Mondd meg nékem, merre találom…

Asztalfiók

február 14th, 2018 |

0

Novotny Gergely: Jegyzőkönyv

 

/hangjáték/

 

Hangok:        férfi
                      1. nő
                      2. nő

 

Férfi              A jegyzőkönyv beosztása általában a következő: a papír felső széle alatt két sort üresen hagyunk, és a bal margónál kezdve felírjuk a címet: Jegyzőkönyv. Ha a cím után vesszőt teszünk, a szöveget kis betűvel kezdjük írni.
1. nő Selyemszállal rózsát hímezni a diódarálóra. Apa megjárta az amerikai bányákat, az orosz fogságot, és most egykedvűen pecázik a patakparton. Pedig a patak sem mindig egykedvű, mert tavasszal a hegyekből belefolyt a sok eső, és az öreg bencés kolostort – most Vörös Csillag Gyermeküdülő – elöntötte a víz, és a játékokat besodorta a patak alá nyúló kertekbe. Ha reggel kilopakodsz fogat mosni, előfordulhat, hogy megdobálnak a mókusok, és a fák mögül váratlanul kikandikálnak a szerzetesek, akik mindig hadilábon álltak a juhászokkal. Mert amíg a juhászok terelgettek, a szerzetesek a juhásznékat látogatták. Körülnézek, és mielőtt levenném az ingem a szemtelenkedő tavaszi szélben, hallgatom a távoli birkakolompokat.
2. nő Mi lett a szomszédékkal?
1. nő A fiatalasszony meghalt fehérvérűségben.
2. nő Akkor voltam utoljára náluk, amikor ki akarták festetni a lakást.
1. nő Nem került rá sor.
2. nő Úgy emlékszem, hogy öten laktak abban a szobában.
1. nő Igen, de az előszobába is tettek ágyat, ott aludt a nagymama a fiúval. A fiút úgy hozta az anyja a házasságba.
2. nő A könyvespolc alatt feküdt az asszony.
1. nő Az asszony négy évig reszketett a haláltól, máskor meg bizakodott, hogy kitalálnak valamit az orvosok. Időnként a csodában is hitt, a hangulata szerint. Aztán szétrágta a betegség, eltemették, a fiú intézetbe került, a nagymama hazament Pápára, és a lakást átalakították.
2. nő Ezek szerint rendbe jött minden.
1. nő Szerencsésen alakultak a dolgok. Az új feleségnek volt pénze, a házat megvették, a lakást kibővítették, az öregasszony és a fiú, akik úgyis útban voltak, elkerültek, a kislány külön szobát kapott, és most jól élnek.
2. nő Rendeződött a helyzet.
1. nő Szerencséjük volt.
2. nő Kialakult.
Férfi              A cím után egy üres sort hagyunk. A jegyzőkönyv ezután következő, bevezető részének első bekezdése rendszerint a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét és célját, második bekezdése a jelenlevők nevét, a harmadik bekezdése az értekezlet megnyitását és a jegyzőkönyvvezetésre és a hitelesítésre való felkérést foglalja magában.
1. nő Talán ha újra elmennék abba a hegyoldalba, találkoznék az eldobált kankalinokkal. A mozdulat jelentősége, az elfojtott sírás és a virágok harsogó sárga színe bizonyára beleégett a kövekbe. Vagy mindent elfelejtenek? A fogadalmakat, a tatárjárást, az éjszakai sírást, a dohánymaradékkal tele öreg dobozt, a talicska kerekét, a számlafizetéskor elömlő szégyent és a mentegetődzéseket? A fonalakat tartós anyagok és rikító színek közül kell kiválogatni, és minden múló napot újra kell hímezni, mert az esők, a napfény meg a széljárás kegyetlenek. A halvány jeleket eltüntetik. Ha újra elmegyek, a kankalinoknak nem lesz nyoma sem, vihetem a festékes dobozt, a jeleket újramázolhatom, hacsak nem találom már teljesen kilátástalannak a mesterkedést. Azt hallottam, hogy a tücskök és a szöcskék többször vedlenek, és az először puha páncéljuk mindig keményebb és merevebb lesz. Ez figyelemre és tapintatra vall. A rokonság pedig akkor is jelentkezik, ha nyilvánosan megtagadják.
2. nő Másokra is emlékszem abból a házból.
1. nő Nem tudom, kikre gondolsz.
2. nő A mérnökékre.
1. nő Azoknak az élete is rendeződött.
2. nő Hegedül-e még a kisfiú?
1. nő Nem is tudom, miért, kórházba került, aztán meghalt. Ott voltam a temetésén.
2. nő A mérnökék elváltak.
1. nő Igen, és a kisfiú egy hátizsákkal és a hegedűtokjával járt egyik helyről a másikra.
2. nő És hol maradt végül?
1. nő Egyik helyen sem fogadták be, mert mindenütt útban volt.
2. nő Melyik kórházban halt meg?
1. nő Nem is tudom. Nem látogatta senki.
2. nő És honnan tudták meg a halálát?
1. nő Az egyik ápolónő kijött, és megmondta.
2. nő A holmiját is visszavitte?
1. nő Azt is. Az apja azt mondta, vigyék onnan, neki nem kell.
2. nő És az anyja?
1. nő Az anyja eltette a kis hegedűt a kamrába, az üres befőttes üvegek mögé.
2. nő Aztán rendbe jöttek a dolgok.
1. nő Igen, mind a két család szépen gyarapodott. Vásároltak finom dolgokat, és kellemes vidám társaságokba jártak.
2. nő És akkor már nem zavarta őket senki.
1. nő Nem, mert akkor már éppen annyian laktak egy-egy lakásban, mint amennyi egy lakásba való.
Férfi              A bekezdések között egy-egy sort üresen hagyunk. Ezután egy sort kihagyunk és a bal margónál kezdve felírjuk: Tárgysorozat: / a tárgysorozat szó el is hagyható/. A tárgysorozat után egy sort üresen hagyunk. A szöveg további része az indítványt és a határozatot foglalja magában. Az indítványi és határozati részeket teljes sorokban, de külön szakaszokban írjuk egymás alá, a bal margónál kezdve.
1.nő              Újra esett az eső, és a szárítókötélen felejtettem a ruhákat. Szerencsém volt. Még nem áztak meg túlságosan, futottam vissza, az ösvény mindig hosszabb lett, karomban szorongattam azt a félig nedves, félig megázott jövendőt, és abban is szerencsém volt, hogy botladozásomban nem ejtettem bele a sárba. Te kellemes voltál, de benned nem bíztam, a másikat, azt a szörnyeteget, megbecsültem, mert minden reggel ugyanúgy itta a keserű feketéjét, és lehetett rá támaszkodni. Mostanra pedig úgy alakult a helyzet, hogy már nem is tudom, mit jelentenek ezek az elárvult árokpartok, a fűben ülünk, lógatjuk a lábunkat, szeretnénk nevetésbe és érdekességbe csomagolni kínos vallomásainkat. Szép régi megbízható keresztöltéses mintát kellene hímezni a fűtőtestekre, a konyha falára, hogy ne lehessen olyan könnyen átlátni rajta és belebolondulni. Idén nyáron nem szabad hazautazni, mert nem keveredtek szerencsésen a változások és a megmaradások.
2. nő És mi van Ferivel, aki szemben lakott veletek?
1. nő Ferinek halála mindenkit váratlanul ért. Senki sem gondolta volna.
2. nő Miért?
1. nő Ő volt a legenergikusabb ember a környéken. Mindig csodáltuk, hogy mennyit dolgozott, és hogy milyen szenvedélyesen kártyázott.
2. nő Én is emlékszem, hogy csomagokkal megrakodva érkezett haza.
1. nő Az volt a büszkesége, hogy a feleségét tejbe-vajba fürösztötte, és nem engedte dolgozni.
2. nő Aztán mi történt?
1. nő Nyáron megvizsgálták Feri tüdejét, és megállapították, hogy folt van rajta.
2. nő Így kezdődött.
1. nő Aztán azt is megállapították, hogy tüdőrákja van.
2. nő Megoperálták?
1. nő Igen, megoperálták, és ez még siettette a betegséget. Szenvedett, és még az év októberében meghalt.
2. nő És mi lett szegény feleségével?
1. nő Ó, a feleségével? Ott ült az ágyánál, amíg meg nem halt. Közben lefogyott, és nagyon csinos lett. Mint azok a nők, akik válni készülnek.
2. nő És Feri halála után?
1. nő Akkor már nagyon csinos volt, és egymás után több férfivel kezdett ki, megpróbálta Gézát, Dezsőt, Rezsőt elválasztani a feleségétől, de mindegyikből nagy botrány lett, és egyik sem sikerült.
2. nő Szegény, akkor mégiscsak egyedül maradt.
1. nő Nem maradt végül egyedül, mert talált egy nyugatnémet embert, akit sikerült elválasztani a családjától, kiköltözött Németországba, és azóta is nagyon jól élnek, és gyarapodnak.
2. nő Akkor itt is teljesen elsimultak a dolgok.
1. nő Elrendeződtek.
2. nő Megnyugodtak.
1. nő Mindenki a helyére került.
Férfi              Az indítványokat rendszerint határozatok váltják fel. Az indítványok és határozatok között egy-egy sort üresen hagyunk. A tárgysorozat után következő szöveget /az értekezlet berekesztésére vonatkozik/ egy sort üresen hagyva a margók között teljesen átírjuk. Ezután egy sort üresen hagyva és a bal margónál kezdve írjuk a keltet rövidítve, így: K. m. f. Rövidített jelentése: kelt mint fent.
1. nő A vasúti töltés mellett azóta talán már betöltötték a kubik gödröt, de a régi bogáncsok kitéphetetlenül belém ragadtak. A bogáncsok mellett ringattam a babámat. Onnan néztem végig egyszer, hogyan vernek agyon a fiúk egy menyétet. Felszólítottak. Hogy én is üssek rajta egyet. Nem tettem meg. Csak néztem. És mostanáig bánt, hogy miért nem vetettem sikoltozva közéjük magamat, hogy hagyják abba. Mert én meg szeretném akadályozni az összes kivégzéseket. Így hordozza az ember magában a bogáncsokat és az agyonverések jeleneteit. Különben reggel kinyíltak a katángkórók kék virágai, kislánykoromban megvigasztalódtam tőlük. Ma már érzéketlenül megyek végig az őszi mezőkön, pedig a vigasztalásra most is szükségem lenne.
2. nő És mi lett Ida fiával?
1. nő Ida fiát Gézának hívták?
2. nő Mi lett Gézával?
1. nő Talán tizenkét éves évfordulója lehetett annak, hogy Ida férjét, Géza apját kivégezték, amikor Géza belefulladt a Balatonba.
2. nő És Ida ott volt mellette?
1. nő Ida reggel ide felutazott Pestre, és a távirat itt érte, hogy a fia megfulladt. Vőlegény volt, de a lány szülei ellenezték a házasságot.
2. nő Váratlan halál.
1. nő Nem jelezte semmi sem előre.
2. nő Úgy kezdődött az a nap, mint mindegyik
1. nő Mindenki azt gondolta, hogy szép idő van, jó fürdés lesz.
2. nő Akkor egészen váratlanul fordult meg a helyzet.
1. nő Nem volt előrejelzés, betegeskedés, rossz előérzet.
2. nő De utána aztán minden rendbe jött.
1. nő A lány szülei bizonyos elégtétellel azt mondták, hogy ugye megmondtuk.
2. nő És biztosan nagyon jól férjhez ment a lány.
1. nő Ida pedig él a szellemek között.
2. nő Hisz a szellemekben?
1. nő Fia halála óta kell hinnie a szellemekben, és így megnyugodott.
1. nő Akkor most minden rendben van?
2. nő Minden helyet betöltöttek.
1. nő Nem hiányzik senki.
2. nő Zavartalanul mennek a dolgok tovább.
1. nő A pillanatnyi zavarok elrendeződnek.
Férfi              Ezt követően három-négy sort üresen hagyunk, és a papírlap jobb oldalára az elnök nevét, vele egy magasságban bal oldalra a jegyző nevét, és a kettő közé – egy sort üresen hagyva – a hitelesítők nevét írjuk. Nincsenek mindig hitelesítők, sőt – ha nem ülésről készül a jegyzőkönyv – esetleg elnök és külön jegyző sincs. Ilyen esetben azok lesznek az aláírók, akik a tényleges, való helyzetről a jegyzőkönyvet felvették. Na, kedveském, megvan?
1. nő            Tessék.
Férfi              Akkor most megnézzük a hibákat, mert én a tiszta munkát szeretem.

 

Illusztráció: Kádas Tibor fényképfelvétele

 

Cimkék: ,


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás