a Föld és Lég közötti gyönyör­ködtető átmenet – csupán sajátos terep, melyen leküzdik a versenytávot.
Hasonlóképpen el kell tekintenünk a halászcsó­nakok és egyéb vízi ha­szonjárművek illetékessé­gétől, mivel ők is vagy negligálják magát a vizet, sajátos áthidaló szállítások ügyében mozogva, vagy egyszerűen zsákmányszer­zés céljából veszik igény­be. Ugyanígy a kisebb-nagyobb hajók – melyeknek fedélzetén az emberek el­különített utas és személy­zet minőségű csoportokra oszlanak – már az elidege­nedett, nagyüzemi kategó­riába tartoznak, hiszen az utasoknak jószerivel alig van közvetlen kapcsolata az „alap­elemmel” (bár ez csupán kívülálló voltukat leplezi le s lap­pangó frigiditásukra enged következtetni), a személyzet te­kintetét viszont a hajózás eseményének tagadhatatlan „munkajellege” homályosítja el.
De a másik véglet, a közvetlen vízbemerülés sem tarto­zik az erotika kategóriájába, hiszen ez a közönségesen úszás, úszkálás szóval jelölt folyamat már a szexus vissza­fordíthatatlan beteljesedése és kiüresedése körébe utalha­tó. Az erotika jellemzője ezzel szemben a „mintha, már-már talán, talán csak emlék, vagy vágy” szelíd ringatódzása és folyamatos hullámzása.
A ladikos soha nem áltatja magát azzal, hogy ő képes lenne közvetlen kapcsolatba kerülni a vízzel… Nem, ő ha lubickol is néha, ezt csupán felhevült testének hűsítésére szánja, látszólagos elmerülését nem is tekinti egyébnek, mint a számára oly kívánatos felület játékos megpaskolásának. Tudatában van annak, hogy a vízen „jár”, de egy talpalatnyi – ne mondjuk: ülepnyi, fenékdeszkányi vagy épp csónaknyi – fügefalevelet gondosan odahelyez önma­ga és vágyának tárgya közé. A ladikos esetében vízen nem hosszú távra berendezkedő, hanem erotikusan tartózkodó egyénről van szó.
Bizony így van ez! Ladikázni csak teljes szabadságban és öntörvényűén lehet – ez egyébként a legkomolyabb ön­fegyelmet és törvénytiszteletet feltételezi.
Ezért van az, hogy a ladikos vagy egyedül, vagy csak szívbéli jóbarátaival evez ki a vízre. Mert a ladikosok ön­magukra vannak utalva. Igazi vízi nomádok, amint vad kurjongatással, kacagással haladnak a sodrás ellen, vagy ép­pen csendesen duruzsolva ereszkednek alá, pillantásra sem méltatva a fölöttük enyésző hidakat, ahonnan a vágyakozók tekintetének csillagpora aranyozza nyomdokvi­züket.
Ők azok, akik azt akarják látni, amit a folyó lát vagy ki­tapint. És itt megint lényeges ponthoz érkeztünk. Merthogy igazi ladikos csakis a folyón található. Olyan vízen, mely szigorúan egy-ugyanabba az irányba halad, akár az idő, vagy a beszéd. Szemben a holt nyelveken írt állóvizek föl­parcellázható darabkáival, a folyó – él. És a folyó csak ad­dig folyó, mondják, míg a partján – ha csak egyetlen utolsó is, de – ladikos is él. Még ha tengődve is! Mert felületes, külső szemlélők mondhatják ugyan a ladikosra, hogy élős­ködő, ezt még megengedem, de hogy korhadéklakó lenne, ezt még ellenségei szájából se hallottam!
Ezért tehát, amíg egyetlen ladikos is ott motoz a parton, még ha éppen csak  kátrányoz, lakkoz vagy elszántan súrolja is alkotmányát, netán csak bámul a mocskunkat sod­ró vízre – van remény. Mert őt látni annyit jelent, hogy a folyó él! Ha pedig él a folyó, akkor valahol sustorog szerel­mesen egy forrás még, és piheg, lélegzik a tenger! S biza­kodhatunk, mert köztünk a ladikos, az, akinek bevallottan: életeleme az ölelés.
„Bennem forrás, kívülem tenger.” Az ember, a ladikos határlény. Ne veszítsük hát szem elől ezt a kedves, bohó és önfeledt teremtést! Ereszkedjünk mellé az evezőpadra, figyeljünk, s csendesen merítsük lapátunkat együtt a habok­ba.

*Ottó Nadel: Grundlagen, részlet. Eredetiből fordította: Zöldy Pál

 

 

Illusztráció: átdolg. J. Patinir-festményrészlet (Museo Nacional del Prado)


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás