Mondd meg nékem, merre találom…

Évnap btl

november 17th, 2023 |

0

Szentmártoni Szabó Géza: Bóta László emlékezete*


*2023. november 17-én lesz tíz esztendeje annak,
hogy 87 éves korában meghalt Bóta László
(Felsőtárkány, 1926. 09. 30. – Budapest, 2013. 11. 17.)
irodalomtörténész, egyetemi docens.
Barátsággal küldöm a szerkesztőségnek
a temetésén elhangzott, általam írt gyászverset,
valamint a tanár úr életrajzát és publikációinak jegyzékét.
Szentmártoni Szabó Géza

 

dt

gyn

 


Ezt a gyászéneket a Kanizsai Pálfi János által Ákosházi Sárkány István (1578–1636) kiskomári várkapitány halálára szerzett búcsúztató ének nyomán, Bóta László tanár úr egyik kollégája és tisztelője, Szentmártoni Szabó Géza írta.

 

bóta1

 

BÓTA László (Felsőtárkány, 1926. szeptember 30. – Budapest, 2013. november 17.) irodalomtörténész, egyetemi oktató. Római katolikus paraszti családban született, Bóta István és Sike Rozália első gyermekeként. 1947-ben az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait ösztöndíjasként folytatta, közben a Györffy István Kollégium tagja lett. 1951-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. Waldapfel József indította el egyetemi oktatói pályáján. 1951-ben tanársegéd lett; 1959-ben adjunktussá, az 1970-es években docenssé nevezték ki. 1996-ig, nyugalomba vonulásáig, majd óraadóként 2006-ig, a Régi Magyar Irodalom Tanszéken tanított. A magyar reneszánsz irodalom és a folklór kutatásában jeleskedett. Első feleségétől 20 év után elvált, második felségével, Harangozó Ágnessel negyven esztendőn át, haláláig élt együtt. Jelmondata: „Si vis aliquid utiliter scire, et discere, ama nesciri, et pronihilo reputari!” (Ha valamit hasznosan akarsz tudni és tanulni: kívánjad azt, hogy ne ismerjenek, és semmirevalónak tartsanak. – Thomae a Kempis: De imitatine Christi, I. 2, 3.)

 

dt

 

Bóta László publikációi

Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem, bev. Bóta László, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1953.
Bóta László: Czóbel Ernő [nekrológ], ItK, 57(1953), 349-350.
Bóta László: Balassi istenes verseinek kronológiájához, ItK, 58 (1954), 420-429.
Balassi Bálint Összes versei, sajtó alá rend. Bóta László; bev. Fekete Sándor, Bp., 1954.
Ismereti: Pirnát Antal, It, 1955, 363-370; Vita Zsigmond, Utunk, 1957, 37. sz; Stoll Béla, ItK, 1958, 580-581.
Tinódi Lantos Sebestyén Válogatott munkái, összeáll. Bóta László. Bp., 1956.
Ismerteti: V. Kovács Sándor, It, 1957, 531-533; Jeney Ferenc, ItK, 1958, 579.
Horváth János Árpádkori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái című doktori disszertációjának vitája, [összeáll.] Bóta László. = A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei, 1956, 305-319.
Magyar költők. XVII. század, kiad. Jeney Ferenc. Bp., 1956.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1958, 398-399.
Eckhardt Sándor: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből, Bp., 1957.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1960, 129-130.
Bóta László: Adalék Zrínyi Török Áfium-jának bibliográfiájához, ItK, 1958, 524-525.
Tinódi Sebestyén: Cronica. Kolozsvár 1554. (hasonmás kiadás.), a kísérő tanulmányt írta Bóta László. A fakszimile szövegét gond. Varjas Béla. Bp., 1959. [320], 29 p. (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 2.)
Ismerteti: Komlovszki Tibor, It, 1961, 605-608.
Képes krónika. Kálti Márk krónikája a magyarok tetteiről, ford. jegyz. Geréb László. Bp., 1959.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1961, 243-244.
Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikája. Ford. Geréb László. Bp., 1960.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1962, 331-333.
Imre Samu: A Szabács Viadala. Bp., 1958.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1962, 534-535.
Gesta Romanorum. Vál. és ford. Boronkai Iván. Bp., 1965.
Ismerteti: Bóta László, ItK, 1966, 699-700.
Bóta László: A Madách–Rimay-kódexek szerelmes versei, ItK, 71 (1967), 1-24.
Bóta László: A népballada elméletéhez. 1,  ItK, 74 (1970), 657–661.
Bóta László: A népballada elméletéhez. 2,  ItK, 75 (1971), 467–475.
Bóta László: Basa Pista balladája, Ethnographia, 83 (1972), 347-537.
Ismerteti: Kríza Ildikó, Demos, 1974, 232.
Zrínyi Miklós: A szigeti veszedelem, bev. Bóta László. Bp., 1973.
Tárkányi Bóta László: A népballadáról – Kallós Zoltán új kiadványa kapcsán, Kortárs, 1973, 1330-1332.
Bóta László: Glosses on the Theory of Folklore and the Hungarian Folk-ballad, = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Lorando Eötvös nominatae, Sectio philologica Hungarica, Bp., 1973.
Alexa Károly: Véres dráma a vajdahunyadi várban. Beszélgetés Bóta László irodalomtörténésszel, Élet és Irodalom, 1976, szeptember 11, 37. sz. 7.
Tárkányi Bóta László: Ki volt a »nagy hegyi tolvaj«? A népballada történeti elvű kutatásának problémái és lehetőségei, Kortárs, 20 (1976) november, 11. sz. 1798-1807.
Ismertetés: A népballadák eredete. (Névtelen beszámoló Bóta Lászlónak a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1976. október 28-i felolvasó ülésén elhangzott előadásáról.), Élet és Irodalom, 20 (1976) november 6., 45. sz. 7.
Vita: Vargyas Lajos: A ballada meg a történeti tények, Élet és Irodalom, 20 (1976) december 4., 49. sz. 5.
Tárkányi Bóta László: Ballada, tények, – etika, Élet és Irodalom, 1977. január 15, 3. sz. 4.
Ortutay Gyula: Epilógus az etikához; Vargyas Lajos: A vita etikájához, Élet és Irodalom, 1977. január 29.
Tárkányi Bóta László: Magyar zsoltár – reneszánsz vallásosság, Világosság, 18 (1977), 5. szám, 307–311.
Bóta László: A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt. = Szenci Molnár Albert és a magyar késő reneszánsz. Szerk. Keserű Bálint. Szeged, 1978, 163-179. (Adattár, 4)
Bóta László: Arany János Szent Lászlójának forrása és a Leányszabadítás mondájának keletkezése középkori orosz krónikaszövegek és a legrégibb magyar népballadák tükrében, Arany János ma, 1817–1977. = Az ELTE Bölcsészkar 19. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke 1977. okt. 5–6-án rendezett tudományos ülésszakának előadásai, Bp., 1980, 39-56.
Bóta László: A Balassi–Rimay-versek első kiadásának keletkezéséhez, ItK, 87(1983), 173-188. – http://epa.oszk.hu/00000/00001/00330/pdf/itk_EPA00001_1983_01-03_173-188.pdf
T. Bóta László: Körlevél számszimbolika ügyben, Irodalomismeret, 11(2000), 1. sz., 116-118. – http://www.c3.hu/~iris/00-1/bota.htm
Bóta László, Írások a régi magyar irodalom és a történeti elvű népballada-kutatás köréből, szerkesztette Fazakas István, Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2018. 246 p.

 

Emlékezések

Somlai György, Emlékezés egy nagyszerű dobós diákra. In memoriam. Az egykori eminens felsőtárkányi fiú személyét soha nem feledjük,  Heves Megyei Hírlap, 2014. január 23. csütörtök, XXV. évfolyam, 19. szám, 4. (Bóta László az egri Dobó István Gimnázium diákja volt.)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_2014_01/?query=B%C3%B3ta%20L%C3%A1szl%C3%B3%202013&pg=247&layout=s
 „… kinyílt az ajtó, kijött a bizottság egyik tagja – később tudtam meg, hogy a Régi Magyar Irodalmi Tanszék adjunktusa, igen neves irodalomtörténész, Bóta László –, és viccesen elkérte az érettségi indexeinket. Majd átböngészve őket, az enyémet ezzel a mondattal adta vissza: – Ha a Rákócziban egy érettségi bizonyítványban van egy fizika hármas, egy kémia négyes, a többi jeles, azt a diákot a jóisten is a Bölcsészkarra teremtette.”
* Wisinger István: A fel nem robbant csecsemő: Emlékek és képek a XX. századból, Noran, Bp., 2013.
https://www.google.hu/books/edition/A_fel_nem_robbant_csecsem%C5%91/l8CLCgAAQBAJ?hl=hu&gbpv=1&dq=B%C3%B3ta+L%C3%A1szl%C3%B3t&pg=PT95&printsec=frontcover

 

dt

 

Illusztráció: Könyvcímlap fh. (Írások a régi magyar irodalom és a történeti elvű népballada-kutatás köréből)


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás