Mondd meg nékem, merre találom…

Interjú, beszélgetés nk3

április 16th, 2023 |

0

„Soha nem vagyunk egyedül az úton!” (Juliette Binoche-t, Wajdi Mouawadot és Kardos Gyöngyit Sepsi Enikő[1] kérdezte)

*

Beszélgetések Az angyal válaszol c. könyv június 7-i budapesti felolvasás-performansza, valamint Mallász Gitta újabb értelmező köteteinek magyarországi megjelenése kapcsán *

*mj. A három interjú
nyomtatott kiadásban a Napút 222+3 – Szívem, te szívem II,
női misztikus különszámában fog megjelenni

 

sznl3
„Isten legcsodálatosabb teremtménye az EMBER, s ehhez még mindig nem nőttünk fel. A könyv elolvasása után arra jöttem rá, hogy fel kell ébrednie az emberiségnek, mert alvajárók vagyunk, süketek és vakok. Nyitottnak kell lennünk, hogy a Végtelenből kapott jeleket felismerjük, és annak mutatása alapján akarjunk elsősorban önmagunkban változásokat, ezáltal hatva a körülöttünk lévő világra. Színpadon azért lenne érdemes bemutatni, mert a színész személyes jelenlétével éli meg a történetet, így még többen ismerik meg a négy emberrel megtörtént spirituális csodát.” (Szűcs Nelli)

Sepsi_fotóSepsi Enikő: Juliette Binoche, Ön sokszor olvasott fel nyilvánosan Az angyal válaszol c. könyvből, és több interjúban említi is a könyvet. Egy többszörösen Oscar-díjas francia színésznek mit jelent ez a szerző nélküli könyv és a mögötte meghúzódó szellemiség? Hogyan segíti egy színész szakmai munkáját és egy nő mindennapjait? Miért tartja fontosnak, hogy a szöveg színházi keretek között is megszólaljon magyarul és franciául (s akár más nyelven is)?
Juliette Binoche_1Juliette Binoche: Ennek a könyvnek az ereje támogat mindabban, amit teszek, motivál, másként látom önmagam, táplál, igazságot és valódiságot vár el tőlem a kicsi és nagy dolgokban egyaránt. Ezernyi kétséggel áraszthat el, vagy orkán erejű szélként söpri el a régi félelmeket és a készen kapott elgondolásokat. Az angyal segít megfordítani, másként látni és megélni a dolgokat. Ám tüzes elköteleződést vár, ragyogó igényességre hív, miközben élénken figyeli az alakulófélben lévő embert. A gyengédség és a szelídség áll a tanítása szívében. Soha nem vagyunk egyedül az úton és a jelenlétnek ez a hitnek köszönhető megérzése nagy szelídséget hoz életünk nyerseségébe. A könyv lehetővé tesz egy újfajta viszonyulást a láthatatlanhoz, hogy megérezzük magunkban a végtelen szeretetet, bármilyen életben, bármelyik percben. A könyv minden szava az újjászületés útja; az a kiváltság adatott nekünk, hogy betekinthetünk a titkok titkába. Fiatal felnőttként azt vártam, hogy olvasmányaimon keresztül kialakuljon egy hely, ahol önmagammal találkozhatok. Szomjúhoztam erre a bensőséges kalandra találkozásokon, olvasmányokon és az alkotáson keresztül. Szükségem volt arra, hogy a kulisszák mögé lássak a mindennapi életben is. A négy barát kérdései Az angyal válaszolban, az angyalok és aztán a Kar válaszai visszahatottak a bennem 33 éve égő vágyra, azóta olvasom a könyvet. Sosem csalódtam benne, a tanítás forrása kiapadhatatlan. A négy barát kérdései segítenek teljesen másként látni, élni, megérteni, érezni az életem.

*

SE: Wajdi Mouawad, mit jelent az Ön számára rendezőként, színészként, magánemberként ez a könyv, hogy találkozott vele?
WM (Large)
Wajdi Mouawad ©Sarah Moon
Wajdi Mouawad: Alig egy hónapja fedeztem fel a könyvet, szóval még az erdő szélén járok. Lépésenként hatolok be ebbe a hatalmas erdőbe, az angyali éjszakába, mely szép fényeket ígér. Amikor Juliette odaadta egy találkozásunk után, nem tudtam, mit kaptam. Az első lapok történéseinek elképesztő intenzitása lenyűgözött, ámulatba ejtett: két barát egymás közt, s egyszer csak az egyik másként kezd beszélni, egy szeretetet hordozó láthatatlan hangján, mely olyan kíméletlen, hogy felemészt és láttatja a fényt.
Aki belép ennek a pillanatnak az igazságába, annak már nincs visszaút. Számomra sem volt visszaút. Jóllehet amikor felfedeztem, nem az volt az érzésem, hogy megtaláltam, hanem, hogy újra „rátaláltam” valamire, amit mindig is ismertem, mindig is tudtam. De máshogy. Az angyali út sokféle, és mindig mélyen meg voltam győződve arról, hogy nem vagyok egyedül, még ha nem is illettem szavakkal ezt a jelenlétet, hisz nem volt szükségem arra, hogy megnevezzem.
Az első beszélgetések a gyerekkoromba, Libanonba repítettek vissza, ahol teljes szívemből reméltem, hogy megpillantom a láthatatlan valamilyen megnyilvánulását. Ez jelentette a legtöbbet számomra. Libanonban a polgárháború alatt annyira vágytam arra, hogy meglássak egy szobrot megmozdulni, hogy Krisztus kinyissa a szemét, annyira reméltem, hogy a mindennapokat meghaladja egy izzó valóság, annyira vágytam arra, hogy a kimondhatatlan tanúja legyek, hogy ez az olthatatlan szomjúság végül mellém rendelt hét éves koromban egy társat, igen, egy angyalt, aki számomra mindig barát volt és ma is az, jóságosan és türelmesen vezet, gyengéd velem minden megpróbáltatásban. Ezekre épült az életbe vetett bizalmam minden nyomorúság és erőszak ellenére.
Még ha nem is láttam szobrot megmozdulni, ez a vágy lehetővé tette a láthatatlan jelenlétét, alapot nyújtott nekem, és különös módon – ahogy szerző és rendező lettem – úgy érzem, azzá váltam, aki szobrokat mozdít ki. Ez a jelenlét a felelősség bizonyos formáit eredményezte a másokhoz való viszonyulásomban:

 

Szeretni, amennyire csak tudok.
Adni.
A jelenben lenni.
Az emberekkel élni.
Részt vállalni a világ dolgaiban.
Elevenen élni.

 

Ez a csöndben, titokban formálódó út (szinte soha nem beszélek róla) késztetett és késztet még mindig az írásra. Az angyallal folytatott dialógusok felerősítették bennem ezt a fajta érzékelést, azt az érzést, hogy katasztrófák közepette, mint amilyen a libanoni polgárháború volt, vagy Lili, Hanna, Gitta és József szörnyű helyzete, van valami erő, fény, mely lehetővé teszi, hogy felülkerekedjünk a bánaton, és farkasszemet nézzünk a szerencsétlenséggel annak a kapcsolatnak köszönhetően, amely az emberi és az isteni szféra között létezhet. Ez az, ami egyszerűen van – mondják a buddhisták. Gyönyörű kifejezés. Egyszerűen van, létezik – mondhatnánk az angyal szaváról is, mely mint egy defibrillátor újraindítja a szívet. Megment. De, mint mondottam, még nem sokat tudok Az angyal válaszolról. Olyan vagyok, mint egy olvasni tanuló írástudatlan, egy állni még alig tudó gyermek. Juliette hordozza magában ezeket a dialógusokat, elég régóta, én dadogva haladok előre Juliette és Gyöngyi kezét fogva, hogy el ne essek, és mivel Juliette-ben rokonlélekre leltem, úgy döntöttem, mindenre igent mondok, és nem teszek fel túl sok kérdést. Tehát amikor Juliette megkérdezte, nem mennék-e vele Budapestre felolvasni Az angyal válaszolból egy magyar színész, Szűcs Nelli társaságában, gondolkozás nélkül igent mondtam. Annyira egyértelmű: “színház, ismeretlen, utazás, láthatatlan, szövegek, angyalok, közönség”. A gyermekkort ébresztő szöveget hallatni apró dolog. Ha ez az este örömet és költészetet hozhat bárkinek, akárcsak egy embernek is, akkor megéri.
Egész egyszerűen „van”, „létezik”.

*

Kardos MargitSE: Kedves Gyöngyi, kit Párizsban Marguerite Kardosnak ismernek, most hozzád fordulok. Az angyal válaszol c. könyv a második világháború bombazápora alatt született meg, mely 1976-ban jelent meg először francia nyelven, Mallász Gittának köszönhetően. Gitta a történet egyetlen túlélője volt, és 1990-ben jelent meg a második, bővített kiadás. Eredeti nyelvén, magyarul először egy református lelkész lányának köszönhetően, szamizdatban jelent meg 1988-ban, és 2005-ben született meg a Fekete Sas Kiadó által ma is forgalmazott kiadás. Most várjuk, hogy Gitta magyarázó köteteinek a második és a harmadik darabja is megjelenjen, erről kérdezem először a fordítót és az egész ügy felkarolóját, Mallász Gitta egykori barátját, hogy hogy áll ez a projekt.
KGY: Úgy érzem, szépen sikerült a fontos magyarázó kötetek magyarra fordítása, hála Kerényi Mari türelmes és figyelmes lektori munkájának. Gitta első kötete három éve jelent meg, Az angyal válaszol – ahogy én megéltem címmel. Óriási kincs számunkra, hogy Gitta megosztja velünk az angyalokkal megélt élményeit, és mint ahogy jelzi: „A kör egyre bővült, angyalok egész kara szólt hozzánk, hatalmas, merhetetlenül távoli lények jelenlétét éreztük, de a személyes, meghitt kapcsolat mindvégig áthatotta beszélgetéseinket. Jelenlétük gyógyító hatású volt.” Gitta ebben a kötetben részletezi az angyalok nevelési módszereit, válaszol a neki gyakran feltett kérdésekre, bemutatja Hanna, Lili, József és az ő angyalának jellegzetességeit, remek idézetekkel megvilágítva, és betekintést enged saját vívódásainak mélységébe is. A második (A szülők nélkül született gyermek) és a harmadik (Ugrás az ismeretlenbe) kötet is elkészült, igen fontos segítség Az angyal válaszol megértéséhez. Hamarosan napvilágot látnak a Fekete Sas Kiadó gondozásában.
Az Angyal-könyv első francia kiadásakor Gitta megígérte a kiadónak, hogy válaszol az olvasók leveleire. De arra senki sem számított, hogy naponta másfél ezer levelet hoz a postás. Ezért engem kért meg, hogy csoportosítsam a kérdéseket, és ő ezekre egy-egy könyvben válaszolt. Gittának csodálatos humora volt, ezekben a magyarázó könyvekben számtalan példát hoz fel a saját életéből, nagy szerénységgel és alázattal mutatja be, hogy milyen küzdelmeken, nehézségeken, megtisztulásokon ment át. Azóta Az angyal válaszol huszonöt nyelven elérhető a világban, milliók olvassák. Nyugaton először franciául, angolul, németül, spanyolul, olaszul, portugál, svéd, dán, norvég, holland, nyelveken lett bestseller, majd lengyel, orosz, ukrán, román, szlovén, koreai és kínai nyelven jelent meg, fényhálóval vonja be az egész Földet.
SE: Az alaptörténetet, amely 1943 és 1944 fordulóján kezdődik Budapesten és Budaligeten, elmondtuk már az előző interjúban. A magyarázó kötetekkel kapcsolatban is azt láthatjuk, hogy Az angyal válaszol nem csak önmagában, dokumentumként fontos, de arra sarkall minket, hogy az isteni szférával napi szinten kapcsolatban legyünk, az életünk ezáltal váljon teljessé. A Napútnak ezen száma a misztika női oldalával foglalkozik, az alaptörténetben viszont nők és férfiak egyaránt szerepelnek. József az egyetlen férfi, ugyanakkor biztosan van szerepe a női oldalnak, a misztikának a közvetlen istentapasztalatra való érzékenységben, bár az angyaloknak sincs nemük. Mi az, amiben szerinted megragadható a misztikának a női és a férfi oldala, ha létezik ilyen?
KGY: Ez egy mélyreható kérdés. A görög „mustikos” egyik jelentése „rejtett”, mint a lélek és a női érzékenység: egyfajta befelé figyelés. De a megélése sokkal több, mert akit egyszer elkap egy tornádó és találkozik a Szeretet arcával, azt kitépi kereteiből, hogy ezután csak a Szeretet arcát lássa minden arcban, megalázva és elárulva, kitagadva és kifosztva, feláldozva és nincstelenül. Szorongatja egy kifizethetetlen adósság az Istenarc felé, próbál válaszolni erre a feltétel nélküli szeretetre. Ez az Arc minden formán áthat, a jelenlét kitágulásában és a hiányérzet szorításában, és megvilágít egy tér-időn kívüli szervet, melyet szívnek nevezhetünk. Erről szól a misztika. És átélni, hogy: „A világ szívdobbanása a te szívdobbanásoddal egy.” (24L) Hanna, mikor Jézust felfedezte, egy életre elkötelezte magát mellette és érte. József volt a férje, a művészetet, munkáját és tanítványait igen szerette, de mihelyt értesült egy pap-szentelésről, szélsebesen egy Jézust ábrázoló festményt ajándékozott a frissen felszentelt papnak. Húsvétkor három teljes napot töltött a máriaremetei templomban. Nemcsak a kolostorok mélyén történnek misztikus megélések, de a hétköznapokban is, mint Simone Weil, Etty Hillesum vagy Madame Jeanne Guyon példái mutatják, s egy 4. sz-i egyiptomi konyhalány, Izidora életét is beragyoghatják az angyalok.

 

Az erő mi emel, az odaadás, a felajánlás…
az Új Lángról szól az üzenet…Égjetek!
Ha ég az Ég, az elég, abban minden elég, mi elégtelen.” (86. Beszélgetés).

 

Az Angyalválasz fontos üzenete, hogy mindannyiunkra érvényes, amit Gitta, Hanna, Lili és József megélt, egy modern társadalom tagjaként, normális munkaviszonyban és családi közegben maradva: „EMBERRÉ lesztek, ez az a szint, amelyet megteremteni a feladatotok!” Csak az emberben és az ember által egyesül a Fény és az Anyag. Az angyalok a minden lehetséges dimenzióit nyitják ki bennünk. Válaszként, a misztika női és férfi oldalához: jelen voltam, mikor egy szúfi mestert letámadott egy párizsi újságírónő azzal, hogy a mecsetekben miért van oly kevés nő? Az egyiptomi mester, akit Mounir Hafeznek hívtak, mosolygott: „Asszonyom, nem jól nézte meg, mert minden ember, aki imádkozik, az nő.” A belső csend, a befelé fordulás; a Láthatatlanra figyelés; a kegyelemre hagyatkozás; a bizalom női jellegzetességek, hiszen a nő évmilliók óta a nála hatalmasabb Életet hordozza és szolgálja. Bensőséges kapcsolata van az Élettel fizikai, lelki és szellemi téren. A nő kozmikus és teremtő erők felelőse ősidők óta. A női test és lélek befogadó: adatott neki egy csodálatos rejtett fészek, a méh, mely egy titkos beavatási szentély, barlang és kehely, ahol hihetetlen átalakulások, átváltozások, alkimista folyamatok tudnak végbe menni. A méh az újjászületés szimbóluma. Ezt hirdetik, ünneplik és köszönik az ősi sziklafalakon 37 000 éven át megjelenő ábrázolások. A női minőség a befogadóképesség, a csend, a türelem, reménység, a láthatatlanba vetett hit, a rejtettség, a várakozás erejét hordozza. A sumér agyagtáblákon, a női szeméremcsontot szimbolizáló háromszög olvasata MI, és nőt jelent, de ha fátyol takarja, akkor NIN a kiejtése és a női minőséget jelenti. Az önátadás és az elmélyülés, az együttérzés és a gyengédség, a jóság és az irgalom, a feltétel nélküli szeretet és a bocsánat örök forrása. Nem szűkíthető le a fizikai anyaságra. A női minőség a jövőt készíti elő, minden hitével és tudásával az Új Ember megszülője, az égi erők segítségével. Hiszen a NIN képjel előtt ott sugárzik az AN, mely az isteni erők hatóerőjét biztosítja. A sumér kultúrában több ezer éven át kizárólag papnők gyógyíthattak, ők kaptak beavatást, mert bennük talán még végtelen a bizalom és a remény, hogy a lehetőségek magvait türelemmel gondozzák, az átalakulásokat segítsék, amíg az „új Fülek” és „új Szemek” kifejlődnek valakiben. Mikor később férfi papok és gyógyászok neve előtt megjelenik a NIN jel, az azt jelenti, hogy hét éven tartó tanulmányuk és beavatásuk folyamán kifejlődött bennük a női minőség, így türelem, irgalom és együttérzés hatja át cselekedeteiket. Jézus is azt üzeni, hogy „Újjá kell születnetek” a Lélek által[2], és maga az angyalválasz az átalakító erők felébresztését szolgálja, a „lehető EMBER” felé az angyallal való találkozás segítségével. Az angyalok a Szent Lélek szolgálatában állnak, az ő tüzét adják tovább. Mikor Gitta azt kérdezi: „Mit kell tennem? – ÉGJ!”, ez lesz angyala villámgyors válasza.
SE: A sumér párhuzamok a te tanulmányaidból jönnek és ezeket így is tanítod, interkulturális összehasonlításban. Ugyanakkor Az angyal válaszolban ezek a kiutalások, előképek nem jelennek meg. Mi az, ami megjelenik Az angyal válaszolban? Kezdjük talán kívülről, onnan, hogy vannak nők a történetben és van egy férfi, József. Az ő női minőségét hogyan látod te a történetben?
KGY: Első megközelítésben a férfi minőség egy behatoló erő, a vágy ereje, és egy fölmagasztaló erő megnyilvánulása, melyet a templomtornyok csúcsa, a menírek egyenessége szimbolizál. De a férfi misztikusok példája mutatja, hogy nem lehet elkerülni a mélységbe leszállást, a pokoljárást, az alázat és lemondás, az átadottság útját, mely kinyitja a teremtő világból áradó erők zsilipjeit. Józsefnél is ez történt, aki sok kiábránduláson és hajótörésen ment keresztül. Fiatalon materialistának vallotta magát, és erősen óvakodott minden „spirituális” tanítástól. Vívódó lélek volt, gyakran depressziós, kereste a magányt, szeretett félrevonulni, kertészkedni, olvasmányaiba merülni. Még angyalának is ellenállt tizenegy héten keresztül. De Hanna, Gitta és Lili ragyogó arcát látva, hétről hétre a Beszélgetések után elolvasta a jegyzeteket és azokat igazi tápláléknak találta a háború nyomasztó légkörében. Ezért a 12. Beszélgetésnél szótlan résztvevőként megjelenik, s időnként részt vesz a pénteki találkozókon. Valójában csak hét hónap múlva, 1944. január 15-én fordul angyala felé, mikor apja kórházba kerül és József a halálról kérdez. Gitta ezt így írja le: „Mesteremmel való beszélgetést hosszú csend követi. Hanna Józsefre tekint, és tekintete nem hagyja el. Hirtelen József zölden ragyogó fényben Mesterének képét látja. Ez a pillanat minden eddigi tétovázását, félénkségét, szégyenkezését elsöpri.”
Angyala így kezdi: A hamis szemérem a gyengeség jele…  (30 J, 198. old) József így csupán öt hónapon keresztül vesz részt a Beszélgetéseken, mert június 3-án munkatáborba viszik, ahonnan nem jön vissza többé.
Személyesen csak Gittát ismertem. Gitta katonacsaládban nőtt fel, spártai nevelést kapott és kíváncsi, felfedező, élénk fantáziájú gyerek volt, virgonc természete nem nagyon ismerte az engedelmességet. Édesanyja gyakran mondogatta: „Te egy talált gyerek vagy!” Mire Gitta azonnal rávágta: „Persze, tudom!” Határozott és erős egyéniség volt. Nem félt semmitől, nekivágott az Alpoknak, hogy napnyugtát nézzen a hegycsúcsokon. A családi birtokon az unokatestvéreket „bandavezérként” vezényelte, mozgósított mindenkit. A trianoni béke diktátum aztán hazarendeli a családot Budapestre, ekkor Gitta szívós akarattal a sportba veti magát, világhírű úszóbajnok lesz, acélozza az izmait tizenkét éven át, hogy minél több aranyérmet szerezzen hazájának. Mellúszás, gyorsúszás és angyalugrás volt a specialitása, s az edzések alatt a Kossuth hídról kellett beugrania a Dunába. A Duna nagyon veszélyes, számtalan örvényt rejt. Nem lehet az örvény ellen küzdeni, a mélyben a lazítás és az átadottság az egyetlen feladat és életmentő aktus. Vallomása szerint, Gitta ott az örvény mélyén tanulta meg az átadottság, a ráhagyatkozás művészetét: „Ki kellett várni, hogy az örvény lehúzzon és oldalra sodorjon, csak úgy tudtam kiszabadulni belőle”.
SE: Így tanulta ő a női oldalt.
KGY: Gitta nagyon csinos volt, és sportoló korszakában sok udvarló hemzsegett körülötte. Mikor ragyogó mosolyával megjelent, nem lehetett ellenállni, mindenki belehabarodott. Remekül tudott intézkedni és szervezni, ugyanakkor semmiféle hatalomvágy vagy uralkodás nem volt benne, mindent humorral és jó kedéllyel oldott meg. Végtelen gyengédséggel gondoskodott a családjáról, nagy figyelemmel vette körül barátait. Egy fényes erő áradt belőle, ha belépett valahová, kisütött a Nap.
SE: Ezt meg fogod írni egy könyvben…
KGY: Igen, remélem, sikerül ezt megírni végre magyarul, mert eddig csak francia, német és angol nyelven olvashatunk Gittáról.
SE: Beszélj még Józsefről! Nagyon ritkán esik szó róla.
KGY: József egy befele forduló, csendes művészlélek, ő képviseli a béke, csend és harmónia, az angyal minőséget. József neve: az Építő, ő egyébként belsőépítésznek készült, de bútortervező lett. Az angyalok nem a nevünkön szólítanak bennünket, hanem a feladatunk szerint, így Lili a Segítő, az áradó szeretet, Hanna a Beszélő, Gitta a Sugárzó. Gitta szerint József végtelenül gyengéd ember volt, figyelmes, de szinte néma, mindig hagyta a többieket beszélni, időnként bedobva egy-egy fanyar, humoros megjegyzést s akkor mindenki gurult a nevetéstől. Mikor József cigarettáért ment a budaligeti kocsmába, ott sokszor verekedésbe csöppent, de ahogy József belépett és mosolyogva köszönt, mindenki elhallgatott, a veszekedők elfelejtették, miért estek egymásnak, ő pedig megvette, amit kellett, köszönt és elment. A legharciasabbak is megbékéltek a jelenlététől. Józsefet 1944 június elején vitték munkaszolgálatra. Egy Debrecen melletti munkatáborba került, de mivel ott nem akadt munka számukra, a közeli tanyák a táborból kértek férfi munkaerőt az aratáshoz és a szüreteléshez. Azzal a feltétellel hagyhatták el a tábort, hogy este visszatérnek, de József és barátja nem mentek vissza. Nyolc hónapon át egy család rejtegette őket, nagyon megszerették. De február 28-ról március 1-re virradó éjjel Józsefet hirtelen erős félelem szállta meg, hogy ha a Gestapo felfedezi őket, tizenhét embert végeznek ki miattuk. Ezt nem tudta a lelkére venni és visszament a lágerbe, bár tisztában volt a következményekkel. Barátja hiába kérlelte, hogy a háborúnak úgyis vége, közelednek az orosz csapatok. József egy cetlire firkálva megadta Gitta címét a barátjának, hogy ha ő megmenekül, Gittán keresztül keresse fel Hannát. József visszament a táborba és nyoma veszett. Ez azért is döbbenetes, mert azóta tudjuk, hogy Hannával egy napon halt meg, ez Dános Éva beszámolójából derült ki. Évát Hannával és Lilivel együtt deportálták a Katalin-varrodából Rawensbrückbe. Ő írta le Hanna és Lili halálát egy túlzsúfolt marhavagonban. Dános Eva könyve, a Guruló börtön eddig csak angol, német és francia nyelven jelent meg. József biztos volt abban, hogy Hanna megmenekül.
SE: Ezek a külső események, amelyben Hanna személye, története kulcsfontosságú, talán ezért is gondolták, hogy ő túl fogja élni, de az isteni logika másként működik, különösen akkor, hogy ha valaki önként teszi le az életét azért, mint Hanna, hogy a vagonban és a lágerben másoknak segítsen.
KGY: Hanna és Gitta szinte ikrek voltak, egy hét különbséggel. Hanna roppant vidám természetű volt, szerette az életet és egyáltalán nem akart meghalni. De tudta, hogy Gitta feladata lesz az Angyalválasz továbbadása. És azt is tudta, hogy Gittát a nyilasok főbe lövik, ha mindenkit hagy megszökni a varrodából. Mert a történet három helyen zajlik: Budaligeten kezdődik, ahol negyven beszélgetést kapnak, a Garai utcai lakásban folytatódik a Keleti pályaudvar mellett, onnan viszik munkaszolgálatra Józsefet, ott tizennyolc beszélgetésre kerül sor, és a volt Katalin zárdában végződik, ahol harminc beszélgetés marad ránk, tehát összesen a tizenhét hónap alatt nyolcvannyolc beszélgetés hangzik el. A katonai varrodát Gitta a Budakeszi úton szervezte meg, a volt Katalin-zárdában 1944 június közepén, hogy százharminchat zsidó asszonyt és kilenc gyermeket, köztük Hannát és Lilit is megmentse a deportálástól. Ez jól is működik december 2-ig, de akkor a nyilasok berontanak, hogy mindenkit elhurcoljanak. Gitta ügyesen tud magyarázkodni, hogy időt húzzon, remélve, hogy ezalatt mindenki elmenekül a János-hegy felé, ez százhuszonnyolc asszonynak és nyolc gyermeknek sikerül is, de végül az udvarban észrevesz egy kis csoportot, s mély döbbenetére köztük meglátja Hannát és Lilit. Ők nem menekültek, mert tudták, hogy ha mindenki megszökik, Gittát azonnal kivégzik a nyilasok, mert kezükben volt a varrónők teljes létszáma, névsora. Hanna, Lili, Éva, Klári… tehát tizenhárom asszony azért vállalta a sorsát, hogy Gitta átadhassa nekünk az Angyalok tanításait. Óriási felelősség! Az asszonyokat még aznap Rawensbrück-be vitték, ahonnan csak Éva tért vissza. A háború utáni kommunista érában persze szó sem lehetett angyalokról. Gitta és Rábai Miklós megalapították a Magyar Állami Népi Együttest, mellyel négyszer körüljárták a világot, de Gitta nem akarta az utazásokat disszidálásra használni, és csak 1960-ban utazott Párizsba, hogy nekilásson a francia fordításnak. Mert ott munkát kapott, ládafestésből, lemezborítók tervezéséből élt és férjhez ment, így a budapesti családját nem érhette támadás. Úgy tűnik, hogy Hannát az égi hatalmak már születése pillanatától kezdve felkészítették a feladatra, hogy magas vibrációjú üzeneteket közvetítsen gyönyörű magyar nyelven. Hanna háromszor volt halálközelben, de – szülei számára hihetetlen módon – mindig visszatért az életbe, számtalan kaput és ablakot nyitva hagyva a láthatatlan világ felé. Ezért tudta közvetíteni a tanításokat. A női misztika fénye Hannában nyilvánul meg a legmélyebben és legcsodálatosabban. De erősen érződik Lili lényében, kérdéseiben. Lili az irgalom megtestesülése, érzékenysége, gyengédsége, segítőkészsége – nem tudja elviselni, hogy bárki is beteg vagy nyomorult legyen körülötte. Még a rawensbrücki táborban is jóga- és lazító órákat ad a kétségbeesett asszonyoknak. Hannáról mesélte Gitta, hogy egyszer mikor a Hűvösvölgyből gyalogoltak Budaliget felé, láttak az úton egy kocsist, aki vadul káromkodva, kegyetlenül verte és rugdalta a lovát. A szerencsétlen ló már összerogyott, de a gazdája nem hagyta abba a rugdosást. Ekkor Gitta hirtelen észrevette, hogy Hanna eltűnt. De hová? Gitta elindult a kukoricaföldeken át, és nagy sokára megtalálta Hannát földre rogyva, zokogva, összekuporodva. Hanna a saját testén érezte az ütéseket és a rúgásokat. Gitta próbálta felemelni, masszírozni, megnyugtatni és hazavezérelni. Sok időbe telt. Hanna a saját testén keresztül mélyen átélte a növények, az állatok, a csillagok szenvedését. A lágerben is Hanna volt az, aki a mindent megérzett. A mérhetetlen szenvedések láttán a végén már szinte elveszítette emberi dimenzióit, az idegrendszere is megroppant. Hannában volt egy csodálatos női érzék, az isteni energiákra való figyelés, egy teljes átadottság. Ennek a páratlan érzékenységnek köszönhetően szeizmográfgént – ami már napokkal korábban érzékeli a földrengést – tudta közvetíteni az angyalok igen magas intenzitású frekvenciáját. Hannának tiszta látása és hallása volt.
SE: Nagyon különösek a tanítások, hiszen az elején a szereplők nem tudják, hogy mi is történik velük. Lépésről lépésre vezetik el őket az angyalok az Ő megismeréséhez, aki az egész könyv szerzője, mivel az angyalok csak az Ő közvetítői. Ez az Ő elvezeti őket a krisztusi útig, elmagyarázza az anyag és a szellem összekapcsolódását Mária példáján keresztül, és itt is megjelenik a női oldal. Hogyan jelenik meg a nem nélküli átadottság – mivel Krisztusban ezt látjuk –, és hogyan magyarázza meg Mária szerepét és Krisztussal való kapcsolatát?
KGY: Nem megmagyarázza, hanem tulajdonképpen megjeleníti, gyönyörű ez a rész a 87. tanításból:

 

Új törvényt hirdessetek!
Mi lehetetlen volt, az lehet.
Mi érték volt, az szertehull.
Mi lényeg volt, vízbe fúl.
Semmibe múl minden, ami volt.
De megmarad
a folt nélküli szűz anyag: MÁRIA.
Fején csillag-korona.
Lába alatt a Hold.
Köntöse a napnak sugara.
A teremtés mosolya, a víz felett lebegő csoda.
Az anyagban: szűz, s a FÉNYBEN anyag.
BENNETEK LAKIK A FÉNYANYAG,
MELY VAKÍT.
A FÉNY-FIÚ ÁLTALA SZÜLETIK:
A HETEDIK.
Neve Szomjúság.
Neve Örök Szerelem.
Mária új neve: ÉRTELEM.
Fa, mely mindig gyümölcsöt adó ott fent és idelent.
Hirdessétek, a megváltás közel…[3]

 

Csodálatos ez a Mária himnusz! Mintha népköltészetünkre is rímelne. Jézust testvérként említi. Az a hivatásunk, hogy Jézus testvéreivé váljunk, Megváltókká:

 

Ő már testvér lehet, rokon,
a földi legfelsőbb fokon. (80, 416. old)

 

Amíg meg nem születik bennünk Jézus, addig lényegében Máriával sincsen igazi, test és vér szerinti kapcsolatunk, csupán intellektuális. Az angyal segít, hogy az átalakulásokon keresztül a fény és az anyag frigyre lépjen a szívünkben, ahol megvilágosodik, hogy az Értelem valójában szerelem. (88. Beszélgetés, 452. old)
SE: Tulajdonképpen ez az anyagnak és a fénynek az egymás iránti vágyakozása.
KGY: Ezt így fejezi ki az angyal:

 

Ha fel bírnátok fogni a súly vágyát a Fény iránt,
ha meg bírnátok sejteni a Fény vágyát a súly után,
akkor megízlelnétek a Mámort.” (15G, 85. old)
Most jön az Újbor.” (17L)
Meg kell részegednetek Istenben. (15G)

 

A mi feladatunk, hogy kehellyé váljunk, és felfogjuk az italt. Képessé kell válnunk annak befogadására és intenzitásának elviselésére. Mindannyian a mámort keressük: a pénz, a hatalom, a szex, az alkohol vagy a sebesség révén, hogy túljussunk önmagunkon, a megismerhetőn és a láthatón. De az angyal pontosít:

 

Minden mámor Istennek tisztelete,
de a nagyobb megeszi a kisebbet
és a kisebb tovább él a nagyobban”. (15G)

 

Az átalakuló erőkre való figyelés is egy női minőség: nem rontok rá, hanem hagyom működni. A taoista filozófia is ezt gyakorolja, Hannát állandóan ihlette a Tao-te-king, naponta olvasott belőle néhány sort.
SE: Még arra térjünk vissza, hogy a Jézust szülő Mária az Új embert is megszüli bennünk, mivel Jézus a második Ádám a teológiai tanítások szerint is. Tehát az Új ember a megbukott, az elveszett embernek a második „kiadása”, aki már képes magában egyesíteni az anyagot és a fényt, és aki őt befogadja, az is képes egyesíteni ezt a két világot. Erre hivatott az ember, hogy híd legyen az anyag és a szellem között.
KGY: Pontosan. Ezt hívják az angyalok megváltásnak:

 

A Megváltás az lesz
a legmélyebb sötétségbe leér.
Mi mindnyájan ezen munkálkodunk,
örömmel és hálával. Hálával! (14G, 75. old)
Az Új Világ hozzátok kiált – születésért! (50. B, 300. old)
Az örök leendő, az egyetlen teendő, nem lakik kívül. (52, 308. old)

 

Az Angyalválasz négyszáz oldala bemutatja, hogyan ébred rá fokról-fokra a négy fiatal művész az emberré válás felelősségére. Egyikük sem volt járatos a vallásokban, Gitta azt sem tudta, hogy Jézust egy pénteki napon, délután három órakor feszítették keresztre. És hogy az angyalok miért éppen péntek délután három órakor jelentek meg rendszeresen. Csak később, talán harminc évvel a történtek után ébredt rá erre a kapcsolatra. Hogy mit vár az embertől az angyal? Ezt a 29. Beszélgetés árulja el, mely így kezdődik:
Az öröm bölcsőjéről szólok.
Szokásommá vált, hogy lassan, soronként olvasom a Beszélgetéseket, és minden sor után becsukom a könyvet, hogy kitaláljam, vajon hogyan folytatódik. Az első sort olvasva, egy virágos kertben, csobogó szökőkút mellett láttam magamat, madár-csicsergés vesz kőrül, szép az élet, ez lehet az öröm bölcsője. Kinyitom újra a könyvet és a valóság szíven üt, mert így folytatódik:

 

Gyűlölet, tűz, méreg – ez az öröm bölcsője.
A teremtett világ az Ő teste.
Lehet-e ŐBENNE rossz? (…)
Egy titok van. Értsétek meg! ÁTALAKULÁS.
AZ EMBER A NAGY ÁTALAKÍTÓ. (…)
ÁTALAKULATLAN ERŐ,
FELHASZNÁLATLAN ERŐ
ROMBOL, PUSZTÍT, MÉRGEZ. (…)
A pusztító erők nincsenek a helyükön,
ezért pusztítanak.
Nincs pusztítás, ha fölemeled. (…)
MERT NINCS ROSSZ,
CSAK A FEL NEM ISMERT FELADAT.
HA NEM TESZED MEG, ELPUSZTÍT.
A rossz az Öröm bölcsője. (…)
A ROSSZ AZ ALAKULÓ JÓ,
A MÉG NEM KÉSZ.[4]
Ez mint egy mantra, kulcs lesz számomra:
Ha mindent fölemelsz, kezedben tartod az örök örömöt. (…)
Hogyan tudnám a rosszat tetteim által felemelni? – kérdezi Gitta.
Átalakulás…Átalakító vagy. [5] (…)
Az ember jogar Isten kezében, összekötő fent és lent között. [6] (29G, 189–191. old)

 

SE: Ez egy mindennapi lelki gyakorlat. Számodra mit jelent ez a mindennapokban?
KGY: Izgalmas játék. Ha elönt a harag, a kétségbeesés vagy a szomorúság, akkor válasz helyett mélyeket lélegzek és várom a sugallatot, hogy vajon miképpen lehet ebből a helyzetből az öröm bölcsőjét kifaragni:

 

Kényszerül az anyag átalakulni, ha te változol. (30L)

 

Az angyal a jövő felé mutat, oda figyeljünk, ahol a „lesz” születik! Ne a múlt sérelmein gyötrődjünk, áldozatnak érezve magunkat.

 

Figyeltétek-e, hol vagytok, ha nem tudtok mosolyogni?
A sárban, a vizes sárban nyakig, vagy fejbúbig. (…)
A mosoly minden kicsi sejt imája. (35L,233)

 

A belső mosoly kinyitja a lehetőségeket. Ha semmi kilátás nem mutatkozik, marad a türelem. Türelemmel és alázattal várni, hogy a helyzet letisztuljon. Az ima, a meditáció és az álmokon keresztül jövő tanítás sokat segít.
SE: Az ima, a meditáció tehát az erre való ráhangolódás.
KGY: A belső csend erejét adja. Az utolsó, 88. Beszélgetés mintha zen-tanítás lenne:

 

Kezdetben volt a Csend.
A Csendben benn
született a Hang.
A Hang a Szeretet.
A Hang az Úr fia.
Az Úr a csend.
A Csendben bent
pihent a Hang.
De testté lett.
Megszületett.
A Szeretet az első vetülete.
A TEST NEM MÁS,
MINT ANYAGGÁ LETT SZERETET.[7]

 

Mintha János apostol prológusát hallanám:[8] „Az Ige testté lett.” Ha gyógyászként látom, hogy a test nem más, mint anyaggá sűrűsödött szeretetet, kinyílnak a gyógyulási lehetőségek. A szeretet az egyetlen hatalom, melynek nincs ellentéte, ahogy a belső csendnek sincs, semmiféle külső zaj nem nyomhatja el. Néha mély szakadékokba kell zuhannunk, mint Lilinek, de az angyal megerősít:

 

Neked adom a mélység kulcsát,
annak neve: Feladat.
Kiválasztott vagy.
Mindenkor leszállhatsz
és mindenkor felemelkedhetsz.
Csak rajtad múlik. (11L, 56. old)

 

A sárból is aranyat kell gyúrnunk. Ez nem vallási vagy kulturális változás. Ez szerves átalakulás, az ember átváltozása.

 

1. utózönge:
KGY: Amikor a gyermek szót használja az angyal, az mindig az Új emberre utal. Mikor Krisztus megszületik bennünk, őt hívja az angyal Új Gyermeknek. Például a 75. Beszélgetésben:

 

A kis GYERMEK megszületik.
Még nem tudja használni a tagjait,
de mindenre megtanít
az örök Erő, mely beléje adatik.
KRISZTUS TESTVÉR MEGSZÜLETETT.
AZ ÚJ KRISZTUS
FÉNY MINDENEK FELETT.
Az angyalsereg imádja Őt.[9]

 

Ez lefordíthatatlan, mivel a nyelvekben általában vagy hím- vagy nőnemű a testvér szó, de magyarul csodálatos, mert a test és vér azonosságát jelzi.

 

Három lépés az idő:
A múlt tisztulás.
A jelen: teljes odaadás.
A jövő: nász.
A két Szerető BELŐLE támad,
az örök Születőből.
TESTETLEN FÉNY ÉS FÉNYTELEN TEST HELYETT
AZ ÚJ: A KÉT SZERETŐ EGY.
TESTTÉ LETT AZ IGE,
S FÉNNYÉ AZ ANYAG.
Ez a fogantatás, ez a szerelem
örök és szeplőtelen. (…)
A SÁR EMELKEDIK A FÉNY FELÉ,
A FÉNY ANYAGBA ÖLTÖZIK.
A BÖLCS ANYAG A GYÜMÖLCS.
A teremtés termést hozott:
megfogható fényt – fénylő anyagot.
Ujjongjatok![10]

 

Majd a 84. Beszélgetés:

 

DICSŐ ANYAG, ÚJ ÖNTUDAT!
Az Isten-fiúság örök.
Ádám, kiűzött, új házba költözött.
Csak felfelé kérjetek, lefelé adjatok, hassatok, tegyetek.[11]

 

 2. utózönge:
SE: A 10. Színházi Olimpia keretében a Nemzeti Színházban 2023. június 7-én Juliette Binoche és Wajdi Mouawad előadásában bemutatásra kerül Az angyal válaszol egy felolvasás-performansz keretében.
KGY: Óriási örömmel készülünk rá, huszonöt éve várjuk és reméljük ezt, és hogy éppen Budapesten kerül először színpadra Az angyal válaszol, ezért külön hála. Igen fontos, hogy szülőhazájában, Magyarországon legyen az ősbemutató. A magyar szöveget Szűcs Nelli olvassa fel, a franciát pedig Juliette Binoche és Wajdi Mouawad. Sokat jelent nekem, hogy mindketten végtelenül szeretik ezt a könyvet. Wajdi – a legszínvonalasabb rendező most Nyugaton – remek színész és író is, ötvennégy éves és csaknem negyven dráma szerzője. A legjobb párizsi modern színház, a Théâtre national de la Colline igazgatója. Ott szeretné színpadra vinni Az angyal válaszolt.
SE: Wajdiról még érdemes elmondani, hogy libanoni származású és keresztény.
KGY: Igen, Wajdi mélyen hívő keresztény. Családja a libanoni háború idején Franciaországba menekült, majd öt évvel később Kanadában kötöttek ki. Montréalban végezte el a színművészeti főiskolát. Szülei halála után visszaköltözött Franciaországba, de már mint a montreali legnagyobb színház igazgatója. Párizsban immár tíz éve a Théâtre national de la Collinban igazgató, rendező, legtöbbször ott játsszák a darabjait.
SE: Hogy találkozott Wajdi Mouawad Juliette Binoche-sal?
KGY: Hogy ne találkozott volna Juliette Binoche-sal? Juliette megnézte az egyik darabját és megdöbbentette Wajdi zsenije, a forgatókönyv gyönyörű szövege és mély őszintesége, tiszta szelleme, hite és elkötelezettsége. Találkoztak és Juliette rábízta Az angyal válaszolt, amit Wajdi nem ismert. Hazaérve, Wajdi lelkesen mutatta a feleségének a találmányt, mire ő bevallotta, hogy az angyalok tanítása évek óta titkos olvasmánya és erőforrása.
SE: Nem titok, hogy jó barátok vagytok Juliette Binoche-sal. Hogy találkozott ő Az angyal válaszollal?
KGY: Juliette már harminc éve ismeri az angyalválaszt, a Pont-Neuf szerelmeseinek (Les amants du Pont-Neuf) forgatása közben kapta egy barátnőjétől. A filmben egy festőművészt játszik, aki szembetegséget kap és elveszti a látását, a Pont Neuf híd alatt alszik, és egyre súlyosabb válságba kerül. Két és fél évig tartott a forgatás, Juliette egy nehéz időszakon ment át, és akkor merült bele Gitta első magyarázó könyvébe (Az angyal válaszol – ahogy én megéltem). Az angyal válaszolt elsőre túl nehéznek találta, de a magyarázó könyv segítette, hogy közelebb kerüljön az Angyal-könyvhöz. Egyik közös íróbarátunk, Patrice Van Eersel hozott össze bennünket, ebéd kapcsán, és azonnal összebarátkoztunk. Juliette évtizedek óta az angyalok leghatékonyabb és leghűségesebb nemzetközi nagykövete! Sok-sok interjúban hivatkozik rá, mint élete legmeghatározóbb könyvére. Amikor 2005 őszen elújságoltam neki, hogy sikerül végre kiadni az Angyal válaszolt magyarul is, azonnal felajánlotta, hogy eljön és segít megismertetni a tanításokat, sőt anyagilag is támogatta a kiadást. Ekkor számtalan interjút és újságíró-találkozót adott Budapesten, a Magyar Rádió és a Francia Intézet Angyalválasz felolvasó estet is rendezett a tiszteletére. Lelkes kiállása igen sok érdeklődőt felcsigázott, sokan vásárolták meg a könyvet. Most júniusban is azért jön felolvasó estet tartani a Nemzetiben, a Színházi Olimpia keretében, hogy minél többen közelebb kerüljenek az angyalokhoz. Szívet melengető hallani, hogy a magyar nyelvet sokan angyalnyelvnek nevezik, mivel a mi nyelvünkön szólaltak meg a „budaligeti angyalok”. Az angyal válaszol teljesen egyedülálló kincs a világon, sokan irigylik is tőlünk. Nem található párja sehol egyetlen kultúrában és korban, sem a görögöknél vagy suméroknál, sem Egyiptomban vagy Iránban, sem Indiában vagy Tibetben. A középkori Iránban Ruzbehan és Sohravardi megrendítő és elragadó angyalélményekről számol be, melyeket Henry Corbin fordításában lehet olvasni, de azok röpke találkozások, ihletek és látomások. Nem egy tizenhét hónapon át tartó, rendszeres tanítás, átformálódás. Mikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik, talán egészen új van születőben. Rajtunk múlik létrejötte. Ez zajlik most! A Gitta által feljegyzett tanítás épp oly aktuális ma Keleten, mint Nyugaton, Kínában és Dél-Afrikában, mert a ma emberének szól. Ezért kimondhatatlan öröm, hogy színházi formában is bemutatásra kerül és élővé teszi az angyalok szavát. Ez azért is fontos, mert Gitta hangsúlyozta, hogy a szöveget hangosan kell olvasni, mert úgy jobban áthatja a sejtjeinket és a vibrációja messze kisugárzik. Egyre több országban alakultak angyal olvasókörök, Franciaországban legalább harmincról tudok, de Svájcban és Angliában, Kanadában és Argentínában, Libanonban és Portugáliában is jelezték aktív működésüket.
SE: A könyv üzenete a biblikus tanításokkal sem áll ellentétben. Egyszer megkérdezték Gittát, mi a különbség az Angyal-könyv és a Biblia között, amire ő azt válaszolta: „Kétezer év.” Tulajdonképpen a négy fiatalnak ezen élménye segít minket abban, hogy a Biblia üzenetét közelebb tudjuk hozni a mai emberhez.
KGY: Ez a könyv a fényre és igazságra szomjazóknak szól, az őszinte keresőknek, legyenek keresztények vagy buddhisták, mert vallások fölötti tiszta forrás, nem lehet dogmákba szorítani. Azokhoz szól, akik veszélyes, átmeneti korunkban az egyéni, saját útjukat keresik. Hanna, Gitta, Lili és József nem tehetetlen áldozata a külső eseményeknek. Belső szomjúság nélkül lehetetlen megérteni és főleg megélni az angyal erős és igényes tanítását. Lehetetlen úgy olvasni, hogy az ember ne szembesüljön saját maga és az egész teremtés iránti kötelességével.

 

Az ember a mindenség sikolyát hallja,
s a mindenség édességét kell létrehoznia,
vagy romlását, ha nem felel meg.
Ha az alma megsérül,
édesebb lesz a többinél, vagy megrohad. (34L, 228. old)

 

Ez a tét manapság! Az Új Fény áthat mindenen! (40, 268. old.)
Koreai fordításban nem Az angyal válaszol címet kapta, hanem a Négy fénymester*-t, hogy az „Új Embert”, a félelemtől magszabadult alkotó Egyént felébressze minden olvasóban.
Végtelen köszönet érte Gittának, Hannának, Lilinek, Józsefnek és az angyalseregnek.

 

 

Jegyzetek

[1] A beszélgetés francia részeit magyar nyelvre Sepsi Enikő fordította.
[2] János evangéliuma 3:7
[3] Mallász Gitta: Az angyal válaszol, Budapest, Fekete Sas, 2010, 449.
[4] Uo., 187–188.
[5] Uo., 190.
[6] Uo., 191.
[7] Uo., 449.
[8] János evangéliuma 1
[9] Az angyal válaszol, 393.
[10] Uo., 425–427.
[11] Uo., 429–430.

 

 

 

 

Illusztráció: Könyvvel, J. Binoche-sal, Napúttal


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás