Mondd meg nékem, merre találom…

Hírek imre

június 14th, 2021 |

0

Babics Imre köszöntése 60. születésnapján

 

(Boldogh Dezső, Füleki Gábor, Hegyi Botos Attila, Hegyi Zoltán Imre, Jász Attila, Suhai Pál, Szondi György, Zalán Tibor)

 

Babics Imrénk hatvanéves. A miénk. Tíz év hallgatás után könyveit 2007 óta műhelyünk adja ki, eddig ötöt – 2013-ban a több mint évtizedig asztalfiók-rab Gnózist -, hamarosan kétkötetese jelenik meg a költőnek.
A Napút első számában (1999) – három verse. Tizenegyedik esztendeje a Napút s Napút Online remek versszerkesztője, 13 tematikus haikupályázatunk “kiemelőmestere” (évenként vagy másfélszáz szerzőé a rengetegből). 2020-ban megkapta örömünkre a József Attila-díjat.
A Gnózisról (Szörényi László: “korszakos mű”) tucatnyi tanulmány értékű vagy esszéisztikus elemzés, más könyveiről is – több: maradandó írások róla is.
Kézfogással köszöntjük társunkat esztendeinek hatvanadik fordulóján – a most következő főhajtó csokorral.
Természetesen – Babics Imre nem a miénk. A kortárs összmagyar költészetéé. Élvonaláé. Méltó helyét hogy kivívja – törekvésünk segíteni, de műhelyünk ereje ehhez nem elég. Elvonultan él egy bakonyi zsákfaluban, Él alkotásainak, írásművészetében.
Köszönjük, hogy együtt lehetünk veled, barátunk – a mai napon is. Kívánjuk, hogy szerte is hassál, hogy olvassanak sokan az értők.
(A szerkesztőség)

 


imrefotok1 (Medium)Babics Imre (Csarodai református templom, 2014) / Fotók: Sal Antal

 

 

– I. –
Boldogh Dezső

Születésnapi feljegyzés

E sorok írójának hosszú esztendőkön át fogalma sem volt arról, hogy létezik egy Babics Imre nevű költő a mai Magyarországon. Aztán egyszer, talán még 2010 előtt, kezébe került a Hármashatár-heg című kötet, amibe épphogy beleolvasott és gyorsan vissza is pakolta, a várakozásra szánt könyvek közé.  Valami nem stimmelt vele. Nem tudta akkor még, hogy mi lehetett az az idegen, vagy talán az addigi magyar lírai beszédmódokhoz képest szokatlanul tökéletes formaképző erő, amely megkülönböztette  Babics könyvét a többiekétől. A Hármashatár-heg aztán egy képzeletbeli külön polcra került, lassan barátkozott vele, és bár időnként (kizárólag „funkcionális-stilisztikai” értelemben), talán túlzottnak találta azt az elementáris korszak-idegenséget, amely a költőt alaposan jellemezte, a művek azért, úgymond, meggyőzték. Mivel Babics továbbra sem volt jelen, sem az irodalmi lapokban, sem a médiában, sem sehol, úgy tűnt, kapcsolatuk ennyiben marad.
Aztán, jó néhány évvel később, egy ismerőse azt mondta neki, hogy „levelezik a Babics Imrével”, aki valahol a Bakonyban él. „Várjál – mondta ekkor ő – ez az az ember volna, akitől van egy érdekes könyvem… nem is rossz különben… szóval, akkor ez egy létező személy?” (Merthogy, valami miatt, már ebben sem volt igazán biztos.).  Aztán a szavakat tett követte, a kósza híreket személyes találkozások. Látott egy fejkendős, meghatározhatatlan korú, határozottan egyéni aurát sugárzó embert, (egyszerre tűnt visszavonult sportolónak, rockzenésznek, madarakkal beszélgető különcnek), aki laza bőrdzsekiben, kellemes, piros sportkocsival érkezett eléjük az állomásra, látta a házát, ahol tenyérelemző, hivatásos jóboszorkány feleségével lakott a csendes zsákfaluban, a Kertet a hét tóval, könyvgyűjteményeit, rengeteg macskáikat, és Robint, a világ legselymesebben csillogó szőrű kutyáját. Akkoriban már több kötetét olvasta, sőt, írt is róluk, és tanulmányozta a Gnózist.
A náluk töltött, immár többszöri vendégeskedések ideje alatt, sem Imrétől, sem nejétől nem hallotta soha az „önreflexivitás”, a „dekonstrukció” de még  a „paradigma” kifejezéseket sem. Ellenben, a kezdeti, talán elfogódott találkozást követően, melyet azért a jóboszorkány hitves mediterrán temperamentuma jelentősen oldott, mintha már-már verbális kinyílások is előfordultak volna néha, mi több, sorstörténetük néhány érdekes mozzanatait is megosztották egymás között. A Gnózisból persze sok minden ismerős is lehetett számára, a Havanna-lakóteleptől a nagy kivonulásig, de pl. emberi hangon beszélő macska csak a műben szerepelt, a valóságban nem.
Fokozatosan jött rá arra, hogy létezik lírai költő és eposzíró Babics, valamint a helyiekkel kedélyesen viccelődő, túlérzékeny, visszavonult, meglepően jó színészi kvalitásokkal rendelkező, favágó és közmunkás, melósokat hajnalban a tehenészetbe fuvarozó, világirodalmat, filozófiai és metafizikai műveket tizenéves kora óta oda-vissza kiolvasó, démonaival küszködő, Leon y Nuss-t, Emléket, Atkót, Bélát egyszerre megszemélyesítő Babics. Mindez, végül is, nem volt akkora nagy rájövetel, miként az sem, hogy világunk szellemi helyretétele, egyedül a Gnózisban leírtak alapján valósulhatna meg, és sehogy se másképp.
A Könyv, amit szerzője valójában „kevés embernek ajánl”, idegen test  a mai magyar irodalomban. „Alighanem az is hátrahőköl, amikor kézbe veszi a lexikon méretű, puritán, ám már a terjedelmével sokkoló könyvet, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy igazán rendhagyó irodalmat ma már csak kis könyvkiadók sehol nem reklámozott kiadványai között talál.” – írta volt Prágai Tamás.  Az olvasó, és a „szakma” hátrahőkölése teljesen érthető. Az a húsz-huszonöt ember, talán, akik mélységeiben befogadták a Gnózist, nem reprezentálják a hazai olvasóközönséget. Születtek valóban értékes esszék, tanulmány-kísérletek a műről, de a helyzet igen hasonló Hamvas, háború után betöltött alkotói szerepéhez.  Másolt  szamizdatok helyett persze most itt a net, tiszapalkonyai és egyéb raktárak  helyett a közmunkák,  de közös az ismeretlenség, az önkéntes száműzetés és a szűk tisztelői körök. Babics esetében azonban kérdéses a folytatás. Hamvasra feltétel nélkül lehet hivatkozni, szakmán innen és túl – kutatók, közemberek, nemzetiek, liberálisok, „spirituális mesterek”, pszichológusok, stb.-k, meg is teszik ezt, hisz valóban igaz – hangsúlyozottan –  ma már: „Hamvas Béla, a dolgozó nő filozófusa.” – ahogy egy nemrég eltávozott, szintén ismeretlen, valódi tanító mondta. Babics, a Gnózist bevezető szonett-koszorú első soraiban megadja a pontos paramétereket a magában felfedezett erő szellemet és ösztönöket felforgató hatalmáról, és nem kíváncsi az okoskodók véleményeire: „…ő lesz valamikor utolsó keresztem. / Agyara kezemben pokol-küldte kés, / kifog mindenféle idióta teszten, / és le nem gyűri a megmérettetés.”
A – tudvalevő – mintegy nyolcszáz oldalnyi, próza formátumú, de azon belül hexameterekben lüktető Gnózis radikalitása, pazar cselekményszövete, ötlet-bombái, humora, verses betétekkel, hangjátékaival, felvezető „gyorsregényével” együtt akár az ínyenc irodalmi közönség figyelmére érdemes is lehetne, akik pl. Hamvast, Szentkuthy-t, Határ Győzőt, Joyce-t, és a hasonló szerzőket méltányolni képesek. Nem mintha Babicsot velük, vagy bárkivel rokonítani kellene, vagy felmerült  volna benne az irodalmi  irányzatokhoz, írói klikkekhez tartozás vágya. Sőt, határozottan menekült az efféle dolgok elől. Nem tudni, lesz-e életműve valaha kutatandó téma, egyetemi szemeszter, vagy  bölcseleti „diskurzus-igényt felkeltő problematika.” A jelenbéli trendek alapján aligha, és a komolyabb nemzetközi díjak megszerzéseivel is várni kell, hiszen a Gnózis világ-sugalmazása alapvetően nem teljesíti be sem a „demokráciával”, sem egy transz-humanista jövőképpel, sem az előnyben lévő hátrányos kisebbségek jogaival kapcsolatosan ma egyre inkább elvárt érzékenységi faktorok minimális szintjeit sem.
Megtestesít azonban annyi minden egyebet, hogy azokhoz képest Prágai, Füleki Gábor, Búzás Huba, Hegyi Zoltán Imre és mások Gnózissal foglalkozó kiváló írásai is csak bevezető jegyzetek lehetnek az eposz magyarázatához és értelmezési szintjeihez. E sorok írója csak annyit tud és szeretne kijelenteni, hogy katartikus könyvvel találkozott. Meg-megállt közben, visszakeresett, ízlelgetett, elhűlt, otthon, utcai padokon lapozgatva szűnt meg a világ körülötte, és bizonyosságává vált, hogy ez a mű élet- olvasmánya lesz. Emlék líra-világuralmi tervei, (mely korunk szellemi helyretételének, tudjuk,  egyetlen megoldása lehetne),  Atkó, héroszokra jellemző  büntető expedíciói, és Béla éterikus monológjai  első pillanattól megnyerték rokonszenvét.  És leginkább – hogy bárhol nyitotta ( s teszi most is), a Könyv  él, újra üzen, a Ráérős- kultúra nyelvén, az emberekén, a mindenségén … újra… örökké.

 

 

harfa_1

 

 – II. –
Füleki Gábor

Regényfényhegy

Babics Imre Gnózis című regénye a Napkút Kiadó gondozásában jelent meg 2013-ban. Nem mindennapi intenzitású olvasmányt vehet kezébe az olvasó. A könyv szövege líraian tömör, minden oldala, minden sora külön-külön emésztendő, akárcsak az ókori nagy eposzok mondatai. Mert amit itt az olvasó a kezében tart: eposz. Regénynek álcázott eposz, ám már alcíme is árulkodik valódi mivoltát illetően: Gnózis-ének, azaz ének abban az értelemben, mint a Niebelung-ének vagy az Iliász. Ének a transzcendenshez.
Modern hősköltemény, korunk jelenébe-közelmúltjába, a kilencvenes évek Magyarországának elsivárodó valóságába ágyazva. Hősei, eposzhoz illően, isteni erőkkel és szemlélettel felruházott személyek, akik azonban teljes természetességgel, szervesen ágyazódnak koruk viszonyaiba. Olyannyira, hogy a regény-ének természetfeletti eseményei is teljesen reálisnak tűnnek, mivel a szürke keret: a budapesti Havanna-lakótelep lehangolóan sivár világa hitelesítő ellenpontot alkot, és így a realitás és irrealitás két mérlegserpenyője tökéletes egyensúlyba kerül.
A mű szövegrengeteg a kifejezés szó szerinti értelmében: olyan gazdagon és szerteágazóan burjánzó őserdő, fajgazdag trópusi regényesőerdő, amely gyorsolvasásra mindenképpen alkalmatlan, csakis elmélyült, mélybe-figyelő, meditatív olvasással lehet megközelíteni valódi világát.
A kötetet indító Gyarmati emlék című ,,verses gyorsregény” Bill Blaise Björn Leon y Nuss nyugat-európai üzletembernek a rendszerváltás idején hazánkban befutott karrierjét majd megigazulását ábrázolja.
A főszereplő neve európaiságra utal, persze, ma már csak az európai értékek utózöngéiről beszélhetünk. Kis humort is rejt e névadás: Leon y Nuss, azaz leoninus (az Üröm című betétvers íródott ebben a versformában.) A magabiztos befektető  ,,a korai kapitalizmus fertőjében dagonyázó Magyarországra utaztában az olcsó munkaerő és a – számára – alacsony árak bűvöletében nagy terveket sző a repülőgép business class osztályán.”[1] A tervek – pénzszaporítás, nőszerzés – eleinte szépen sikerülnek, ám az üzletember sorsa nem a szokványos mederben folytatódik, anti-karrierrré válik, feladja léha életelveit és alámerül a kor magyar valóságába.
Ironikus, körmönfont mondatokon át siklunk a kortárs magyar társadalom és irodalom kibontakozó kritikája felé, s végül belénk hasít a felismerés: a létformát-váltott üzletember maga az író, az elviselhetetlenül feszültté váló Budapestről a Bakony rengetegének remeteségébe vonult költő, akinek nem Párizs a Bakonya, hanem hazájának valós Bakonyszücse, ő, aki: ,,elhagyja az egyre agresszívebb, egyre züllöttebb, egyre mocskosabb fővárost, és országos hányódásai során a Dunántúli-középhegység egy kis falvába vetődik.”[2]
Az e bevezető elbeszélés után induló főregény nyelvezetének és stílusának sajátos eszköze a beszélő-cselekvő alany látszólagos rejtettsége, mellyel egyfajta sejtelmes-misztikus hangulatot teremt: a mű elején két főszereplő, Emlék és Atkó még névtelen, hiszen Béla nevezi el őket később; amíg erre nem kerül sor, addig rejtett alanyként gondolkodnak, cselekszenek, kilétükre csupán az egyes szám harmadik személyű igealakok utalnak.
A főcselekmény 1994-ben induló elején így bukkan föl Emlék: ,,>>Hát… ez az. Ennyi. A korszak is ennyit tud csak?<< Az ablak mellett állt, bámulta a játszótéri homokba lassan ürítő vizslát.”[3] Sem ezen első mondatban, sem később nem tudjuk meg még, ki a beszélő, ez a pestszentlőrinci Havanna-lakótelep paneltömbjében élő, a mindennapok szürkeségéből kiábrándult, intellektuális férfi. Névtelenül nyilatkozik meg lénye, gondolkodása előttünk.
Macskája nevére azonban már ezen az oldalon fény derül: Bnuckó: ,,Kényes perzsája dorombolt. – Papa elmegy moziba, Bnuckó. Nem baj? Vékonnyá-gyerekessé változtatta a hangját: Engem is vigyél magaddal Papa! Bnuckó még sohasem volt finnszínházban.”[4] – így tud Emlék Bnuckó szerepében is beszélni, a macskatestbe zárt (általa nem is ismert és tudott) szerelmével szót váltani. Vele beszélget, vele osztja meg gondolatait. S a macska nevében ő maga válaszol is rájuk, elváltoztatott hangon. S őt őszintén szerető felesége persze féltékeny a macskára.
Atkót egy kocsmai jelenet alkalmával ismerjük meg, mint idült és magában beszélő, de erős fizikumú alkoholistát: ,,S azzal a tagbaszakadt fickó, aki első pillantásra szerencsevadásznak, marcona, zord és hétpróbás szeszcsempésznek, rideg, ámde belül lágy s érzékeny zsoldosnak látszott, végre elindult.”[5] Név tehát itt sem szerepel, első olvasásra még a hirtelen alanyváltás is szokatlan, ti., hogy néhány oldal után már nem Emlék, hanem Atkó a beszélő. Monológjaikat idézőjelek keretezik.
Béla esetében rendszeresen az ,,ő” névmás utal kilétére, már itt következő első felbukkanásakor is, nála idézőjelet nem használ az író. Ő a közvetlen, a legautentikusabb megszólalás. Az író lelke, úgy érezzük, itt egy az egyben nyilatkozik meg. A vézna, transzcendens emelkedettségben élő, aurákat figyelő, mágikus képességekkel megáldott, éppen villamoson utazó különös férfi magasabb szintről szemléli a sivár, nyüzsgő világ jelenségeit.
Az ő tudatfolyamát egészen más regénybeszéd jeleníti meg; itt más dimenziójú olvasást kíván a szöveg. Ekkor hangzanak el első ízben a regény transzcendens kulcsmondatai és egyben deus ex machina történik: ,,Felnézett, bár nem kedvelte a villamosokra később felszállók auráját. (…) Ő sosem ült le. Lába nagyon fájt, mégsem. (…) Kitörölte a Ráérős-kultúra magát a fémekből, ásványokból, s ki az összes elemből. S mégis látta.”[6]
Az autók közt botorkáló, őrültnek tűnő Béla az isteni erők parancsát, elhivatottságát, a világ szellemi fordulatát hordozza: ,,Tudta, a Ráérős-kultúra felébred az emberi szívben. Ébredezik, mert minden az emberi szív, s kitörölni semmit sem lehet onnan, a csillagokat sem. Akármi szülte világra a csillagokat, míg emberek élnek, minden a csillagok ősi vetése az emberi szívben. (…) Emberi szív nem aludhat, az ember alszik. (…) Az ősi Ráérős-kultúra felébred, s majd a vetése körbeforog szívükben! (…) Új jeleket küldj, Ráérős-kultúra!”[7]
A külvárosi térben furcsán, saját törvényei szerint mozgó férfit a járókelők részegnek nézik, pedig: ,,Továbbment, józanon. Ő nem kóstolt szeszt, tíz éve körülbelül és aurája szinte aranylott és szégyellte magát. Egyedül volt.”[8] Bélát, akinek neve talán az archaikus filozófiát képviselő Hamvas Bélára utal, titkos erők vezetik a Havanna-lakótelep felé, ahol egy panelház felett földöntúli jelenség, a várt isteni jel ötlik szemébe: ,,És egy aranyszínű arc bontakozott ki a szélső házból. Tízemeletnyi magas maga is, de mosolygott és nem volt neme. (…) Legelőször nem volt más ez az arc: formátlan szikla, olyan, mint egy babafej, fiatal vargánya. Egész közel apró vízzuhatag. (…) A Ráérős-kultúra a szívbeli tájék arculatát megváltoztatta. (…) A szellem, hogyha elalszik, a szívben aranyszín arc mosolyogjon forgó, ősi vetésre. Aranyszín arc a középpont. Állt dermedten a járdán, és az Idő kikerülte, mint zátonyt, auráját.”[9]
Az aranyszínű arc megjelenése a durva lakótelepen azt jelzi, hogy a transzcendencia mindenütt jelen van, a legalantasabbnak, legsivárabbnak tűnő helyeken, lét-telepeken is jelen lehet, csak észre kell venni, tudni kell róla. Konkrét helyzete pedig Emlék lakását jelöli meg a térben. Ez a jel nyűgözi le Bélát, aki a látványtól megdermedve meg sem bír mozdulni.  Egy háza előtt üldögélő néni figyel föl rá, aki már ,,Ősz toll az Időben.”[10], és viteti el a mentőkkel.
A világnak furcsán ható viselkedése miatt Béla a Dél-pesti Kórház demens osztályára kerül, ahol ,,Vénségszag volt és ürülékszag. (…) Rácsok az ablakon. Rácsos tyúkketrec. Az élet esti homálya elől ide elbújtatva elaggott kappanok és tyúkok. (…) Csibe ő, kuporodva a rácsos ágyban. (…) Embrionális lét az övé, mint magma a bolygó legmélyében. (…) Vele szemben vékony bácsi. Nyitott ágyán ült és ürülékét ette magából. (…) A combja fehér és szőrtelen.”[11] Béla néz ki itt rá az ágyketrecből, és Béla látása ez, ama szenvtelen, mégis részvétteli tekintet, ami az egész regény elbeszélésmódjára jellemző.
A kórházi ágyban próbálja ki először testelhagyó képességét Béla, s: ,,látta a férfit maszturbálni a parkban.”[12] – így pillantja meg Atkót, akihez a kórházból testben-lélekben kiszökik, és akit meggyógyít.
Így és itt ismerkedik meg tehát az alkoholista Atkóval, de a járókelőket megbotránkoztató esőtáncuk miatt most már mindketten az említett zárt osztályra kerülnek. Itt ismerkedik meg Béla az Atkót egy mozibeli verekedésből néhány napja megmentő Emlékkel. E neveket Béla adja nekik, aki a kórteremben meglátja Emlék előző életeinek árnyait; a férfi előző életeit, mint emlékeket hordozza magában.
Az alkoholista pedig az Atkó nevet kapja, amely a férfi vállán átmenetileg – szellemi síkon – Béla által látható tetoválásból (tetkóból) ered. Ez egy angyalszárnyú majmot ábrázol, ami Béla elnevezésével: ,,atlantiszi makákó”[13], s később ebből képzi nevét szóösszerántással: At-kó. Ez a szimbólum máris Atkó szerepére utal: ő a fizikai világban a feladatok elvégzéséhez szükséges test, mely angyali célok szolgálatába áll, és valóban: később Atkó gazdag üzletemberré válik és politikai leszámolásba keveredik, Emlék tervének, a szakrális terror kísérleteinek végrehajtójává válik.
A mű tettsor-gerincét Emlék világátalakító tervének megvalósítás-kísérlete képezi: a Havanna-lakótelepen élő férfi elhatározza, hogy a velejéig kiüresedett, elfekélyesedett világot, s elsősorban a magyar valóságot transzcendens kezeléssel orvosolni fogja: szakrális terrorral és líraviláguralommal. A két szokatlan kifejezés jellegzetesen babicsi szóalkotás – különösségükben lényegretörőek.
Emlék elképzelése szerint a globális média- és pénzterrornak alávetett emberiséget csakis egy másik terror válthatja meg: a szent, az ősvallás terrorja, hiszen a szellemileg-erkölcsileg eltörpült embervilág önként nem akarja; nem is tudja, mit kéne akarnia, így hát – kutyaharapást szőrivel – rá kell kényszeríteni a hiteleset, az igazat, az istentudatot, a fényben-élést. Nagy kérdés, hogy ez lehetséges-e. Ez tehát az emberiség szellemi-erkölcsi alapállásának visszaállítása, Hamvas Béla kifejezésével: a transzparens egzisztencia és az univerzális orientáció újraalkotása, realizálása.
A másik cél: a művészet, az irodalom újbóli méltó helyére emelése, világuralmának bevezetése, s a cél erővel való elérését e kifejezés is sugallja: uralom. Az elfeledett líra fénybe emelése ez, ragyogják be ismét az emberi tudatot versek, transzcendenciát sugárzó ókori eposzok, feledésbe merült, már csak Isten tudatából visszahozható líravilágok. A transzcendencia és az abban gyökerező, azt hordozó művészet emelheti ki ismét a materiális sárba süllyedt emberiséget emberhez méltó, magasabb rendű létbe. Mindezt a világ egy mélypontján: a Havanna-lakótelepen kell elkezdeni, onnan terjeszteni ki az egész országra s idővel az egész világra. A három férfi a cél érdekében Emlék lakásába költözik össze, miután Atkó Bélát a kórházi osztályról kicsempészi.
A nagyszabású megváltásterv megvalósításához természetesen pénz is kell: a pénzhitű világot a saját eszközével kell legyőzni. A pénz megszerzésében Béla látnoki képessségei segítenek: az ő lelki szeme a jövőbe lát, így gyerekjáték neki megtudnia a lottó telitalálat számait. Íme, egy csodás elem, ismét nagyeposzhoz illő. A két lottó ötös főnyereménye így Emlékék zsebébe vándorol. A cél, amire egy részét fölhasználják, meglehetősen egyedi elképzelés: a panelháztömbben, amelyben laknak, a pénzből megvásárolják az összes alattuk és felettük lévő lakást, és ezeket mindkettőjük szobájában lézervágóval aknaszerűen összenyitják, tehát a háztömbben két négyszögletes kerületű, csaknem százméteres magasságú kút képződik.
Emlék ötlete e panelkutak létrehozása önmaga és Atkó számára, melyek jelképszerűen mintegy átjáróként szolgálnak a túlvilágra, az aranyszínű arcban.
Maga a paneltömb azonban felsérti az ősidők óta e helyen álló transzcendens fenomént; Béla az öröklét jelkép-növényével gyógyítja az aranyszínű arc sebét: ,,Mert hisz a durva paneltömb, mint egy kőkori balta, aranyszínű koponyába úgy állt. (…) És most itt a borostyánhajtások sokasága összecsomózni a kettémetszett szervszövényt.”[14] Ez a gyógyítás egyben az archaikus aranykor, a Ráérős-kultúra újbóli kialakításának előfeltétele is: ,,Ráérős kultúrát működtet valamennyi gyenge borostyánhajtás. S eljut a szívbeli tájék legszentebb ligetébe is, ámbár szárnya sosem volt és sohasem lesz.”[15]
A szakrális terror és a líraviláguralom mély és nagyszabású terve hoz ugyan részeredményeket; 2000. január 1-jére tervezett bevezetésére mégsem kerül, nem kerülhet sor. Részeredmények az elfeledett költészet darabjainak földi világba hozása Isten tudatából Béla által, ,,az Úr emlékezetéből őneki kell valamennyit az emberi síkra egyenként újra lehúznia.”[16] (ezek természetesen az író saját költeményei, s alapvetően szintén metafizikai indíttatásúak), szintén Béla ment meg egy idős nőt a lakásmaffia által való kilakoltatástól; külön történetté kerekedik, ahogy Atkó móresre tanít egy újgazdag politikuscsemetét a Bakony rengetegében .
Atkó maga pedig megment egy idős csillagászt a Havanna-huligánok karmai közül – ekkor küld először verset Béla a Túlból – e csillagász unokája Xénia, akit az öreg elhunyta után kvázi örökbe fogadnak.
A regény további eseménysora arról tanúskodik, hogy küzdelmüket a fensőbb hatalmak mégsem támogatják, vagy legalábbis közömbösen szemlélik: az emberhármast olyan, lényüket legmélyebben érintő sorscsapások érik, amelyek ráébresztik őket, hogy a szakrális terror líraviláguralma jelenleg időszerűtlen, megvalósíthatatlan. Lehet, hogy ők csak az előhírnökei annak, lehet, hogy csak utolsó szikrái az egykor voltnak.
Az első csapás abban nyilvánul meg, hogy Xéniát iskolából hazafelé tartva emberrablók hurcolják el, és prostitúcióra óhajtják betanítani. Erre Dabason kerül sor, nagyon is kegyetlen és konkrét defloreálás keretében. A tragikus tényt költői szépséggel is megfogalmazza az író: ,,homokórafiúk egy harmattal teli testet hogy tesznek sivataggá: Xénia testében belső sivatag, noha magvak.”[17]
A három férfi a helyszínre utazva – Béla ,,csak” odarepült lélekben van jelen, bár szerepe annál fontosabb – különös, a legocsmányabb közönségességet és a legkülönösebb csodát ötvöző jelenetben mentik ki Xéniát a rájuk szögezett ajtajú visszataszító putriból – a tetőn át emelkednek fel a térbe a lézervágó és Béla erejének segítségével, a kint ordítozó leányfuttatók nem kis megdöbbenésére, és a légen át jutnak haza Pestre, az aranyszínű koponya paneltömbjébe.
Ez a regény egyik csúcspontja, e tetőfúrás a panelkutak létrehozásának paralelje: ,,És felemelték archaikus fejük és fegyelemtől átitatottan vártak. A hűség és az alázat a talpuk alá nyúlt végül. (…) S ő a magasból értük nyúlt. És rejtve maradt az érintése, bilincsként megmarkolta a lényük mégis. (…) S lézer törte tetőn át tágasságba jutottak egy rövid és függőleges úton, a hűs levegőbe, Ég gyönyörének alatta együtt valahányan.”[18]
Hiába azonban a megmenekülés, Xénia, nevében is előre jelzetten vendégből idegenné vált e léttől, testi-lelki sérelmeit már semmi sem teheti jóvá; megundorodik a nemiségtől, az emberektől, és a bakonybéli zárdába vonulást választja. Ő tehát remete lesz, kivonul a világból. Ez indítja el ezen az úton a három férfit is. A következő csapás Emlék kedvelt macskájának, Bnuckónak balsorsa: a macska egy a macska egy poszméhet üldözve a panelkútba zuhanva leli halálát.
A harmadik katasztrófa Atkó bakonyszücsi kertjének pusztulása: az öngyilkosságra vágyó növények irányította, speciálisan e telekre tervezett vihar pusztítja el Atkó és Béla gondos munkával létrehozott kertjét, rombolja le házát; pedig ez a csendes falusi lak már kivonulás volt, már félig-meddig remeteség volt – és mégsem maradhat meg! Nem lehet sem a nagy feladatot teljesíteni, sem elbújni előle! Kozmikus-egzisztenciális patthelyzet.
A pár nappal később érkező Atkó már csak hétvégi házának, kertjének lecsupaszított csontvázát találja. A különleges erők által óvott Csillagkerten kívül egyedül az életének öngyilkossággal véget vető mellékszereplő, Paár Zoli fája, egy kőris marad meg épségben, isteni erők óvták meg az orkánerejű szélben.
A három főszereplő mindezen tapasztalatok hatására, lelkileg átalakulva csüggedten lemond nagyravágyó világtervük megvalósításáról, triumvirátus-koalíciójuk önnön akaratukból felbomlik. Nagy utazásra indulnak, Atkó Bélával és Emlék külön. Béla Atkóval marad, mert ő, a Test, mindig nagyobb gyámolításra szorul a lélek részéről, mint a szellem. Az összeomlásnak egyébként Béla esetében (is) konkrét tünetei vannak: fokozatosan elveszti mágikus képessségeit és a teste is zsugorodni kezd. Végül Atkó óceáni tutaján már egy mózeskosárban is elfér: visszatér a csecsemő, majd később az embrió ősállapotába, amely, akárcsak a Kút, szintén archetípus.
Emlék Tibetben, a világ szakrális felföldjén időzik, majd a Huang-ho forrásától repül Béla utolsó ereje segítségével óceáni tutajukra; így a három szereplő ismét együtt lesz. S így egyesülnek, immár csaknem a túli vizeken. A fejezetek és azok időintervallumai egyre rövidülnek, egyre gyorsuló mozgással repülünk, emelkedünk a végkifejlet felé, a regény piramis-élein felfelé haladva, közelítve a csúcshoz.
Itt döbben rá véglegesen az olvasó arra különleges tényre, hogy a regény személy-és időszerkezete óegyiptomi piramist formáz: a három főszereplő a Kheopsz-piramis három éle, melyek a mű befejezése közeledtével a csúcspontba futnak össze, egy általános emberi tudattá. Mivel a piramisnak négy éle van, feltételezhető, hogy a negyedik él magának az olvasónak a mű folyamán szintén feltisztuló lelke: ,,Összefutó élek, mielőtt gúlába bezártok hármat, Egyet kirekesztetek, az ki a megszületésre vár, elhagyná most, amit el sose érhet: a tengert.”[19] A gúla csúcsa pedig az utolsó előtti, az ezredforduló előtti perc, a Terv bevezetésének eredetileg tervezett időpontja a mulandó ember-én öröklétbe való felemelkedésének pillanatává válik, ez az eposzi apoteózis pillanata.
E napon a hexameterek már sorokba tördelve szólalnak meg, hét, egymást egyre sűrűbben követő időpontra tagolva, mialatt a versek hossza feleződik. Az első hatvannégy soros, a következő harminckettő, s így a kettő hatványai szerint jutunk el az egysoros záróversig, amely a piramis csúcsáról való lélek-elröppenés misztikus pillanata: ,,…Tiszta, szabályos idom csúcsáról indulok Én. Most”[20] – a regényfolyam-mondatvégi pont hiánya az ,,én” maradéktalan feloldódását, megszabadulását, karmikus beteljesülését jelzi, a végtelenbe nyitás, az öröklétbe nyíló időtlenség pillanata a piramis csúcsán.
A szakrális terror és a líraviláguralom tehát csak önmagunk megváltásaként valósítható meg, ez a regény végkicsengése. Nem objektív, hanem szubjektív fejlődési folyamat. E főcselekmény mellett és azzal szimbiózisban valóban ott vonul a szubjektum végtelen belső tere, ez pedig Béla folyamatos belső elmélkedése, mialatt lélekben bejárja a Föld és önmaga térvilágait. Gondolatfolyamából, mely regény immanens belső cselekménye, fokozatosan áll össze világlátása, az író metafizikai szemléletű világképe is.
Külön bemutatást igényelnének a Béla által föllelt írásművek is, hiszen nagyon fontos ellenpont a Gnózisban e betét-darabok jelenléte, az elveszett költészet képviselői ezek, Béla legterjedelmesebb halászzsákmányai (Gyarmati emlék, A széthajtogatott fekete doboz, Warning, Embertelen). Szerepük a hexameter-folyamban kisebb szigetek képezése, egyfajta jellegváltás, mint ahogy a piramis hasábkövei is folyosókat, kamrákat zárnak magukba.
Mindegyikük az adott, elgépiesedett silány és egy lehetséges jobb, lélekgazdag világ ellentétére világít rá. Mindőjük külön elemzést igényelne. Zárásként álljon itt egy, a mű előtti, annak tartalmát-formáját jelzésszerűen felmutató vers-tisztelgés.

 

Regénygúla

Isteni transzcendencia-térbe vetült e regénytó,
kétezer év és tíz meg három a nyomdai dátum,
ekkor hozta ki fényre tizenkét év heverésből,
ím, Napkút Kiadó Gnózist, Babics Imre regényét.
Testes korpusz e mű, boritója keményfedelesként
súlyos magvat igér e gyümölcshéj, burkolaton túl,
lédús, sűrű szellemi tápanyag ez, csak emészd meg,
hosszan időzöl e sorhadak árján – s más a világ már.
Vaskos könyvtest, könnyed szórakozást nem igérő,
Ráérős-kultúra-hivő, rohanást elitélő,
stílusa, melyre hamar rákapsz, lét-mélybe merítő;
értő, szívtelt és szoros olvasatot megigénylő,
posztglob-korszak itélő, zord szót szóra kimérő,
azt, mi az emberiség mély kincse, kimélő,
új kiutat kereső, a jövőnek titka kifénylő,
bölcs, éles filozófia-kincs, értők!, – amit ér ő.
Prózapoétika is különös s unikális e műben:
csaknem a tejes korpusz zeng érc-hexameterben,
prózafolyamként egységes, nem törvén hexasorokba,
antik eposzt hajazó hömpölygést képez a szerző,
fenséges nyugalomként árad a hexameter-had.
Földrészes fejezet s versek csak törve sorokba,
máshol a kapcsolt hexameter-folyam omlik, elárad,
elzsongít csobogó ős-ritmusa által e próza.
Olykor vált a kötött ritmus laza prózabeszédre,
ámde hamar befogadja megújra a vers köteléke.
Más formájú lírabetéteket illeszt olykor a szerző,
változatos foltokként hexameter vadonába.
Létnek széles sávjait ötvözi egybe a nagy mű,
szürke, sivár jelenünktől röppen az éteri síkig.
Tettsora színhelye, ím, a Havanna-lakótelep öble,
másrészt asztrálsíkok, idők, helyek, isteni térben.
Sorjáznak különös metafórák, tiszta fogalmak,
mindig köznapi és magasabb: űr-olvasat is van,
gyakran mozgunk isteni, lételméleti szinten,
lángvörös izzó mondatkígyók kúsznak előtted,
sok boga-ága regényfádnak metafóra-had árja.
Fénylétből kizuhant újkorról hősregeként szól,
aszfaltrengetegen tengődő emberi létről,
kocsmai zajról, kórházról, nyirkos pocsolyákról,
rendszerváltásunk követőn – a kilencvenes évek,
vegyszerváltás, romlás és temetője e népnek.
Ekkor enyészett ősi világ szűrt alkonyi fénye,
tűnte reménynek, foszló kezdete télnek, a végnek.
Súlyos létválság témája tehát e regénynek,
elvadulása, beszűkösödése az emberi lénynek.
Ember-atomként, elhidegült viszonyok kihunyása,
korrupt, csalfa világ jött; vesd el, ósdi az érték.
Élelmes, furfangos főknek áll a világ most,
érzelmek, szeretet: úgy tűnik, kiveszett.
Két fontos fogalom megmentheti még e világot:
szakrális terror s majd líraviláguralom jön.
Főhősünk Atkó, Emlék és Béla, e három,
kívánják bevezetni a csődbemerült evilágon.
Erről zárt osztályon kötnek örök fogadalmat,
később lottó főnyeremény is egyengeti tervük.
Ámde erővel meg lehet-é térítni a népet?
Versbeli-isteni létbe emelni az emberiséget?
Gőg ez is, így e magasztos tervük nem sikerülhet.
Létet az Isten emelhet, – s ember? – önmagadat csak.
Így tisztulnak, s így emelődnek át e világból
Emlék, Atkó, Béla, letörve egyéni csapástól.
Kollektív züllés töri ketté Xénia sorsát,
démoni lények orozzák el friss teste virágát.
Megmentik bár ördögi majmok cédalakából,
ámde kudarc ez, megroppannak mind e csapástól.
Xénia visszavonul s imamézben pergeti napját,
Bnuckó macska lehullik a Kútba, veszítve el éltét.
Atkó kertje s a háza viharban pusztul a fákkal,
egy fa marad meg, az elhunyt Paár Zoli fája, a kőris,
ő, ki az anyját túlról hívó, s lelkét átszabadító.
Így tombol szél, végvihar-örvény fenn a Bakonyban,
így égsz lélek tűzviharában el, emberi gőg is,
égnek Walhallák, elenyészik a démon, a szörny is,
önmagad így emeled fel, pőrén, emberi lélek,
feltisztulva a csúcsnál, összeszaladnak az élek.
Mint piramis tetején négy él, forr egybe nagy ívük:
Atkó-test és Emlék-szellem s Béla, a lélek;
és ki velük tartott negyedikként, az te magad vagy,
így jutsz el velük ekkor a pontszerü isteni térbe,
gúlatetőn át röppensz szakralitás közegébe.
Kristály-térben a lélek, örökhegy az emberiségnek,
fénnyé vált monumentum, itt áll egy igaz ének.
Mintád szerkezetében a nagy Hufu sírja, a Fényhegy,
más emberként lépsz ki e gúla hegyén, ha bejártad,
bölcsebb és szomorúbb emberként nézel a térbe,
ám stabilan belső és biztos erőt is ad egyben.
Könyvben Védák és muzsikában Bach jut eszembe,
mérve a szellemi érzést-állapotot, mit e mű nyújt.
Nem kicsi szó tán, ám ezt érzi az elfogulatlan,
Gnózist elméjében itélő él, a recenzens.

 

[1] i. m., 7. o.
[2] i. m., 29. o.
[3] i. m., 41. o.
[4] i. m., 43. o.
[5] i. m., 48. o.
[6] i. m., 49. o.
[7] i. m., 50. o.
[8] i. m., 51. o.
[9] i. m., 51. o.
[10] i. m., 51. o.
[11] i. m., 64. o.
[12] i. m. 70. o.
[13] i. m. 93. o.
[14] i. m., 189. o.
[15] i. m., 191. o.
[16] i. m., 217. o.
[17] i. m., 583. o.
[18] i. m., 587. o.
[19] i. m., 777. o.
[20] i. m., 794. o.

 

 

harfa_1

 

– III. –
Hegyi Botos Attila

Babics Imréhez
(pannon elégia)

A hű barátnak – bakonyszücsi
és tenkesi napok aranyának
Értem nem pergett pomagránát,
sem rezdült babér;
efféle múzsai léthez túl
rideg Hungária. Magam
plántáltam örökzöld csalitját,
számlálgatom aranyhalát, fenyvét,
mélázom illatos fügebokra alatt.
Elhagytam a várost,
hervasztott dicsért enyészet.
Ma más piszkát égetem
és másnak űzöm a vadat.
S lurkószívem belenyög
minden lövésbe: hullatom
magamról tudatlan
nemtő bánatomat. Mátkámhoz
hajnalra réti virággal térek.
Bambuszcsomót s szellős
mitrát kötök fejemre,
körbelejt kilenc pillelánykám:
büszke Kalliopé s a legdrágább:
Uránia. Utolszor még könnyű csókot
hintek homlokukra, s nézem,
hogy szóródnak színes szirmaik a széllel
a dűlőút kucorgó kertjei alatt.
(2014 →2021. 06. 14.)

 

 harfa_1

 

– IV. –
Hegyi Zoltán Imre

Lovamat kötöttem – Babics Imre Abrak a vadnak, ablak a vaknak kötetéről

Odakötni a lovad jászla elé, minden szelídített mivolta ellenére vad lovad – valahol vad maradt benne a szelídíthetetlenség. Odakötni a hagyomány elé, legyen abrak. Maga a gesztus nyisson ablakot, arra a távlatra, amit teljesében látni mindannyian vakok vagyunk, hisz az átadása megtört-megszakadt; elfelejtettük, hogy elsősorban hiteles emberek által hitellel élt élet által adódik, nem foglalják-keretezik pontos látvánnyá a puszta szavak. Az őshagyomány, amit Babics Imre immár hatvanadik éve élesztve élne, nem tan. Nem tételek szigorában fogalmazott dogmarendszer, avagy nem csak: egy rétegében állandóan érzés és élés. Másképp általánosítható, mert a lényegéhez, a lényéhez nincsenek mérőeszközeink. De fel kell mutatni az általánosát, nekünk és mindenkinek, akár vakok vagyunk rá, akár nem. Van egy rétege, egy maradvány rétege, ami tan-szerű. Ezen az ablakon át a vakok megérezhetik egy olyan világ illatát, ahol nincs minőségtelen elem. A számok elemi absztrakciója nem pusztán a „mennyi”, de a „milyen” kérdésére is válaszol, és a betűknek van helyi értéke: a számértékük jelent és meghatároz. Ez az abrak azoknak a vadaknak, akik most a szikár tapasztalat racionáléi elé vannak kikötve, valódi határjárás, szabad legelészés hetedhét mezőn. Van egy rétege ennek a címadásnak, ami így tárulhat fel, ha játszom vele, ha a teremtmények iránt érzett részvét és szeretet jegyében bejárt betű-út számértékeit folyamatosan szem előtt tartom.
Mert a költő, Babics Imre az egész pálya folyamán így kereste és találta meg a nehezítést saját magának – a különleges rímtechnikák, a strófák mértana mellé most betűk számértékeivel is eljátszva. Ahogy a Gnózis áradó hexameterei sem artisztikum voltak, hanem legalább ennyire felszabadító kapunyitói egy tágabb, mítoszi levegőnek, a forma korlátai itt, ebben a kötetben is így transzmutálódnak szárnyakká. A tanszerű maradvány rétegek megélednek, ha használod őket, a maguk valóságát a használat közben tárva fel. Ez a költői út-találás, azaz úton járás közben rögzülő rajz szeretné a maga megragadásában a közvetlen látvány mély, időtlen távlatait is megmutatni. Hiszen az út, amin jár, már nagyon sok lábnyomot hordoz – valahol ott hordozza az érett, a világban sokáig harmóniában létező ősök lába nyomát is. Ez az úton járás valójában az aranykor lélegzetében is meg szeretne fürdeni.

 

Így hát alászálltam oly birodalomba,
hol tett alapjául nincs rossz magyarázat,
mert piramissá az ösztön összevonta
az odaadást és a gyilkolási lázat.

 

Fácánsikolyú vértben, amelynek címerén zendülő mezőben tépett toll – nem felejtheti e távlatadás közben sem, mi veszi körül. A távlat-adás tükrében érthető csak a szigora, ahogy magunkra tekint. Mert az ős-távlatban sem felejt el élesen látni. Ahogyan néz, a látásmód szokatlan a ma jellemző megragadások, lebomlást dokumentáló szövegek világában. Nem a rímes, strófa-szerkezetekben épülő, gondosan mintázott szerkezet okán, hiszen az inkább következmény – a látásmód következménye. Fajpusztulások és szegényedés közepette, saját fajunk egyfajta szellemi elpusztulása stádiumaiban sem felejtheti: a jelenségek mögött egy örök jelenben ezek a minták csorbítatlanul élnek. Van mihez mérnie – ez a legfontosabb különbség a romlás felmérésében, a destrukció produktumaihoz képest. És ettől csillanhat olykor az élesen látott élek árnyékában is az optimizmusa. Úgy is, ha más földön, nem ezen érvényes:

 

földön, hol kora reggel
tündérek szélbe ássák
csöpp, kibújt levelekkel
az Éj szívdobbanását,

 

…mert a költő valamilyen kiterjedésében ide (is) érkezik. Ha benézel (vak létedre, minden maradék érzékeddel) ezen a versekből kirajzolt ablakon, csukott szemmel is láthatod a tűzliliomot, a kökényvirágzást, a jégtáncot, megérintődhetsz patakcsobogástól és harangzúgástól – verscímeket sorolok, olyan élmények foglalatait idézem meg, ahol ebben a teljesen széteső félben imbolygó világban is rálelhetsz erre az aranykori alaprétegre.

 

Partot ér, kiköt a hajnalfényhajó itt,
és előbb
a kereszt, majd
a templomtorony is bearanyozódik.
Méznyelők
ilyenkor falánk szemükkel a verebek,
míg valaki szelleme közöttük lebeg,
és fejet hajt.

 

Ez a tudomásulvétel egy pillanatra sem felejti el, hogy körülveszik a szánalmas, kurta szerepek percemberkéi. Hogy a megélhető igazság minden kézzel fogható, szagolható, szavakban is ízlelhető mézes ténye ellenére az ablakát tényleg leginkább vakoknak tárja ki. Csak amíg tényleg részrehajlás nélkül, mindenkire egyformán kiárad ez az aranyrakomány, amíg nem válogat a fény, az eső, amíg áldás és szigor sem oszt fel méltókra és méltatlanokra; ha a Nap tényeiben, a befogadható teljesség ajándékában (amilyen például egy júniusi reggel) mindenki egyformán megfürödhet, addig a világunk még nem teljesen reménytelen. És erről is szólni kell, ha a teljességet tűzöm ki célul.

 

Rozsdás tű az én palotám,
épphogy csak anyag,
freskói volt tekintetek,
holtakéi; e tű fokán
átfűzhetik a tereket,
hol bolyonganak.

 

Részvétlen hazád fölött hálatelt mindenség – mondja máshol. Ezek az arányítások hallatlanul fontosak. Mert nincs a helyén a dolgaink egyensúlya, és ennek szinte első tünete, hogy a bennünk-körülöttünk elfoglalt kiterjedésük sem stimmel. Nem találjuk a dolgok egymáshoz arányíthatóságát. Imre kert-ember, teremt, gondoz, nőni hagy kertet a valóságban is, a szavakban is. Kertem ima mondja – értsétek bele: az imája is kert. A dolgok mérete a szavakban is akkor talál harmóniára, ha egymáshoz való viszonyukban kert-szerűek. Más a kiterjedése a kankalinnak, és a diófának – de egy adott pillanat jelentőségében a természetes kiterjedésükhöz képest is más. Ezt kell megtanulni, és ezt kellene megtanítani, hogyan lesz palotává a rozsdás tű, ezt a kozmoszszenvedélyt kell átérezni, hogy a dolgok valódi mérete találjon helyet benned, az örökben és az adott pillanatban is.

 

Igáslovak munkáját végzem,
eladták mind, s betondúcokat
vonszolhatok negyedmagammal…

 

Miközben ebben a vaskorban, a vadászok hajtójaként, koldusként, törpék szolgálatában kell megtenni a tehetőt a holnapi kenyérért. Az emberszemét közt nem különbözni és különbözni, mégis. A költő (Aranykor-tükörben főképp) torzult világát ugyanúgy versbe követeli; ahol a köz által közösen értéknek tekintett szégyen dögszagot áraszt, hiába öltöztetik öltönybe. A maga vállalta sors rabjaként – nyitott szemmel. Egy korban, ahol a meghozott áldozat, egy vállalt és végigélt élet önmagában semmiféle értéket nem képez. Hiszen az értékmércéink nincsenek a helyükön.

 

  …tudtad
hogy összeegyeztethetetlen a világ
kémiája s alkímiád…

 

Számomra a legfontosabb, hogy Babics Imre, minden aranykor-látomása mellett (pontosabb volna talán: együtt) látja a kígyóvermet, a sátánpata taposta gödröt is. Tudja, hogy őrültekházában lakunk, a Macsók Évében (évszázadában) – ahol a klasszikus hősi kiállás (sőt, szinte bármilyen ellenállás-gesztus) hamar a saját hübriszévé aljasul. Szigorúan ítél, olykor prófétai dühvel – az én szememben olykor túl szigorúan is. Mégis, odafigyelek rá, mert hitellel él, hiteles életet. Mert látja a mai kocsmát, de túl is lát rajta. Hiszen egy örökölt Örök távlatában meri nézni.

 

 

harfa_1

 

 – V. –
Jász Attila

MÁRÉSMÉG. BabicsIminek

Mikor a már és még az élet vizét issza,
csupán a test öregszik, de ettől lesz tiszta,
már nem teljesen ember, még nem egészen angyal,
hatvan apró részlet barátkozik egy naggyal.

 

[egy köszöntő árnyékai]
harkály kopogtat
fagyott diófakérgen
éhesen marad
#
egyetlen levél
kapaszkodik az égbe
február vége
#
a havas ágon
varjú ázik feketén
a kontraszt miatt
#
feketerigó
ugrál a sáros hóban
közel a tavasz

 

 

harfa_1

 

– VI. –
Suhai Pál

Parázs

Babics Imre 60. születésnapjára
Amit magamnak kértem rég, szigorúan, bizalmasan,
Kívánhatom talán most már tenéked is, szemedbe is,
Remeteként Bakonyszücsben ki elvonultan élsz, hogy írd,
Hogy éld, Imre, a műveddel az Ég örök varázslatát –
Lények között Te legföldibb, lények között oly egyszerű,
Akár egy kő a tóparton, és ilyen műved súlyra is,
Mozdíthatom, de nem könnyen, a Gnózisod akár Juhász
Ferenc verse, a Tékozló ország, dantei látomás,
Mint ő, Te is beoltottad éles szemzőkésed acél
Hegyével a vers hajlékony ágát a korszerű regény,
Egy Joyce eposzi törzsébe. Műved három regiszteren
Játszik velem, de egyszerre. Szinte nem is tudom, hogyan
Fogjak neki, hogy’ olvassam. Verses regény a műfaja?
Hozzám egy mai Puskinnak a hangja így beszél, ilyen?
Vagy minthogyha a legtisztább vers érce zengne, melyben a
Takáts Gyula-i tájlíra szép természetszemléletét
Felülírja a versmondat ó-hermetizmusával? Ó,
Felülírja e költészet. S hadrendbe állva, íme, ők,
Hexameter-phalanxukkal, zárt sorokban a hopliták
Nehézfegyverzetű népe, szabályos verssorokban – ám
Könnyűfegyverzettel mások, gyalog, lovas „szabálytalan”
Prózasorokban. Így küzdnek. Így is, úgy is minduntalan
Egy vak dalosra, Elsőre figyelmeztetnek engem ők.
És ezt kell tennem, „csúszkálnom”, Imre, kedved szerint, ma is.
Ha megjátszod a glissandót, egyik bugyrából engemet
A Lét rögtön a másikba, a tűzből jéghidegbe vet.
Barázdáidon elbotlom, míg ezt találgatom, a mű
Sokhangú fabulájának elbeszélői szólamát.
Néha egy pimasz macskáét. Mit egyét! Bnuckóét, vele
E bájos E. T. A. Hoffmann- és Eliot-paródiát.
Olvashatom, de kés kőben! – majd olvad s olvaszt engem is.
Műved rabelais-i bőségét s jókedvét, a gonoszkodót
Rám egy-hullámban árasztja, s azon kapom magam, hogy e
Fogyasztóiság-bírálat ellenutópiáinak
Fantasztikus remeklése mind hangosabban s egyre csak
Belőlem, már belőlem szól. A kifejezés e pazar
Tűzijátékán lassacskán elnémulok, elhalkulok.
Parázs, amely meggyúlt egyszer és most magába fojtva ég.

 

 

harfa_1

 

– VII. –
Szondi György

Kavicsigen

Imrének, szelíden
Szikla szilánkszülöttje
csermelyben kavics
– áhít és hüppög

Elhonol velem
harmatló szép kavicsod –
teveled ki már?

Kavics az úton,
út a kavicson –
szél fuvalkodik szerte

Bukik elő hittel
habtánc alól is
a kavicspirkadás

 

KŐBE
Roppan pillekupola
Ajándék enyész el
Szablyaszóra
Rebbenő szárny sugara
Metsz vasárnapon
Fordul szét jajdal
Zuhan a hit
Kényem avit
Minden sorod karddal
Becéz bitangul
Bitangol itt már az
Összes nap árván
Béklyótlan
Előttünk a volt
Általad nélkülem

 

 

harfa_1

 

– VIII. –
Zalán Tibor

Egyszer megírjuk

A hatvanéves Babics Imrének
Az eltévedt lépések csarnokában
pár száraz levelet sodor a huzat
Földig hajolva keresik sorsukat
a szoborcsarnok kőbabái Mintha
kötésen vér átszivárog a tinta
rajtuk Őket is megírjuk majd egyszer
És egyszer megírjuk az összes bántást
a holdtalan tájba vermelt szivárványt
a hajnalonta érkezett hajókat
áradó vizek sodorta éveket
kéretlen gőgtől fertőzött képeket
hexameterekbe fulladt sorsokat
Az elvesztett lépések csarnokában
alvó istenekre tolat a vonat

 

 

 

Illusztráció: Babics Imre 60.


Feltöltötte:

Napút Online adatlap-képeBack to Top ↑

Tovább az eszköztárra

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük Önnek az oldal használatát. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Több információ...

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Bezárás