Mondd meg nékem, merre találom…

Dokumentum SZIJEGYZ (1)

február 3rd, 2022 |

0

Szabó Ildikó-jegyzetek

 

Szabó Ildikó Szárnyak zenéje (Cédrus Művészeti Alapítvány, 2021) c. kötetének bibliográfiája

k4

A kötetben szereplő idézetek forrásai

 

Ady Endre (1877 – 1919)
Artaud, Antonin (1896-1948)
 • Antonin Artaud: A könyörtelen színház. Budapest: Gondolat, 1985.
Ágh István (1938 – )
Áprily Lajos (1887-1967)
Babits Mihály (1883-1941)
Barba, Eugenio (1936-)
Bartók Béla (1881-1945)
 • Bartók Béla: A népzenéről. Budapest: Neumann Kht., 2003.
 • Szőcs Zoltán (szerk.): Szabó Dezső emlékkönyv. Budapest: Szabó Dezső Emléktársaság, 1993.
 • Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Budapest: Somló Béla Könyvkiadó, 1934.
 • Szegő Júlia: Embernek maradni. Bukarest / Budapest: Kriterion / Zeneműkiadó, 1970.
Bella István (1940 – 2006)
Berda József  (1902 – 1966)
 • Berda József összegyűjtött versei. Budapest: Helikon, 2003.
Bergyajev, Nyikolaj Alekszandrovics (1874-1948)
 • Nyikolaj Bergyajev: Dosztojevszkij világszemlélete. Budapest: Európa, 1993.
Bólyai János (1802 – 1860)
 • Mandics György – M. Veress Zsuzsanna (szerk.): Bolyai János jegyzeteiből. Bukarest: Kritérion, 1979.
Böjte Csaba (1959-)
 • Böjte Csaba: Hiszek a szeretet végső győzelmében! Budapest: Szent Gellért, 2005.
Bölcskei Gusztáv (1952 – )
 • Bölcskei Gusztáv: „Húsvét Isten igazi alternatívája”. Magyar Nemzet 2011. április 23.
Brook, Peter (1925 – )
Bulgakov, Mihail (1890 -1940)
 • Mihail Afanaszjevics Bulgakov: Sárba taposva – naplók, levelek 1917-1940. Budapest: Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., 2004.
Célan, Paul (1920-1970)
 • Paul Celan versei. Budapest: Enigma Kiadó, 1996.
Czigány Zoltán (1965 – 2011)
 • Czigány Zoltán: Várakozás Nagycsütörtökön. HITEL 1990/14.
Csángó fohász
 • Duma-István András: Csángó mitológia. Kézdivásárhely: Havas kiadó, 2005.
Csoóri Sándor (1930-2016)
Csontváry Kosztka Tivadar (1853 – 1919)
Csurka István (1934 – 2012)
 • Csurka István: Új magyar önépítés. Budapest: Püski-Magyar Fórum, 1991.
Döbrentei Kornél (1946-)
 • Döbrentei Kornél: Magyar táj ínségkonyhával. Hitel, 1997. 8. sz.
Dsida Jenő (1907 – 1938)
 • Dsida Jenő összegyűjtött versei. Arad: Irodalmi Jelen Könyvek, 2012.
 • Dsida Jenő: Séta egy csodálatos szigeten. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1992.
Egry József (1883 – 1951)
 • Éry István (szerk.): Egry-breviárium. Veszprém: Veszprém megyei múzeumok igazgatósága, 1973.
Eliot, T. S. (1888 – 1965)
Farkas Henrik (1928 – 2000)
 • Farkas Henrik: Legendák állatvilága. Budapest: Natura, 1982.
Fellini, Federico (1920 – 1993)
 • Federico Fellini: Játszani, mint a gyermek. Budapest: Háttér Kiadó, 2003.
Flaubert, Gustave  (1821 – 1880)
Fülep Lajos (1885-1970)
 • Fülep Lajos: Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1920–1970. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1976.
Gandhi, Mahátma (1869 – 1948)
 • Mahátmá Gandhi: Mahátmá Gandhi az indiai szabadsághős könyve. Budapest: Athenaeum Kiadása, 1926.
Gazda József (1936-)
 • Gazda József: Trianon árnyai (Erdélyi visszaemlékezések). Hitel, 2010. Június
Gogh, Vincent van (1853 – 1890)
 • Kristó Nagy István (szerk.): Bölcsességek könyve — 1800 óta születettek. Budapest: Gondolat – Minerva, 1995.
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics (1809 – 1852)
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Kisregények és elbeszélések. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1957.
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből. Budapest: Európa, 1996.
Grotowski, Jerzy (1933-1999)
 • Zbigniew Osinski: A gyakorlatban művelt utópia. Világszínház, 1998 ősz
Gulácsy Lajos (1882-1932)
 • Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest: Gondolat, 1983.
Hamvas Béla (1897-1968)
 • Hamvas Béla: Silentium / Titkos jegyzőkönyv / Unicornis. Budapest: Medio, 2006.
 • Hamvas Béla: Patmosz I-II. Budapest: MEDIO Kiadói Kft., 2004.
 • Hamvas Béla: Stientia Sacra III. Budapest: Medio Kiadó, 2015.
 • Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár, 1987.
Hesse, Hermann (1877-1962)
 • Hermann Hesse: Demian. Budapest: Helikon, 2020.
Hevesi Sándor (1873 – 1939)
 • Hevesi Sándor: A versek zenei titka. Uj Idők 1934-07-22 / 30.
Huizinga, Johan (1872-1945)
 • Johan Huizinga: A holnap árnyékában. Budapest: Windsor Kiadó, 1996.
Huszárik Zoltán (1931-1981)
 • Lencsó László (szerk.): Huszárik breviárium. Budapest: Szabad Tér Kiadó, 1990.
 • Huszárik Zoltán: Bizakodás a szinházban. Vigilia 1982. február
 • Keddi beszélgetés Huszárik Zoltánnal. Magyar Hirlap 1974, Október 29.
Iancu Laura (1978-)
Illyés Gyula (1902-1983)
Ionescu, Eugene (1909 – 1994)
 • Jan Kott: Ionesco, avagy a várandós halál. Magyar Lettre Internationale 1994. ősz (14.)
Iosifescu, Mircea
 • Mircea Iosifescu: Egy román tudós tiltakozása. Magyar Nemzet, 1990. március 27.
Jászai Mari (1850-1926)
 • Jászai Mari emlékiratai.  Budapest: Magyar Könyvklub, 1994.
Jeszenyin, Szergej (1895 – 1925)
 • Szergej Jeszenyin válogatott művei. Budapest: Európa könyvkiadó, 1977.
Juhász Ferenc (1928-2015)
 • Juhász Ferenc: Schéner Mihály világegyeteme. Élet és Irodalom 1983. március 4.
Justh Zsigmond (1863-1894)
 • Justh Zsigmond naplója és levelei. Budapest: Szépirodalmi, 1977.
Kallós Zoltán (1926 – 2018)
 • Kallós Zoltán: Balladák népe között – Szendrei Lőrinc riportja. Magyar Nemzet 1992. június 11.
Kantor, Tadeusz (1915 – 1990)
 • IN MEMORIAM TADEUSZ KANTOR. Kultúra és Közösség, 1990 (17. évfolyam, 1990 / 4.
Karácsony Benő (1888-1944)
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Kazantzakisz, Nikosz (1883 – 1957)
 • Nikosz Kazantzakisz: Jelentés Grecónak. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970.
Kierkegaard, Søren Aabye  (1813 – 1855)
 • Søren Kierkegaard: Imák. Kolozsvár: Koinónia, 2011.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
 • Kosztolányi Dezső: Levelek ‒ Naplók. Budapest: Osiris, 1996.
Kós Károly (1883 – 1977)
Kő András (1940-)
 • Kő András: Néma vigyázz. Magyar Nemzet 1997. október 22.
Lao Ce
 • Lao-ce: Tao Te King – Az Út és Az Erény könyve (ford. Weöres Sándor és Tőkei Ferenc). Budapest: Tericum Kiadó, 1997.
Latinovits Zoltán (1931-1976)
 • Latinovits Zoltán: Emlékszem röpülés boldogságára. Budapest: Magvető, 1985.
Lorca, Federico Garcia (1898-1936)
 • Federico García Lorca válogatott írásai. Budapest: Gondolat Kiadó, 1959.
Madách Imre (1823 – 1864)
 • Madách Imre összes művei II. Budapest: Révai Kiadó, 1942.
Makkai Sándor (1890 – 1951)
 • Makkai Sándor: Az élet kérdezett II. Budapest: Révai kiadás, 1935.
Marosi Júlia (1935-2014)
 • Marosi Julianna: Van egy forrás titok alatt – önvallomás és lejegyzett csángó élőbeszéd. Budapest: Masszi Kiadó, 2007.
Márai Sándor (1900-1989)
 • Márai Sándor: Föld, föld!… Budapest: Helikon, 2006.
Menuhin, Yehudi (1916 – 1999)
 • Nyugat-Európa kulturálisan meghalna Kelet-Európa nélkül – Martin József beszélget Yehudi Menuhinnel. Magyar Nemzet 1993. november 4.
Mezei Mária (1909 – 1983)
 • Mezei Mária levelei színidirektoroknak 1952-1968. Színháztudományi szemle 29. Budapest, 1992.
Michaux, Henri (1899 – 1984)
 • Henri Michaux: Nyugodjék lázadásban. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1972.
Mnouchkine, Ariane (1939-)
 • Ariane Mnouchkine: A jelen művészete – Beszélgetések Fabienne Pauscaud-val. Budapest: Krétakör Alapítvány – Prae.hu, 2010.
Molnár V. József (1930 – 2022)
 • Molnár V. József: Örökség. Érd: Ős-Kép, 2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
 • Diószegi András (szerk.): Móricz Zsigmond hagyatékából. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960.
Nagy László (1925-1978)
 • Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Budapest: Holnap Kiadó, 2011.
Nareki Gergely (951-10009)
 • Weöres Sándor: A sebzett föld éneke. Budapest: Magvető, 1989.
Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1991)
 • Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana – Prózai Írások I-II. Budapest: Osiris, 2004.
Németh Imre (1893 – 1970)
 • Vigh Károly (szerk.): Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1984.
Németh László (1901-1975)
 • Németh László: Művelődéspolitikai írások. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1986.
 • Németh László: Életmű szilánkokban I-II. Budapest: Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.
 • Németh László: A minőség forradalma/Kisebbségben I-II. Budapest: Püski Kiadó, 1992.
 • Tóbiás Áron (szerk.): “A szellem: rendező nyugtalanság” – Beszélgetések Németh Lászlóval. Budapest: Argumentum Kiadó, 1992.
 • Németh László: Utolsó széttekintés. Budapest: Magvető Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.
 • Iancu Laura: Az el nem küldött levelekről. Moldvai Magyarság 2006-07-01 / 7.
 • Németh László : Az önképzőkörök mai feladatai. A pápai főiskola ifjúsági képzőtársaság jubileumi emlékkönyve. Pápa: Főiskolai Könyvnyomda, 1941.
Nootka indián asszony
 • A csend ajándéka — Indián asszonyok bölcsessége. Budapest: Palatinus Könyvkiadó, 1997.
Oravecz Imre (1943 – )
Ortega y Gasset (1883 – 1955)
 • Jose Ortega Y Gasset: Don Quijote nyomában. Budapest: Bibliotheca, 1943.
Ottlik Géza (1912-1990)
 • Ottlik Géza: A Valencia-rejtély/Hajónapló/Pályákon. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1989.
Paget, John (1808 – 1892)
 • John Paget: Magyarország és Erdély. Budapest: Helikon, 1987.
Pessoa, Fernando  (1888 – 1935)
 • Fernando Pessoa: A kétségek könyve II. kötet. Budapest: Íbisz könyvkiadó Bt., 1998.
Petőfi Sándor (1823 – 1849)
Picasso, Pablo (1881-1973)
 • Huszárik Zoltán: Egyszerűen – levél. Film Színház Muzsika 1974-11-16 / 49.
Pilinszky János (1921-1981)
Prohászka Ottokár (1858 – 1927)
 • Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái VI. Budapest: Szent István Társulat, 1929.
Rédey Pál (1923 – 2002)
 • Rédey Pál: Ketrecbe zárva? Magyar Nemzet, 1995. december 9.
gróf Révay József (1902-1945)
 • gróf Révay József: Az erkölcs dialektikája, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1940.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
 • Rainer Maria Rilke: Levelek I–IV. Budapest: Napkút Kiadó, 2014.
Sesztalov, Juvan (1936-2011)
Somlyó Zoltán (1882 – 1939)
 • Somlyó Zoltán: Senki se vette észre. Pesti Hírlap 1926. április 16.
Sütő András (1927-2006)
Szabolcsi Gábor (1921-1989)
 • Jancsó Adrienne: Újra és újra. Budapest: Nap kiadó, 1996.
Szabó Dezső (1879 – 1945)
 • Szabó Dezső: A kötél legendája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.
Szabó Zoltán (1912-1984)
 • Szabó Zoltán: A magyarság Európában – Európa a magyarságban. Budapest: Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány-Kortárs Kiadó, 2002.
 • Szabó Zoltán: A kis népek Európája. Kelet Népe, 1939/7.
Szemendrey István (1936 – 1997)
 • forrás: Szabó Ildikó hagyatéka
Széchenyi István (1791-1860)
 • Gróf Széchenyi István: Hunnia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985.
 • Széchenyi István: A kelet népe. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1985.
 • Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. http://mek.niif.hu/16400/16422/pdf/16422_1.pdf
Szép Ernő (1884-1953)
 • Szép Ernő: Emberszag. Budapest: Keresztes Könyvkiadó, 1945.
Szöllősi Zoltán (1945 – 2018)
 • Szöllősi Zoltán: Költő az ezredvégen. Magyar Nemzet, 1994. július 30.
Sztanyiszlavkij, Konsztantyin Szergejevics (1863-1938)
 • Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij: Életem a művészetben. Budapest: Gondolat, 1967.
Tagore, Rabindranáth (1861 – 1941)
 • Rabindranath Tagore: A növekvő hold / A kertész. Budapest: Európa, 1979.
Takáts Sándor (1860-1932)
 • Takács Sándor: Rajzok a török világból I-III. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalat, 1915.
Tamási Áron (1897-1966)
Tandori Dezső (1938 – 2019)
Tarkovszkij, Andrej (1932-1986)
 • Andrej Tarkovszkij: Napló. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
 • Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
Tarkovszkij, Arszenyij (1907 -1989)
Szent Teréz, Avilai (1515-1582)
 • Avilai Szent Teréz: Önéletrajz. Magyarszék / Budapest: Jel / Sarutlan Kármelita Nővérek, 2012.
 • Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja. Győr: Kármelita Rendház, 2007.
Tersánszky Józsi Jenő (1888 – 1969)
Tőkés László (1952 – )
 • Tõkés László: Az egység célja. Heti Válasz, 2003/5.
Unamuno, Miguel de (1864-1936)
 • Csejtei Dezső: Heroizmus és transzcendencia: Unamuno Quijote-értelmezésének néhány kérdése. Világosság, 1981. / 2.
Valéry, Paul (1870 – 1945)
 • Andrej Tarkovszkij: Napló. Budapest: Osiris Kiadó, 2002.
Vasziljev, Anatolij (1946-)
 • Anatolij Vasziljev: Színházi fúga. Budapest: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1998.
Vekerdy Tamás (1935 – 2019)
 • Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1974.
Veres Péter (1897 – 1970)
 • Veres Péter: Mit ér az ember ha magyar. Budapest: Magyar Élet, 1946.
Végh Alpár Sándor (1943-)
 • Végh Alpár Sándor: Kedves H.! Magyar Nemzet 1996. január 13.
Vidnyánszky Attila (1964 – )
 • Totális támadás (Vidnyánszky Attilával Kornya István beszélget). műút Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat · 55. évfolyam (Új folyam) 2010017
Weil, Simone (1909-1943)
Weöres Sándor (1913-1989)
 
Összeállította: P. Gulyás Márton

 

 

Illusztráció: Szabó Ildikó-jegyzetek


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás