Mondd meg nékem, merre találom…

Próza futballbibl

március 18th, 2019 |

0

Mindák Dániel: A Ferencvárosiakhoz írt első levél

 

 

1.    A focicsapatok teremtése 1Fer 1,1-22

1. Kezdetben volt a Labda, és a Labda Istennél volt, és Isten volt a Labda. 2. Ő volt kezdetben Istennél. 3. A föld puszta és üres volt, és sötétség volt. 4. És Isten szólt: „Legyen foci!” És lett foci. 5. Az első napon teremtette Isten a focit, szabályaival, szokásaival és taktikáival. És látta Isten, hogy a foci jó.
6. A második napon azt mondta Isten: „Gyűljenek egy helyre a szurkolók, és állják körül a teret, ahol a foci zajlik!” 7. És Isten elnevezte a teret pályának, a körülötte levő részeket pedig lelátónak. A pálya zöld füvet hajtott, a lelátó egyes részeire pedig székeket raktak.
8. A harmadik napon azt mondta Isten: „Álljanak kapuk a pálya két végén, és legyenek vonalak a pálya mentén, és belül is, a szabályok szerint!” 9. Meg is alkotta Isten a kaput és a vonalakat, és szögletzászlót szúrt le a pálya négy sarkába.
10. A negyedik napon azt mondta Isten: „Legyenek világítók a pálya fölött! Legyenek eredményjelzők, melyek elválasztják a győzteseket a vesztesektől!” 11. Megalkotta tehát Isten a világítókat, és reflektoroknak nevezte őket, és eredményjelzőket tett melléjük, ami elválasztja győzteseket a vesztesektől.
12. Az ötödik napon azt mondta Isten: „Másszanak elő a tengerekből mindenféle csúszó-mászók, és népesítsék be a pályákat! Viseljenek színes mezt, és kínai focicsukát!” 13. Megteremtette tehát Isten a csúszó-mászó szörnyetegeket, kékeket, lilákat, piros-feketéket, fajuk szerint. 14. És megáldotta őket Isten: „Szaporodjatok és sokasodjatok, fussátok be a pálya összes részeit, és kergessétek a labdát!”
15. A hatodik napon pedig azt mondta Isten: „Alkossunk focicsapatot a mi hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a kékeken, lilákon, piros-feketéken, és a többi csúszó-mászón, amely mozog a pályán!” 16. Megteremtette tehát Isten a Ferencvárosiakat a maga képére. Csatárnak és védőnek teremtette őket. 17. Isten megáldotta őket, és azt mondotta nekik: „Eddzetek, erősödjetek, és rúgjatok gólokat erkölcsben, erőben, egyetértésben!” 18. Majd azt mondta Isten: „Íme nektek adok minden zöld fűszálat, ami a pályákon nő, és minden fehér mészcsíkot, ami a pályát festi. Hajtsátok uralmatok alá a pályát, és mindenkit, aki ellenetek játszik.” 19. Úgy is lett. És látta Isten, hogy ez jó.
20. Elkészült tehát a pálya és a lelátó, és minden ami a focihoz kell öt nap alatt; és a foci legfőbb ékessége a hatodikon. 21. A hetedik napon befejezte Isten a munkáját, amelyet végzett, és megáldotta a hetedik napot egy jó meccsnézéssel. 22. Ez volt a pálya és a lelátó teremtésének története, és ezért kell a hetedik napon meccsre járni.
A zöld és fehér szín kiválasztása 1Fer 1,23-33
23. A hetedik napon pedig együtt volt Isten az arkangyalokkal a stadion büféjében. Örvendtek és vigadtak, mert jó meccset néztek, és kóstolgatták a hegy levét. 24. Ekkor elébük járult egy a Ferencvárosiak közül, akinek Slózi volt a neve, és e szókat szólotta: „Uram, mi legyen a Ferencváros színe?” 25. Ekkor így szólt Azazáel arkangyal: „Hagyj magunkra minket, most mással vagyunk elfoglalva.” 26. Ezután Micháel arkangyal azt mondta: „Adatott nektek az erkölcsnek, erőnek és egyetértésnek igéje. Menjünk, keressük meg, mely szín illik ezekhez.” 27. Gábriel arkangyal pedig így szólt: „Az Úr hatalmat adott nektek a pálya felett. Menjünk, nézzük meg, milyen színűek a pályát borító füvek és mészcsíkok, és viseljétek azt a színt mezeteken.” 28. Ekkor szólásra emelkedett Springer arkangyal, és e szókat szólotta: „Bizony mondom nektek, ezzel a csapattal az Úr van. Nem adhatunk neki más színt, csak azt, amit az Úr mutat meg.” 29. Történt pedig, hogy az ezernyolcszázkilencvenkilencedik pohár kiürítése után az Úr szemük láttára elváltozott. 30. Arca kifényesedett, majd lehanyatlott, és zöld színben ragyogott. 31. Ekkor így szólt Springer arkangyal: „Íme, az Úr kinyilvánította, melyik szín a legkedvesebb számára. Legyen tehát a Ferencváros színe a zöld az Úr arca után, másodszíne pedig legyen a fehér az Úr szakálla után.” 32. Ekkor így szólott az Úr: „Én úgy szeretek mindenkit!” Majd ismét azt mondta: „Én úgy szeretek mindenkit!” 33. Mindezekért pedig kinevezték Springert a Ferencváros vezérigazgatójának.

 

2.    A gólok szaporítása 1Fer 2,1-23

1. Szilveszterkor a gálaműsorban gólösszefoglalót adtak az összegyűlt vendégek mulattatására. 2. Ott volt Springer, és Slózi is hivatalos volt barátaival együtt. 3. Amikor fogytán voltak a gólok, Springer megjegyezte: „Fogytán vannak a gólok.” 4. Ekkor Slózi azt mondta: „Mi közöm nekem ahhoz? Talán ha megemelnéd a fizetésem.” 5. Springer erre azt mondta: „Megadok bármit, amit kérsz.” 6. Volt ott hat nagy vhs-kazetta, egyenként két vagy három órás. 7. Slózi azt mondta a rendezőknek: „Hozzatok labdát!” És azok hoztak labdát. 8. Ekkor azt mondta: „Most vegyétek fel, ahogy gólokat rúgok; majd mutassátok meg a felvételeket a műsorközlőnek!” És azok úgy tettek. 9. Amikor a műsorközlő megtekintette a vhs-kazettára felvett gólokat, odahívta a szerkesztőt, mivel nem tudta, honnan vannak a felvételek, 10. és azt mondta neki: „Mindenki a szép gólokat mutogatja először, és miután elunták, akkor a kevésbé szépeket. Te meg mindeddig tartogattad a legszebb gólokat!” 11. A Ferencvárosiak ezzel kezdték meg csodálatos tevékenységüket a focilabdával. Kinyilatkoztatták dicsőségüket, a szurkolóik pedig hittek bennük.
12. Mások szerint a gólok szaporítása így történt: 13. Amikor a Ferencvárosiak az Üllői út nevű helynél jártak, meglátták a hatalmas tömeget, megesett rajtuk a szívük, és sok mindenre kezdték tanítani őket. 14. Amikor az óra későre járt, odamentek hozzájuk a menedzserek, és ezt mondták: „Itt nem lehet belépőjegyet szedni. 15. Menjünk be a stadionba, mi belépti díjat szedünk, ti meg rúgjatok gólokat!” 16. De ők így válaszoltak: „Rúgjunk gólokat itt!” Azok így válaszoltak: „Essünk el a bevételtől?” 17. Ők így válaszoltak: „Hány labdánk van? Menjetek, nézzétek meg.” Azok így válaszoltak: „Csak kettő. Talán adjuk el őket?” 18. Ők mondták a tömegnek, hogy állítsanak fel kapukat a zöld fűre. 19. Hoztak hát kapukat, és felállították a kapukat a zöld fűre. 20. Akkor letették a labdákat a földre, föltekintettek a bal felső sarokra, áldást mondtak, és megbikázták a labdákat. Azután gól lett. 21. Új labdákat hoztak, és azokkal is gól lett, annyi, hogy lefagyott az eredményjelző-tábla. 22. A megmaradt gólokkal tizenkét órányi tévés összefoglalót töltöttek meg. 23. A bevételből pedig új eredményjelző táblát vettek, ami nem akad ki ötezer gólnál, mert csak ennyi gólt lehetett kiírni oda.
Azazáel árulása 1Fer 2,24-30
24. Ekkor Azazáel angyal azt mondta Istennek: „Együtt teremtettük meg a focit, add ki tehát nekem részemet, ami fölött uralkodhatok.” 25. Isten azt mondta: „Válassz magadnak egy csapatot, amelyik a tiéd lesz.” 26. Azazáel azt mondotta: „A Ferencvárost választom, mert az a legjobb csapat a világon.” 27. Isten így válaszolt: „Bármelyik másik csapatot választhatod, de a Ferencváros az enyém.” 28. Bosszút forralt ezért Azazáel, és felvette a Lucifer nevet, ami arámi nyelven azt jelenti: Addig nem nyugszom, amíg el nem pusztítom a Ferencvárost. 29. Elhagyta a mennyek országát, és felmondta a hűséget Istennek. 30. Földre küldte megbízottját, a Rőtszakállú Herceget, adott neki pénzt, fegyvert, paripát bőséggel, és ezt mondta neki: „Árts a Ferencvárosnak mindenhol, ahol tudsz.”
Egy edzőmeccs 1Fer 2,31-39
31. Azokban az időkben történt, hogy a Ferencváros edzőmeccset játszott a lilák ellen. 32. A Ferencváros addigra már mindenkinél jobb volt. 33. A lilák ezért porban kúszva járultak elébük, és kérve kérték, hogy lehessen döntetlen az eredmény. 34. Nekik pedig irgalmas szívük volt, felemelték, megölelték és megcsókolták őket, és mondották: 35. „Íme, rúgjatok először ti három gólt ebbe a kapuba, aztán íme, mi rúgunk három gólt amabba a kapuba, és íme így a végeredmény döntetlen lesz.” 36. Így is lett. Az első félidőben a lilák három gólt rúgtak az egyik kapuba. 37. Térfélcsere után pedig Gábriel, aki melléknevét a zöldellő gyepről kapta, rúgott három gólt a másikba. 38. És íme, így mind a gólokat a Ferencváros kapujába rúgták, és a Ferencváros gólt kapott, először mióta Springer aláírta az alapító okiratot. 39. A Ferencváros aztán sok gólt rúgott, sok meccset nyert, és sok kupán győzedelmeskedett, amerre csak járt.

 

3.    A Rőtszakállú Hercegnek gonoszsága 1Fer 3,1-22

1. A Rőtszakállú Herceg kereste módját, hogyan pusztíthatná el a Ferencvárost, de félt a szurkolóitól. 2. Csak szezonon kívül, az edzőtáborban mert felvonulni ellenük. 3. Magához vett egy szakasz katonát, s más csapatok szurkolóit, és odaküldte őket lámpásokkal, vuvuzelákkal, és fegyverekkel. 4. A Ferencvárosiak pedig tudtak mindent, és megkérdezték: „Kit kerestek?” 5. Azt felelték: „A dicsőséges Ferencvárosiakat.” 6. Ők azt mondták: „Mi vagyunk.” Ezt hallva azok mind a földre vetették magukat. 7. Akkor a Ferencvárosiak azt mondták: „Mint rablók ellen, úgy jöttetek kardokkal és gumibotokkal. 8. Amikor meccs meccs után előttetek játszottunk, akkor bezzeg nem volt hangotok.” 9. Ekkor a Ferencvárosiak közül egy, kinek Czibor volt a neve, kötényt adott a Rőtszakállú Herceg szolgájának, ám a többiek leállították: „Hagyjad, elég!” 10. Akkor a pribékek felülkerekedtek, és elvitték őket a Rőtszakállú Herceghez. 11. Ott így vádolták őket: „Azt tapasztaltuk, hogy ezek túl jól játszanak, és nem hagyják érvényesülni a kevésbé jókat. Végig náluk van a labda, és nem engedik, hogy mások gólt rúgjanak ellenük, bár ők maguk számos gólt rúgnak.” 12. A Rőtszakállú Herceg ekkor ezt kérdezte: „Igaz, hogy ti vagytok a pálya királyai?” 13. A Ferencvárosiak így válaszoltak: „Magad mondád.” 14. A Rőtszakállú Herceg ekkor szólásra nyitotta ajkait és e szókat szólotta: „Semmi vétket nem találok bennetek. 15. Mivel azonban a sátán szolgája vagyok, mégis megbüntetlek.” 16. Majd pedig ezeket mondta: „Szántófölddé teszem pályátokat, lerombolom a lelátókat, és beolvasztom az összes kupát, amit valaha nyertetek.” 17. És még azt is mondta: „Mostantól pedig legyen rőt a színetek, mint ahogy rőt az én szakállam.” 18. Majd pedig azt mondta: „Ráadásul kizáratlak titeket az első osztályból, és arra kárhoztatlak titeket, hogy három évig a másodosztályban szenvedjetek.”
19. A többi csapatok pedig elosztották a Ferencváros legjobb játékosait és sorsot vetettek rájuk. Így került az egyik Babilónba; a másik a Rőtszakállú Herceg saját csapatába; a harmadik a legalantasabb pribékek közé. 20. A Rőtszakállú Herceg egy feliratot készíttetett, amin ez állt: „Édosz”, amit a maradék Ferencvárosiaknak mezükön kellet viselniük, és ami arámi nyelven annyit jelent: Ez volt valaha a legjobb focicsapat, de én tönkretettem, a sátán nagyobb dicsőségére. 21. A többi csapatok vezetői arra kérték a Rőtszakállú Herceget, hogy ne azt írja „én tönkretettem”, hanem azt, „mi tönkretettük”. 22. Mire az így felelt: „Amit írtam, azt megírtam.”
Péter tanúságtétele 1Fer 3,23-44
23. Volt egy ember, akit Isten küldött, Péter volt a neve. 24. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s minden Ferencvárosi focizzon általa. 25. Nem ő volt a világosság, csak fociznia kellett, hogy tanúságot tegyen a világosságról. 26. Az igazi foci pedig, ami minden embert megvilágosít, általa érkezett el újra. 27. A stadionjába jött, de a biztonsági őrök nem engedték be, mert zöld mezt hordott, és az erkölcs, erő, egyetértés jeleit hirdette. 28. Mindazok azonban, akik bérletet vettek, hogy láthassák a Csapatot, azok, akik várták a Ferencváros újbóli eljövetelét, azok nagy tiszteletben tartották. 29. A Péter tehát eljött, és közöttünk játszott, és mi láttuk a dicsőségét, mint az Atya csapatának dicsőségét, aki telve volt, technikával és dinamikával. 30. Péter pedig ezt hirdette: „Aki utánam jön, az megelőz engem, mert gyorsabb nálam.” 31. Mert a taktikát Isten keze által kaptuk, a győzelem, és a nyerés pedig Slózi lába által valósult meg. 32. Istent pedig soha senki nem látta, mert ő az egyszülött Isten, és különben is láthatatlan mezben játszik.
33. Ez hát a tanúsága Péternek, amikor a Rőtszakállú Herceg játékosügynököket küldött hozzá, biztonsági őrökkel, hogy megkérdezzék: „Ki vagy te?” 34. Ő megvallotta, nem tagadta, és megvallotta, és mindenféleképpen mondotta: „Asszem, nem én vagyok az Isten, és a kínai vázát sem én törtem össze, hanem magától.” 35. Elcsudálkoztak erre azok bölcs beszédén, és kérdezték: „Talán Czibor vagy te, a betiltott Ferencváros egykori játékosa, akit Babilónba száműztünk?” Ő azt válaszolta: „Nem.” 36. Azok megkérdezték: „Talán Babatünde Fatusinak országából jöttél?” Péter azt felelte: „Asszem, nem.” 37. Akkor azok azt mondták: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek, hogy jó sok pénzt fizessenek nekünk.” 38. Ő azt felelte: „Abban a csapatban játszom, amelyikben akarok, és akkor rúgok gólt, amikor akarok. 39. És most menjetek, mert köcsögök vagytok mind az Úr szent színe előtt.” 40. Ekkor azok tovább kérdezték őt: „Miért focizol tehát, ha nem vagy leigazolva valamelyik, a Rőtszakállú Herceg előtt kedves csapathoz, sem nem vagy Babilónba száműzve, sem pedig Babatünde Fatusinak országából nem származol?” 41. Ő ezt felelte azoknak: „Én zöld mezben focizom, de eljön majd az, akit ti nem ismertek, és akkor a Ferencváros ellenségeinek körében sírás lesz, és fogaknak csikorgatása. 42. Most pedig menjetek, mert lesújt rátok az Úr haragja Dániel próféta képében.” 43. Ekkor egy sas szállt el felettük, és háromszor vijjogott, amiként Péter is háromszor állt ki a zöld mez mellett. 44. Ezek az edzőpálya közelében történtek, ahol a maradék Ferencvárosiak fociztak, a szurkolók pedig újból köréjük gyűltek.
A Rőtszakállú Herceg bukása 1Fer 3,45-69
45. Ezután pedig a Rőtszakállú Herceg, a sátán szolgája nagy lakomát készített ezer főemberének, akik a Ferencváros ellen ármánykodtak, és ezrek előtt itták a bort. 46. Megparancsolta, hogy hozzák elő a kupákat és serlegeket, melyeket elcsaltak vagy elloptak a Ferencvárosi Torna Clubtól, ahol vérrel és verejtékkel megküzdöttek érte. 47. Erre előhozták a kupákat és serlegeket, melyeket elcsaltak vagy elloptak a Ferencvárosi Torna Clubtól, ahol vérrel és verejtékkel megküzdöttek érte, és ittak belőle a Rőtszakállú Hercegnek, a sátán szolgájának főemberei, feleségei, mellékfeleségei, férjei és mellékférjei. 48. Itták a bort, prédikálták a vizet és dicsérgették Lucifer nevét. 49. Ugyanabban az órában, amikor a Rőtszakállú Herceg, a sátán szolgája ivott a kupákból és mind a serlegekből, egy emberéhez hasonló kéz ujjai jelentek meg, és írni kezdtek a kocsma falának felületére. 50. Akkor behívták a Rőtszakállú Hercegnek, a Ferencváros ellenségének összes bölcsét, jövendőmondóját, írástudóját, és focitudóját, bár ebből nem volt sok, de nem tudták megfejteni az értelmét. 51. Erre pedig nagyon megijedt a Rőtszakállú Herceg, a Ferencváros ellensége, és félelem szállta meg szívét. 52. Végül egynek a focitudók közül szólásra nyílott a szája: „Volt egy ifjú héber focizó, Madocsa vidékéről, aki mindenkinél jobban értett a focihoz, még nálunk is jobban. Ő talán meg tudja fejteni e szókat.”
53. Erre elmentek, és hívatták a nagyszerű focizót, akinek Dániel volt a neve, és nagy tiszteletnek örvendett a szurkolók körében. 54. Dániel pedig zöld mezt húzott, és harci szekéren vonult be a kocsmába, de Isten megzavarta a Rőtszakállú Hercegnek, a Ferencváros ellenségének szeme látását, így nem ismerte fel őt. 55. Nagy öldöklést rendezett ekkor Dániel a Rőtszakállú Hercegnek, a Ferencváros ellenségének főemberei, feleségei, mellékfeleségei, férjei és mellékférjei között. 56. Egyeseket legázolt harci szekerével, másokat a földhöz csapott, megint másokat egészében felfalt. 57. Majd ezt mondotta a Rőtszakállú Hercegnek, a Ferencváros ellenségének: „Íme, Rőtszakállú Herceg, a Ferencváros ellensége, nem aláztad meg szívedet a te Urad, a te Istened előtt, 58. hanem felfuvalkodtál a focipálya urai ellen, és az ő kupáikból és serlegeikből ittad a bort ezrek előtt. Ezért küldte Ő a kézujját, mely ezt ideírta. 59. Az írás pedig, ami itt áll, a következő: Ferencvárosi Torna Club. 60. Értelme pedig ez: Ferencvárosi, vagyis gólt fogunk rúgni; Torna, vagyis ez lesz a győztes gól a gólok közül; és Club, vagyis szurkolj tehát nekünk.” 61. Majd kötényt adott neki jobbról is, meg balról is.  62. Ekkor azt mondta a Rőtszakállú Herceg: „Jaj, jaj! Kíméld meg életemet, és én zsíros szerződést adok neked a saját csapatomnál, az alantas pribékek között; és neked adom teljes mez- és aláírás-gyűjteményemet.” 63. Erre Dániel próféta azt válaszolta: „Nemde te voltál az, aki Babilónba száműzted Czibort? Nemde te vetted el Nyilasi fizetését? Nemde te kényszerítetted a másodosztályba Pétert, a Kazincbarcikáról valót? És még azt kéred, hogy szolgáljalak téged? 64. Hitvány életedet meghagyom, hiszen a vérontás nem lenne kedves Isten előtt. Büntetésedül végig kell nézned, ahogy a Ferencváros visszatér régi dicsőségébe, és összes mérkőzését megnyeri.” 65. És mondotta erre a Rőtszakállú Herceg: „Neeeeeeeeeeeeee!”
66. Ugyanezen az éjjelen elkobozták a Rőtszakállú Hercegnek mez- és aláírás-gyűjteményét. 67. A Ferencvárosnak pedig visszaadták zöld mezét, és vele régi dicsőségét, és megengedték, hogy játékosaik visszatérjenek; ki Babilónból, ki a Rőtszakállú Hercegnek csapatából, ki Babatünde Fatusinak országából. 68. Dániel próféta mindezekért felvette a Böde nevet, ami arámi nyelven annyit jelent: Háromszáz minah súlyú vagyok, ellenségeimet pedig földhöz csapom.

 

4.    A Mennyei Bajnokság 1Fer 4,1-5

1. Ekkor álmot láttak mind az összes csapatok vezetői és focistái, melyben az Úr szólt hozzájuk Gábriel arkangyal képében, és így szólt: 2. „Íme, szervezzetek bajnokságot, melyben az összes csapat körmérkőzést játszik. 3. A végén hirdessetek győztest, hogy még nagyobb legyen a Ferencváros dicsősége. 4. A bajnokságot pedig nevezzétek a Mennyei Atya lakhelye után Mennyei Bajnokságnak.” 5. Amint felébredtek az összes csapatok vezetői, összeültek, és megalapították a Mennyei Bajnokságot az Úr rendelése szerint.
Az első Mennyei Bajnokság meccs. 1Fer 4,6-15
6. Ekkor elmentek a Ferencvárosiak az első Mennyei meccsükre. 7. Ellenfeleik Róma vidékéről jöttek, és nagy kegyben állottak a rómaiak császáránál. 8. A szél pedig mindig arról fújt, amerről azok támadtak, ezért félideig döntetlen volt az állás. 9. Ekkor néhányan a Ferencváros focistái közül ezt mondták: „Ha így folytatódik, nem nyerjük meg a meccset, és nem válthatjuk valóra a jóslatokat.” 10. Mire Gera, a hit védelmezője azt mondta: „Ne féljetek! Az Úr megsegít bennünket, és meg fogjuk nyerni a meccset!” 11. Az Úr pedig özönvizet küldött a pályára a második félidőben, és negyvenöt percen át zuhogott az eső. 12. Az eső feláztatta a talajt mindamerre, ahol az ellenfeleik jártak, és lelassította őket. 13. Amerre azonban a Ferencvárosiak futottak, arra nem esett az eső, így ők továbbra is gyorsan futhattak. 14. Ezért gólokat rúgtak a Ferencvárosiak, először az elsőt, másodjára a másodikat, harmadjára a harmadikat, negyedjére pedig a negyediket. 15. A meccset pedig megnyerték, örvendtek és vigadtak, mert valóra váltak a próféták jóslatai.
A második Mennyei Bajnokság meccs. 1Fer 4,16-29
16. Ezután mind a Ferencváros focistái elmentek Jeruzsálembe, hogy lejátsszák a második Mennyei meccsüket. 17. Ellenfeleik a kékek voltak, akiknél Illés próféta játszott. 18. Ezt nagyra tartották az írástudók és mind a farizeusok, mert élemedett kora ellenére sok gólt lőtt büntetőből. 19. És a meccsen, íme, így szólt Illés próféta a bíróhoz: „Adj büntetőt, hogy gólt lőhessek.” És a bíró adott neki. 20. Illés próféta ekkor azt hitte, hogy gólt lőhet, ezért elbizakodottságában a bal alsó sarok felé rúgta a labdát. 21. A Ferencváros kapusa azonban megfogta azt, és kivédte azt. 22. Ekkor Illés ismét a bíróhoz fordult és ezt mondta: „Adj nekem még egy büntetőt, hogy gólt lőhessek.” 23. Mire a bíró azt válaszolta: „Miért adnék neked még egy büntetőt, ha azt ugyanúgy kihagynád, mint az előzőt.” 24. Ekkor így szólt Péter, a Kazincbarcikáról való Illés prófétához: „Figyelj ide, megmutatom, hogy kell csinálni.” 25. És letette a labdát a büntetőpontra, áldást mondott, és megbikázta azt. 26. Azután gól lett. 27. A meccset pedig a Ferencvárosiak megnyerték, örvendtek és vigadtak, mert valóra váltak a próféták jóslatai. 28. Majd a bíróhoz fordultak: „Üdv, hatalom és dicsőség a bírónak, mert kegyelmesek és méltányosak az ő ítéletei. Alleluja, alleluja!” 29. Illés próféta pedig még kétszázharminckét szezont játszott végig, összesen pedig kilencszáztizenötöt.
A harmadik Mennyei Bajnokság meccs. 1Fer 4,30-41
30. Ezután mind a Ferencváros focistái elmentek a harmadik Mennyei Bajnokijukra. 31. Ezen sokat lőttek kapura belsővel, külsővel, rüszttel, csőrrel, sípcsonttal, járomcsonttal, és a járókeret lábával, de egyik lövés sem akadt be a kapuba. 32. Amikor már nagyon közeledett a lefújás perce, így tanakodtak: „Vajon hogyan rúghatnánk gólt?” 33. Egyikőjük így szólt: „Íme, írva van, az éhezőknek ne halat adjunk, hanem hálót. Ellenfelünknek tehát ne gólt rúgjunk, hanem adjuk oda a labdát, hogy ők rúghassanak gólt maguknak.” 34. Majd így fohászkodtak: „Könyörülj rajtunk, Urunk! Ha így folytatódik, nem nyerjük meg a meccset, és nem válthatjuk valóra a próféták jóslatait!” 35. És íme, az utolsó percben az Úr angyala felöltötte magára ellenfeleik mezét, és begurította a labdát a saját kapujába. 36. A meccset ezért megnyerték a Ferencvárosiak, örvendtek és vigadtak, mert valóra váltak a próféták jóslatai.
37. A szurkolók ekkor zúgolódni kezdtek a győzelem kicsiny volta miatt, és így szóltak: „Hogy lehet ez?” 38. Ekkor néhányan a Rőtszakállú Hercegnek, a Ferencváros korábban nagy hatalmú ellenségének szolgái közül, akik álruhában elmentek a meccsre, hogy ártsanak a Ferencvárosnak, így szóltak: „Menjünk, nézzük meg közelebbről!” 39. És berohantak a pályára a Rőtszakállú Hercegnek szolgái, és mérhetetlen gonoszságot műveltek. 40. Káromolták a zsidók Istenét, éltették Lucifert, és lerúgták a vendégcsapat edzőjének veséjét. 41. Ezért így szólt a fociliga igazgatója a Ferencvárosiakhoz: „Fizessetek nekem kétmillió dénárt büntetésül!”

 

5.    A Ferencváros edzői 1Fer 5,1-25

1. Ezekben az időkben a Ferencváros legfőbb edzője Döme volt, aki valaha cselben és passzban nagy játékosnak számított az írástudók és mind a szurkolók előtt. 2. Messze földön híres volt arról, hogy szerette a beszélgetést és a kártyázást, akár edzésidőben is, és szerette a friss forrásvizet. 3. Amikor pedig nyert a csapat, az isteni közbeavatkozásra történt. 4. Ekkor újságírástudók járultak Döme elé, és megkérdezték: „Miért van az, hogy az írások szerint a Ferencvárosnak minden ellenfelét sok góllal le kellene győznie, ám ehelyett minden ellenfelét csak egy-két góllal győzi le?” 5. Döme pedig azt mondotta: „Én nem szoktam a bírókkal foglalkozni, de 6. miért hordanak a bírók fekete mezt? Ha focistáim fekete színt látnak a pályán, azt hiszik, Babatünde Fatusi az, és rögvest arrafelé passzolnak; ám mivel a bíró van ott elveszítjük a labdát. 7. Vannak szabályok, amiket be kéne tartani.” 8. Ezt az okos beszédet hallva az egész sokaság elcsudálkozott, egyesek sírtak, mások röhögtek, megint mások oda sem figyeltek. 9. Más alkalommal azt kérdezték tőle: „Mester, milyen taktikát kövessen a csapat?” Mire ő azt mondta: „Rúgjunk sok gólt, és kapjunk keveset.” 10. Erre azt mondták az újságírástudók: „Bizony mondjuk, ez tényleg a legjobb taktika.” 11. Mire Döme azt mondta: „Kevés választ el téged attól, hogy értelmes ember legyél.
12. Egy napon az öltözőben ültek a Ferencváros tagjai, megjelent nekik a Taktika arkangyala Tamásnak, a germániainak képében, pedig az ajtók zárva voltak, mert elegük volt már a szurkolókból, akik mindig aláírást akarnak. 13. A Ferencváros-tagok eleinte nem örültek neki, mert mi újat mondhat nekik, de adtak neki aláírást. 14. Akkor Tamás megosztotta velük a Taktika titkait, és ezt mondta: „Rúgjatok gólokat! Amint engem indítottak egy keresztpasszal, úgy indítalak én is titeket.” 15. Miután ezt mondta, kortyolt egyet, és így folytatta: 16. „Akiknek odapasszoljátok a labdát, azok megkapják azt, akiket leszereltek, azok pedig elvesztik azt.” 17. És még sok más bölcsességet is mondott, amik nincsenek megírva ebben a könyvben, mert a jó taktika a Ferencvárosé, mások előtt pedig nem hangoztatjuk. 18. Az eddigieket is csak azért írtam le, hogy mindenki megtudja, hogy a Ferencváros a legjobb csapat, és nézzétek meg a meccseit.
19. Döme pedig nem volt ott, ahol a taktikát osztogatták. 20. A többiek mondták neki: „Mostantól okosabban fogunk játszani!” 21. Erre ő így felelt: „Hacsak nem győz le engem ultiban, és nem iszik az asztal alá, nem hiszem el.”
22. Nyolc nap múlva megint együtt ültek a kártyaasztal mellett, és Döme is köztük volt, és osztogatta a lapokat. 23. Megjelent közöttük a Taktika arkangyala, Tamásnak, a germániainak képében, pedig az ajtók zárva voltak, és így szólt: „Osszatok nekem is!”. 24. Aztán megütötte Dömének össze lapját, bármilyen erős kombinációt játszott is ki, majd kötényt adott neki jobbról is, meg balról is. 25. Így szólt ekkor Döme, fél kezében ásványvizet tartva: „Bizony mondom nektek, mit keres itt ez a, ez a, ez a… azt se tudom, ki ez!”

 

6.    A negyedik Mennyei Bajnokság meccs 1Fer 6,1-10

1. Ekkor elmentek a Ferencváros focistái a negyedik Mennyei Bajnokságbeli meccsükre. 2. Itt sokáig döntetlen volt az állás, mert az ellenfél csatára túl jól fedezte a labdát. 3. Mikor közeledett a végső sípszó, így fohászkodtak a Ferencváros focistái: „Könyörülj rajtunk Urunk! Ha így folytatódik, nem nyerjük meg a meccset, és nem válthatjuk valóra a próféták jóslatait!” 4. A következő percben Attila, a sárkányok barátja szabályosan szerelte az ellenfél csatárát. 5. Ekkor egy angyal jelent meg a stadionban, és eltörte a csatár sípcsontját.
6. A győztes gól születése pedig így történt: Szerzője, Attila, a sárkányok barátja, hátra volt téve a védelembe, de még a meccs vége előtt kitűnt, góllövő formában van, ezért az edzők áthelyezték a középpályára. 7. Midőn ezt fontolgatták, megjelent nekik az Úr angyala, és ezt mondotta: „Íme Ferencváros edzői, ne féljetek a kapu elé küldeni Attilát, a sárkányok barátját, mert gólt fog szerezni, és rohadtul nagy gól lesz, mert az lesz a győztes gól a gólok közül.” 8. Attila pedig a döntő pillanatban túlugrotta az ellenfél kapusát egy szögletnél, és a hálóba fejelt. 9. Ezért megnyerte a mérkőzést a Ferencváros, és valóra váltotta mind a próféták jövendöléseit. 10. A szurkolók pedig naphosszat dicsérték őket, és ezt mondogatták: „Szép volt fiúk, alleluja, alleluja!”
Az ötödik Mennyei Bajnokság meccs 1Fer 6,11-24
11. Azokban az időkben edzőtáborba vonultak a Ferencváros focistái, és mindazok, akik arról a vidékről származtak. 12. Negyven napig csak edzettek, és még erősebbek lettek, mint addig voltak. 13. A szurkolók pedig köréjük gyűltek, és azt mondogatták: „Varázsoljatok nekünk valami szépet.” 14. Ekkor a focisták gondolataikba mélyedtek, és megpróbálták elképzelni a legszebb gólt. 15. Ekkor íme, egy leprás jelent meg előttük, és e szókat szólotta: 16. „Bizony mondom neked, minél távolabbról lősz, annál nagyobb lesz a gól, mert annál hosszabban repül, és rohadtul nagy gól lesz. 17. Olyan igaz ez, mint hogy Kedorlaomer a nevem.” 18. A Ferencváros focistái pedig a porba köptek, sarat csináltak, és azt rákenték a leprásra; aki ettől nem gyógyult meg, de legalább megtapasztalta a jó focisták jelenlétét. 19. Gera pedig, a hit védelmezője így szólt: „Vajon mit jelentenek ezek a szavak? Segítsetek megmagyarázni.” 20. Ekkor így szólt egy a focisták közül, kinek nevét nem írták meg ebben a könyvben, de Arábiából jött, és sok szekeret tört össze: „Azt mondja, kötényt kell adni mindenkinek a gól előtt.”
21. Amikor pedig elközelgett az ötödik Mennyei Bajnokság meccs, Gera lövésre lendítette lábát, és gólszerzéssel próbálkozott. 22. Lövése kötényben ment át nem egy, nem két, hanem három védőn, majd pedig hosszan repült és távolról vágódott a kapuba, és rohadtul nagy gól volt, mert ez volt a győztes gól a gólok közül. 23. Ezért tehát megnyerték a meccset a Ferencvárosiak, és mind akik velük voltak, örültek és vigadtak, mert valóra váltak a próféták jóslatai. 24. A szurkolók és mind az írástudók pedig azt mondták: „Ez valóban szép gól volt.”
A hatodik Mennyei Bajnokság meccs 1Fer 6,25-33
25. Midőn eljött az ideje, ők mind elmentek a Ferencváros hatodik Mennyei Bajnokság meccsére. 26. Ellenfeleik a futball tanítómestereinek országából jöttek, nagyra tartották magukat és ezt mondogatták: 27. „Kik ezek a héberek akik ki merészelnek állni ellenünk? Majd mi megtanítjuk őket focizni, ahogy másokat is megtanítottunk.” 28. Különösen büszkék voltak szabadrúgáslövő- s fejelő tudományukra, és mondották: „Különösen büszkék vagyunk szabadrúgáslövő- és fejelő tudományunkra.” 29. A meccsen pedig a Ferencvárosiak sorban lődözték a gólokat, egyet jobbal, egyet ballal, egyet fejjel, egyet szabadrúgásból. 30. Ezért megnyerték a meccset, és újból szurkolók gyűltek köréjük, örvendtek és vigadtak, mert valóra váltak a próféták jóslatai, 31. és egy kicsit azért is, mert a győzelemmel bejutottak a bajnokság következő körébe. 32. Ekkor felállt egy a Ferencvárosiak közül, és ezt a szózatot intézte a Ferencváros ellenségeihez: „Szlamb!”, ami arámi nyelven annyit jelent: 33. Már bocsánat, de így jár mindenki, aki gyalázza a Ferencvárost, különös tekintettel, ha büdös parasztnak nevezi játékosait.

 

7.    Labda-himnusz és más bölcsességek 1Fer 7,1-18

1. Játsszak bár a csatárok, vagy védők helyén, ha a labda nincs velem, olyan vagyok, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. 2. Legyen bár zselézett ecsethajam, és viseljek tetoválásokat, hogy menőzhessek, ha a labdát nem találom el, semmi sem vagyok. 3. Legyen bár cselező tehetségem, ismerjem akár az összes átlépést és lefordulást, és legyek bár olyan erős, hogy a vakondtúrásokat áthelyezhessem, ha labda nincs velem, semmit sem használ nekem. 4. A labda kerek, a labda gurul, nem lyukad ki, nem púposodik, nem pörög repülés közben, 5. nem reped szét, nem lő gólt magának, nem cselez fölöslegesen, nem akaszt hátulról, 6. nem örül a szabálytalanságnak, de együtt örül a technikával; 7. mindent kibír, mindig pattog, mindent elér, mindig beakad. 8. A labda soha meg nem szűnik. A meccsek véget érnek, a focisták kiöregszenek, a taktikát újraírják. 9. Mert szarok a focisták és szarok a taktikák; 10. amikor pedig eljön majd a király, a szar el fog tűnni. 11. Amikor a serdülőben játszottam, úgy játszottam, mint egy serdülő, úgy helyezkedtem, mint egy serdülő, úgy kezeltem a labdát, mint egy serdülő; amikor pedig leigazolt a Ferencváros, egyből király lettem. 12. Most ugyanis mágnestáblán, korongokkal magyarázzuk a taktikát, akkor pedig majd színről színre. Most töredékesen fociztok, akkor pedig olyan jók lesztek, mint én most. 13. Most azért megmarad a technika, a taktika, a mentalitás, és az erőnlét; ez a három, de ezek közül is a legfontosabb a klubhűség.
14. Mit gondoljunk arról a balga csapatról, aki a stadionját homokra építi? Hasonlatosak ők azokhoz a balgákhoz, akik homokra építik stadionjukat. 15. Jöttek az esők, és fújtak a szelek, és nekicsaptak a stadionnak. A pálya talaja pedig szétázott és iszapos lett, amitől a pályagondnok idegösszeroppant, mellesleg idegenben kellett játszani. 16. Aki pedig nem ennyire sötét, az a stadionját az Üllői útra építi. Jöttek az esők, és fújtak a szelek, de a stadion állt, és állni is fog, amíg a Ferencváros létezik.
17. Mihez hasonlítsuk a Ferencváros lendületességét? Olyan ez, mint Péter kapura lövése. Amikor a lábát lendíti, akkor még nincs gól. 18. De ha elrúgja a labdát, és megbikázza azt, akkor az keményebb lesz minden lövésnél. Olyan nagy gól lesz, hogy még a háló is kiszakad a bal felső sarokból.
19. Gera ezután elment barátaival egy törökországi luxusedzőtáborba. Az jakuzziban megkérdezte barátaitól: „Kinek tartanak engem a szurkolók?” 20. Ők azt felelték neki: „Egyesek Slózinak, mások prófétának, megint mások Illésnek.” 21. Erre megkérdezte: „És az írástudók kinek tartanak engem?” Péter felelt neki: „Az Úr küldöttének, aki megvédi a Ferencváros dicsőségét.” 22. Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Babatünde Fatusi nemzetségtáblája 1Fer 7,23-32
23. Íme, ez a nemzetségtáblája Babatünde Fatusinak, a Ferencváros olimpiai bajnok labdarúgójának. 24. Noé fia volt Kám, az övé Micrajím, az övé Kaphtorim, az övé pedig Terah. 25. Terah nemzette Rodánímot, Rodáním nemzette Szun-co Hajt, Szun-co Haj nemzette Jippájíjeszt, Jippájíjesz pedig nemzette Sejhajmickujt a feleségétől. 26. Sejhajmickuj fia volt Mikka-Makka, az övé Himmi-Hummi, az övé Arfaxád, az övé pedig Nembameszkoc. 27. Nembameszkoc nemzette Mesizábelt, Mesizábel nemzette Kármifankoszt, Kármifankosz nemzette Odasenekit, Odaseneki pedig örökbe fogadta Jeszemukiszt. 28. Jeszemukisz fia volt Jikumifám, az övé Gaius Cornelius, az övé Szibbekáj, az övé Ügyülübügyülü. 29. Ügyülübügyülü nemzette Abizájt, Abizáj Ezeketurát, Ezeketura Jeksánt, Jeksán pedig Máheletet. 30. Máhelet fia volt Obegiednesz, Obegiedneszé Kedorlaomer, Kedorlaomeré Togarmath, a pribékek alávaló fajtájából, Togarmathnak pedig, a pribékek alávaló fajtájából, a Rőtszakállú Herceg, aki korábban a Ferencváros nagy hatalmú ellensége volt. 31. Babatünde Fatusi pedig, a Ferencváros olimpiai bajnok labdarúgója a Szentlélek kegyelméből lehetett velünk. 32. Ez hát a nemzetségtáblája Babatünde Fatusinak, a Ferencváros olimpiai bajnok labdarúgójának.

 

8.    A hetedik Mennyei Bajnoki 1Fer 8,1-11

1. Miközben ők meccsre mentek, és autogramot osztottak mind a szurkolóiknak, a menedzserek, és az újságírástudók odajárultak hozzájuk, s hogy próbára tegyék őket, megkérdezték tőlük: „Szabad-e focicsapatnak védekeznie, hogy nulla-nullával kihúzzák a meccset?” 2. Ők így feleltek: „Mit mondott erről a Rőtszakállú Herceg aki korábban a Ferencvárosnak nagy hatalmú ellensége volt?” 3. Erre azt mondták: „A Rőtszakállú Herceg, aki korábban a Ferencvárosnak nagy hatalmú ellensége volt, megengedte, hogy telerakjuk a csapatot hátvédekkel.” 4. Erre ők ezt felelték nekik: „A ti tehetségtelenségetek miatt engedte ezt meg nektek. 5. A teremtés kezdetén azonban Isten csatárrá és védővé alkotta őket, ezért a védő megszerzi a labdát, hogy a csatárnak passzolja, 6. és ezután gólt fognak rúgni. Így már nem tizenegyen vannak, hanem egy csapat. 7. Akit tehát az edző előre küldött, az ne hátul kolbászoljon!” 8. A meccs után a szurkolók ismét megkérdezték őket a dologról. 9. Ők szózatot intéztek hozzájuk, és azt felelték: „Bizony mondjuk nektek, aki csatár és nem rúg gólt, és eladja a labdát, az meggyalázza a Ferencvárost. 10. És ha a védő nem szerel, és visszagyalogol a lesről, az gyalázással vétkezik a Ferencváros ellen.” 11. Időközben pedig a hetedik meccsüket is megnyerték, de hát ez már csak olyan természetes, mint az, hogy örvendtek és vigadtak.
A nyolcadik Mennyei Bajnoki 1Fer 8,11-19
Amikor újra együtt voltak edzőikkel és gyúróikkal az öltözőben, íme angyali seregek hangja hallatszódott, és így szóltak: 12. „Bizony mondjuk nektek, egyikőtök gólok sokaságát fogja lőni a meccsen.” 13. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezgetni kezdték: „Csak egyikőnk?” 14. Erre így szólt az angyali seregek kórusa: „Meglássátok, akit nem küldenek fel a pályára, az nem fog gólokat lőni. 15. Aki pedig gólt lő, azt felküldték a pályára; de akit nem küldenek fel, az amint meg van írva róla, nem.” 16. Akkor megszólalt Dániel, a harci szekeres, aki magát Bödének nevezte, és sok gólt szokott lőni: „Csak nem én vagyok az?” 17. Az angyali seregek ezt felelték: „Mit tudom én?” 18. Ezért megnyerte Taigetosz a meccset, a Dániel próféta pedig, aki magát Bödének nevezte, holott háromszáz minah súlyú volt, még több gólt lőtt, mint szokott. 19. Ezért a piros-feketéket is megverték, akik Babilónból jöttek.
A kilencedik Mennyei Bajnoki 1Fer 8,20-36
20. Ezért lejátszotta a Ferencváros a kilencedik Mennyei Bajnoki meccsét. 21. Ellenfeleik a lilák voltak, akik Szodoma városából érkeztek, és akik szerte a világon hirdették, hogy egyszer régen egy edzésen már rúgtak gólt a Ferencváros ellen, és mondották: „Mi egyszer régen már rúgtunk gólt a Ferencváros ellen. 22. Most pedig talán kettőt is rúgunk.” 23. A meccsen pedig gólokat rúgott a Ferencváros, nem egyet, nem kettőt, hanem tizenkettőt, és megnyerte a meccset. 24. Ekkor a lilák azt mondták: „De egyszer az özönvíz előtt egy edzésen mi akkor is gólt rúgtunk ellenetek. 25. Ezért tehát nem az számít, hogy ti éppen most döngöltetek földbe minket, hanem az, hogy mi egyszer az özönvíz előtt már rúgtunk ellenetek gólt. 26. Rendezzünk új meccset, és annak az eredménye számítson.” 27. A Ferencvárosiaknak pedig irgalmas szívük volt, ezért felemelték a lilákat a sárból, letisztogatták mezeiket, és ezt mondták: 28. „Ha ez nektek ennyire fontos, mi szívesen legyőzünk titeket még egyszer.” 29. Úgy is lett. A focisták gólokat lőttek, a Ferencváros pedig ismét győzött. 30. Ekkor a lilák azt mondták: „De nem ez számít, hanem egyszer az özönvíz előtt egy edzésen mi már rúgtunk gólt ellenetek.” 31. A Ferencvárosiak pedig ismét felemelték őket, és ismét meccset játszottak, és ismét győztek. 32. És ez így ment addig, hogy a végén már nem is a Ferencváros góljait írták fel az eredményjelző táblára, hanem a győzelmeik számát. 33. Mikor pedig ezektől is betelt a tábla, a lilák a földre rogytak, és végre elismerték, hogy a Ferencváros jobb náluk. 34. A Ferencvárosiaknak pedig irgalmas szívük volt, felemelték, megölelték és megcsókolták azokat, majd azt mondták: „Bizony mondjuk nektek, lesz még olyan csapat, akiknek ti is lőhettek gólt. De nem mi vagyunk azok.” 35. Majd eltávoztak arról a vidékről, hátra se néztek, és még a port is lemosták focicsukájukról. 36. Mindezekért tehát a Ferencváros az összes meccsét megnyerte a Mennyei Bajnokságban, de persze kizárólag azért, hogy beteljesítsék a próféták szavát.

 

9.    A gólok összeírása 1Fer 9,1-15

1. Történt pedig azokban a napokban, hogy rendelet ment ki a fociliga igazgatójától, hogy írassék össze az összes gól szerzője. 2. Ez az összeírás akkor történt, amikor a rómaiak császára Viktor volt, a fociliga igazgatóját pedig Sándornak hívták, holott messze földön híres volt gazdagságáról. 3. Fel is jegyezte mindenki a nevét a jegyzőkönyvbe minden gól után. 4. Fölment tehát a Böde a harci szekerével a pályára, hogy gólokat lőjön, és összeírják jegyesével, 5. a labdával, aki felfújt állapotban volt. 6. Amikor a pályán voltak, eljött az ideje, hogy lőjön, 7. és meglőtte első gólját. A sarokba bikázta, és a hálóba lőtte, mert nem akart már többet cselezni.
8. Azon a vidéken szurkolók tanyáztak, és őrizték a lelátót az éjszakában. 9. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek! 10. Ma született nektek a gól, itt a szektorotok alatt. 11. Ez lesz a jel: látni fogtok egy labdát a hálóban.” 12. És történt, hogy amikor az angyali seregek visszatértek a vip-szektorba koktélozni, a szurkolók így szóltak egymáshoz: „Menjünk közelebb, énekeljünk és ugráljunk! Éltessük a Ferencvárost!” 13. Közelebb mentek tehát, és meglátták a hálóban a labdát, és meglátták mellette Bödét, a harci szekéren, aki háromszáz minah súlyú volt. 14. Böde pedig a továbbiakban is be-belődözte a labdát a hálóba, és elnyerte a gólkirályi címet. 15. A szurkolók pedig bérletet váltottak, magasztalták és dicsérték Istent, amiért Fradistának teremtette őket.
A Díjkiosztó 1Fer 9,16-30
16. Mindez pedig kizárólag azért történt, hogy csak.. 17. Miközben elmentek onnét, megragadtak egy bizonyos Leandrót, Brazíliából valót, aki a zöld pályáról jött, és rátették a kupákat és zongorákat, hogy vigye a többi Ferencvárosi után. 18. Nagy népsokaság követte őket, köztük szurkolók és edzők, akik örvendeztek, és ujjongtak miattuk. 19. Dániel pedig, aki magát Bödének nevezte odafordult hozzájuk, és így szólt: „Ferencváros szurkolói, ne a győzelem miatt, hanem miattunk ujjongjatok, mert jönnek majd napok, amikor ezt mondjátok: 20. Ők mindig győztek, de csak egyszer voltak velünk. 21. Akkor ezt fogjátok mondani a konditeremnek: Gyúrjanak benned még egyszer! És a stadionnak: Focizzanak benned még egyszer! 22. Mert ha a zöldellő mezzel ezt teszik, mi lesz a lilával?” 23. Amikor a dobogó nevű helyhez érkeztek, felállították Bödét, a gólkirályt, a helyezettekkel együtt, az egyiket jobbról, a másikat balról. 24. A szurkolók a helyezettekre néztek, majd így fohászkodtak: „Bocsáss meg nekik Atyám, amiért nem tudnak focizni.” 25. Mezeiket pedig elosztották, és árverést ültek rajtuk. 26. A szurkolók bámészkodva álltak ott, a szakértők pedig így dicsérték: „Másoknak gólt lőtt, gólt lő mindenkinek” 27. Az odaállított helyezettek közül pedig egy így szólt: „Nem a Ferencvárosiaktól jössz te? Gyertek, aztán verjetek el minket!” 28. De a másik megrótta ezekkel a szavakkal: „Nem félsz tőlük? Ugyanúgy legyőznek, mint a múltkor.” 29. Aztán így szólt: „Emlékezzetek meg rólam, amikor új befejező csatárt kerestek.” 30. Erre így feleltek: „Bizony mondjuk neked: még ebben a szezonban együtt leszünk az edzőtáborban.”
Példabeszéd az edző két focistájáról 1Fer 9,31-49
31. Volt abban az időben a Ferencvárosnak két csatára. 32. Az egyiket Dánielnek hívták, és harci szekéren járt, és Bödének neveztette magát; a másikat Dávidnak hívták, és a rómaiak országából származott. 33. Ez fogta játékosigazolványát és focicsukáját, és messze vidékekre utazott. 34. Ott azonban igaztalan bundavádakat hoztak fel ellene, és nem kaphatott szerződést. 35. Erre elszegődött egy gyenge csapathoz, ahol kiküldték a pályára, hogy őrizze a többi falábút. 36. Ő szívesen lőtt volna gólokat, de csapattársai még ahhoz is kevesek voltak, hogy egy forintos labdát adjanak neki. 37. Ekkor azt mondta magában Dávid, aki a rómaiak országából származott: „Íme, elmegyek a Ferencvároshoz. Ott ha csak az edzésekre járhatok, már az jobb foci lesz, mint bárhol máshol az éles meccsek.” 38. A Ferencvárosi edzők már messziről meglátták, megesett rajta szívük, elébe siettek, és mondották: „Hozzátok hamar a tízes számú mezt, és a legjobb focicsukát! Húzzatok sípcsontvédőt a lábára. 39. Aztán vegyétek elő a taktikai utasítást, és írjátok be centernek a kezdőcsapatban.” 40. Aztán gólokat rúgtak, nyertek és vigadtak.
41. Böde pedig a konditeremben volt, amikor meghallotta a győzelem hírét. 42. Odahívott egyet a szurkolók közül és megkérdezte, hogy mi történt. 43. Az így válaszolt neki: „Megjött Dávid, és az edzők neki adták a helyet a kezdőcsapatban, és a legjobb focicsukát.” 44. Erre ő megharagudott és nem akart bemenni az öltözőbe. 45. Erre kijöttek az edzők és kérlelték. Ő azonban ezt mondta: 46. „Lássátok hány szezon óta dolgozok a csatársor tengelyében, soha hálót nem hagytam érintetlenül, most mégis kiraktok a kezdőcsapatból. 47. De amikor ez a migráncs ideigazol, már az első szezonjában kezdő lehet, és a tízes mezt is megkapja.” 48. Ők azonban ezt mondták neki: „Böde! Most éppen ez a csapattársad hordja a tízes mezt és rugdossa a gólokat, jövőre meg majd más fogja. 49. De te mindig velünk vagy, és mindenünk tiéd.”

 

10.    Az Úr és a sátán találkozása 1Fer 10,1-13

1. Történt pedig, hogy az Úr egy stadionban járván véletlenül a sátán mellé kapott ülőhelyet. 2. Sokat beszéltek a fociról, mivel mindketten értettek hozzá, és szerették. 3. És mondotta az Úr: „Ez les volt”, mire a sátán azt válaszolta: „Nem volt les.” 4. Mondotta erre az Úr: „De bizony mondom neked, ez les volt.” Erre a sátán azt válaszolta: „Ez bizony nem volt les!” 5. Ekkor ezt mondotta az Úr: „Íme, minden, ami van, azért van, mert megteremtettem. Ezt a lest is én teremtettem. Ki más is tudhatná nálamnál jobban, hogy mi az a les?” 6. Mondotta erre a sátán: „Íme, biztos, hogy ez nem volt les, mert én megkentem a védőket is, a csatárokat is, és a partjelzőket is, és mindenkit, aki a pályán van, hogy ne legyen les!” És még sok mást is mondott a sátán, amik nincsenek megírva ebben a könyvben.
7. Szörnyű haragra gerjedt erre az Úr, és ki akarta dobatni a sátánt a stadionból. Ekkor rendezők jöttek biztonsági őrökkel és ezt mondották: „Fizetett ő a jegyért, és zsebbe is fizetett, nem dobhatjuk ki.” 8. Ennek hallatán az Úr ezt mondta a sátánnak: „Játsszon egymás ellen a te csapatod, és az én csapatom, és aki nyer, az dönti el, hogy les volt-e, vagy nem.” 9. A sátán így válaszolt: „Jó, de a győztes kapja meg az uralmat az egész világ felett.” 10. Ezt azért mondotta a sátán, mert uralni akarta az egész világot, és összes népeit, például a luditákat, az anamitákat, a lahabitákat, a neftuitákat, a fetruszitákat, a kaszluitákat, a girgasitákat, a zamaritákat, a hamatitákat, és a jebuzitákat. 11. Ekkor így szólt az Úr: „Jó, de az én csapatom a Ferencvárosi TC, te pedig csak olyan csapatot választhatsz, amelyik nem a Ferencvárosi TC.” 12. A sátán így válaszolt: „Tudok én csinálni annál jobb csapatot!” 13. Ezt pedig azért mondotta a sátán, mert hülye volt.
Riadalom a Földön 1Fer 10,14-28
14. Midőn híre ment annak, ami történt, nagy riadalom támadt az egész Földön. 15. Az emberek áron alul túladtak szezonbérleteiken, és mondogatták: „Mi lesz velünk, ha a sátán kezébe kerülünk?” 16. Mások ezt mondogatták: „Jaj, jaj! A sátán megint el fogja csalni a meccset.” 17. Csak kevesen voltak, akik ezt mondták: „Ne féljetek! A Ferencváros megveri a sátán csapatát is!” 18. Ekkor néhányan a farizeusok közül ezt mondták: „Igaz, hogy a Ferencváros a világ legjobb csapata, de a taljánországbeli öreg hölgy gyermekei majdnem olyan jók. Mi van, ha a taljánországbeli öreg hölgy gyermekei éppen jobb formában vannak? 19. Játsszanak egy selejtezőt, és aki nyer, az játsszon a sátán csapata ellen.”
20. Ezért aztán meccset játszott a Ferencváros a taljánországbeli öreg hölgy gyermekeivel, akik a világ egyik legjobb csapata voltak, de a Ferencváros még náluk is jobb volt. 21. Tudták ezt a taljánországbeli öreg hölgy gyermekei is, és azt is, hogy ekkora tétnél a Ferencváros legjobb tudásával fog küzdeni. 22. Telerakták ezért a csapatot hátvédekkel, hogy nulla-nullával kihúzzák a meccset, ezért sokáig döntetlen volt az állás. 23. Ekkor így fohászkodtak a Ferencváros focistái: „Könyörülj rajtunk Urunk! Ha így folytatódik, nem játszhatunk Éretted!” 24. Ekkor megnyílt az ég, és az Úr hangja hallatszott: „Ne féljetek! Mozogjatok be üres területre, amikor minden védő rosszul helyezkedik, és szerezzetek gólokat!” 25. Történt pedig, hogy mind a védők a csípőre tett kézzel játszó gólvágót üldözték, aki magát Albertnek nevezte, a hosszún pedig üres terület nyílt. 26. Odarúgták tehát a labdát a csípőre tett kézzel játszó gólvágó mögé, aki magát Albertnek nevezte; Máté pedig, aki melléknevét az örökzöld cédrusokról kapta, elérte azt, és befejelte azt. 27. Azután gól lett. 28. Ezért megnyerte a Ferencváros a meccset, a szurkolók pedig örültek és vigadtak, mert a Naprendszer legjobb csapata képviseli őket a sátán ellen.

 

11.    Ez a Naprendszer legjobb csapata 1Fer 11,1-3

1. Az eddigi részekben szóltam neked mindarról, tiszteletre méltó Teofil, amit a Ferencváros játszott vagy tanított 2. addig a napig, melyen megnyerte az utolsó meccsét halandók ellen, és az utolsó írástudó is elismerte a Naprendszer legjobb csapatának. 3. A tizenegyedik fejezetben ugyanúgy a Ferencváros győzelméről és tanításáról, illetve a szurkolók nagy vigasságáról lesz szó, mint volt az eddigi fejezetekben.
A meccs az Úr és a sátán csapatai között 1Fer 11,4-28
4. Elmentek tehát a Ferencváros focistái a meccsre, köztük Simon, aki hitével hegyeket tudott mozgatni, és Péter, a Kazincbarcikáról való, és Lisztes, akinek haját nem érintette olló, és Attila, a sárkányok barátja, és Gera, a hit terjesztője, és Böde, a harci szekeres, aki disznók hájával ette a kenyeret. 5. Nem lehetett viszont ott a meccsen Slózi, aki Jánosnak, a lakatosnak volt a fia, sem Sárosi, aki valaha a rómaiak legfőbb elöljárója volt, sem a csípőre tett kézzel játszó gólvágó, aki magát Albertnek nevezte, sem pedig Czibor, mert magához szólította őket az Úr focicsukájukkal és teli rüsztjükkel együtt. 6. Ezt látván a sátán csapata is elment a stadionba. 7. Állt pedig a sátán csapata varánuszokból, heszperiszekből, baziliszkuszokból, griffmadarakból, minotauruszokból, trogloditákból, ezerlábúakból, hidrákból, szkolopendrákból, kimaérákból és mantikórákból. 8. Nagy félelem lett úrrá ekkor mind a stadionban ülő nézőkön, és mondogatni kezdték: „Ezeket ember le nem győzheti.” 9. Mások ezt mondták: „Én nem tudom, milyen állat ez, az is lehet, hogy elszabadult valahonnan.” 10. Ekkor így szóltak a Ferencváros tagjai: „Ne féljetek! Mi simán jobbak vagyunk ezeknél, és megverjük őket. 11. Mert úgy szerette Isten ezt a nyomorult világot, hogy még a saját focicsapatát is leküldte ide.” 12. A harmadik percben, pedig, a kapust a baziliszkuszok körbefonták, így nem tudott védeni, még annyira sem, mint máskor, ezért az FC Sátán megszerezte a vezetést. 13. Ekkor így fohászkodtak a Ferencváros tagjai, és mind a szurkolók, akik velük voltak: „Könyörülj rajtunk Urunk! Ha így folytatódik, nem nyerjük meg a meccset, és mind a sátán karmai közé jutunk.” Ekkor megnyílt az ég, és az Úr hangja hallatszott: „Ne féljetek! Még nem jött el az én időm.” 14. Ezután a trogloditák lebunkózták Simonnak, a hegyeket mozgatónak homlokát, ezért a Ferencváros megint gólt kapott, és hátrányban volt, először mióta Springer aláírta az alapító okiratot. 15. Ekkor így fohászkodtak a Ferencváros tagjai, és mind a szurkolók, akik velük voltak: „Könyörülj rajtunk Urunk! Ha így folytatódik, nem nyerjük meg a meccset, a sátán pedig már élezi karmait, amivel szétszaggatja beleinket, és húscafatokká trancsíroz bennünket!” 16. Ekkor megnyílt az ég, még jobban, mint az előbb, és az Úr hangja hallatszott: „Ne féljetek! Nem azért szurkolok én is a Ferencvárosnak, mert ez egy rossz csapat lenne, hanem azért, mert ez egy jó csapat. Íme, küzdjetek, és tiétek lesz a győzelem!” 17. Nagy öröm és ujjongás támadt ekkor a stadionban, akkora, hogy kitörtek az ablakok, és földrengések árasztották el a környéket. 18. A nap elsötétült, majd felragyogott, bukfencet vetett az égbolton, végül belecsobbant a tengerbe, és úszkált egy kicsit. 19. A kürtök megszólaltak, a harangok megkondultak, a Ferencváros-meccsbelépők árai pedig az egekbe szöktek.
20. Ezután a Sionból származó Vinczéhez került a labda, aki lefutott egy lerántással próbálkozó griffmadarat, majd a hosszú felső sarokba csavart. 21. Angyali seregek kórusa zengte a zsoltárokat, és akkora ujjongás támadt a környéken, hogy tíz stadion távolságra elhallatszott, sőt még onnan is ide visszhangozva.
22. Ezután a háromszáz minah súlyú Bödéhez került a labda, aki átgázolt egy minotauruszon, majd félpályáról kilőtte bal felső sarkot, úgy, hogy a háló is kiszakadt. 23. A hálót védő szörny pedig iszonytató haragra gerjedt, de a gól ettől még gól.
24. Ezután Gerához került a labda, a hit védelmezőjéhez, aki kötényt adott egy ezerlábú összes pár lábának, majd sarokkal átemelte a labdát a hálót védő szörny felett. 25. Ez pedig rohadtul nagy gól volt, egyrészt azért, ahogy kinézett, másrészt azért, mert ez volt a győztes gól a gólok közül.
26. Ezért megnyerte a Ferencváros a meccset, és megváltotta mind a szurkolóit a sátán karmaitól és a trancsírozástól. 27. Ezen felül sok jót cselekedtek még a szurkolókkal, például osztottak aláírást, és készítettek közös fotót, vagy mutogattak trükköket a labdával. 28. A szurkolók pedig pálmaágakkal legyezgették és csókok százaival halmozták el őket naphosszat.
A Ferencváros utolsó rendelkezései 1Fer 11,29-33
29. Amikor együtt voltak a szurkolókkal, meghagyták nekik, hogy ne távozzanak el az Üllői út vidékéről, amíg újra meccset nem játszanak. „Azt 30. mondtuk, hogy tegnapig emberek között fociztunk, most azonban pár napon belül az Úr színe előtt fogunk.” 31. Erre az egybegyűltek megkérdezték: „Talán bizony meg fogtok dögölni?” A Ferencvárosiak azonban ezt mondták nekik: „Nem a ti dolgotok, hogy mindent tudjatok, főleg amit az Atya maga tett a meccsnaptárba. 32. Az összes meccsünk fel van véve videóra, ha szép focit akartok látni, nézzétek vissza, és hirdessétek, hogy mi tényleg jók voltunk. 33. Arra aztán várhattok, hogy egy másik csapat olyan jó legyen, mint mi, de arra bizony várjatok, hogy mi visszatérjünk, mert akkor még jobbak leszünk, mint eddig voltunk.”
A Ferencváros mennybemenetele 1Fer 11,34-36.
34. Miután ezeket mondták, és kiosztottak még néhány aláírást, a szurkolók szeme láttára felemelkedtek, és felhők takarták el őket. 35. S miközben a szurkolók nézték őket, íme két férfi állt meg mellettük, és így szóltak: 36. „Ferencváros szurkolói, miért álltok és néztek az égre? Ez a Ferencvárosi Torna Club, akit egészében leigazolt az Úristen, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.”

 

 

Illusztráció: A labda eljövetele

 

Cimkék:


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás